Svendborg styrker indsatsen for nærdemokratiet

9. februar 2008Svendborg kommune øger nu indsatsen for at styrke nærdemokratiet i lokalområderne. På et borgermøde lørdag 09.02. var ca. 130 borgere, politikere og embedsfolk mødt op i Sundhøjskolens flotte aula, for at debattere temaet hvordan Svendborg kommune får skabt en effektivt velfungerende kommunikation, mellem borgerne i lokalområderne og politikerne.
Underholdningen stod Svendborgs nye stadsensemle ”Jakadaba projekt” for og som mødets tovholder og ”vandrende mikrofon”, havde man engageret tidligere DR journalist på TV-avisen Søren Kaster, som i dag beskæftiger sig med at rådgive private, virksomheder og organisationer i kommunikationsbureauet ”Kaster” hvor han er Direktør og kommunikationsrådgiver.
Borgmester og formand for Nærdemokratiudvalget Lars Erik Hornemann (V) indledte borgermødet med en meget kort velkomsttale, hvori han pointerede, at arbejdet med at styrke dialogen imellem borgere og politikere i kommunen, er en højt priorteret opgave.
-Vi har brug for input til nye forandringer, hvilket er ideen med dette borgermøde var borgmesterens hovedbudskab inden han overlod mikrofonen til Gitte Balslev Miller som i øjeblikket arbejder som ekstern konsulent for Svendborg kommune med rådgivning i forandringsprocesser og kommunikation. Gitte Balslev Miller fremlagde et eksempel fra Holbæk kommune, hvor en målrettet indsats for styrkelsen af dialogen til lokalområdernes kører med succes.

Sundhøjskolens aula var var til lejligheden indrettet med en række mindre borde, med hvert et tema tilknyttet. Disse temaer var sammensat ud fra tidligere borgerinterviews af 20-30 udvalgte borgere om hvordan kommunen får etableret en god dialog og dermed sikret en fast forankring i lokalområderne.Søren Kaster indledte formiddagens debat ved bordene med en opfordring til alle om, at tage et stykke af det på bordene uddelte tyggegummi. At tygge tyggegummi øger nemlig blod- gennemstrømningen til hjernen og dermed gør den mere aktiv.
–Nu skal vi nemlig have sat fart på de kreative tanker om hvordan vi får skabt en god dialog her i Svendborg. Helt ude i alle krogene. Sagde Søren Kaster inden debatten gik i gang ved bordene.
Hvert bord havde én eller flere bordværter tilknyttet, som i et nøje tilrettelagt program fik samlet alle de iderige indfald sammen til en samlet konklusion for hvert bord.
Efter en let frokost og mere underholdning fra Jakadaba projekt, blev forskellige emner fra en række af bordene taget op af Søren Kaster.

Her nogle eksempler fra mødet:
 
 
–    Hvor mange lokalområder skal Svendborg deles op i?

         Gøre brug af lokale ildsjæle som kontaktpersoner og sammenkoblere i lokalområderne
         Nye input fra lokalsamfundet f.eks. fra tilflyttere
         Kan vi bruge lokalrådene eller skal vi tænke i nye baner?
         Hvordan får vi udnyttet de unges ideer og tanker i udviklingen?
         Etablering af en webportal som et samlingspunkt for hvert lokalområde.
 
Sidstnævnte eksempel var èt af de kommunikationsværktøjer som Holbæk kommune havde brugt i deres indsats for en bedre borgerdialog. Den moderne kommunikationsteknologi blev på borgermødet modtaget som et fremtidssikret og godt arbejdsredskab i at skabe en god og effektiv dialog i byen.
Svendborg kunne tilbyde trådløst netværk i hele kommunen som man har gjort i flere andre storbyer. Lød bl.a. et visionært forslag fra en borger på mødet.

Borgermødet som var tilrettelagt af konsulent i Svendborg kommune Hans Ibsen samler nu alle dagens input sammen og vurderer i samarbejde med ekstern konsulent Gitte Balslev, hvor indsatsen skal fokuseres og hvilke kommunikationsredskaber der skal bruges. Det skal defineres hvordan et lokalområde afgrænses og hvilke af de mange gode forslag og ideer der kan benyttes i det videre arbejde med styrkelsen af nærdemokratiet i lokalområderne i Svendborg kommune.

Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.com

9 svar til Svendborg styrker indsatsen for nærdemokratiet

 1. Per Hansen
  11. februar 2008 at 10:36

  Det er meget vigtigt at nå ud i nærsamfundet. Politikerne kan umuligt
  følge med i alt hvad der sker, uden at de har nogle velfungerende organer
  som de kan opdatere sig med.
  Det er ikke et øjeblik for tidligt, at kommunen påbegynder arbejde med at
  skabe gode kommunikationsveje rundt i hele kommunen – vi skal jo tænke
  på, at vi er blevet noget størrer end vi tidliger har været med kommune-
  sammenlægningen.

  Mvh.
  Per Hansen – borger i Svendborg

 2. Ulla
  12. februar 2008 at 08:16

  Lokalpolitikerne mangler meget indblik i lokalsamfundets gøren og virken.
  De kan selvfølgelig ikke være alle steder på een gang som Per Hansen
  skriver, men der kan gøres meget for at gøre mere opmærksom på hvad
  der sker i de forskellige lokalsamfund. Og der sker faktisk rigtig meget.
  Web er et godt bud på en løsning.

  Ulla

 3. V. Carlsen
  12. februar 2008 at 20:55

  Svendborg er måske een af de byer i Danmark med det mest aktive
  fritids og kulturliv. Det emmer af liv overalt her. Tænk på hvilke muligheder
  det giver med et sådant liv.
  Men det er rigtigt at byrådet skal have mere indblik i hvad der sker hvor og
  hvornår.
  Det er da fint med borgermøder som det på Tåsinge i lørdags, men det er
  ikke når Svendborg kommune sætter mødedatoerne at tingene udvikles
  i lokalområdet. Det er det der sker mellem borgermøderne som er interessant.

  mvh.
  V.Carlsen

 4. 15. februar 2008 at 14:37

  Spændende tiltag iværksat af Svendborg Kommune.

  Som et fremtidigt kommunikationsredskab, til at styrke nærdemokratiet, kunne en blog med sikkerhed være et godt redskab. Den bryder mod de vante og obligatoriske hjemmesiders enetaler ved at åbne op for kommentarer, ideer og gode forslag. Mange private virksomheder arbejder allerede i dag med blogs som et alternativt nytænknings redskab. Hvorfor ikke gøre dem kunsten efter.

  http://www.tinathomsen.wordpress.com

 5. Erik
  15. februar 2008 at 20:50

  Mødet i lørdags var ok. Det var dog som konsulent-styrede møder uden skarpe hjørner.

  Jeg synes at Svendborg skulle udvikle sin hjemmeside, så alle borgere kunne finde dokumenter i kommunens “sagsmapper” om deres omgivelser og interesseområder.

  Det må være fremtiden.

  mvh.

  Erik

 6. Eva Lauritzen
  17. februar 2008 at 17:31

  Jeg var deltager ved mødet om “Nærdemokrati” på Tåsinge.
  Referatet eller “mosaikpunkter” er sendt ud til deltagerne, men jeg synes slet ikke det er dækkende for mødet.
  Jeg mangler, at nogle af visionerne bliver beskrevet – ellers er vores meget intense gruppearbejde ved bordene næsten forgæves.

  Jeg slog bl.a. til lyd for at bruge ALLE foreninger i kommunen som kommunikationsled mellem kommunen og deres medlemmer. Eks.: Lad foreningerne i Rantzausminde-Egense området komme med i debatten om evt. ny færge fra Ærø til området. Vi bor der og kan være vigtige spillere i dette spørgsmål. Vi vil ikke vente med at blive spurgt til beslutningerne er taget.
  Ideen om et færgeleje ved Lehnskov (nævnt i FAA), må jo nærmest være en vittighed!

 7. Villy
  17. februar 2008 at 19:14

  Jeg er til dels enig med Eva Lauritzen om at det er vigtigt at inddrage eksempelvis borgerne i Rantzausminde-Egense mere i beslutningerne om de ting som berører deres område. Men det er meget vigtigt med nogle tovholdere ellers kan det hurtigt blive noget rod.
  Skal alle foreninger repræsenteres som et kommunikationsled mellem deres medlemmer og kommunen som Eva skriver, så må der efterlyses et sted hvor disse ting kan opsamles og bruges nyttigt efterfølgende. Hvem skal koordinere et sådant projekt? og hvordan sikrer man at alle kan komme til orde? Det kunne jo være der sad en eller anden borger derude med de vise sten til en løsning af f.eks. færgeproblemet til Ærø.

  Mvh.
  Villy

 8. Sofia Mortensen
  18. februar 2008 at 09:41

  Spændende at følge hvad der sker i fremtiden her i Svendborg. Desværre indeholder Svendborg kommunes hjemmeside så meget kommunal info at det kan være lidt svært ind i mellem at være helt opdateret.

  Jeg er tilflytter fra København og kommet hertil for ca. 2 år siden. Svendborg er et dejligt område med en masse dejlige og engagerede mennesker. Det ville være dumt ikke at benytte sig af nogle af disse aktive mennesker i kommunens arbejde med at nå ud i lokalområderne.

  hilsen
  Sofia Mortensen

 9. Eva Lauritzen
  18. februar 2008 at 17:27

  Til Villy vedr. inddragelse af foreningerne i området.
  Kommunens planafdeling (eller andre i forvaltningen) skal stå for koordineringen mellem politikere og foreningerne (beboerne i området). De skal sammen med foreningerne indkalde til møderne og planlægge dem.
  Vigtigst er det, at politikerne deltager og lytter efter borgerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php