Tankefuld som grøn legeplads

6. maj 2011


Fotoillustration fra Masterplan Tankefuld.

Sydfyns Elforsyning er en af frontvirksomhederne i det grønne partnerskab GO2Green. Firmaet har sat sig på den første grund i Tankefuld-området, hvor de vil bygge et miljøvenligt inspirationshus.

AF DORTHE KIRKGAARD NIELSEN
don@donn.dk
 

Endnu er det ikke på plads, hvordan huset skal se ud, eller om det skal bygges med jordvarme, solenergi eller strøm fra vindenergi. Men ét er i hvert fald sikkert. Sydfyns Elforsyning har sat sig på den første byggegrund i Tankefuld-området, og her vil de bygge et miljøvenligt inspirationshus efter alle kunstens regler.

– Vi håber, vi kan komme i gang til efteråret, og huset bliver sandsynligvis sendt ud i en arkitektkonkurrence. Huset bliver ikke nødvendigvis CO2-neutralt, men det bliver i hvert fald bygget i energiklasse I, og samtidig skal det bygges, så almindelige familier har råd til at være med, fortæller Anders J. Banke, direktør i Sydfyns Elforsyning.
Helt overordnet ser han Tankefuld-området som én stor legeplads for lokale virksomheder, når det gælder miljørigtige og energibesparende løsninger.


– Med de overordnede mål for Tankefuld omkring miljømæssig bæredygtighed giver det lokale virksomheder nogle enestående muligheder for at gå ind og skabe nogle flere arbejdspladser i forhold til bæredygtige løsninger. Skrækscenariet er selvfølgelig, at udenbys typehusfirmaer løber med det hele, siger Anders Banke.
Selv er han ikke i tvivl; hvis bare de lokale virksomheder kommer op af stolene, skal væksten inden for de grønne arbejdspladser nok komme til Svendborg.

– Tankefuld kan være stedet, hvor vi får alvor får bredt de her nye former for energibesparende muligheder ud i stor skala. Så vi håber også, at vores prøvehus vil give mindre lokale virksomheder lyst til at gå mere ind i på hele miljøområdet.

Stærkere sammen
Med Klimakommissionens rapport fra sidste år og et mål om at Danmark skal være CO2-neutrale og altså fri af fossile brændstoffer i 2050, er der i hvert fald nok at tage fat på.
– Miljø og energibesparende løsninger er højt på den politiske dagsorden, og det er bedre, at vi som sydfynske virksomheder er med, end at vi bare står og kigger på, at udviklingen kommer, siger han.
Derfor har Sydfyns Elforsyning også været en af frontvirksomhederne i klimainitiativet GO2Green, hvor Anders Banke sidder som bestyrelsesformand.

– I GO2Green vil vi skabe et fælles fora for alle de lokale virksomheder – private som offentlige, der vil gøre noget for miljøet, nedsætte CO2-udslippet og skabe grønne arbejdspladser. Og vi tror på, at vi står stærkere sammen om at skabe nogle bedre løsninger for miljøet, for med fremtidens miljøkrav skal der tænkes energi på helt andre måder end i dag, siger han.
Sydfyns Elforsyning er foreløbig det eneste forsyningsselskab i Svendborg, der er partner i GO2Green.

GRØN VÆKST TIL SVENDBORG
GO2Green er et klimainitiativ, der arbejder for at skabe grønne job i Svendborg og en årlig målbar reduktion af energiforbruget og CO2-belastningen med det formål at gøre Svendborg Kommune uafhængig af fossile brændstoffer.
GO2GREEN udspringer egentlig af Industrien Sydfyn, der med sit initiativ har skabt basis for et bredt samarbejde mellem industri, forsyning, kommune, uddannelsesinstitutioner og andre virksomheder.

Ved redaktionens slutning var der 18 partnere – private som offentlige i G02Green. Som partner betaler man minimum 10.000 kr. for at være med.
Per Schorling fra konsulentfirmaet Proces Support A/S i Svendborg er udnævnt som direktør for GO2Green. Læs mere på www.go2green.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php