Den Elektroniske Energiberegner udviklet i Svendborg

26. november 2009


www.husetsweb.dk

Læs relaterede artikler på bloggen:
Rudi Rusfort Kragh med i klimapanel
Nyd energiprisen NU – den bliver kun højere!

Gennem de senere år har et udviklingsarbejdet pågået i Svendborg omkring elektronisk beregning af energisparepotentialer i parcelhuse. 2. generation af Energiberegneren er netop udviklet og kan afprøves i en såkaldt beta-version på www.husetsweb.dk  

– Potentialet er enormt stort, siger idemanden Rudi Rusfort Kragh. Der er ca. 1.5 mio. parcelhuse i Danmark og 800.000 af disse kan energioptimeres. Energioptimeres disse huse kan det frigøre mere end 4 milliarder kr. årligt, som i dag anvendes til boligopvarmning. Den samlede investering til produkter og håndværkere er i størrelsesorden 200 mia. kr.
 

Den første udfordring er at identificere hvilke huse der er blandt de 800.000. Den anden udfordring er at give en troværdig handlingsplan, som husejeren har tillid til, og som ikke må koste for meget for husejeren. Gør den det viser erfaringen, at husejeren ikke vil bekoste opgaven. Det er disse to udfordringer Energiberegneren på husetsweb.dk nu er tæt på at løse. For boligejeren er den gratis at modtage en handlingsplan, inkl. arbejdsanvisninger, til det konkrete hus. Anbefalingerne svarer som hovedregel til hvis en Energikonsulent havde besøgt huset. Nu er det blot husejeren selv der foretaget indtastningen, og en avancerede beregner sammenholder husejerens indtastninger med en lang række bygningsstatistik, energidata og meget andet, og ud af det kommer der et resultat. 

I 2008 udviklede Rudi Rusfort Kragh 1. generation af Energiberegneren. Med tast af en postadresse anvendes BBR-data til at lave et simpelt estimat af omfanget af en mulig energirenovering af et givent hus. 

– Det var lidt af en revolution, vi lavede der, fortæller Rudi Rusfort Kragh. Vi ramte ikke præcist, men vi kunne screene boligmarkedet og give en indikation af omfanget i det konkrete hus. Det var helt nyt at anvende BBR på den måde, siger Rudi. 

Efterfølgende har flere andre virksomheder overtaget denne metode, bl.a. Totalkredit og Rockwool. 

Men effekten af den simple beregner viste sig ikke at være nok. Husejeren handler ikke bare på baggrund af en indikation af besparelsespotentialet i sit hus. De har brug for at vide hvad pengene skal bruges til.  

Som en del af udviklingsarbejdet blev 40 tilfældige huse på Sydfyn i foråret 2008 energimærket af en Energikonsulent. Ingen af disse huse var til salg. Energikonsulenten rådgav husejeren om hvad der kunne foretages. En forsker fra SDU interviewede derpå husejerne 12 måneder efter, om hvad der var sket i mellemtiden. Og der var sket meget.  

– Det var også en helt ny viden i Danmark, for tidligere havde man spurgt husejerne 14 dage efter konsulentbesøget, men det er for kort tid efter, hvorfor der ikke er sket noget, siger Rudi Rusfort Kragh. 

Venter man 12 måneder kan husejeren både have taget sin beslutning og realiseret sin beslutning. Men den væsentligste forskel var, at konsulenterne besøgte huse i-drift, og ikke-til-salg huse, hvorfor husejeren kendte sit forbrugsmønster både før og efter konsulentbesøget. Det var det afgørende nye. Forsøget viste, at udgiften til konsulenten nu blev barrieren for husejeren. 

Bag det første udviklingsarbejde i 2007-2008 var der dannet et netværk af en række virksomheder og organisationer i Svendborg, som hjælp projektet i gang. Virksomhederne var Nykredit-Svendborg, Danbolig-Svendborg, Nordea-Svendborg, Arkitektfirmaet Arne Birk, Svendborg Fjernvarme, Svendborg Kommune, Deloitte-Svendborg samt Knowledge Lab-SDU og Udviklingsforum Odense. 

Som følge af dette projekt har Connie Hedegaard udpeget Rudi Rusfort Kragh til at være med i Ildsjælepanelet, som rådgiver ministeren om Borgerinddragelse i forhold til Klimaforandringerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php