Klaus Tørresø Nannasvej: -Vi skal udvikle byen med omtanke for omgivelserne

31. maj 2009

I udviklingsdebatten her på mitsvendborg.dk om udvidelsen af Svendborg Bycenter og Retten i Svendborg, har redaktionen modtaget dette høringssvar indsendt af:

Klaus Rosholm Tørresø
Nannasvej 12
5700 Svendborg 

Høringssvar til
lokalplan, kommuneplantillæg 5.21 og 5.22, omhandlende en udvidelse af Svendborg Bycenter og Tinghus. 
I forlængelse af borgermødet
på Svendborg Rådhus omkring ovennævnte lokalplan og kommuneplantillæg har undertegnede følgende indsigelser:
 

1.Svendborg kommune følger på ingen måder de intentioner, for bevarelse af byens åbne pladser og grønne parker, der tiltænkes og værdsættes i kommunens politikker. De planer, der er vedtaget i byrådet og i diverse udvalg mm., bliver ikke overholdt, hvis lokalplan, kommuneplantillæg 5.21 og 5.22 vedtages i den udgave, der er sendt i høring og byggeriet udføres. Der er så mange forstyrrende, krænkende og ødelæggende elementer i projektet, at det burde være klart for alle at Bycenteret og Retsbygningen ikke skal om/tilbygges i den grad og udformning som Aarstidernes Arkitekter og C&W har udarbejdet for Bygherre Ejendomsinvest, Retten, Tandplejen og Svendborg Kommune.

2.
Kort fortalt, finder jeg at projektet i alt for stor grad overdøver det eksisterende bybillede og bygninger i nærmiljøet.  Bl.a. vil projektet danne et alt for stort, kompakt, sort og dødt modspil til de mere farverige og ældre bygninger, der bl.a. ligger i Vestergade og selve Tinghuset/Retsbygningen. I Tinghusgade vil ombygningen danne skygge på et større areal end nu og givet et mere mørkt, køligt og trist bybillede.  

3.Adspurgt til borgermødet kom det tilfældigt frem, at den store græsplæne, i mellem den eksisterende Retsbygning og Bycenteret, med flere store og bevaringsværdige træer bl.a. en kæmpe blodbøg, vil blive inddraget i projektet. Det var ikke helt sikkert (ja, det var svaret fra kommunens arkitekt), men ca. 600 m² skulle afsættes til projektet. Jeg finder det betænkeligt, at der i det hele taget skal afgives noget areal til projektet, og at dette går ud over en grøn plæne i en meget bygningsmættet og efterhånden storbyagtig bymidte.
Svendborg har et stort behov for at bevare sine grønne områder og åbne pladser, hvis et ønske om holde byens grønne politikker er ægte, og et bevis for at Svendborg Kommune er i front på klima-, miljø- og sundhedsområdet. Ved at inddrage et stort antal m² af græsplænen, tilsidesættes alle hensigter om en grøn kommune og Cittaslow mm. Byen vil miste sin identitet, for hvor langt er man villig til at gå? Ved den nye gennemkørselsvej måtte et fredet træ ved Frøavlen lade livet, til trods for store protester. Dette må ikke gentages på nogen måde, idet blodbøgen skal bevares, med mindst det frie og grønne areal, der er omkring træet nu.
Træet vil blive presset uhørt meget og vil ikke træde i karakter og danne ”natur”, hvis den nye retsbygning, som planlagt i projektet kommer nærmere end de eksisterende bygninger.
Plænen kan i stedet blive anlagt med bål/grill pladser og andre udendørsfaciliteter til brug og glæde for byens borgere, måske. 

4.De 2 bevaringsværdige huse nr. 24 og 26 i Vestergade (som Den Gamle By i Århus heldigvis ikke ville købe) er unikke og danner samspil med resten af Vestergades bygninger. At en nedrivning af disse 2 smukke og også velholdte bygninger med baghuse mm. kan komme på tale, er rystende. Man bør inddrage disse to bygninger i Bycenteret, i så høj en grad at Bycenterets nye facade ud til Vestergade efter en ombygning, skal stå som en årgang 1850-1880 gade i passende farver og med forskellige bygninger. Dette vil matche og forskønne hele Vestergade, fra Voldgade og helt op til Vandrehjemmet/Tinghuset, uanset hvilen vej man kommer fra. Dette vil klæde hele byen og kunne danne forbillede for andre byggerier over hele landet.

5.
Ang. antal af nye forretninger og parkeringspladser i Bycenteret, kan jeg kort bemærke at Svendborg Byråd for nuværende udviser en uheldig og illoyal politik overfor Svendborg By og dens borgere.
Kommunens politikere har sat en dagsorden, men der bliver ikke skelet til den fra alles side. Dette giver sig udslag i ændringer og tilkendegivelser, der for mig at se, er styret af investorer, embedsmænd og tilfældige udmeldinger mm., når det drejer sig om byudvikling, mere specifikt, dog nævnt i flæng: Parkeringsforhold i Centrum!, hvilken nye retninger skal byens handelsliv/forretningsgader have?, forurening fra biler og lastbiler m.fl.!, Havnen! Frederiksøen! Bycenteret!  Ja, så er der lige Tankefuld Projektet!, Arena! SG-hallen!, Silvangrunden! Borgerforeningen! Diverse nye skoler! Alle projekter, som også kræver en anstændig, åben og ærlig planlægning, hvor der informeres omkring alle forhold. Med politikkerne som deltagere der højde i lokalplanerne og det der er vedtaget. Prioritering! 

6.Alt ovennævnte gør, at jeg ikke kan tage stilling til, om der overhovedet er behov for en udvidelse af Bycenteret. Jeg tvivler.

7.Jeg tvivler ikke på, at der er behov for nye lokaler til tandplejen. Mit forslag til det kunne være at inddrage banegården til dette formål. Det vil være mere centralt og langt mere trygt i forhold til alle de børn og unge, der kommer langvejs fra med bus og tog, idet de helt slipper for at bevæge sig alt for meget rundt på egen hånd, som nu, hvor de skal op til Tinghusgade.
 
8.Mht. retsbygningen er det ikke så vanskeligt, idet det der jo stadigvæk er mulighed for, at den kommer til at ligge i det nye Bycenter. Pladsen er der, selvom græsplænen ikke bliver inddraget. Her er det, at arkitekterne skal bevise deres værd og investor sin ægte interesse for Svendborg og dens særegne forhold, og ikke kun sin egen vinding.
Med venlig hilsen 

Klaus Rosholm Tørresø

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php