“Den lodrette plan” – navlestrengen mellem havn og by

13. juni 2010


Den bedste “fysisk mulige” løsning i forhold til et fast forbindelsesled mellem havnen og bymidten er i følge Landskabsarkitekt Henrik Fog- Møller mellem Ribers Gård (pakhus) i Møllergade og Munkegården på Toldbodvej.
(Foto: Henrik Fog Møller)

Download projektforslag: “Den lodrette plan”
Download: Helhedsplan og dispositionsforslag for trafikterminal i Svendborg
Læs også: Nyt Bibliotek på havnen

AF: CHRISTIAN DAN JENSEN


Landskabsarkitekt Henrik Fog Møller er igen på banen med et oplæg til videreudvikling i forhold til byudviklingen omkring havnen og bymidten. Henrik Fog Møller har tidligere fremlagt skitseforslag til videreudvikling af Frederiksøen, men denne gang handler det om sammenkoblingen mellem havnen og bymidten – en stor udfordring som kræver nøje gennemtænkt planlægning.
Den store udfordring ligger i at skabe et naturligt 2-vejsflow i forhold til bymidtens detailhandel, kultur og restaurationsmiljø, og havnens nuværende, og ikke mindst kommende institutioner, som bla. omhandler ny busterminal, nyt hovedbibliotek og ikke mindst tanker om boliger og rekreative områder.
 

Sammenkobling med ny trafikterminal og bibliotek på Svendborg Havn
Projektforslaget “Den lodrette plan” har en nøje afstemt linie med den kurs, som omhandler en prioriteret handleplan for udvikling af havnearealerne på Svendborg Havn. Kultur og Planafdelingen arbejder p.t. med en 3 punkts plan, som skal udvikle havnen i en proces hvor mange faktorer spiller ind.

 

1. prioritet handler om planområde 2-3 som drejer sig om områderne fra den nye vejføring mellem Jessens Mole og Toldbodvej (planområde 3) og videre herfra hen til omkring Havnens Fiskeriartikler (planområde 2) Disse to planområder udgør tilsammen ca. 11.500 kvadratmeter. I disse områder planlægges der ud fra at der allerede i 2011 skal tages det første spadestik til en helt ny trafikterminal, placeret i umiddelbart forlængelse af den eksisterende togperron. Økonomien til denne nye trafikterminal er netop faldet på plads med et statstilskud.
 

2.prioritet handler om planområde 8, det område som strækker sig fra “hjørnet” i havnen hvor der i dag er etableret midlertidige rekreative områder med graffitivægge og skaterbaner, og helt hen til Østre Havnevej ved den nye rundkørsel mod Thurø. Her i dette område ligger nogle særdeles attraktive byggegrunde, som gerne skulle kunne tiltrække investorer til området.
 

3.prioritet hedder “Masterplan Frederiksø”. Et helt særskilt og unikt område i byen, som utvivlsomt vil give anledning til spændende debat – ikke mindst her på mitsvendborg.dk, som siden øens bygninger blev overtaget af Udviklingsselskabet Udsyn A/S tilbage i september 2007, har været omdrejningspunktet for debat på nettet om øens fremtid.
”Masterplan Frederiksø” forventes sat igang i 2012.
 

Nyt Bibliotek som “trækplaster” på havnen
Et nyt hovedbibliotek er besluttet som værende det væsentlige omdrejningspunkt i udviklingen af området. Biblioteket indgår i alle fire scenarier som er opstillet i projektmappen “Viden, oplevelse og sundhed på Svendborg Havn”, og vil derfor naturligt blive en meget fokuseret del af det samlede billede i udviklingsprocessen af området. Bibliotekschef i Svendborg, Birgitte Karmann Roslev, har tidligere med indlægget Multihus- og bibliotek på havnen – her på mitsvendborg.dk, opfordret til en god og åben debat om de mange muligheder et sådant multimediehus kunne indeholde af funktioner.


Allerede i slutningen af 2010 skal der udarbejdes et oplæg til en samlet projektkonkurrence for hele Svendborg Havn. Dette skal ske efter samme model, som da man lagde grundstenene i forarbejdet om udviklingen af Tankefuld.
I dette område af Svendborg Havn forventes en ny trafikterminal samt nyt bibliotek/multimediehus.
(Fotoillustration fra: ”Helhedsplan og dispositionsforslag for trafikterminal i Svendborg”.)

Navlestrengen mellem havnen og bymidten
Forbindelsen til midtbyen er en meget vigtig del af hele processen. I virkeligheden er der her tale om den måske mest afgørende faktor for at alle disse mål og visioner overhovedet kan realiseres.
Henrik Fog Møllers projekt “Den lodrette plan” er et konkret bud på hvordan man laver et forbindelsesled som sikrer at midtbyens detailhandel og restaurationsmiljø styrkes, og ikke svækkes, og at havnen tilføres det nødvendige liv 365 dage om året.

Således udsnit fra “Den lodrette plan”:


“Vi er nødt til at tage konsekvensen af de meget store terrænforskelle, som vi er stillet overfor, -og begavet med.
Vi kan ikke se bort fra disse indlysende rigtige visioner, som har været grundliggende i de forudgående filosofier og forudsætninger.Men det giver os også nogle ret indlysende gevinster, som vil blive illustreret i dette projektforslag, og som vi skal vide at udnytte.
Vi er nødt til at indtænke elevatorer, rullende fortove og trapper, og lignende, for at løse problemerne. Dvs bygningsmæssige løsninger, -og ikke friareal-løsninger.

Man kunne tale om lodret plan -i stedet for vandret plan.

Vandret plan er ikke væsentlig påvirket af terrænkoter. Jessens Mole er vandret, følger naturligvis havnen. Den skitserede bebyggelse mellem Jessens Mole og Toldbodvej er stort set vandret, følger terrænkurverne. Jernbane og trafikterminal er vandret, følger Toldbodvej.Den lodrette plan er en bygningsmæssig løsning med en central akse, som sikrer en handicap-venlig forbindelse mellem by og havn.

Men ville det så ikke være naturligt at indtænke dele af bebyggelsen i dette område ?

En gennemgående akse skal ikke være eet langt monotont forløb, men forbinde en terrasseret bebyggelse med et indhold svarende til hvad der er beskrevet for kulturhuset på havnenEn flytning af bygningsmæssige volumener fra ‘øst for Toldbodgade’ til ‘vest for Toldbodgade’ ville tilmed kunne udtynde selve havnebyggeriet, som herved ikke ville blive så massivt, som vist i de forskellige scenarier. Mere space. Mere luft. Mere grønt.

Den lodrette plan -eller ‘trappeplanen’ er en bebyggelsesplan, som udnytter skrænten mellem Møllergade og Toldbodvej.Bebyggelsen er terrasseret ned af skrænten og den centrale akse af rullende trapper og elevatorer udbygges hvor det er muligt og hensigtsmæssigt med fløje i 2-3 etager, som indeholder nogle af de aktiviteter, der hører til bibliotek/multimediehus på havnen. Det ville være oplagt at der etableredes taghaver og udsigtsterrasser i denne forbindelse.

I Møllergade opføres et nyt byhus i dimensioner og arkitektur, der matcher gadebilledet iøvrigt. Det er et slags ‘info-hus’, måske en del af turistkontoret, som viser vej til Bibliotekets forskellige funktioner, til den underjordiske parkering, til trafik-terminalen og havnens mange attraktioner”.


Illustration fra “Den lodrette plan” af forbindelsesledet mellem havnen og bymidten.
(Tegning: Henrik Fog Møller)

Investorer skal tiltrækkes
Den store udfordring kommer også til at ligge i at tiltrække investorer til visionerne omkring udviklingen af Svendborg Havn. Det er selvsagt ikke tilstrækkeligt med planer og tanker, der skal også findes et flercifret millionbeløb for at kunne fører visionerne ud i livet. En masterplan for hele Svendborg Havn – inklusiv Frederiksøen, er ifølge flere erfarne byplanlæggere det som skal være løftestangen i at få visionerne til at blive til virkelighed. Internationale arkitektkonkurrencer har ved tilsvarende store udviklingsprojekter ude i verden vist sig at være yderst inspirerende og udbytterige. Det handler ikke om at sælge “en luns her og der”, men snarere om at få skabt det rette salgsmateriale set i et helhedsperspektiv. Erfaringer viser, at er der først blevet sat positiv fokus på et udviklingsområde, og de første store investorer viser interesse, så er vejen banet for byggekranerne. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php