Sund fornuft og grøn gejst giver ”kontante” gevinster

7. januar 2011Carl Aage Jensen, der har siddet i direktørstolen hos C.C.JENSEN siden 1976, og Direktør Anders Banke fra Sydfyns Elforsyning, er spydspidserne i GO2Green samarbejdet, som handler om nye initiativer med grønt fokus.
www.go2green.dk

Hos sydfynske C.C. Jensen, der er med til at starte klimainitiativet GO2Green op, arbejder man målrettet med miljø-initiativer på alle niveauer i virksomheden. Motiverede medarbejdere, grøn gejst og strategisk fokus på området giver både miljømæssige og kontante gevinster. Sydfyns Elforsyning fungerer som ekstern og aktiv sparringspartner i C.C. Jensens miljøarbejde.


AF DANNY SCHJØDT PEDERSEN 


Hos C.C. Jensen A/S er en særlig CO2-styregruppe det praktiske omdrejningspunkt, når der skal tages nye initiativer med grønt fokus. Ifølge kvalitets- og miljøchef Bernth F. Nilsson er der et gennemgående element i gruppens arbejde og i alle initiativer på miljøsiden. Gruppens formand er firmaets administrerende direktør Carl Aage Jensen. Det sikrer en meget høj garanti for beslutningernes levedygtighed og opbakning fra organisationen. Desuden har gruppen udarbejdet en ambitiøs målsætning om en CO2-reduktion på 33% over en 3-årig periode og ladet en ekstern rådgiver være tovholder på processen, for at sikre et kontinuerligt og målrettet arbejde.

– Meget af det, vi laver på miljøområdet, er SSF. Det er Sund Sydfynsk Fornuft. For eksempel når vi gør alle vores computere helt grønne. Det er en optimering, der virkelig bon’er positivt ud. Eller når vi nedbringer vores tomgangsforbrug i weekenderne. Det har Sydfyns Elforsyning målt for os. Målingerne viste, at vi kunne reducere vores weekend-forbrug med 25% om året. Det sparer vi nu et seks-cifret beløb på. Det er rene bundliniepenge, vi kan bruge til at investere, fortæller Bernth F. Nilsson om et par af de indbringende miljøinitiativer med markant effekt. Han fremhæver samtidig betydningen af, at der følger konkrete tilskud med til flere af de projekter, der er på tegnebrættet.

Investering og tilbagebetaling

De mange miljøinitiativer hos C. C. Jensen bliver alle benhårdt prioriteret i forhold til investering og tilbagebetalingstid. I den forbindelse spiller energirådgivningen fra Sydfyns Elforsyning en vigtig rolle. De to parter har indgået en samarbejdsaftale, der er suppleret med en tillægskontrakt. Her er der listet en lang række projekter op, der alle kan give C.C. Jensen yderligere gevinster:

-Lasse Kristensen (energirådgiver fra Sydfyns Elforsyning) gør et fremragende stykke arbejde. Ved hver opgave udarbejder han en energirapport, beskriver projektet, laver en status på den nuværende situation, laver tekniske vurderinger og beregner tilbagebetalingstiden på en investering. Det er gefundenes Fressen for os…, smiler Bernth F. Nilsson:
– For vores økonomidirektør er det naturligvis vigtigt, at der hører et estimat på både investering og tilbagebetaling med til hvert forslag. Hvad kan vi spare af CO2, hvad skal der investeres og hvor kort / lang er tilbagebetalingen?

Rundt i mange hjørner

Tillægskontrakten til aftalen mellem C.C. Jensen A/S og Sydfyns Elforsyning kommer rundt i mange hjørner af virksomhedens energiprofil og byder på aktiviteter fra ventilation, over oliefyr og klimaskærme til en mere optimal belysning. Flere af ideerne er allerede realiseret og integreret i produktionen:

– De oliefiltre, vi producerer, har indsatser af løvtræs-cellulose. Det er et sted, hvor vi bruger meget energi. Indsatserne blev tidligere tørret i ovne drevet af el. I forbindelse med CO2-projektet har vi udviklet en type ovn, hvor indsatserne i stedet tørres med damp, der produceres på et kedelanlæg, der fyres med træpiller. Det er langt mere CO2 venligt end el fra et kulfyret kraftværk. Vi undersøger lige nu, om vi endda kan fyre direkte med træflis, siger kvalitets- og miljøchefen hos C.C. Jensen, der fremhæver det tværgående element i energirådgivningen fra Sydfyns Elforsyning:
– Rådgiveren er ikke kun bundet af rådgivning omkring el. Det er alle energiformer, der samles i én rådgivning. Det gør det fremragende og meget tillidsvækkende for os. Det giver Sund, Sydfynsk Fornuft!

Miljø-motiverede medarbejdere

Eksempler på grønne initiativer er der mange af hos C.C. JENSEN A/S, hvor miljøarbejdet bevidst dyrkes på alle niveauer i virksomheden. Motiverede medarbejdere spiller en vigtig rolle, når der skal tænkes nyt på energi- og miljøområdet:

– Vores CO2-styregruppe mødes ca. hver anden måned. Gruppen har scannet virksomheden og har kigget på potentialet for CO2-besparelser. Men vi har også holdt et seminar for medarbejderne på virksomheden. Her opfordrede vi alle til at komme med gode ideer, som et bedømmelsesudvalg herefter vurderer. De bedste af ideerne i forhold til produktion og CO2-besparelse bliver belønnet kontant, siger kvalitets- og miljøchef Bernth F. Nilsson og fortsætter:
– Der er samtidig etableret et korps af CO2-ambassadører. De har ansvaret for, at der i den enkelte afdeling bliver fulgt op på tingene. De er med til at kigge på, hvad vi kan gøre smartere, og hvad vi skal huske i hverdagen. Hertil kommer en ”vicevært-ordning”, hvor viceværter i afdelingerne følger op på vinduer, døre, alarmer, tændt lys, kaffemaskiner osv.

Energirådgiver Lasse Kristensen, Sydfyns Elforsyning:

-Vi vælger at foreslå de ting for kunden, der giver den største besparelse og effekt. Også i forhold til, hvad virksomheden har af mulighed for at investere, og hvordan tilbagebetalingen skal være. Sydfyns Elforsyning kommer med tid, viden, rådgivning og et stort kendskab til de tekniske muligheder. Vi har alle sammen energibriller på, når vi er ude hos kunder. Vi er en uvildig partner. Det giver tillid hos kunderne.

FAKTA OM GO2GREEN:

GO2Green er et bredt funderet Svendborg-initiativ med det formål er at skabe flere grønne jobs og målbare reduktioner af energiforbruget gennem konkrete indsatser, vidensdeling, kommunikation og sparring mellem partnerne. GO2Green forventes at gå i luften i begyndelsen af 2011.
Læs også: Bredt klimainitiativ skal skaffe flere grønne jobs

FAKTA OM SYDFYNS ELFORSYNING:

Sydfyns Elforsyning er forpligtet til at tilbyde virksomheder i forsyningsområdet en energirådgivning, der bidrager til at bringe energiforbruget ned.

Konkrete energibesparelsesemner

I den tillægskontrakt, der er indgået mellem C.C. Jensen A/S og Sydfyns Elforsyning er der en lang række konkrete forslag til initiativer og investeringer, der kan nedbringe virksomhedens CO2– og energiforbrug. Det er bl.a.:
Isolering af ventiler og flanger, optimering af procesventilation, energibesparelse ved varmegenvinding fra tørreovn, optimering af ventilation, udskiftning af oliefyr, klimaskærm og belysning, indførelse af videokonferencer som reducerer en masse rejseaktivitet og sparer både penge, tid og CO2.Initiativer på disse og en række andre områder vil give C.C. Jensen markante besparelser på forbruget af kWh.

”Unik nichevirksomhed…”

Siden etableringen i 1953 har den familieejede virksomhed C.C. Jensen A/S  opbygget stærke positioner på flere spændende nicheområder. Virksomheden producerer offline-oliefiltreringssystemer til bl.a. til skibe, miner og kraftværker og er desuden en af de største leverandører af oliefiltre til vindmølleindustrien. C.C. Jensen A/S producerer endvidere vinduer til marineindustrien og fremstiller støbegodsdele  til bl.a. skibsskruer og -propeller.  På alle tre forretningsområder er det kombinationen af produkter i en høj kvalitet og en meget stor knowhow, der gør virksomheden til en unik og konkurrencedygtig nichevirksomhed.
Læs også: Svendborg-virksomhed med stort S

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php