Udvikling af Silvangrunden Del 1.

14. oktober 2007Fotos og illustration: “Silvangrunden” fra Jernbanegade idag
“Korsgadehave” og “Den Spanske trappe” i Rom

14.10.2007 Henrik Fog-Møller, Landskabsarkitekt og beboer Skattergade 13

Eftertanke i en sen nattetime efter ’nabomødet’ 10.okt. i Færgegården.

’Living development’ ved Lars Klitgaard, er et udviklings-firma i Odense, som også har været bygherrer på ’Bio-grunden’, har ladet Praksis-arkitekterne udarbejde et projekt på Silvan-grunden, på Jernbanegade, -som omfatter ’19 attraktive udsigtslejligheder, special-butikker, 200 underjordiske parkeringspladser og en grøn byhave –og, som arkitekterne skriver i pressemeddelelsen fra sept. 07: -’…med plads til leg og en kop kaffe i solen….’.
Jeg havde ikke set projektet før, havde ingen forkendskaber eller forudfattede meninger og mødte op på foranledning af en husdelsomdelt invitation, møntet på ’nære naboer’.
Projektet blev præsenteret af arkitekterne ved en power-point fremvisningen, sobert, professionelt og engageret.
Hvis nogen vil følge med, kan projektet ses på www.lkd.dk, hvor projektet er præsenteret.Først nogle finansielle betragtninger. Vi må jo respektere de finansielle forudsætninger.
Det er dyrt at bygge, og det hele skal gå op i en højere enhed. En bygherre skal købe grunden, hyre teknikere til at rådgive sig, afholde byggeudgifter, løbe risikoen og under normale omstændigheder gerne have en lille fortjeneste med i baglommen, når de går til nye projekter. Det er fair nok. Sådan er vilkårene.
Eventuelle protester over en sådan fremgangsmåde skal afleveres ved folketings- og kommunevalg.
Og så melder spørgsmålet sig straks: Hvordan kan 19 ’attraktive udsigtslejligheder’, nogle arealer til specialbutikker, som der er ledige m2 til andetsted i byen, kunne finansiere en oprensning af den stærkt forurenede grund, en parkeringskælder til 200 biler, en offentlig byhave af dimensioner, og en udgave af den spanske trappe langs Jernbanegade ??
Det kan ikke lade sig gøre.
Men det er vel heller ikke det vi var inviteret til at debattere.Vi skal orienteres om ideen, -projektet, -som nu er afleveret i kommunen for en første reaktion. Herefter skal der, når kommunen er nogenlunde med på ideen, -hvis de er det, udarbejdes lokalplan, som skal sendes i offentlig høring, formodentlig afholdes borgermøde med anledning til bemærkninger og indsigelser, osv. –inden planen er en realitet.
Der er lang vej igen, men dette første indledende og orienterende møde var begyndelsen.
Og der er grund til at takke Living Development for initiativet. Det er ikke altid en bygherre gider orientere de berørte på denne måde.
Den ret negative reaktion fra beboermødet må opfattes som et stort engagement fra de omkringboende, som forhåbentligt kan vendes til positivitet og medhold efterhånden som projektet udvikles og tilrettes.
Nedenstående er ikke et referat fra mødet, selvom mange synspunkter er sammenfaldende med kommentarer som fremkom her, -men står udelukkende for egen regning:

Nogle by-arkitektoniske betragtninger:

Området ligger mellem Skattergade, en af Svendborgs ældste gader, en såkaldt ’voldgade’
Og Valdemarsgade, som er en ’nyere’ gade udenfor volden, langs kirkegården og det senene opførte sygehus. Denne del af byen blev ’ofret’ for jernbanen i slutningen af 1800-tallet hvad angår kontakten til havnen og kysten. Gammel skade. Det retter vi op på en anden gang.
Udover de meget gamle huse i Skattergade, rigtige byhuse i 1,5-2,5 etager med alle de kvaliteter, som man kan komme i tanke om, store og pragtfulde haver, ligger der nogle lidt senere bebyggelser i Korsgade og villaer i Valdemarsgade af stor bymæssig kvalitet.
Det er hvad man kunne betegne som udkanten af bymidten med en stærk historik baggrund, og en tilsvarende stærk kulturelt bestemt arkitektur.
Midt i dette arkitektoniske brændpunkt ligger så Silvan trælasthandel, som nu har valgt at flytte ud til for dem at se mere tidssvarende lokaliteter. Fred være med det. Jeg vil savne at kunne gå ned og købe en ny fatning til lampen, som ikke kan mere, -eller et par skruer.

Og hvad skal vi så bruge al den plads til ?

Henrik Fog-Møller, Landskabsarkitekt MDL.PLR.
Skattergade 13
5700 Svendborg

Tags: , ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php