Plan for sydfynsk nationalpark præsenteret i dag

27. oktober 2010


Styregruppen for nationalpark Det Sydfynske Øhav præsenterer nu den plan, som de fem kommuner omkring Øhavet stillede i 2008.
www.nationalparksydfyn.dk

Download: Plan for Nationalpark Det Sydfynske Øhav
Download flere fakta her

AF CHRISTIAN DAN JENSEN
mitsvendborg@gmail.com

Danmarks sjette nationalpark skal ligge i og omkring Det Sydfynske Øhav, mener den lokale styregruppe med repræsentanter for de fem kommuner omkring Øhavet sammen med store interesseorganisationer i området.
Således præsenterede styregruppen i dag en meget konkret plan med beskrivelse af 30 udviklings-projekter, som kan sættes i værk, hvis nationalparken som ventet får et årligt budget på 20 mio. kr. Hvis det realiseres, bliver den Danmarks hidtil største nationalpark.

Nye muligheder omkring Det Sydfynske Øhav
-Det sydfynske område har brug for fokus på udvikling både erhvervs- og bosætningsmæssigt. En af mulighederne er etablering af Nationalpark Det Sydfynske Øhav, sagde formand for styregruppen for nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav, og tidligere socialdemokratisk borgmester på Ærø, Jørgen Otto Jørgensen, i dag da Nationalparksekretariatet havde indbudt til pressemøde. Mere end to års analyser, borgerindragelsesprocesser, samt tæt dialog med fagfolk og interessegrupper er nu endt op i en samlet plan, som nu fremlægges kommunalbestyrelserne i de 5 kommuner Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, Ærø og Langeland, som tilsammen har udgjort styregruppen. Således indledes en offentlig høringsfase i november/december måned i år, hvorefter den endelige ansøgning om at komme i betragtning som nationalparkområde kan indsendes til Miljøministeren sommeren 2011. Godkendes ansøgningen kan Nationalpark Det Sydfynske Øhav være en realitet allerede i 2012/2013.


Og det er med et klart flertal at planen nu præsenteres. Et mindretal bestående af repræsentanter fra Dansk Familielandbrug, Dansk Skovforening, Centrovise og Patriotisk Selskab (et samlet fynsk landbrug og skovbrug), kunne ikke rykke på flertalsbeslutningen om den samlede plan for en nationalpark i det sydfynske område.

Danmarks største nationalpark
Med et område som strækker sig fra toppen af Helnæs bugten, syd om Ærø og Bagenkop, norden om Lohals spidsen på langeland, og et godt stykke inde i det fynske fastland, bliver nationalparken den største i landet. I alt 1760 km2 udgør området, som er fordelt med 910 km2 land, og 850 km2 vand. Til sammenligning er nationalpark Vadehavet på i alt 1460 km2.På baggrund af de arbejdsgruppers forslag, som er indkommet i løbet af undersøgelsesfasen, har et flertal i styregruppen valgt den afgrænsning som kan ses på kortet herunder teksten. Som noget nyt indgår nu også Troense, Thurø og Skansen i afgrænsningen. Disse områder indgik ikke i undersøgelsesområdet, men da områderne indeholder både natur- og kulturhistoriske værdier, er disse nu trukket med ind i planforslaget. Ligeledes er Fåborg, Svendborg, Rudkøbing, Marstal, Ærøskøbing og Søby medtaget, da den maritime historie er et væsentligt fokus for hele nationalparken og er tæt forbundet med byerne. Dele af Svendborg by er ikke med i nationalparken, men havnen og middelalderbykernen er medtaget.

 
Forslaget til nationalparkens afgrænsning med prioriteringszoner. Zone 1: Natur- og kulturhistoriske prioriteringsområder. Zone 2: Resten. Detailkort findes i Plan for Nationalpark Det Sydfynske Øhav, som kan downloades øverst på siden.

Seks fokusområder
For at sikre en så bred undersøgelse som muligt, ligger der seks analyser til grund for styregruppens forslag. Formålet hermed er at indsamle faglig viden for at belyse, om området indeholder de nødvendige nationale og internationale værdier til at blive udpeget som nationalpark. Herudover skal den faglige viden medvirke til at kvalificere og inspirere de lokale diskussioner og ideárbejdet.

Der er udarbejdet følgende seks faglige analyser:
-Natur i det sydfynske øhavsområde
-Kystfugle i Det Sydfynske Øhav
-Landskaber og landskabselementer
-Sydfyn og Øhavet – herregårdslandskab og kystkultur
-Friluftliv i Det Sydfynske Øhav
-Erhvervsøkonomisk analyse (tre rapporter)

Alle faglige analyser kan hentes på www.nationalparksydfyn.dk

Driftbudget på 20 mio.
Økonomien for en nationalpark i denne størrelsesorden løber op i omkring 200 mio. kr. over en 10 årig periode. Staten yder et årligt tilskud på 7,5 mio. kr. samt 6 mio. kr. til etablering. De fem kommuner må bidrage hver med 2,5 mio. kr. Resten af pengene op til det årlige driftbudget på omkring 20 mio. kroner skal hentes fra fonde og puljer. Baseret på erfaringer fra blandt andet Naturturisme I/S og de andre nationalparkområder vurderes det realistisk.

-Vi har i Naturturisme I/S de seneste år tiltrukket investeringer på omkring 10 mio. kr. årligt med en grundfinanciering på 1,6 mio. kr., fortæller Rico Boye Jensen, sekretariatschef for Naturturisme I/S. – Til sammenligning har Nationalpark Mols Bjerge og Thy allerede inden start fået hver 30 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets Feriefond til konkrete projekter. Nationalpark Vadehavet har fået 16 mio. kr. fra Region Syddanmarks Vækstforum til et projekt, der skal udvikle de erhvervsmæssige gevinster ved den kommende nationalpark, forklarer Rico Boye Jensen.

Der findes i dag tre områder i Danmark som er udpeget til nationalparker: Thy, Mols Bjerge og Vadehavet. Skjern Ådal og Nordsjælland er på vej. Om Sydfyn med sine over 50 store og små øer og holme, og med sine maritime kulturarvsværdier kan komme med i betragtningerne må tiden vise. Grundmaterialet ligger nu klar til den offentlige høringsfase som løber fra november måned.
Læs mere om Nationalpark Det Sydfynske Øhav her på mitsvendborg.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php