Odense trækker flere detailkunder til

27. september 2009Er Svendborgs detailhandel rustet godt nok i konkurrencen med Odense om kunderne?

(Foto: mitsvendborg.dk)

mitsvendborg.dk sætter i de kommende uger fokus på Svendborgs detailhandel. Første artikel tager udgangspunkt i ”Detailhandelsanalyse Svendborg Kommune 2008” og ”Detailhandelsanalyse Fyn 2008” – begge udarbejdet af COWI A/S, og i dem kan man bl.a. læse, at Svendborg skal lægge sig i selen for at klare den stigende konkurrence med Odense om detailkunderne.

AF DORTHE KIRKGAARD NIELSEN 

Motorvejen mellem Odense og Svendborg, Rosengårdcentret med sine i dag 152 butikker på 96.000 m2 og indvielsen af Danmarks største IKEA til november. Tre faktorer, der taler for, at Odense i stigende grad vil trække detailkunder væk fra Svendborg. Og tre faktorer, der samtidig taler for, at detailorganisationer og politikere i Svendborg Kommune skal stå sammen og tænke sig gevaldigt godt om for at bibeholde så stor en detailomsætning i byen, som tilfældet er i dag.

Den seneste undersøgelse om detailhandlen i Svendborg er ”Detailhandelsanalyse Svendborg Kommune 2008” – udarbejdet af COWI A/S og i den og søsterrapporten ”Detailhandelsanalyse Fyn 2008” – også fra COWI A/S – kan man læse, at Svendborg Kommune i 2007 havde en samlet detailomsætning på 2,8 mia. kr. Omsætningen er fordelt med cirka 54% inden for dagligvarehandlen, 13% på beklædning, 17% på boligudstyr og 16% på øvrige udvalgsvarer.
Omsætningen i detailhandlen i Svendborg Kommune er øget med cirka 30% i perioden 1998 til 2007, men landsgennemsnittet i samme periode lå på en stigning på 35% og det samlede gennemsnit på Fyn på 34%.
Med en samlet detailomsætning i Svendborg Kommune på 2,8 mia. kr. tegner detailhandlen i Svendborg sig for 12% af den samlede omsætning inden for både dagligvare- og udvalgshandel på Fyn, og da indbyggerne i Svendborg Kommune ligeledes udgør 12% af den samlede fynske befolkning, ser det jo nogenlunde ud.
Men rapporten, der altså bygger på tal fra 2007, viser også, at der er udviklingstendenser, man skal være meget vågen over for.
Fra 1999 til 2007 er butiksbestanden i Svendborg Kommune reduceret med cirka 9%, og det rapporten kalder dækningsgraden – forholdet mellem indbyggernes forbrug og omsætningen i detailhandlen – er i samme periode faldet fra 105 til 102, når det gælder den samlede detailhandel i Svendborg Kommune. Kigger man nærmere på forholdet mellem indbyggernes forbrug og så omsætningen i de forskellige detailbrancher, lyder dækningsgraderne på 104 for dagligvarer, 92 for beklædning, 86 for boligudstyr og 125 for øvrige udvalgsvarer – som f.eks. er smykker, cykler og bøger.
De respektive tal viser, at både inden for dagligvarer og øvrige udvalgsvarer trækker butikkerne i Svendborg Kommune kunder til udefra. Men når det gælder beklædning og boligudstyr, bliver der omsat mindre i butikkerne i Svendborg Kommune, end det borgerne reelt forbruger.
Den samlede dækningsgrad på 102 viser, at den samlede detailomsætning i Svendborg Kommune fortsat er større end indbyggernes skønnede forbrug, og at Svendborg fortsat har held med at trække detailkunder til uden for byens grænser. Men det går den forkerte vej.
Og her peger rapporten altså bl.a. på Odense som en stadig større konkurrent på grund af den kortere vej og bl.a. byens bredere og mere specialiserede detailhandel.
Tallene i detailhandelsanalysen er som skrevet fra 2007, men udtalelser fra Rosengårdcentret selv peger i samme retning. Den 6. juli i år fortalte Rosengårdcentret nemlig til P4 Fyn, at svendborgenserne i stigende grad handler i Odense. Direktør i Rosengårdcentret Carsten Lindblad fortalte i den forbindelse, at andelen af penge fra Sydfyn brugt i Rosengårdcentret var steget med 3% – fra 2 til 5% siden 2007, og han understregede også, at med motorvejen og under en halv times kørsel fra Svendborg til Odense vil centret markedsføre sig stærkt i Svendborg fremover.

Høj butikstæthed
Trods reduktionen i antal butikker på cirka 9% understreger rapporten, at butiksbestanden i Svendborg set i forhold til indbyggertallet fortsat ligger over gennemsnittet for hele Fyn. Den relativ høje butikstæthed forklares bl.a. ved, at Svendborg fungerer som regionalt center for detailhandlen på hele Sydfyn.
Svendborg Kommune med sine knap 59.000 indbyggere er den næststørste kommune på Fyn, og i 2007 havde Svendborg Kommune cirka 368 butikker at byde på. Heraf ligger 72% i Svendborg by. Til sammenligning bor cirka 46% af indbyggerne i kommunen i Svendborg by.
Arealmæssigt havde Svendborg Kommune i 2007 et samlet bruttoetageareal til butiksformål på cirka 146.000 m2 fordelt på 31% til dagligvarer, 48% på udvalgsvarer og 21% på særligt pladskrævende varer. Der er kommet en del nye dagligvarebutikker til siden, men tallene fra 2007 er de senest tilgængelige.

Foruroligende fremtidsscenarier
I de kommende år vil en række faktorer have indflydelse på detailhandlens udviklingsmuligheder i Svendborg Kommune, og rapporten fremhæver især; befolkningsudviklingen, udvikling i internethandel, detailhandlens udvikling i konkurrerende byer og udvikling i privatforbruget som afgørende faktorer. Når det gælder udviklingen i befolkningen, har Svendborg gennem de seneste år oplevet en jævn stigning i befolkningstal på omkring 150 flere indbyggere om året, og ifølge Danmarks Statistik vil den stigning fortsætte.  En stigning, der vil kunne give grundlag for vækst i detailhandlen. Internethandlen vil uden tvivl også fortsætte sin vækst, og fortsætter den igangværende udvikling, forventer man, at danskerne i 2020 vil lægge mellem 15 og 20% af deres private køb på internettet. En udvikling, der vil medføre reduktion i omsætningen i de fysiske butikker. Udviklingen i de konkurrerende byer gælder i Svendborgs tilfælde det massive pres fra Odense. Til gengæld er privatforbruget svært at sige noget skråsikkert om. Lige nu kradser krisen, men fremtiden er svær at spå om. Alligevel vælger rapporten at opstille to fremtidsscenarier for detailhandlen i Svendborg:

Scenario 1:
Der er lavet ud fra en optimistisk fremskrivning.
Med en forventet vækst i privatforbrug svarende til en direkte fremskrivning af forbruget i perioden fra 2000-2007 vil Svendborg miste omsætning til Odense svarende til i 2014 5% inden for boligudstyr og 2,5% inden for beklædning, og i 2020 minus 7,5% inden for boligudstyr og minus 5% inden for beklædning.

Scenario 2:
Der er lavet ud fra en almindelig fremskrivning af privatforbruget.
Med en vækst i privatforbruget svarende til en halvering af forbrugets udvikling i perioden 2000-2007 vil Svendborg miste omsætning til Odense svarende til i 2014 7,5% inden for boligudstyr og 5% inden for beklædning, og i 2020 minus 10% inden for boligudstyr og minus 7,5% inden for beklædning.

 FAKTA OM ANALYSEN
Detailhandelsanalysen for Svendborg Kommune er en del af den fælles analyse af Detailhandlen på hele Fyn. Begge er fra 2008 og er udarbejdet af COWI A/S. Analyserne har til formål at bidrage med detaljeret og lokal viden om detailhandelsstrukturen, forholdet mellem detailhandlen i de større byer og behovet for nye arealer til butiksformål. Analyserne var tænkt som et værktøj i kommuneplanlægningen.

Downloads:
Detailhandelsanalyse 2008 – Svendborg Kommune
Detailhandelsanalyse 2008 – Fyn 2008I næste artikel i serien om detailhandlen i Svendborg, stiller vi skarpt på detail- og erhvervsorganisationer i Svendborg. Følg med her på mitsvendborg.dk

Læs også: Ændring af planloven kan ødelægge bymidtens butiksliv

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php