Tilskud til nyt konferencecenter på Taasinge og videreudvikling af Aqua Vitae

16. oktober 2010


www.lag-svendborg.dk
Læs også: Fire spændende projekter indstillet af LAG Svendborg til tilskud

I forbindelse med den 4. ansøgningsrunde har LAG Svendborg besluttet at indstille to projekter til at modtage tilskud – begge projekter, som bl.a. forventes at skabe arbejdspladser i landdistrtikterne i Svendborg Kommune.
 

Konferencecenter Taasinge
Taasinge Forsamlingshus, Danmarks eneste nyklassicistiske forsamlingshus, blev opført i 1934 og tegnet af arkitekt Ejnar Mindedal Rasmusen. Han fik som den ene af kun to danske arkitekter sølvmedalje ved arkitektur-olympiaden i Amsterdam 1928 for Nordens første overdækkede svømmehal ved Ollerup Gymnastikhøjskole.

Forsamlingshuset, der sammen med middelalderkirken i Landet, dominerer landskabet på det centrale Taasinge, har netop fået en bevilling på seks millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Det vil – med fuld respekt for husets originalitet – muliggøre en tiltrængt modernisering og renovering. Samtidigt har Ny Carlsbergfondet påtaget sig at finansiere den kunstneriske udsmykning af salen, et arbejde der er overdraget til den kendte kunstner Sonia Brandes. Disse arbejder vil uden for enhver tvivl øge anvendelsen af forsamlingshuset fredag, lørdage og søndag.
Som et nyt tiltag ifm. moderniseringen og renoveringen af huset, ønsker Taasinge Forsamlingshus at omdanne huset til Konferencecenter Taasinge og har søgt tilskud igennem LAG Svendborg til køb af moderne konferenceudstyr, såsom AV udstyr, kanon til computer/storskærmsvisninger, nedsænkelig storskærm, højtalere i rummet, teleslynge etc. Hertil kommer det nødvendige antal ekstra konference-stole, let opsættelige bode, nødvendigt ekstra service samt sidst men ikke mindst en massiv markedsføring af det moderniserede forsamlingshus konference-faciliteter. Konferencecenter Taasinge, som uden for enhver tvivl vil øge husets anvendelse i den “svage” udlejningsperiode – mandag – torsdag.Det foreliggende projekt tager netop sigte på, at det moderniserede forsamlingshus også skal kunne anvendes til konferencer og møder i den del af ugen, hvor udlejninger til private fester og sociale begivenheder ikke vil være så talrige. Det vil øge den samfundsøkonomiske aktivitet på Taasinge og have afsmittende positive virkninger på leverancer fra Dagli’ Brugsen og Bageren i Landet, ligesom det vil øge livskvaliteten på øen. LAG Svendborgs bestyrelse har indstillet projektet til at modtage 50% af det totale budget i tilskud svarende til maksimum 150.915 kr.
Fruit Brandy
I Skårup har Aqua Vitae stor succes med afsætning af sine produkter – såvel til de lokale restauranter i det sydfynske område – som til nogle af de bedste restauranter i Danmark såsom Noma, Nimb og Falsled Kro. Nomineringen af Noma til  verdens bedste restaurant, har ligeledes en afsmittende effekt på Aqua Vitae, som har stor efterspørgsel på det udenlandske marked.I den sammenhæng vil hans bog, ”Frugtbrændevin – en aquavitisk historie fra Sydfyn”, som udkom i 2009, blive oversat til engelsk, så denne bog kan bruges som ”spydspids” for en eksport af Aqua Vitae Sydfyns brændevine til først og fremmest England, men også – på sigt – til andre lande.  Med etableringen af en afsætningsdel baseret på eksport vil Aqua Vitae styrke Sydfyns position som førende producent af dansk frugtbrændevin – eau de vie og ligeledes etablere et bredt afsætningsnet, for på den måde at styrke firmaets levedygtighed og ekspansionsmuligheder. Derudover vil projektet bidrage til at styrke det allerede eksisterende netværk af sydfynske fødevareproducenter med henblik på at skabe vækst og dermed arbejdspladser som følge af større national og international opmærksomhed på dette område (Sydfyn som et ”brand”).LAG Svendborg har indstillet projektet til at modtage 30% svarende til maksimum 38.547 kr. i tilskud til dette projekt. 

Penge tilbage til projekter i landdistrikterne
LAG Svendborg har ca. 300.000 kr. tilbage af budgetrammen til projekter, som er med til at skabe arbejdspladser. Og til projekter, som er med til at skabe attraktive levevilkår, har LAG Svendborg lidt over 200.000 kr. at dette års budgetramme. 

Næste ansøgningsfrist
Den sidste ansøgningsfrist i 2010 er fredag den 5. november. Har du et projekt, som er med til at skabe aktiviteter indenfor temaerne ”Erhverv og Wellness”, ”Adgang til naturen”, eller ”Livskvalitet i lokalområdet”, så send jeres ansøgning til vores sekretariat. Hvis I har brug for rådgivning, står vores koordinator gerne til rådighed. Kontakt Merethe Juul Thysen på mobil 20585668 eller send en e-mail til mjt@lag-svendborg.dk eller mjt@ldhus.dk
Yderligere oplysninger på vores hjemmeside www.lag-svendborg.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php