Kulturel fredagsbar er genopstået

27. oktober 2007

Christian Dan Jensen 27.10.2007

Med et flot fremmøde af godt 70 kulturelt interesserede borgere, må man vel sige at den kulturelle fredagsbar er genopstået for fulde sejl.
Arrangøren var Svendborg bibliotek, som fredag 26.10. kl.16:30 åbnede dørene for det første skud på stammen af i alt 5 fredage med forskellige emner. Debattemaet var denne første gang: ”Visioner for fremtidens Svendborg”.
Tre politikere fra kulturudvalget var inviteret til debatpanelet , henholdsvis formanden for udvalget Morten S.Petersen (løsgænger) Bruno Hansen (SF) og Per Ulrik Jørgensen (V) Hver havde de medbragt deres visioner for fremtidens Svendborg.
Morten S.Petersen lagde ud som opfordreren til at genoptage succesen fra sidste efterårs fredagsbar på Harmonien, som jo bl.a. blev kendt for borgmester Lars Erik Hornemanns ”forsigtige” tilslutning til et bilfrit torv.

Politiske visionerMorten S.Petersen lagde stor vægt på, at vigtigheden for byens udvikling afspejler sig i netop de frivillige- og engagerede initiativer, som med dette arrangement. Den gode dialog mellem borgerne og det politiske system, er altafgørende for at sikre forankringen i de mennesker som bor og lever i Svendborg, var bl.a. Morten S.Petersens budskab i sit indlæg på fredagsbaren. De mange forskellige nye kommunikationsformer som bl.a. denne blog, blev mødt med udstrakt hånd fra Morten S. Petersen, som også i sin tale kom ind på flere af de kommende projekter byrådet – med inspiration fra borgerne skal behandle og tage stilling tid i den nærmeste fremtid som f.eks. en mulig sammenkobling af et DGI-hus og et helt nyt og mangfoldigt bibliotek på havnen.Bruno Hansen tog i sit indlæg udgangspunkt i et meget visionært og ambitiøst forslag fra SF-Svendborg om en bilfri midtby. Forslaget er udarbejdet med en vision om at skabe et grønt bilfrit-miljø i midtbyen, og dermed åbne op og give rum og plads til flere oplevelser og kulturelle aktiviteter, hvor både kultur- og handelsliv kan blomstre i et fælles samspil. Bruno Hansen gav udtryk for, at man naturligvis er særlig opmærksom på behovet for parkeringsfacilliteter til bilerne, men lagde stor vægt på, at disse bør placeres uden for bykernen, tilpasset omgivelserne. Han nævnte parkeringshus forslaget i Hulgade som det bedste udgangspunkt, bl.a. for at imødekomme de behov som vil komme i forbindelse med udviklingen på Havnen og det gamle DSB baneterræn.
Hele SF-Svendborgs forslag: ”fra bilby til gåby” kan ses her: http://www.sf-svendborg.dk/
Bibliotekets behov for bedre og større facilliteter, bragte Bruno Hansen også på banen i forholdet til en evt. sammenkobling med et DGI-hus. Han gav klart udtryk for, at trods den politiske uenig mellem ham og byrådskollegaen Morten S. Petersen i forhold til placeringen, var han og SF helt afklaret med betydningen for byen ved at få et DGI-hus hertil, om så placeringen blev på havnen, i samspil med et nyt bibliotek.

Per Ulrik Jørgensen som p.gra. arbejde først kunne deltage i 2. runde af debatten, lagde vægten i sine ord på det helhedsorienterede syn på udvikling- og visioner for fremtidens Svendborg. City Design processen som er igangværende i byen, er en byudviklingsform hvor borgeren sættes ind som det vigtige omdrejningspunkt i udviklingen af byens identitet. Per U. Jørgensen nævnte de tre temaer som byen arbejder videre med i denne proces: kreativiteten, sundheden og det maritime, som gode muligheder for at flette sammen f.eks. i et fælles hus på havnen. Også Frederiksøen blev her bragt på banen som et spændende område hvor sådanne ting kunne udvikles og spirer af den mangfoldige inspiration. En svævebane fra bymidten helt over til Frederiksøen, nævnte han som en spændende og unik attraktion for byen (se for øvrigt: http://mitsvendborg.dk/?p=37)
Per U. Jørgensen sluttede med en opfordring til, at tænke utraditionelt og aflægge sig nogle af vanemønstrene, hvis byen skal udvikles visionært og innovativt.

Ordet er frit

Svendborg bibliotek havde indbudt undertegnede som ordstyrer til arrangementes debatmøde, som blev indledt med en opfølgning på Bruno Hansen`s vision om en bilfri midtby. Visionen om Svendborg midtby som Co2 neutralt område i år 2027 lagde op til debat om hvordan rammerne skabes for en by der sprudler af liv og menneskeskabte aktiviteter. Der blev diskuteret hvorvidt banegården skulle flyttes ud til Svb.Vest og i stedet indsættes ”shuttle-busser” drevet på brændselsceller udviklet af det lokale firma IRD Fuel Cells. Mange mente dog, at en banegård er en del af det flow af mennesker som gør en by til et oplevelsesrigt område, og at det derfor ikke var formålstjentligt at flytte banegården ud af midtbyen. Tankefuld projektet blev også nævnt som et interessant emne at udvikle som et alternativt energi-forsynt område.

”Jeg flyttede i sin tid til Svendborg, fordi her var det gode musik-og teaterliv, og en masse kreative mennesker”. Sådan lød et svar fra en kvinde fra salen, til spørgsmålet om hvad det er som får folk til at bosætte sig i Svendborg. Dermed var den for tiden meget omtalte ”kreative klasse” bragt ind i debatten. Der var stor enighed om, at Svendborg har en masse at byde på i forhold til potentialerne for oplevelsesøkonomien. En kortlægning af eksisterende kreative kompetencer i byen, samt en understøttelse af byens subkulturer, blev vægtet som værende af stor vigtighed for byens profil.

Som en naturlig ting ud fra de tre politikeres indlæg, og de trange men hyggelige omgivelser mellem boghylderne vi befandt os i, kom debatten også til at omhandle bibliotekets udviklingsmuligheder i et evt. hus sammen med DGI. Bibliotekets leder Birgitte Karmann Roslev gik ind i debatten og præsenterede en lang række muligheder for aktiviteter som et moderne bibliotek kunne danne ramme om. Birgitte K.Roslev satte fokus på, at Bibliotekerne i Danmark udbygges overalt i disse år, og at enhver by med respekt for sig selv bygger biblioteker og kulturhuse.”Nutidens og fremtidens væresteder- intelligente, smukke væresteder, hvor viden, læring, oplysning og kultur er i højsædet”, udtrykte bibliotekschefen, som sagtens kunne se et samspil med et DGI-hus, cafe`miljøer, biograf eller restauranter, som set andre steder i landet.

Jazz, snitter og rødvin

Efter en god og engageret debatrunde blev der gjort klar til fredagsbarens sidste event, som var jazz med Morten Øberg, Mads Vinding og Bent Lundgaard, som på professionel vis fik skabt en herlig og tilpasset stemning i den litterære verden som denne kulturelle fredagsbar dannede rammerne om.
Næste fredagsbar er Fredag den. 2. november med temaet: ”Hvad med Svendborgs historie?” Museumsinspektør Per O. Thomsen fra Svendborg Museum vil fortælle om de udgravninger, der har fundet sted i det sidste halve år i Svendborg og om, hvad det betyder for Svendborgs historie. Musikken bliver denne aften leveret af Micael Castor, som sammen med vennerne har udgivet en meget anmelderrost cd med arbejdersange ”Fra os til jer”. Denne aften optræder han sammen med Ole Rolf Larsen, Irina Strange og Jørn Nielsen.

Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.com

Henrik Fog-Møller sagde…
Tak for inspirerende møde.
Godt referat.
Vi ses næste fredag.
mvh. HFM

28-10-07 05:05
Esben Jensen sagde…
Slet kommentar fra: MitSvendborg

Esben Hansen sagde…
Dejligt med en genoptagelse af kulturel fredagsbar, og gode temaer Svendborg bibliotek har valgt for alle 5 arr.Fredagens 1. tema “Visioner for fremtidens vendborg” var meget interessant. Gode indlæg fra de tre politikere, og godt valg af Chr.Jensen som ordstyrer, det gjorde han sandelig flot, og inspirerende. På gensyn næste gang.

Mvh. Esben Jensen, Svendborg.

28-10-07 16:43
P.Sørensen sagde…
Godt debatmøde og god musik efterfølgende. Det er indlysende, at Svendborg bibliotek mangler bedre og større omgivelser til disse arrangementstyper, og for min skyld gerne på havnen sammen med et DGI-hus.

P.Sørensen

30-10-07 10:32

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php