Svendborg skal længere op på listen

16. juni 2009(Illustration: Dagbladet Børsen)
www.borsen.dk


Læs første artikel i serien om Svendborgs placering som erhvervskommune:
Er en placering som nr.65 ud af 98 kommuner godt nok?

Selvom det er svært at måle sig med andre, skal Svendborg længere op på Børsens liste over årets erhvervskommuner end den nuværende placering som nr. 65 ud af 98 kommuner. Det er der bred enighed om hos centrale personer inden for erhvervslivet i Svendborg kommune. Og potentialet er så absolut tilstede. Svendborgs unikke beliggenhed, den nye motorvej og et mere målrettet og koordineret fokus omkring erhverv i kommunalt regi er noget af det, der fremhæves.

AF DORTHE KIRKGAARD NIELSEN

Er en placering som nr. 65 ud af 98 kommuner i årets Erhvervskommune-undersøgelse fra dagbladet Børsen godt nok? Det har mitsvendborg.dk spurgt en række centrale personer inden for erhvervslivet i Svendborg kommune om. Og konklusionen er klar. Selvom Svendborg er rykket 7 pladser op fra 2008 til 2009, og selvom Svendborg ligger i et udkantsområde, så burde Svendborg have muligheder for en bedre placering.


– Det er altid flot, når man kan flytte sig den rigtige vej, men Svendborgs målsætning burde ligge i toppen af den midterste tredjedel – omkring nr. 34/35 og ikke i bunden af den midterste tredjedel, hvor vi er nu som nr. 65, mener Søren Haller Clausen, formand for foreningen Erhvervsforum Svendborg og næstformand for Svendborg Erhvervsråd.

Ligesom alle andre mitsvendborg.dk har talt med, mener også han, at Svendborg har et større vækstpotentiale end det, der viser sig i Børsens undersøgelse af Årets Erhvervskommune 2009. For Svendborg er – med sin smukke beliggenhed – et attraktivt sted at bo, den nye motorvej knytter kommunen tættere til resten af landet og samtidig er der masser af ting i gang inden for erhvervsområdet i kommunalt regi. 

Ændringer i kommunalt regi

Inden for de seneste år er der arbejdet ihærdigt med både erhvervsstrategi og handleplan i Svendborg Kommune, og en række nye tiltag er sat i værk. Kommunen arbejder med 24 timers erhvervsservice, som ligesom på alle andre kommunale områder skal sørge for, at erhvervslivet får svar på spørgsmål inden for 24 timer. Yderligere er der bl.a. kommet øget fokus på erhvervsjord og på, at erhvervslivet skal have én kontaktperson, hvor Erhvervskontoret agerer primær kontaktperson til erhvervslivet.


 
Tim Jeppesen er ny erhvervsdirektør i Svendborg Kommune pr. 1. maj i år. Han vil gøre sit til, at Svendborg bliver en bedre erhvervskommune.

Samtidig er der i forbindelse med indskrænkningen af antal direktører i forvaltningen i Svendborg Kommune sket en sammenlægning af Erhverv og Kultur og Plan. Det nye område ” Kultur, Plan og Erhverv” fik sin første direktør den 1. maj i år i form af Tim Jeppesen. Og han ser det som en fordel, at Erhverv nu bliver lagt sammen med Planafdelingen.

– En af mulighederne i den her sammenlægning er, at vi kan tage nogle diskussioner internt og skabe mere fleksible forhold for erhvervslivet, for nogle af de tunge opgaver i forhold til erhvervsliv og en kommune er manglende koordinering, sagsbehandlingstider og en oplevelse af meget bureaukratiske processer i forhold til eksisterende og nye lokalplaner, siger Tim Jeppesen.
Heller ikke han mener, at en placering som nummer 65 ud af 98 kommuner på Børsens rangliste over erhvervskommuner er godt nok.

– En placering som nr. 65 peger på, at der er masser af ting, vi kan blive bedre til, men det er også vigtigt at huske på, at undersøgelsen viser, at der helt tydeligt er to centrale vækstområder i Danmark – et i det øst/midtjyske og et omkring Hovedstaden. Så kommuner kan selv gøre en masse, men det har også en betydning for mulighederne, hvordan en kommune ligger i forhold til de to vækstcentre, siger han.

Det handler om attitude
I det politiske system er der heller ikke tilfredshed med en placering så langt nede på listen. Medlem af byrådet for Det Konservative Folkeparti og formand for Erhvervsudvalget, Christian Ulrich siger:
– Selvom vi ligger bedre end i 2008, er det selvfølgelig ikke godt nok at ligge nr. 65, så jeg vil gerne ligge højere op, men det er urealistisk, at en kommune som Svendborg kommer helt til tops.
Set fra Christian Ulrichs stol er det vigtigste for en bedre placering, at erhvervslivet har en ordentlig og god oplevelse af kommunen og kommunens administration.
– Det helt væsentlige for mig er, at man er åben, beredvillig og hjælpsom over for erhvervslivet i Svendborg Kommune. Vi behøver ikke at give grunde gratis væk til virksomheder, som andre kommuner gør, for der ved alle, at så skal andre bare betale. Det handler om attituden over for erhvervslivet, og vi har forudsætningerne for at komme højere op. Alene det at Svendborg er et attraktivt sted at bo fører noget med sig. Samtidig er der gjort meget for at stille erhvervsjord til rådighed, for hurtige svar og vi har også et mål om at regelsanere. Vi skal selvfølgelig følge loven, men man kan gøre tingene nemmere, siger Christian Ulrich.
Han opfordrer virksomheder, der har oplevelsen af at støde på grund i forhold til kommunen om at henvende sig til Erhvervskontoret eller politikerne med deres problemer.

– Så vi har en mulighed for at forbedre tingene.

Vi er godt på vej
Steen Brogaard Larsen, formand for Svendborg Erhvervsråd, formand for foreningen Industrien Sydfyn og direktør i virksomheden Scan-Vibro A/S mener, at man skal tage alle undersøgelser med et gran salt.
– Men det kan være godt at benchmarke sig over for andre, for man kan altid blive bedre eller lære noget af andre, og i Industrien Sydfyn har vi et ønske om at udvikle Svendborg som erhvervskommune.
I hans tid som formand for Svendborg Erhvervsråd har han talt meget for en større fokusering og målrettethed bl.a. i forhold til Erhvervskontorets opgaver.
– Hvis man vil alting, så sker der ingenting, men vi er godt på vej i forhold til prioritering, mener han.
Umiddelbart mener Steen Brogaard Larsen, at Svendborg har ret gode forudsætninger for at komme højere op på listen over erhvervskommuner.

– Vi er en god handelsby, vi er en uddannelsesby, så det handler i høj grad om at gøre byens muligheder synlige og så samarbejde på tværs af institutioner, virksomheder og kommune.
I regi af Industrien Sydfyn vil man bl.a. arbejde for lokalplaner med rammestyring frem for detaljestyring, for at der forsat ikke vil være nogen dækningsafgift i Svendborg, for en fortsat effektivisering og regelsanering i Svendborg Kommunes erhvervsservice og for velkomstpakker til studerende og virksomheder.

Steen Brogaard Larsen, formand for Svendborg Erhvervsråd og formand for foreningen Industrien Sydfyn peger bl.a. på øget synlighed af byens muligheder og samarbejde på tværs, som noget der kan udvikle Svendborg som erhvervskommune.

Flere ressourcer
Hos fagbevægelsen så man også gerne, at Svendborg kom højere op på ranglisten over erhvervskommuner, men generelt er man ganske tilfreds med udviklingen i Svendborg. Jørn Jensen, formand for Metal Sydfyn siger:
– Vi ligger i et udkantsområde, hvor mange store virksomheder er lukket, men det er faktisk lykkedes at få etableret mange mindre virksomheder, og det er vi som fagforbund ikke kede af. For det er meget sårbart at være afhængig af en eller to store virksomheder, men selvfølgelig vil vi gerne have Svendborg længere op på listen.
Set fra Jørn Jensens stol gør Erhvervskontoret et stort og godt stykke arbejde, men han kunne godt tænke sig nogle flere ressourcer til arbejdet med at hjælpe virksomheder.

En gylden mulighed
På Svendborg Kommunes Erhvervskontor mener erhvervskonsulent Helge Padegaard, at man gør rigtig mange ting godt i forhold til at tiltrække, udvikle og bibeholde erhvervsvirksomheder i kommunen.
Helge Padegaard fortæller, at man pt. har plads til alle typer virksomheder i kommunens erhvervsområder, at man kan få adgang til både lokalplaner og kort over erhvervsgrunde i kommunen på www.svendborg.dk. At kommunen tidligere arbejdede med individuelle købsaftaler på erhvervsgrunde, men nu går i gang med standard skøder. At man i regi af Erhvervskontoret gør meget ud af iværksætteri og bl.a. 2 gange om året holder kurser på Svendborg Erhvervsskole med de helt basale ting omkring iværksætteri på programmet.
Helge Padegaard fortæller også, at Erhvervskontoret arrangerer faglige arrangementer i form af bl.a. foredrag om aktuelle problemstillinger som f.eks. generationsskifte.

– Med den nye struktur i kommunen omkring Erhverv har Erhvervskontoret også inviteret  sig med til bords i forhold til arbejdet med lokalplaner, så man også her får vist flaget for erhvervslivet, fortæller Helge Padegaard.
Han understreger, at man på Erhvervskontoret ikke kan bygge virksomheder, men man kan sørge for at skabe de bedste rammer.

– Vi kan skubbe på, koordinere og sørge for hurtige svar og afklaring til virksomhederne, og vi kan sætte de rigtige personer sammen. Og med ny direktør og ny organisation på erhvervsområdet i Svendborg Kommune har vi lige nu en gylden mulighed for virkelig at rykke, siger han.

Mod og handlekraft
Også Søren Haller Clausen fra Erhvervsforum Svendborg ser optimistisk på fremtiden i forhold til erhvervslivet i Svendborg. Han peger bl.a. på, at kommunen hele tiden skal sikre gode placeringsmuligheder for nye virksomheder og udvidelsesmuligheder for de eksisterende. Samtidig fremhæver han et styrket erhvervssamarbejde mellem kommunen, virksomhederne og deres organisationer og på en fastholdelse og videreudvikling af uddannelsestilbuddene i Svendborg kommune.

– Jeg så gerne, at Syddansk Universitet lagde nogle forskningsbaserede uddannelser her i Svendborg. Vi har flere virksomheder, der arbejder med udvikling og produktion, hvor både virksomhederne og de studerende kunne få stort udbytte af hinandens viden. En viden, der på sigt, kunne være med til at skabe flere arbejdspladser i Svendborg, siger Søren Haller Clausen og fortsætter:

– Men Svendborgs arbejde med Cittaslow og udviklingen ved Tankefuld medvirker også til at gøre det attraktivt for virksomhederne at blive i Svendborg og for nye virksomheder at etablere sig. Og arbejdet for at få en god forbindelse til Femernbroen viser både vilje, mod og handlekraft fra Svendborg og Langelands kommuner. Et projekt, som kan ændre de vilkår og muligheder, vi arbejder under nu, til noget, der helt sikkert vil løfte hele Sydfyn og Langeland.

 
Svendborg Kommunes arbejde med Cittaslow, Tankefuld og en god forbindelse til Femernbroen hjælper også til at gøre Svendborg attraktiv som erhvervskommune. Det mener Søren Haller Clausen, formand for foreningen Erhvervsforum Svendborg og næstformand i Svendborg Erhvervsråd.

FAKTA OM ERHVERV I SVENDBORG KOMMUNE
Erhvervsområdet har indtil 1. maj i år været et selvstændig forvaltningsområde, men siden 1. maj er Erhverv blevet lagt ind under Kultur og Plan. Direktøren for Kultur, Plan og Erhverv er Tim Jeppesen.

Svendborg Erhvervsråd og Erhvervskontoret
Svendborg Erhvervsråds formål er:
– At være kontakt kontaktorgan mellem erhvervslivet, kommunen og erhvervsskolerne.

– At være rådgivende organ for erhvervslivet i kommunen. 

– At være initiativtager til og aktivt medvirke ved udbygningen af kommunens erhvervsliv, såvel ved assistance til bestående virksomheder som ved bistand til oprettelse af nye virksomheder i kommunen.

– At være erhvervslivet behjælpelig med behandling og løsning af løbende problemsager.

– At samarbejde med Væksthus Syddanmark til gavn for erhvervs- og beskæftigelsessituationen i kommunen.
 
– At indgå i et af Svendborg Byråd nærmere bestemt samarbejde med erhvervsråd/erhvervsforeninger, erhvervsskoler og turistforeninger.

Erhvervskontoret i Svendborg Kommune er sekretariat for Svendborg Erhvervsråd.

Svendborg Erhvervsråd har 13 medlemmer, herunder repræsentanter for de forskellige erhvervsforeninger, uddannelsesinstitutioner, turistforeningen og kommunen.

Svendborg Kommunes erhvervskontor er indgangen til virksomhederne for afklaring og problemafdækning af alle spørgsmål omkring erhvervsservice. Erhvervskontoret har to mennesker ansat: Erhvervskonsulent Helge Padegaard og erhvervssekretær Annie S. Kristensen.

Mere information om Svendborg Kommunes erhvervsstrategi, Erhvervskontoret og Svendborg Erhvervsråd på www.svendborg.dk/erhvervsservice

Diverse links:

Mere information om dagbladet Børsens undersøgelse af Årets Erhvervskommune 2009 på: http://borsen.dk/3063

www.industrien-sydfyn.dk

www.erhvervsforumsvendborg.dk

www.metalsydfyn.dk
 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php