Arkitekturpolitik og Arkitekturrådet

28. september 2019


 

Foreningen var i 00erne initiativtager til at Kommunen fik vedtaget en Arkitekturpolitik.

 

AF RUDI RUSFORT KRAGH, cand.scient.soc – formand for By og Land-Sydfyn, siden 2001

 

Under inspiration af, at en række kommuner i starten af 00erne havde vedtaget en Arkitekturpolitik, udarbejdede foreningen i 2005 et notat. Notatets budskab var, at Svendborg Kommune snarest burde få vedtaget en Arkitekturpolitik, samt forslag til hvad den kunne indeholde.

Svendborg Kommunen tog opgaven til sig. Man nedsatte en følgegruppe, hvori foreningen fik sæde. Svendborg Kommunens Arkitekturpolitik blev vedtaget i Byrådet i 2007. Foreningen var glade for denne beslutning. Nu havde man en målestok at vurdere ny arkitektur i kommunen på.

Byggesagsafdelingen i kommunen har somme tider med byggesager at gøre, hvor den enkelte medarbejder skal forholde sig til komplicerede problemstillinger, og let kan blive fanget i et dilemma mellem hvad bygherre giver udtryk for af ønsker og hvad politikerne vil. Arkitekturpolitikken anviser nok de overordnede linjer, men fortolkningen af politikken ligger hos den enkelte borger, bygherre, arkitekt, sagsbehandler eller politiker.

Foreningen foreslog derfor i 2010 at der oprettes et Arkitekturråd. Ideen var, at dette Råd kan rådgive byrådet og forvaltningen i verserende byggesager. Efter lange forhandlinger besluttede Byrådet i 2012 at nedsætte et Arkitekturråd med virkning fra 2014. Rådet blev sammensat af forskellige organisationer med faglig indsigt i arkitektoniske emner, samt repræsentation fra handelslivet. Byrådet og Svendborg Kommune er ikke repræsenteret i Arkitekturrådet, da det jo er dem som Arkitekturrådet skal rådgive. Foreningens repræsentant i Arkitekturrådet blev af rådsmedlemmerne valgt som Arkitekturrådets formand.

I foråret 2019 har Odense Kommune valgt at etablere et tilsvarende Arkitekturråd, efter inspiration fra Svendborg. Formålet for Odense Arkitekturråd er at sikre kvalitet i byudviklingen af Odense.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php