Citta Slow – byudvikling for livsnydere

27. april 2008


Svendborg som Cittaslow-kommune sætter byen på verdenskortet over byer, der sætter livskvalitet og det at “skynde sig langsomt” i fokus. Men det at blive optaget i Cittaslow bevægelsen forpligter samtidig kommunen på en lang række punkter i byens udviklingsprocesser.
3 nyttige Cittaslow links:


Svendborg Kommunes ansøgning om optagelse som Citta Slow kommune

Læs om Slow filosofien

´Rammer om det gode liv – planlægning med udsyn og omtanke´

Cittaslow. Et forholdsvis nyt ord i de fleste Svendborgenseres bevidsthed. Men vi kommer til at høre meget mere til Cittaslow. Svendborg er nemlig, som den første by i Danmark, optaget i Cittaslow bevægelsen som kendetegner “det gode liv” med livskvaliteten sat i højsæde.
mitsvendborg har valgt at gå i mere dybden med Cittaslow begrebet, og tilbyder læserne at få en mere detaljeret baggrundsviden om dette spændende nye tiltag for byen.


At leve efter Cittaslow princippet betyder i korte træk, at man skruer tempoet ned for at give sig tid til at fokusere på de mere livsbekræftende ting i hverdagen. Man vægter kvaliteterne i byen højere end det kvantitative, og skaber vækstgrundlag for at danne rammerne for at disse får de bedste betingelser for at udvikle sig. Menneskelighed og bæredygtig levevis vægtes højere end produktivitet og hurtighed. De lokale særpræg og værdier samt gastronomien og kulturen bruges som drivkraften til at skabe ”det gode liv” i byen.

Cittaslow modellen tager udgangspunktet i at udvikle byen harmonisk med byens borgere og alle de netværk, som måtte være her. Man søger at skabe det fælles identitetsgrundlag i byen og udnytte de kommunikationsredskaber, som gør at byen kan udvikles i en fælles retning. For at blive optaget i det internationale Cittaslow-netværk har Svendborg Kommune måttet forholde sig til ikke mindre end 55 konkrete optagelseskriterier indenfor de 6 hovedområder i Cittaslow: miljøpolitik, infrastruktur, kvaliteter i byrummet, lokale produkter, gæstfrihed samt kommunikation om Cittaslow og borgerinddragelsen. mitsvendborg har talt med Svendborg Kommunes projektkoordinator for Cittaslow: Helle Juul Kristensen, og spurgt hende om en række faktorer i udviklingsprocessen for Svendborg som Cittaslow.
Cittaslow – en dynamisk proces

Til spørgsmålet om, hvordan Svendborg lever op til at være en by i vækst og samtidig sætte tempoet ned for at dyrke de kvalitative livsegenskaber, var Helle Juul Kristensen ikke i tvivl.

– Svendborg rummer mange potentialer for “det gode liv”. Byens borgere er engagerede og vil gerne medvirke til at sætte deres præg på udviklingen. Svendborg tiltrækker ikke alene på byens geografiske beliggenhed, men også på gæstfriheden og den lokale gastronomiske og kulturelle mangfoldighed. Dette er meget vigtige elementer i Cittaslow konceptet.

Svendborg kommune er aktuelt i gang med en række aktiviteter, som med økonomisk støtte fra Plan09 (Miljøministeriet og Realdania) beskrives i projektplanen:
´Rammer om det gode liv – planlægning med udsyn og omtanke´ Heri findes en detaljeret plan over projektforløbet, som skal udmunde i nye metoder til at indarbejde kvalitet i den kommunale planlægning.

– Vi arbejder med en 3-trins “stafet”, hvor vi drøfter Cittaslow i Kommunen og med borgerne og tilflyttere i samarbejde med bl.a. Syddansk Universitet. Herudfra vil vi konkludere de perspektiver og handleplaner, som skal bruges i den videre proces for Svendborg som Cittaslow. Det er vigtigt med forankringen hos borgerne i denne proces. Derfor arbejder vi også på at sikre borgernes bevidsthed og forståelse af Svendborg som Cittaslow. Ud over helt konkrete tiltag, som Svendborgs foreninger og virksomheder kan være med til at igangsætte handler Cittaslow i høj grad også om dialogen med borgerne. Som redskaber til at styrke kommunikationen kan der bl.a. peges på brugen af moderne teknologiske løsninger på nye, kreative måder.

Finalen i kvalitetsdiskussions-stafetten bliver en Cittaslow-event, som kaldes `Tankegangen´. Det vil være en oplevelsesrute med en række midlertidigt forstærkede sanserum i Svendborg – fra Tankefuld over bymidten til landområderne – og hvor der fokuseres på Svendborgs Cittaslow-kvaliteter. 

Kvalitet i byrummet

I en af begrundelserne for Svendborgs ansøgning om medlemskab i Cittaslow bevægelsen, ses på hvilke kvaliteter, der er at finde i byens rum og pladser. Livskvalitet behøver nemlig ikke nødvendigvis betyde noget, der koster mange penge.

– Det at kunne bevæge sig rundt i et oplevelsesrigt område, er for langt de fleste mennesker forbundet med noget behageligt og meningsfuldt. Når vores sanser stimuleres føler vi os godt tilpas. Derfor er det vigtigt, at byens tilbud er mangfoldige og giver os bredt udvalg af muligheder. Hvad enten man gerne vil sidde på en bænk i solen og iagttage andres aktiviteter, eller om man selv vil have udfoldelsesmulighederne er et valg, som kan være ganske gratis. Men det at mulighederne er til stede – det er kvalitet. 

Svendborg har som bekendt flere igangværende projekter, hvor byrummene spiller en væsentlig rolle. For eksempel er det afgørende i udviklingsfaserne med havnens sammenkobling med bymidten, at Cittaslow indgår i udviklingsprocesserne. En reduktion af biltrafikken i bymidten vil være et emne, der er nødvendigt at tage politisk beslutning om, således at der skabes bedre udfoldelsesmuligheder for rekreative formål, opholdsrum, bevægelighed og tilgængelighed.

– Vi skal være opmærksomme på, at Cittaslow handler om nogle overordnede værdier om ”det gode liv” men især om at gøre det konkret og nærværende. På den ene side opfordrer Cittaslow til udsyn og inspirationer udefra gennem det internationale netværk. Og samtidig er der opmærksomheden på, at det ikke er alt, der skal ske i en fart. At leve i en Cittaslow betyder også at give sig den nødvendige tid til dialog og omtanke for at skabe livskvalitet. At sætte farten ned og “skynde sig langsomt”. At understøtte også de bløde værdier og dyrke samvær og nærvær. Siger Helle Juul Kristensen, som opfordrer borgere med gode ideer til at kontakte hende eller en af kommunens øvrige medarbejdere som arbejder med Cittaslow.

Svendborg Kommune afholder som led i Plan09-projektet, et Cittaslow møde mandag 05. Maj på Naturama. Her er indbudt en række nøglepersoner fra hele Svendborg kommune med henblik på dialog og samarbejde. Du kan også deltage med dine input. Tilmelding til Helle Juul Kristensen senest onsdag 30.04. på:
helle.juul.kristensen@svendborg.dk
 
Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php