By og Land- Sydfyn gør indsigelse med nedrivning af bevaringsværdige ejendomme i Vestergade

25. maj 2009


Foreningen By og Land- Sydfyn gør indsigelse mod nedrivning af to bevaringsværdige ejendomme i Vestergade 24 og 26, som følge af lokalplanforslag 5.21 og kommuneplantillæg 5.22, omhandlende en udvidelse af Svendborg Bycenter og Retten i Svendborg.
(Foto: mitsvendborg.dk)

Download By og Land- Sydfyns udtalelse


Formand for By og Land- Sydfyn, Rudi Rusfort Kragh skriver på vegne af bestyrelsen:

I Svendborg Kommunes vedtagne arkitekturpolitik står der i afsnittet ”Bymidten” side 10 (citat): – Vi vil bevare og forny byen, så de historiske og arkitektoniske kvaliteter fastholdes og styrkes og fremhæve de topografisk og historisk betingede store træk og linier, der tegner byens mønster og profil.
Endvidere står der i afsnittet ”Kommunen som støttegiver” side 14, at kommunen vil (citat): Sikre, at byfornyelsesprojekter gennemføres med respekt for det enkelte områdes kvaliteter, samt at det visuelle og funktionelle miljø forstærkes. 

Bestyrelsen i By og Land- Sydfyn er derfor meget uforstående for hvordan Svendborg Kommune kan forene disse tekster i kommunens arkitekturpolitik, med redegørelsen i forslag til lokalplan, kommuneplantillæg 5.21 og 5.22, hvori der fremsættes forslag om nedrivning af to ejendomme, vurderet som højt bevaringsværdige, henholdsvis Vestergade 24 (opført 1850) og nr. 26 (opført 1880) 

Husene er levn fra en oprindelig bygningsstruktur, hvor provinsbyernes velproportionerede forhold mellem gaderne og facaderne og proportionerne mellem pladserne og de omkringliggende bygninger, arkitektonisk var indpasset. Disse blev opløst i forbindelse med etableringen af det eksisterende bycenter, og de to bevaringsværdige ejendomme i Vestergade 24 og 26 er eneste tilbageværende spor fra denne tid.  

By og Land- Sydfyn gør indsigelse mod nedrivning af disse to bevaringsværdige ejendomme, som en nødvendighed for udvidelsen af Svendborg Bycenter og Retten i Svendborg. 

Foreningen er ligeledes betænkelig ved den voldsomme indgriben i det grønne parkområde mellem retsbygningen og bycentret, som en udvidelse af bycentret og retten vil medføre. En reducering af haveanlægget på 600 m2 er efter By og Land- Sydfyns klare overbevisning,i direkte modstrid med kommunens egne arkitekturpolitiske retningslinier, for bevaring af de få grønne åndehuller i bymidten.  

I forholdene omkring etableringen af yderligere 114 parkeringspladser i forbindelse med udvidelsen af bycenteret, mener By og Land- Sydfyn at dette vil være medvirkende til at øge trafikbelastningen – og kan dermed forøge Co2 udledningen i midtbyen. Foreningen mener, at det faktisk er det modsatte der bør arbejdes for nu, også i lyset af det aktuelle klimadiskussion, hvor Svendborg Kommune netop nu er i gang med at beslutte en Klimapolitik. Foreningen ønsker at midtbyen aflastet for biler, og at parkeringsfacilliteter placeres i udkanten af bykernen, og at det skal matche det fremtidige behov for parkeringspladser. Foreningen vil på det grundlag opfordre til at fastholde det politisk vedtagne udgangspunkt, med etablering af nye og flere parkeringsmuligheder i et eventuelt parkeringshus i Bagergade/Skolegade, og ikke med lokalplanforslaget give mulighed for at få flere biler ind i midtbyen. 

Rudi Rusfort Kragh 
Formand     

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php