Kulturarvsforum som tænketank for Svendborg Havn

17. september 2009


Svendborg Havn skal udvikles i respekt for vores kulturarvsværdier, men også i en udnyttelsesform hvor kulturmiljøerne indtænkes kreativt i udviklingsprocesserne.
(Foto: mitsvendborg.dk)

Hvordan bruger vi kulturarven som vækstdynamo for Svendborg Havn?

Således temaet, da Svendborg Kommune i samarbejde med SUS og de lokale museer, igår havde indbudt en række af byens kulturarvsentreprenører til en eftermiddag i SIMAC´s både rundt i havneområdet, og med efterfølgende temamøde i SIMAC´s undervisningslokaler på Frederiksøen.Kulturarvsstyrelsen har med Real Dania midler igangsat et projekt, som løber frem til foråret 2010, og med det formål, at sikre og udnytte de egenskaber kulturarven i de danske havne byder os. Projekt kører ligeledes både i Fåborg, samt på Ærø og Langeland.
Tre gange i projektperioden er det meningen at kulturarvsforummet skal mødes og komme med input, som kommunen kan bruge i forhold til udviklingen af hele Svendborgs havneområde som kulturarvshavn.

Med fagkyndige SIMAC hænder ved rorpinden, blev de godt 40 foreløbige deltagere i kulturarvsforummet sejlet rundt i området i og omkring Svendborg Havn, mens henholdsvis museumschef Esben Hedegård samt arkitekt og planlægger i kommunens kultur- og planlægningsafdeling Klaus Johannessen, fortalte om havnens kulturarvsværdier. Og Svendborg har i den grad en kulturfortælling med dybe maritime og industrihistoriske rødder. Således kunne fortælles hvordan de første havnemoler blev bygget i 1901 og med Jessens Mole som den første.

Om Frederiksøen hvor man helt tilbage til 1848 byggede de første skibe, og hvor øen blev taget endelig i brug som værft i 1917. Frederiksbroen blev først til i 1920 og hvordan de tidlige værftarbejdere kom til og fra øen mangler der faktisk en egentlig dokumentation af. Der findes simpelthen ingen som museet er i besiddelse af. Frederiksøen fungerede som stålskibsværft frem til 1996, hvor Svendborg Værft lukkede.

J. Ring Andersens træskibsværft fra 1867 vidner en tid hvor godset blev fragtet ud og ind af havnen i skonnerter og andre træsejlskibe, og hvor et reparationsværft var en nødvendighed at have inden for rækkevidde. J. Ring Andersen er i dag stadig et aktivt værft, og stadig beliggende på Frederiksøen.

Siloerne på Østre Kajgade fortæller os om en industrikultur med tydelige spor fra landbrugsproduktionens sammenkobling med industrisamfundet. Siloerne blev bygget over tre årtier i 40érne, 50érne og 60érne, og er stadig en væsentlig del af Svendborg Havns virke. Der går mellem 20-30.000 tons korn gennem siloerne om året. Svendborg Havn har en samlet godsomsætning på ca. 120.000 tons om året. Tidligere lå dette tal oppe omkring 250.000 tons om året. Der er således sket en reducering på dette felt.


Samspillet mellem industrikulturens bygninger og vores maritime kulturarv, er i sin udtryksform et tydeligt element i Svendborg Havn.
(Foto: mitsvendborg.dk)

Færgerne til øerne i Det Sydfynske Øhav er op gennem tiden også blevet færre. Tidligere var sundet i langt højere grad præget af færgetrafik, hvor ikke mindst Vindebyfærgerne indtil opførelsen af Svendborgsundbroen i 1966, udgjorde det vigtige forbindelsesled mellem Tåsinge og Fyn. Nu ligger de flere af de gamle færger til kaj eller renovering på Ring Andersen træskibsværft. Havnemester Hans Søby orienterede om et projekt, hvor man påtænker at lade den gamle Vindebyfærge ligge fast i dens leje ved den runde lystbådehavn fra 1935. En attraktion som uden tvivl ville medvirke til at synliggøre en væsentlig del af vores maritime kulturaftryk.

Forskerparken som blev bygget i 2006 på den gamle gasværksgrund i Kullinggade er et fremragende eksempel på, hvordan et levn fra en fortid som et af Danmarks første gasværker, har fået en ny funktionalitet som forsknings- og udviklingsmiljø i nogle industrikultur-historiske rammer. Således ses idag den gamle gasværkstank´s nye udformning indtænkt i samme form som da den udgjorde sin primære funktion. Nu er nutiden rykket ind i området med kontorfacilliteter, men med et tydeligt spor fra fortiden, og som et markant vartegn for byen.

Baagøe og Riber grunden som indtil for ganske nylig fungerede som trælasthandel, ligger i dag og venter på hvad der skal ske med grunden. Et nyt stort søfartsmuseuem har været på tale, men indtil videre er det uklart hvad der kan etableres på det attraktive sted, som bla. stadig indeholder et gammelt murstensmagasin, som blev bygget i 1825. På Baagøe og Riber grunden sejlede de gamle skonnerter til og fra med last. På daværende tidspunkt eksisterede den nuværende træskibsbro ikke, så der var rigtig meget plads til mange skibe i ”mudderhullet” som området lokalt omtales. I bunden af mudderhullet ligger byens sidste fem havneboliger, med haver stødende direkte ned til havneløbet. Et unikt område, som desværre er truet af den stadig stigende vandstand, som vores havne og kyster oftere rammes af.

Svendborg Havn rummer så mange kulturarvsværdier at det selvsagt kan være vanskeligt at finde ud af hvor man skal begynde og hvor man skal slutte. Netop derfor er projektet med kulturarvsforummet sat i søen, så vi kan danne os et tydeligere billede af hvad vores kulturarv i og omkring havnen målrettet kan bruges til.

På det efterfølgende møde i SIMAC´s undervisningslokaler på Frederiksøen var der lagt op til meningsudvekslinger om hvilke målgrupper som i den første fase af projektet skulle kortlægges. Altså hvor kunne man forestille sig der kunne ligge interessefelter i forhold til at udnytte vores kulturarvsværdier fremadrettet. Klaus Johannessen orienterede om, at man endnu ikke politisk er klædt godt nok på til at kunne tage fat om den egentlige masterplan for hele havnen, men at de input som kulturarvsforummet kommer med bidrager væsentligt i processen.

Som inspiration til forummet, og med en parallel til f.eks. Frederiksøens fremtid, fortalte Klaus Johannessen om om Granville Island – en ø i Vancouver, Canada som tidligere udgjorde svær industri, men som i dag er forvandlet til et område med mere end 300 store som mindre liberale erhverv, og som beskæftiger mere end 2.500 mennesker.


Granville Island i Vancouver. Et tidligere industriområde omdannet til et levende område af mennesker og erhverv.
(Foto fra www.granvilleisland.com)

Granville Island er bygget op om den tidligere industrikultur i og omkring de produktions-apparater og bygninger som i stedet for at være blevet nedrevet, nu danner rammen om et levende miljø af fødevaremarkeder, handelsgader, rekreative områder og forskellige maritime forretninger. Eksemplet viser at tidligere industriområder kan omdannes til nye formål,  med kulturarven som en aktiv medspiller.


(Tegning fra www.granvilleisland.com)

Frederiksøen er et oplagt tema at lade Granville Island indgå som inspirationskilde til, var der bred enighed om i kulturarvsforummet.Det er endnu ikke fastlagt hvornår det næste møde af de tre som afholdes  i kulturarvsforummet bliver.
Følg med her på mitsvendborg.dk, hvor du også kan tilmelde dig næste gang gruppen mødes.

Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.com

4 svar til Kulturarvsforum som tænketank for Svendborg Havn

 1. Susanne Riber
  18. september 2009 at 17:34

  Jeg kunne godt tænke mig at vide hvem kulturarventreprenørene er. Repræsenterer de sig selv, nogle organisationer,erhverv eller virksomheder?

 2. 19. september 2009 at 01:01

  Jeg ved kun at jeg tiltror Esben Hedegaards vision en betydelig værdi. Han er helt sikkert et scoop for Svendborg omkring en udviklingsplan for Svendborg Havn. Jeg har tidligere haft min skepsis, ikke mindst, da man lukkede Søfartsmuseet i Troense, men nu er jeg overbevist om, at hans vision er vejen frem.

 3. 19. september 2009 at 13:46

  Kære Susanne

  Du efterlyser hvem disse “kulturarvsentreprenører” er som skal medvirke i udviklingen af kulturarven som vækstdynamo for Svendborg Havn.

  Kulturarvsforummet er åbent for alle interesserede, men i første omgang har Svendborg Kommune valgt at invitere en række interesseorganisationer. Du kan se hvilke i dette indlæg på bloggen: http://mitsvendborg.dk/?p=3432

  Med venlig hilsen
  Christian Dan Jensen
  http://www.mitsvendborg.dk

 4. Klaus Johannessen
  22. september 2009 at 13:36

  Susanne Riber har spurgt til hvem der indgår i kulturarvsforummet og Christian Dan Jensen har svaret at det er et åbent forum. Det er rigtigt.

  Svendborg Kommune inviterede i første omgang en række foreninger og virksomheder, som vi kunne se måtte have en særlig interesse, men annoncerede samtidig mødet som åbent via annonce i Ugeavisen. Ved første møde var vi begrænset af det antal der kunne rummes i to åbne SIMAC-både, men på næste møde vil der ikke være en overgrænse. Alle, uanset om de repræsenterer foreninger eller virksomheder eller kommer som interesserede borgere er velkomne. Når dato for næste møde er fastlagt vil det blive annonceret her på siden.

  Venlig hilsen
  Klaus Johannessen
  Svendborg kommune
  Plan, Kultur og Erhverv

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php