Erhvervsdebatten på mitsvendborg.dk

13. december 2009


 
mitsvendborg.dk begynder sit fokus på erhvervsstof med at tage fat i dagbladet Børsens undersøgelse af Årets Erhvervskommune 2009. Ikke for at slå Svendborg og de ni andre fynske kommuner i hovedet med deres knap så gode placeringer. Men for at sætte en debat i gang.

(Foto: mitsvendborg.dk, illustration: Dagbladet Børsen)

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

mitsvendborg@gmail.com 

mitsvendborg.dk
har siden juni måned bragt 27 erhvervsartikler på bloggen, som med pt. 33 kommentarer fra læsere med erhvervspolitiske synspunkter har været medvirkende til at skærpe opmærksomheden – og ikke mindst debatten om udviklingsretningen for Svendborg som erhvervskommune. Det er således med stor glæde, at vi ud fra dette kan konstatere, at der er et behov tilstede for denne form for erhvervsjournalistik i vores område. mitsvendborg.dk forventer at kunne fortsætte med de dybdegående erhvervshistorier også i 2010 – med fokus på Sydfyn.

Du vil kunne orientere dig her på bloggen eller ved at tilmelde dig erhvervs-nyhedsmailen.
mitsvendborg.dk giver dig i årets sidste artikelserie et sammendrag af erhvervsartiklerne, samt hvilke temaer og emner der undervejs har givet anledning til debat på bloggen.

Erhvervsvæksten i Svendborg Kommune

I den første artikelserie som mitsvendborg.dk bragte på bloggen tog vi udgangspunkt i en undersøgelse udarbejdet af Børsen om Årets Erhvervskommune 2009. Vi kunne således fortælle læserne, at Svendborg er placeret som nummer 65 ud af 98 kommuner – en placering som vi med denne første artikelserie rejste spørgsmålet: er det godt nok? Svendborg ligger ganske vist placeret i “den rigtige halvdel” af feltet, men hvad kan gøres bedre for at Svendborg kommer længere op på listen, og hvad har man gjort rigtigt i f.eks. Kolding Kommune, som løb af med 1. pladsen i Børsens undersøgelse?
mitsvendborg.dk sendte journalist Dorthe Kirkgaard Nielsen ud i landet for at undersøge hvilke betingelserne og strukturer erhvervslivet har i de kommuner, hvor væksten har været størst. Først gik turen til Kolding.

Målrettet erhvervsstrategi

Hvor Svendborg blev nr. 65, blev Kolding en klar nummer et i Børsens undersøgelse over Årets Erhvervskommune 2009. En af forklaringerne på Koldings succes er strukturen omkring erhvervsudvikling. I Kolding er erhvervsråd, handelsråd og turistforening samlet under en fælles organisation – Business Kolding. En erhvervsdrivende fond, der samler trådene, tænker visionært og sørger for, at de forskellige interessenter taler med én stemme. Kolding blev således tilbage i 1992 den første kommune i landet, som samlede disse interesseområder i en fælles paraplyorganisation – et erhvervenes hus.Business Kolding modellen fungerer rent strukturmæssigt med en sammensætning af henholdsvis 5 personer fra det private erhvervsliv, samt tre politikere – heriblandt borgmesteren og hans modkandidat fra oppositionen. Tilsammen 8 personer i en bestyrelse hvor det er erhvervslivet, der driver erhvervsudviklingen, men i tæt dialog med politikerne.
Direktør i Business Kolding, Bjarne Wolmar, udtalte i artiklen Erhvervsfremme med én stemme således:

– Skal man for alvor have erhvervsudvikling i en by, kræver det en visionær borgmester, et ambitiøst byråd, konsensus og ejerskab hos så mange som overhovedet muligt. En sådan
Konstruktion giver mindre politik og mere professionel drift.
I den seneste artikelserie her på mitsvendborg.dk stillede vi spørgsmålet til samtlige spidskandidater til kommunalvalget 17.november, om man kunne forestille sig en lignende model i Svendborg, og om man som lokalpolitiker er parat til at kanalisere kommunale penge over i et sådant nyt “Erhvervenes Hus” i Svendborg? De politiske udmeldinger hertil er stort set delt lige over, men der tegner sig et billede af en åbning i forhold til nytænkning på området.

Erhvervspolitiken skal defineres klart i byrådet

I artiklen Byrådet skal turde sætte dagsordenen talte mitsvendborg.dk med en række eksperter, som gav deres bud på hvad Svendborg kan gøre for at tiltrække og fastholde virksomheder. Her var budskabet klart: Der skal satses på god bosætningspolitik, tæt dialog mellem virksomheder og kommune, en generel erhvervsvenlig indstilling, sikring af arbejdskraft, fokusering på lokale kompetencer, men først og fremmest et modigt og ambitiøst byråd, der tør sætte dagsordenen for erhvervsudviklingen. Nok har man en model i Kolding hvor erhvervsudviklingen formelt er uddelegeret til Business Kolding, men man skal ikke tage fejl. For i Kolding har man en meget stærk borgmester og en meget stærk kommunaldirektør, så selve erhvervspolitikken defineres klart i byrådet. Således ifølge Johan Bramsen, chefkonsulent med speciale i erhvervsudvikling fra konsulentfirmaet Pluss Leadership A/S, der har afdelinger i både Århus og København. 

Læs i næste artikel om det lokale erhvervslivs bud på “den gode erhvervspolitik” i kommunen.Artikelserien om Svendborg som erhvervskommune
 

Er en placering som nummer 65 ud af 98 kommuner godt nok?
 

Svendborg skal længere op på listen
 

Erhvervsfremme med én stemme

Syddjurs rykkede 49 pladser
 
B
Byrådet skal turde sætte dagsordenenUddrag af kommentarer fra læserne til artikelserien om Svendborg som erhvervskommune:

– Interessant artikel. Og selvfølgelig er det ikke godt nok med en Svendborg placering som nr. 65 ud af 98 kommuner. Det må kunne gøres bedre Svendborg. I samme forbindelse kunne det være oplysende at få at vide hvad Svendborg Kommune gør for at gøre Svendborg attraktiv for erhvervsvirksomhederne – nye som eksisterende.

(Keld Hansen)– Herligt endelig med noget brugbart erhvervsstof. Længe ventet.

(V.S.Ivertsen)– Tiltaget med udviklingen af mitsvendborg.dk hilses velkommen, senest med en erhvervs del er interessant læsning.Det vil være glædeligt og af stor betydning, at få sat fokus på erhvervsudviklingen i Svendborg Kommune med en konstruktiv dialog. Søndagens artikel om udviklingen i Kolding Kommune beskriver flot processen, de har været igennem for at skabe en stærk erhvervs profil.

Svend Rosager (gruppeformand Venstre)– Tak fordi du gjorde mig opmærksom på artiklen. Jeg kan tilslutte mig i at Kolding er mange skridt foran Svendborg.Jeg har boet i Svendborg, men flyttede til Sønderjylland, og arbejder i Kolding. Så jeg kan sagtens se forskellen.Svendborg har til gengæld en bymidte med levende handel, det mangler Kolding, der er al handel flyttet ud i Stor Centret, og de små forretninger i byerne lukkes en efter en.

(Karin Møller)– Ja, og det for alt i verden ikke ske i Svendborg. Lad dog bymidten sprudle og hvad med Per Weber forslag om at cittaslowe togene det sidste stykke ind til stationen, så hegnet kan fjernes og by og havn bindes sammen på en smuk måde?

(Hans Nørgaard)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php