Aktivering af sygemeldte borgere i Svendborg kommune

28. maj 2010

Medierne har i de seneste uger sat fokus på Svendborg Kommunes aktivering af sygemeldte borgere. Det har rejst mediekritik af Svendborg Kommunes måde at håndtere aktiveringen af de sygemeldte borgere på. Tre borgere har stået frem med konkret kritik, og senest har formanden for lægerne i Svendborg, Frederik Kallan, også kritiseret kommunens hårdtering af sagerne.  
Nedenfor følger en redegørelse, der er delt op i fire afsnit. Først en kommentar fra jobcenterchef Birgit Bagge, Jobcenter Svendborg, til kritikken fra Frederik Kallan.
Dernæst en kort gennemgang af de tre sager, hvor borgere har stået frem i medierne med deres kritik. Som tredje punkt en kort gennemgang af samarbejdet med mellem Jobcenter Svendborg og Falck/Quickcare. Og til sidst i redegørelsen findes lovgrundlaget omkring aktivering af sygemeldte borgere.
  
Lægesamarbejdet og Jobcenter Svendborg:
 I en kommentar til Frederik Kallans udtalelser til Svendborgs Netavis siger jobcenterchef Birgit Bagge:  

– Jeg er overrasket over Frederik Kallans udtalelser til Svendborgs Netavis i dag, hvor han er citeret for at sige ” at samarbejdet med kommunen tidligere har fungeret. ”Men det er så godt som ikke-eksisterende i dag. Næsten lige meget hvad, vi skriver, så bliver det overruled af socialrådgivere, som man skulle tro havde 30 års lægeerfaring”. Det er ikke vores oplevelse. Såvel teamledere som jobrådgivere oplever, at samarbejdet med lægerne fungerer godt i relation til samarbejdet om den enkelte borger.
 

– Vi har fra Jobcentrets side heller ikke modtaget nogen officiel henvendelse fra Frederik Kallan om problemer i samarbejdet. På et møde for 14 dage siden – den 10. maj 2010 – hvor Frederik Kallan deltog i et møde med LO-fagforeningerne og Jobcentret blev kritikken, der nu er nævnt i pressen ikke omtalt.
 
Birgit Bagge vil nu tage initiativ til et møde med Frederik Kallan, for at få en uddybning af hans opfattelse af forholdene.
Jobcenter Svendborg er selvfølgelig interesseret i at have en god dialog med de praktiserende læger. Vi vil gerne mødes med lægerne. Således deltager Jobcenter Svendborg i møde med Langeland kommunes praktiserende læger den 8. juni. Ligeledes er de praktiserende læger meget velkomne til at komme og se det aktive tilbud hos Falck/Qucikcare og høre mere konkret om indholdet i tilbudet, siger Birgit Bagge.   

Borgerkritik af Jobcentrets aktivering af sygemeldte borgere
 
Her følger en kort gennemgang af de tre sager hvor borgere har stået frem i medierne den seneste uges tid.   

Susanne Thagaard, kræftsyg: I denne sag fik borgeren en indkaldelse den 11. marts 2010 til et informationsmøde og individuel samtale den 22. marts. Jobcenter Svendborg hørte ikke fra borgeren før mødet, men allerede ved den første samtale med kvinden, anbefalede jobrådgiveren, at hun ikke skulle i aktivering. Borgeren blev efterfølgende orienteret om beslutningen.
Jobcentret har efterfølgende ændret sin procedure, således at der tages telefonisk kontakt til borgeren, hvis der kan være tvivl om de kan deltage i tilbud. Men borgeren har altså ikke været sendt i aktivering, men blot indbudt til en samtale. 
Peter Gunner, knæopereret: Borgeren er sygemeldt fra 1.3.2010 i forbindelse med knæoperation. Borgeren har været indbudt til informationsmøde og individuel samtale den 19.4.2010 vedr. deltagelse i aktivt tilbud hos Falck/Quickcare.  Der foreligger ikke lægelig dokumentation for, at borgeren ikke af helbredsmæssige årsager kan deltage i tilbudet. Borgeren har ejheller efter start henvendt sig til Jobcenter Svendborg for at blive fritaget for deltagelse i tilbudet. Jobcentret har ej heller modtaget henvendelse fra borgerens praktiserende læge.
 

Christian Kallehauge Larsen, sygemeldt:
Borgeren er sygemeldt 12.11.2009. Den 9.4.2010 afholder jobrådgiveren opfølgningssamtale med borgeren. Borgeren oplyser at han på grund af sygdommen ikke kan tage hårdt fysisk arbejde som tidligere. Jobrådgiveren drøfter borgerens mulighed for at deltage i tilbud hos Falck/Quickcare. Borgeren ønsker at deltage i tilbuddet og det aftales at han begynder den 12.4.2010.
Efterfølgende viser det sig at borgeren ikke er tilfreds med indholdet i tilbuddet.  
Det er Jobcenter Svendborgs vurdering, at henvisningen af de tre borgere er korrekt i forhold til de muligheder lovgivningen giver.
   

Samarbejde Svendborg Kommune og Falck/Quick Care
 
De første sygemeldte borgere blev primo marts 2010 henvist til Svendborg Kommunes aktive tilbud hos Falck/Quickcare. Indtil dato har i alt 281 borgere været henvist til et aktivt tilbud hos Falck/Quickcare – heraf er 169 fortsat i tilbudet. Der har været rejst kritik i forhold til henvisning af konkret tre borgere til aktivering hos Falck/Quickcare.      

Lovgivning
Med Lov 480 af 12. juni 2009 (En styrket beskæftigelsesrettet indsats overfor sygemeldte m.fl.) fik kommunerne med virkning fra 6.7.2009 mulighed for, at give aktiveringstilbud til sygemeldte borgere. Initiativernes overordnede formål er at hjælpe sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Det sker ved aktive tilbud til sygemeldte, da syge, der er aktive, lettere kan vende tilbage til arbejdet. Det kan være ved delvis raskmelding eller ved deltagelse i et aktivt tilbud. Der indføres differentieret refusion 65% – 35% af udgifter til sygedagpenge for at fremme aktive tilbud.  
I et notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere af 19.4.2010 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen står nedenstående begrundelse for, hvorfor de sygemeldte skal aktiveres:
 
”Sygedagpenge er en midlertidig ydelse, idet ydelsen som udgangspunkt ikke kan udbetales ud over 52 uger. Blandt andet derfor er det afgørende, at sygemeldte så hurtigt som muligt får hjælp til at komme ud af systemet og tilbage på arbejdsmarkedet. Udover at være en fordel for den enkelte, er det også en fordel for kommunernes økonomi. Jo tidligere sygemeldte kommer i gang igen, jo lavere bliver udgifterne til sygedagpenge”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php