Fælles indsats for grønne arbejdspladser

14. oktober 2010


GO2Green’s interim forretningsudvalg (f.v. Carl Aage Jensen, Henrik Nielsen, Per Schorling, Anders Banke)
www.go2green.dk


På initiativ af Industrien Sydfyn blev der i juni 2010 afholdt en fact-finding tur til Sønderborg for at se, hvordan de her arbejder med klimaoptimeringer i regi af ProjectZero. På turen deltog ledere fra industrivirksomheder, Sydfyns Elforsyning, Svendborg Erhvervsskole, Svendborg Sparekasse, den kommunale forvaltning samt lands- og lokalpolitikere, og alle lod sig inspirere af det brede samarbejde, de har opnået i Sønderborg.


Efterfølgende er der afholdt to møder med udvalgte spillere i Svendborg, som har besluttet at arbejde sammen i et bredt initiativ. Formålet er at skabe flere grønne jobs og målbare reduktioner af energiforbruget gennem konkrete indsatser, vidensdeling, kommunikation og sparring mellem partnerne. Initiativet bærer arbejdstitlen GO2Green og skal have både et kort og et langt sigte med tydelig henvisning til Klimakommissionens nyligt offentliggjorte anbefalinger.


Der er i gruppen enighed om, at GO2Green skal have et klart erhvervsmæssigt perspektiv og placeres organisatorisk i et separat OPP (Offentligt Privat Partnerskab) med både Svendborg Kommune og private virksomheder som partnere.


Bredt samarbejde
Der er nedsat et interim forretningsudvalg bestående af Carl Aage Jensen (direktør for C.C. Jensen A/S), Henrik Nielsen (formand for Erhvervsudvalget i Svendborg Kommune), Anders Banke (direktør for Sydfyns Elforsyning) og Per Schorling (direktør for Proces Support A/S), som har til opgave at bringe initiativet fra idé til realitet. Allerede nu kan det konstateres, at der er tilstrækkelig økonomisk opbakning til opstarten, og i løbet af de kommende måneder vil initiativet derfor tage sin form med en bredere kreds af partnere.


Initiativet er i Svendborg Kommunes budgetforlig for 2011 under punktet “Investering i Svendborg Kommunes fremtid”, og er netop blevet behandlet på af Erhvervsudvalget den 14. oktober 2010, og er på dagsordenen på Erhvervsrådsmødet den 8. november 2010.
 Borgmester Curt Sørensen (A) udtaler:

-Jeg var med på turen til Sønderborg, og var imponeret af det brede samarbejde de har i ProjectZero. At det nu er lykkedes at etablere et tilsvarende bredt samarbejde i Svendborg varsler godt for initiativet, og jeg bakker som borgmester 100% op om at vi sammen er driftige og øger vores fokus på miljøet – både i virksomhederne, men sandelig også i husholdningerne. GO2Green sætter Svendborg på landkortet, og viser at vi også tænker fremad midt i en sparetid.
 Han understøttes af Steen Brogaard Larsen, Formand for Erhvervsrådet, som ser mulighederne i at skabe flere grønne arbejdspladser med projektet:


-GO2Green er et godt erhvervsmæssigt initiativ med en bred kreds af partnere, som har vist vilje til at skabe noget nyt på tværs af traditionelle skel. Vi har brug for at vise vilje til vækst, også selvom resterne af finanskrisen kradser flere steder, og de nye jobs er afgørende for Svendborgs fremtid. Kan vi udvikle et ”grønt” område, så kan vi både udvikle flere jobs hos vores eksisterende virksomheder og tiltrække nye, siger Steen Brogård Larsen


Med plads til afklaring med yderligere partnere, er det målet at stifte GO2Green den 1. januar 2011.


Industrien Sydfyn vurderer at den største fordel for Svendborg ligger i den synergi, det vil give at gøre en fælles indsats og trække på hinandens styrker og muligheder, og samtidig kan det være en god model for at øge det offentlige/ private samarbejde mellem mange parter i Svendborg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php