Træningshold for demente giver fornyet livskvalitet

13. oktober 2019

(Foto: mitsvendborg.dk)

 

Fysisk- og kognitiv træning, samtalegrupper og socialt samvær skal medvirke til at udskyde demenssymptomer for mennesker med demens i Svendborg Kommune.

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

De første gamle veteranbiler triller op ad grusvejen til Egebjerg Mølle. Solen skinner og der er medbragte madpakker og kaffe med på termokanden. Ud af bilerne stiger en masse glade mennesker som glæder sig til dagens program, hvor der er rundvisning i møllen, vandretur på Ø-havsstien og medbragt frokost med efterfølgende kaffe og kage.
Ens for alle der er med på turen er, at de alle har diagnosen demens.
I dag er de på tur arrangeret af det træningshold for borgere med let og moderat demens, som de gennem Svendborg Kommune’s demenskonsulenter er blevet visiteret til.
Grethe Fuglsang har demens og er en del af det træningshold som er på tur med veteranbiler til Egebjerg Mølle.
– Det er helt enestående alt det der bliver gjort for os. Vi har også været på tur i hestevogn, og altid bliver der bare sørget så godt for os, siger hun og smiler til Annushka Askman som er ergoterapeut ved Træningsafdelingen for demente i Svendborg Kommune.
Under selve træningsdelen er der koblet en fysioterapeut og en ergoterapeut på hvert hold – hvor fysioterapeuten tilrettelægger og instruerer i den fysiske del og ergoterapeuten tilrettelægger og udfører den kognitive del.
– Der er selvfølgelig et stort overlap og ofte sammensætter vi også vores træning således, at en aktivitet indeholder begge elementer samtidigt, siger Annushka Askman som sammen med sin kollega Line Schou, der er fysioterapeut, har et tæt samarbejde omkring træning af demente borgere.
– Formålet med træningen er at udskyde demenssymptomer gennem fysisk/kognitiv træning, erfaringsudveksling og socialt samvær – som vores tur i dag til Egebjerg Mølle, siger Line Schou og benytter lejligheden til at takke Hans Bukkehave og Veteranbiler Sydfyn, som ganske gratis har stillet biler med chauffører til rådighed fra Aldersro, hvor træningsholdene holder til, og til Egebjerg Mølle tur-retur.

Træningen giver fornyet livskvalitet
Træningen for mennesker med demens i Svendborg Kommune foregår på hold af ca. otte borgere og henvisningen til holdtræning sker via demenskonsulenterne der har regelmæssig kontakt med borgere der har en demenssygdom.
– I alt er der fire forskellige hold som vi prøver at matche sådan at borgerne ligger på nogenlunde samme niveau i deres demens og generelle funktionsevne. Selve træningen foregår på Aldersro og SG Huset, fortæller Line Schou og tilføjer at alle har mulighed for at blive visiteret til kørsel til og fra træning.
Både Annushka Askman og Line Schou oplever træningen som enormt meningsfuld, og ofte får de tilkendegivelser tilbage fra både deltagere og deres pårørende om, at livskvaliteten er blevet markant bedre efter opstart på demenshold.
– En pårørende til en borger med demens på et af holdene fortalte, at når hendes mand kom hjem fra træning, kunne han ikke helt huske, hvad der var lavet, men han var i helt utroligt godt humør, fortæller Annushka Askman.
– Vi elsker vores job, og glæder os altid til at møde ind til vores træningshold, og går glade hjem igen, lyder det med et smil fra de to terapeauter.

 


Fakta
I Danmark lever ca. 84.000 mennesker med en demenssygdom og hvert år får ca. 15.000 stillet diagnosen demens. Det er afgørende, at personen med demens og de nærmeste pårørende får den hjælp og støtte, de har behov for, for at kunne opretholde en god hverdag med de nye udfordringer.
I Danmark lever ca. 400.000 personer som pårørende til et menneske med demens.
(Kilde: Nationalt Videnscenter for demens)

 

Line Schou og Annushka Askman elsker deres job i Træningsafdelingen for demente i Svendborg Kommune.
(Foto: mitsvendborg.dk)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php