Biler i midtbyen – hvorfor diskuterer vi det ..?

3. oktober 2019

(Foto: mitsvendborg.dk)

 

AF RUDI RUSFORT KRAGH, Formand By og Land- Sydfyn

Forandringen kommer nedefra, siges det. Her tænkes på, at drivkræften ligger hos græsrødderne og aktivister. Enkeltpersoner som i flok arbejder og sammen brænder for en sag. Sagen handler om at forandre det bestående til noget bedre. Eller, man ønsker at forebygge, at der kan udvikle sig til noget slemt ikke skal indtræffe.

Eksemplerne på dette står i kø; For eksempel kvindernes kamp for demokratisk stemmeret og ligestilling i samfundet. Kvindekampen var båret frem af få mænd og mange kvinder, som gennem 1800-tallet og 1900-tallet stod frem og krævede kvinders ret – eller påviste uretfærdighederne i det bestående. Et andet eksempel er modstanden med atomkraft. Dette blev båret frem i 1960erne af først fredsbevægelsen og siden også energibevægelsen, som argumenterede for at Danmark skulle være dels ”A-våben frit område” og dels drives af ”sol- og vind”. Et tredje eksempel er elevråd på skolerne. Dette blev båret frem i 1960erne og 1970erne af engagerede elever som ønskede medindflydelse på deres hverdag.

Disse, og mange andre eksempler, præger i dag vores hverdag. Vi tager dette for givet. At sådan er det bare. Det er værd at huske, at der fortsat findes steder, også i Europa, hvor ovennævnte eksempler ikke er gennemført – og hvor man kikker på Danmark som et foregangsland.

I Svendborg er der også kampe i hverdagen. Kampe mellem nogle som vil forandre samfundet og andre som ønsker det eksisterende skal bestå. Et konkret eksempel er parkeringspladser i midtbyen. Det er et emne som mange stadig kan få kaffen galt i halsen over. Som næsten kan splitte venskaber. Hvis man overhovedet tør snakke om det, af frygt for at diskussionen kan løbe af sporet.

Hvordan kan det nu være – at den snak er så svær?

Jeg tror det hænger sammen med de sidste årtiers byudvikling. I 1950erne var der ca. 42 borgere pr. bil i Svendborg. I dag er der ca. 1,9 borger pr. bil. Eller sagt på en anden måde; mens befolkningstallet i Svendborg by har bevæget sig fra ca. 24.000 i 1950 til ca. 35.000 i 2019 (stigning på 41%), er antallet af biler i samme periode steget fra ca. 550 biler i 1950 til over 17.000 biler i dag (stigning på 3.169%).

En sådan forandring i løbet af 5-7 årtier sætter et enormt pres på byen.

Græsrødder og aktivister har i årsvis arbejdet for en bilfri midtby – hvor bilerne er parkeret i parkeringshuse der ligger central for handlen. Målet er at skabe gode oplevelses-stier mellem p-huset og midtbyen. Den kamp er ikke vundet endnu. Gågaderne er anlagt på det tidligere vejnet. Torvet er nu også bilfrit. P-pladser på Klosterplads og Frederiksøen er de aktuelle diskussioner.

Næste slag kan komme om ikke også Ramsherred kan blive bilfrit? En bilfri midtby er til for mennesker og bløde trafikanter. En bilfri midtby vil understøtte den gode oplevelse af byen og fremhæve den arkitektur som byen består af.  Den skal der værnes om.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php