Grønt samarbejde på tværs af traditionelle skel

28. februar 2011Direktør for GO2Green, Per Schorling, forklarede i dag erhvervslivet om mulighederne i at indgå et partnerskab i GO2Green samarbejdet.
(Foto: mitsvendborg.dk)
www.go2green.dk

Læs flere artikler om GO2Green


Vækst med omtanke og global ansvarlighed hos virksomheder, institutioner og familier i Svendborg, var budskabet da det nye klimainitiativ GO2Green i dag havde inviteret erhvervslivet til informationsmøde og hvervekampagne i Borgerforeningen.

AF CHRISTIAN DAN JENSEN
mitsvendborg@gmail.com

-Spar på olien, de sidste dråber skal nok bruges i gearkasserne på vindmøllerne. Således indledte næstformand i GO2Green Carl Aage Jensen, sit indlæg i Borgerforeningens spejlsal mandag, da det nye klimainitiativ havde inviteret erhvervslivet til informationsmøde. Carl Aage Jensen, som siden 1976 har siddet i direktørstolen hos C.C. Jensen A/S, forklarede, med stærk overbevisning, de godt 80 tilmeldte der var tilstede fra det sydfynske erhvervsliv, hvorfor det i følge GO2Green er nødvendigt med en øget indsats i miljø-aktiviteter med Co2 reduceringer til følge.


– Flere ekspert-grupper peger på undersøgelser som viser, at vi løber tør for fossile brændstoffer som olie, kul og gas inden for ganske få år. Derfor er vi nødt til nu at tænke i utraditionelle energiformer. Og her er sol og vind vejen frem, sagde Carl Aage Jensen, og fremviste faktuelle oplysninger som understøttede GO2Green’s koncept,
der arbejder for at skabe grønne jobs i Svendborg med det formål, at opnå en årlig målbar reduktion af energiforbruget og CO2 belastningen. Målet for GO2Green er på sigt at gøre Svendborg Kommune uafhængig af fossile brændstoffer.

Offentligt Privat Partnerskab
GO2Green samarbejdet startede p
å initiativ af Industrien Sydfyn, og GO2Green har et klart erhvervsmæssigt perspektiv som placeres organisatorisk i et separat OPP (Offentligt Privat Partnerskab) med både Svendborg Kommune og private virksomheder som partnere. Formand for Erhvervsudvalget i Svendborg Kommune Henrik Nielsen (C) kunne oplyse, at udover at være medfinancierende i projektet stiller kommunen også mandetimer til rådighed.

– Svendborg Kommune har sat helt klare mål i forhold til at gøre væsentlige tiltag i energibesparelser over de kommende år, og vi er allerede godt i gang.
Derudover er det en rigtig god måde at gøre os erfaringer med OPP samarbejde på, sagde Henrik Nielsen.

Svendborg Byråd vedtog i maj 2009 en klimapolitik hvorefter kommunen er forpligtet til at
opstille mål for reduktionen af CO2-emissionen for alle aktiviteter, der foregår indenfor kommunens fysiske grænser med henblik på at gøre kommunen CO2-neutral så hurtigt om muligt.


Global efterspørgsel på miljø-certificerede virksomheder
Bestyrelsen for GO2Green blev nedsat på en stiftende generalforsamling onsdag den 2. februar i år. Per Schorling, som er direktør for Process Support A/S, der beskæftiger sig med strategi, marketing, kommunikation og HR-opgaver for mellemstore virksomheder, blev af bestyrelsen udpeget som direktør for GO2Green. Og den nyudnævnte direktør for det visionære sydfynske klimainitiativ lagde på informationsmødet for erhvervslivet ikke skjul på hvorfor de var indbudt.

– Vores mål er at få endnu flere partnere i GO2Green samarbejdet. Samtidig vil vi øge indsatset for efterspørgslen for miljø- og energibevidste virksomheder i vores område, sagde Per Schorling, og fortalte at flere store globale virksomheder efterhånden efterspørger leverandører som er miljøcertificerede. GO2Green direktøren kunne endvidere oplyse, at Bowl ‘n Fun i Svendborg er den første deltager i et GO2Green – Byg program, hvor energireduktioner er omdrejningspunktet. Der er p.t. udarbejdet to GO2Green erhvervskoncepter: GO2Green – Industri, som giver industrivirksomhederne i området en proces for optimering af klimaindsatsen, og GO2Green – Byg, som vil klæde byggevirksomheder på til at bygge energioptimerede huse (f.eks. til Tankefuld, som skal være energiklasse 1).

Tankefuld som ‘legeplads’ 
Regeringen nedsatte i 2008 en klimakommision som i september sidste år præsenterede deres rapport, som giver eksperternes bud på, hvordan Danmark kan blive uafhængig af kul, gas og olie. Rapporten kommer med en række konkrete forslag til, hvordan Danmark skal foretage omstillingen til en grøn energiforsyning. Målsætningen er, at Danmark skal være Co2 neutrale i 2050.

S
ydfyns Elforsyning er som den foreløbig eneste energiforsyningsvirksomhed i Svendborg gået aktivt ind i GO2Green samarbejdet som partner. Sydfyns Elforsyning har i mange år arbejdet med energibesparelser, og Co2 reducerende kampagner, og har sammen med C.C. Jensen været spydspidserne i GO2Green samarbejdet fra starten. 

– Fremtidens energi-bærer vil være el. Det tegner alt i retning af. Og den energi vil i stigende grad komme fra alternative energikilder som f.eks. vindkraft, sagde Anders Banke, direktør fra Sydfyns Elforsyning, og fortsatte: 
– Vi ser fremtidens hus som et Co2-neutralt energihus, som opvarmes via en varmepumpe, som kører på el. Og når familiens el-bil parkeres i carporten, skal batterierne kunne oplades vi el-nettet. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på hvordan vi udnytter energien, og hvordan vi udnytter den bedst muligt, forklarede Anders Banke, som ser den nye bydel Tankefuld som et spændende udviklingsområde, hvor bæredygtighed er en integreret del af af områdets udvikling på bla. energiforsyning byggende på vedvarende energi og til høje energistan­darder for fremtidigt byggeri.
– Tankefuld bliver en stor ‘legeplads’ i at nytænke løsninger i alternative Co2 neutrale energiformer, sagde Anders Banke.

Der er i skrivende stund 9 partnere tilknyttet GO2Green samarbejdet, som koster et sted mellem 10.000 og 250.000 for et kontigent. Det helt nøjagtige beløb i forhold til virksomhedernes partnerdel er endnu ikke fastlagt af GO2Green bestyrelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php