Blogs som ide`udviklingsværktøj

20. februar 2008-Hvad er det, som gør, at mennesker vælger at bosætte sig i Svendborg, og hvilke parametre skal være i orden før en virksomhed vælger at etablere sig  i netop vores område?
 Det var nogle af de springende punkter, da jeg før sommerferien 2007 tog initiativ til at oprette denne weblog.

Formålet med bloggen er at skabe et fælles byudviklings-webforum, hvor byens borgere, virksomheder, organisationer mm. kan etablere netværk, udveksle videns/meningserfaringer, og hvor ideer kan opstå og iværksættes. Byens politikere, erhvervs- og kulturliv samt byens iværksættere har brug for impulser hele tiden, som giver dem en fornemmelse af, hvad der rører sig i alle hjørner af byen. Det er nødvendigt, hvis byen skal udvikles fremadrettet, innovativt og fremtidssikret.

Hvad kan virksomheder og organisationer bruge weblogs til?
Når en virksomhed overvejer at etablere sig i et område, er det afgørende for virksomheden, hvad det pågældende område har at tilbyde. Nærmiljøerne i byen er derfor en væsentlig faktor i bosætningsstrategierne, da det er nærmiljøerne som tegner en klar profil af det pågældende område, samt hvilke mennesker som bor og lever der. Virksomhederne skal ikke blot producere og sælge, de skal også gerne blomstre og udvikles af byens inspirationskilder og mangfoldighed. Det er et væsentligt punkt i fremtidens bosætningsstrategi. Men hvordan kan virksomhederne få gavn af at blogge med om byens udvikling? Jo, først og fremmest kan en virksomhed eller organisation have en interesse i at få bragt deres budskab ud i et “uformelt forum” og samtidig opnå den direkte respons heraf. Denne form for udviklingsstrategi er nemmere og mindre kompliceret at udmåle end f.eks. dyre annoncekampagner.

Kunden som produktudvikler
De fleste innovationstanker og produktudviklingsprocesser bliver til med afsæt i kundens eller forbrugerens behov, forslag og ideer. Bruger man en blog som et dialogværktøj, opnår man et større overblik og mere systematik i udviklingsretningen. Man gør det altså mere synligt, at virksomheden eller organisationen er åben for input – og man gør det lettere for flere at deltage og dermed bidrage til processen.Kunden, medarbejderen eller borgeren føler sig værdsat, når disse bliver involveret i en ide-proces – Det er derfor et godt udgangspunkt for at opbygge bedre og mere effektivt langsigtede relationer med de mennesker, som interesserer sig for virksomhedens produkt eller service. Ingen kender et produkt bedre end brugeren, og den bedste kritiker af en serviceydelse er den, som modtager den. Det er altså et spørgsmål om relationer og samspil.
Når vi taler om udviklingsprocesser er tendensen, at vi først lukker op, når man er “færdig” med processen. Man skal huske på, at det er INDEN man er færdig med sine egne overvejelser, at inputtene er afgørende for det færdige resultat.Man bruger altså bloggen som et værktøj til at lukke processer op med.

Den kritiske og engagerede forbruger
Et godt eksempel på åbenhed og fordelene heri kan hentes fra mejerigiganten Arla Food som i pressen tilbage i 2004/2005 blev beskyldt for at være en monopolvirksomhed med dårlig forretningsmoral i konkurrencen om markedsandele.
Det fik Arla til i begyndelsen af 2005 at oprette et forum – ”Arla Forum” på nettet, hvor kunderne kunne komme i direkte kontakt med Arla. Det havde naturligvis hele tiden været muligt via telefon og e-mails, det nye bestod i at spørgsmålene fra kunderne blev gjort synlige på nettet såfremt kunden ønskede det.
Det var dermed kunderne som bestemte, om de vil have deres spørgsmål ud i det offentlige rum. Ca. 20% af kunderne valgte på daværende tidspunkt offentliggørelsen.
De spørgsmål Arla fik ind, blev således videresendt til virksomhedens relevante medarbejdere, som besvarede spørgsmålene. Det blev hurtigt til en dialog mellem Arlas medarbejdere og kunden, fordi medarbejderen ofte stillede et modspørgsmål til kunden. Dette udviklede sig til en korrespondence hvor kunden kom med ideer og forslag til Arla. Dialogen blev altså her etableret i ”Arla Forum”, synligt for de som er involveret og ønskede det, men usynligt for alle andre.
Dette projekt udviklede sig i oktober 2005 til et supplement til ”Arla Forum” med weblogs. Med weblogs understregede Arla virksomhedens åbenhed i et reelt ønske om at deltage med kunderne i samtaler, og i at synliggøre de samtaler, som fandt sted. Dermed vælges og udvikles samtaleemnerne af og med kunderne, også de emner Arla ikke selv ville have taget op.

I dag har Arla 6 velfungerende aktive weblogs som ikke kun omhandler Arlas mejeriprodukter, men også kommer rundt om forhold som via ”Arla Forum” interessere virksomheden – for eksempel: ernæring, miljø, medier, madoplevelser og livet på et landbrug.

Se ”Arla Forum” og Arla weblogs her:
Arla Forum

Arla weblogs  

Det kræver naturligvis forandringsparathed når en virksomhed eller organisation åbner op for offentlighedens input og kritik. Man skal være sikker på, at ligegyldigt hvilket spørgsmål kunden stiller, så kan man svare, redegøre eller forklare derpå, udfra de beslutninger som der er taget.  

Forestil dig et fremtidsperspektiv hvor weblogs er almindeligt brugt i alle store og mellemstore virksomheder. Kunderne har den direkte kontakt via bloggen og vil kritisk forsøge at præge virksomhedernes produktudvikling som en ganske naturlig ting, da det er dem som er forbrugeren og dermed hovedpersonen. Virksomheden har en forpligtigelse til at følge op, og der vil ikke blive levnet meget plads til halvdårlige produktløsninger eller ustrukturerede organisationsplaner. Forbrugerne vil engagere sig i virksomhedernes service eller produktudvikling og stille større krav.
Det vil være vanskeligt ikke at kunne redegøre for de beslutninger som er truffet, og meget svært at forsvare hvis der ikke bliver fulgt op på kritik af service, produkter eller kvalitet.De få som vælger ikke at deltage i det åbne blogforum, vil automatisk udsende et signal om manglende åbenhed og indadvendhed. De vil på sigt kunne se sig agterudsejlet af konkurrenterne.

Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.com

Et svar til Blogs som ide`udviklingsværktøj

  1. 28. februar 2008 at 21:14

    Jeg tror på en blog, som et ideelt udviklingsværktøj. Virksomheder som Nykredit og Dell drager allerede i dag stor nytte af forbrugernes input på produktudviklingsområdet.

    Tjek følgende blogs for at få indsigt i hvordan, der produktudvikles via en blog :

    Nykredit – http://weblog.nykredit.dk
    Dell – http://www.ideastorm.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php