Nye veje vest for Svendborg

14. november 2009

Download planforslag og rapporter her:
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5.24.
VVM-redegørelse
Kortbilag
 
Læs også: Tankefuld på mitsvendborg.dk


Svendborg Byråd har den 27. oktober 2009 vedtaget forslag til tillæg nr. 5.24 til Svendborg Kommuneplan 2005-2017 med VVM redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for nye veje vest for Svendborg by.
Kommuneplantillægget har til formål at sikre mulighed for anlæg af overordnede veje til betjening af Tankefuldområdet. Kommuneplantillægget rummer retningslinjer for to mulige vejføringer, hovedforslaget og alternativ 1.

Svendborg Kommune har besluttet, at kommuneplantillægget skal ledsages af en VVM-redegørelse, da der er tale om veje med almen trafik, som vil forløbe gennem et naturområde, der i regionplan 2005 er udpeget som landskabeligt/geologisk beskyttelsesområde og ligger i den kystnære zone.


Forslaget til kommuneplantillæg med VVM redegørelse kan ses i Borgerservice, Ramsherred 5, 5700 Svendborg, tlf. 62 23 36 60. Forslaget kan downloades her på bloggen, og kan også ses på Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg, på biblioteksfilialer samt på www.plansystem.dk


Der kan fremsendes ændringsforslag eller indsigelse til forslaget inden den 13. januar 2010 til Kultur, Plan og Erhverv, Ramsherred 5, 5700 Svendborg. E-mail: kulturogplan@svendborg.dk


Borgermøde
Der afholdes borgermøde om kommuneplantillæg og VVM-redegørelse onsdag den 2. december 2009 kl. 19 i Egense Forsamlingshus.


Miljøvurdering
Der afholdes borgermøde om kommuneplantillæg og VVM-redegørelse Svendborg Kommune har efter lov om miljøvurdering af planer og programmer truffet beslutning om, at planforslaget skal miljøvurderes. Miljøvurderingen fremgår af VVM redegørelsen.
Klage over kommunens afgørelse skal sendes til:
Naturklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV, eller som e-mail til nkn@nkn.dk


Klagefristen udløber ved Naturklagenævnet den 9. december 2009 ved kontortids ophør. Sagens behandling kræver et klagegebyr på 500 kr., som tilbagebetales, hvis klageren får ret i sin klage.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Lokale annoncer


ÅBNER SNART I TINGHUSET!
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg – LIVE

Spillestedet Harders Møllergade 36 T.62213090 


Frederiksø - Svendborg

Fejl på siden!

Giv mitsvendborg.dk besked på: cj@mitsvendborg.dk

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php