Et samlet børnemiljø

4. december 2019

 

AF KAREN SØVAD, pædagogisk teamleder Øbakkerne Lundby Børnehave
og DORTE LEERBEK, afdelingsleder Tåsingeskolen afd. Lundby


1. august var ikke kun startskuddet til et nyt skoleår – det var samtidig starten på en ny epoke for en del børnefamilier på Tåsinge. På denne dag slog vi dørene op for det nye børnemiljø på Tåsingeskolens Lundbyafdeling. Og hvad betyder det så?

 

Mange familier har gennem årene stiftet bekendtskab med Melbyhuset og Lundbyhuset, der tilsammen har udgjort Lundby Børnehave. En børnehave, der har ligget i Lundby i 25 år og i de sidste 12 år i to ældre villaer, som begge nok var ved at være værdige til pension. Der er ingen tvivl om at drive daginstitution i de rammer både har haft fordele og ulemper. Der var en hjemlig hygge i lokalerne, og haven, som udgjorde legepladsen, var tryg og overskuelig. Men det var også en utidssvarende og opdelt børnehave. Trapperne og de meget små rum, opdelingen af dagligdagen i to huse og legepladser – bare for at nævne et par ulemper.

Derfor blev byrådets beslutning om arealeffektivisering hilst velkommen, da den i efteråret 2017 blev vedtaget. Og hvad betød det så? Den korte version: Dagtilbud og skole skulle samlet på samme matrikel, og dagpleje skulle have mulighed for et sted, hvor der kunne laves legestue.

Så når man i dag kommer til Tåsingeskolens afdeling Lundby, så kommer man ikke kun til en skole, nej man kommer også til en børnehave, et bibliotek og en hal, hvor det nyeste skud på stammen som sagt er børnehaven.

Henover foråret og sommeren i år er der bygget til og om, så den ene af skolens fløje i dag huser børnehave og SFO, og legepladsen er renoveret til at kunne udfordre og understøtte leg for børn i alderen 0 – 12 år. Den største bygningsmæssige forandring er det store nye fælles køkken/alrum, som allerede nu bliver flittigt brugt dagen igennem af alle på matriklen.

 

En typisk dag i børnehave og SFO starter kl. 6.30, hvor voksne fra begge institutioner er fælles om at tage imod børnene. Mange søskende fra skole og børnehave bliver afleveret samtidig, og det giver stor tryghed for både børn og forældre. Der bliver spist morgenmad og hygget i alrummet, så dagen kan starte godt for alle. Når klokken bliver 8, går man hver for sig til de aktiviteter, der hører til hver aldersgruppe, og i løbet af dagen er børnene tilfældigt sammen, når der er pauser. Om eftermiddagen fortsætter aktiviteterne med hver aldersgruppe for til sidst at slutte fælles kl. 16 i alrummet, hvor det igen er personale fra begge institutioner, der sørger for at dagen slutter godt.

For arealeffektiviseringen handler nemlig ikke kun om mursten og matrikler. Den handler i allerhøjeste grad om pædagogik og børnesyn. For børnehaven og skolen har der fra starten været en fælles vision om at understøtte et børnemiljø fra 0 – 12 år, hvor grænser mellem alder og institution bliver udvisket. Hvor de fælles børn oplever tryghed og nærhed i omgivelser og rammer, der ikke forandrer sig væsentligt i deres første 12 leveår. For at kunne holde fast i visionen om det fælles børnemiljø og støtte personalet i både børnehave, SFO og skole i det tætte samarbejde, er det vigtig, at ledelsen både i børnehaven og i skolen har et tæt parløb, både formel og uformelt.

En sidegevinst er forhåbentlig, at det i forvejen stærke lokale fællesskab, bliver endnu stærkere til gavn og glæde for alle uanset alder og med omdrejningspunkt i skole, bibliotek, foreningsliv og nu også dagpleje og børnehave.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php