Registranten og bevaringsværdige bygninger

27. september 2019

I 1975 udgav foreningen bogværket ”Bevaringsværdige huse i Svendborg Gamle Købstad”

 

Foreningen har fra starten lagt vægt på at oplysning og information er vejen frem

 

AF RUDI RUSFORT KRAGH, cand.scient.soc – formand for By og Land-Sydfyn, siden 2001

 

Foreningens oplysningsaktiviteter er rettet mod både offentligheden i almindelighed og mod kommunen, husejere og håndværkere i særdeleshed. Gennem årene har foreningen udgivet en række publikationer, og afholdt mange offentlige møder. Foreningen har gennemført byvandringer, skrevet læserbreve, afgivet høringssvar. Hele tiden med det samme budskab; ”Tænk dig godt om, før du handler”.

For den nye bevaringsforening i 1969 var vidensgrundlaget afgørende vigtigt for at kunne argumentere for sine synspunkter. Derfor gik man allerede i det første leveår i gang med at lave forstudierne til det, som i daglig tale kaldes ”Registranten”. Den rigtige titel er ”Bevaringsværdige Huse i Svendborg Gamle Købstad”. Bogen udkom i 1975. Formålet var at belyse, at trods omfattende nedrivninger og fornyelser i midtbyen, var der fortsat mange, måske oversete, bevaringsværdige bygninger tilbage. Budskabet var at disse måtte sikres, hvis Svendborgs historiske og hyggelige bymidte skulle bevares for eftertiden. Ca. 440 bygninger blev registrerede med beskrivelser af bygningskonstruktion og ejerlister.

Foreningen ønskede med Registranten at den skulle oplyse borgerne om deres by, ejerne om deres bygninger – og skulle anvendes af kommunens forvaltning i byggesagsbehandlingen.

Alle tre ting må siges at være lykkes. Endnu i dag anvendes bogen i forbindelse med udredninger af bygningshistoriske emner i byggesagsafdelingen. Ligesom det er muligt at se læserbreve i det lokale medier som refererer til Registranten, når lokale borgere kæmper mod nedrivning af ældre huse.

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php