Centerleder for ny organisation

18. juni 2009


Jacob Arnstrup 49, skal stå i spidsen for samdrift af fire institutioner i en ny organisation for børn og unge med særlige behov i Svendborg Kommune.
(Foto: www.fagfotografen.dk)

Byhaveskolen, fritidshjemmet Kolibrien, døgntilbuddet Børnehuset og aflastningstilbuddet Hus 53, bliver de fire institutioner som samlet i en ny organisation for børn og unge med særlige behov i Svendborg skal ledes af Jacob Arnstrup. Desuden er der tilknyttet et nyoprettet ergo- og fysioterapitilbud til den nye organisation.

Jacob Arnstrup har stor erfaring inden for såvel ledelse som det faglige felt. Han er uddannet socialpædagog fra Odense Socialpædagogiske Seminarium i 1987. Herefter blev han ansat på Platanhavens elevhjem i Odense – et tilbud til fysisk handicappede børn og unge. I 1993 kom han til Aktivitetshuset i Odense, et aktivitets- og værested for mennesker med en sindslidelse, og her blev han konstitueret leder.

I 1998 blev han forstander på ungdomsinstitutionen Egely på Vestfyn, som under hans ledelse blev kraftigt udvidet. Medarbejderstaben på 22 og de 13 pladser til varetægtsfængslede unge under 18 år blev i de følgende år øget til 175 medarbejdere og 20 sikrede pladser samt 20 åbne pladser fordelt rundt om på Fyn.

Efter 8 år på Egely valgte Jacob Arnstrup i 2006 at blive forstander på Roerskovsvej i Odense – et botilbud for mennesker med en sindslidelse. Et job han nu har forladt til fordel for stillingen i Svendborg. En stilling, som han betegner som så udfordrende og spændende, at han ikke kunne lade være med at søge den.    

I Svendborg skal han stå i spidsen for samdrift af de fire institutioner i den nye organisation i en forsøgsperiode på 5 år. Institutionerne ligger alle på en fælles matrikel på Ørbækvej i Svendborg og har de samme børn og unge som brugere. Baggrunden for samdriften er kommunens ønske om at sikre børnene og de unge sammenhæng og dermed større kvalitet i tilbuddene.   

– Opgaven er at få de fire forskellige institutioner til at spille sammen til gavn for børnene og de unge – og deres forældre, siger Jacob Arnstrup. – Det er utroligt veldrevne institutioner, men de har ikke tradition for et større samarbejde, og de har hver deres kultur. Målet er at få fælles sprog og fælles beslutninger omkring den enkelte bruger – og at skabe en dynamisk organisation, hvor der fortsat er meget høj fokus på det faglige.  

Byhaveskolen fungerer under Folkeskoleloven og de tre andre institutioner under Lov om Social Service. Det har derfor været nødvendigt at indhente såvel Undervisningsministeriets som Socialministeriets godkendelse af forsøget. Begge ministerier har givet deres tilladelse og samtidig bedt om en grundig evaluering af forsøget med samdrift, som er det første af sin art.   

En bred styregruppe er ansvarlig for evalueringen. Den består af forældre, medarbejdere, ledere og tre professionelle udefra: Centerleder ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Niels Egelund, samt cand.psych., lektor Ida Schwartz, og pædagogisk psykologisk konsulent Signe Thorhauge – begge University College Lillebælt.  

Der er velkomstreception for Jacob Arnstrup på torsdag, den 18. juni kl. 14-16 på Byhaveskolen, Ørbækvej 47 i Svendborg.

Jacob Arnstrup kan træffes på tlf. 30 17 47 68.

Et svar til Centerleder for ny organisation

  1. Tjalfe Arnstrup
    3. maj 2011 at 12:23

    DET MIN FAR!!!!!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php