Skilte og facader i midtbyen

27. september 2019

 

Et emne, foreningen tog op fra starten, var skilte og facader i midtbyen.

 

AF RUDI RUSFORT KRAGH, cand.scient.soc – formand for By og Land-Sydfyn, siden 2001

 

I efterkrigsperioden var reklameindustrien vokset frem, og alle butikkerne kæmpede om kundernes opmærksomhed. Butikkernes skilte blev stadig større og dækkede ofte store dele af bygningernes facader, så arkitektur og bygningskultur blev tildækket.

”Mange forretningsdrivende reklamerer helt vanvittigt og ødelægger fuldstændig bybilledet. Vi må henstille til dem at afdæmpe deres skiltning, muligvis også forandre facaderne – så vi igen kan få et smukt og harmonisk bymiljø”. Bestyrelsesmedlem og forh. stadsingeniør Erik Schultz i 1970

Foreningen arbejdede gennem 1970erne på denne sag. Det første mærkbare initiativ var oprettelsen af Forskønnelseskomiteen, som blev dannet i 1979, og som bestod af Svendborg Kommune, Handelsstandsforeningen og By og Land-Sydfyn. Forskønnelseskomiteens fokusområde var byens skilte og facader. I de følgende år afsatte Svendborg Kommune midler til facaderenoveringer i midtbyen. Næste initiativ var at kommunen i starten af 1980erne nedsatte et Facaderåd, som skulle administrere disse midler.

”Gennem de sidste 20 år har foreningen dog oplevet svigtende politisk opmærksomhed på emnet”.

Den politiske opmærksomhed på at fastholde en stram kurs på skilte og facader i midtbyen faldt i 00erne. Det kom til udtryk i form af vigende ressourcer i den kommunale administration til at føre tilsyn med området. Det har betydet at dele af Lokalplan 91A i dag er udhulede. Det viser sig ved såvel private som kommunale bygherrers selvjustits eller lemfældige omgang med reglerne for midtbyen. Resultatet er tydeligt i dag. Arkitekturen og bygningskulturen i midtbyen er i dag på den ene side synlig og understøtter oplevelsen af et aktivt handelsliv i midtbyen. Her er hyggeligt at være. Men samtidig, på den anden side, kan et trænet fag-øje se, at der mange steder er anvendt forkerte og ikke-lovlige materialer og farvesætninger på bygninger. Der forestår et omfattende oprydningsarbejde, så de mange ulovligheder, der findes på bygningerne i midtbyen, bliver rettet op. Foreningen slår til lyd for at de bygherrer, der har opført sig lovligt, ikke skal stilles ringere end dem der har snydt på vægten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php