Mini Kulturel Rygsæk 2011

25. oktober 2011

www.kulturborn.dk

Mindst 1200 skolebørn besøger centrale kulturinstitutioner i Svendborg

Børnekulturelt Netværk Svendborg Kommune (BKN Svb.) har en vision om at ruste alle børn med en kulturel bagage i løbet af deres skoletid og gøre deres møde med kunst og kultur til en særlig kvalitetsoplevelse, hvor de får mulighed for at skabe selv. Derfor er seks centrale kulturinstitutioner i Svendborg, som medlemmer af BKN Svb., gået sammen om at udvikle pilotprojektet Mini Kulturel Rygsæk. Idéen er at inddrage professionelle kunstnere på de enkelte kulturinstitutioner og at introducere børnene til disses fag på en ny og anderledes måde gennem kulturformidlingen på hver enkelt institution. Mødet med kunsten og kulturinstitutionerne sker med den Mini Kulturelle Rygsæk i samarbejde med skolerne i Svendborg Kommune.

 

 

Mini Kulturel Rygsæk er støttet af Kunstrådets Huskunstnerordning og Svendborg Kommune. Desuden har Svendborg Sparekasse bidraget med midler til en transportordning.

 

I de næste uger går det løs på de enkelte kulturinstitutioner – der kan meldes om fuldt belagt – og det vil sige, at mindst 1200 elever og 50 lærere kommer ud på Kulturinstitutionerne!

 

Svendborg Musikskole har forløbet ”Musikudøvelse – musikforståelse – at skabe musik” for 2. Klasser. Det er sangeren Sophus Simonsen, som er tilknyttet som kunstner. Projektets grundsten er musikudøvelse – musikforståelse – at skabe musik. I forarbejdet indstuderes rim, remser, rytmer, og eleverne bliver præsenteret for at skulle skabe lydkulisser ud fra forskellige emner. Der bliver tale om kendte såvel som ukendte musikalske udtryksformer.

 

SAK – Kunstbygning har forløbet ”Verden i farver”, en sanselig tilgang til kunsten – for 3. Klasser. Billedkunsteren Mogens Palm er engageret som kunstner, og forløbet tager afsæt i udstillingen “Sydfynske Kunstnere”. Der gøres brug af en sanselig tilgang i arbejdet med børnene og deres oplevelse af værkerne. Inddragelse af fortælling og musik kan bruges til at skabe opmærksomhed, nysgerrighed og refleksion over det oplevede. Børnene skal herefter selv have fingrene i farverne og male.

 

Svendborg Bibliotek tilbyder 4. Klasser forløbet ”Oplev historien, Tegn forsiden, Skriv bedre historier” med forfatter Mette Finderup. Formålet er at give børn en udvidet og anderledes introduktion til biblioteket og litteraturen – med vægt på oplevelse, inspiration og det at skabe selv. Børnene skal møde Mette Finderup og blive inspireret til selv at udvikle en fortælling og arbejde med opbygningen af en karakter. På biblioteket kan børnene søge oplysninger og blive mere fortrolige med og nysgerrige på at indhente ny viden og inspiration.

 

Naturama inviterer 5. Klasser på forløbet ”Dyrene i menneskets tid” med Scenograf Luise Midtgaard. Formålet er at lære børnene om naturen og dyrelivet gennem drama, fortællinger, genstande og medskabende undervisning. Eleverne vil opleve lejrbålets betydning og høre om dyrene i menneskets tid. I forløbet vil eleverne både opleve og selv skabe fortættede fortællinger med enkle virkemidler. Naturamas to formidlere og scenografen arbejder med Naturamas udstilling med inddragelse af det sensoriske teaters magiske fortællerum.

 

BaggårdTeatret inviterede i foråret 6. Klasser på forløbet ”Bagom scenen” med kunstnere – bl.a. skuespiller Camilla Lohmann. Formålet med forløbet var at fremme elevernes egen kreativitet og mod til at bruge kunsteriske virkemidler i hverdagen, og at inddrage dem i og inspirere dem i kraft af scenekunstens skabende processer. Projektklasserne blev koblet på BaggårdTeatrets udvikling af ”Evolution”; en forestilling for de 9-13-årige, som er skabt i et samarbejde mellem BaggårdTeatret og Center for Kunst og Videnskab.

 

Endelig har Svendborg Museum forløbet ”Alma, Karl og de andre fattiglemmer” – Hvordan var det at være fattig for 100 år siden? Forløbet er for unge i 7. Klasse. Teaterinstruktør og skuespiller Preben Birkeholm leder processen med at dramatisere fattiggårdslivet med de unge. Forsorgsmuseet ønsker med forløbet at give de unge en fornemmelse for fattiggårdens hverdagsliv, mennesker og skæbner. Gennem besøget og dramatiseringen vil de unge kunne få et indblik i tiden og i vilkårene for de fattige bag fattiggårdens autentiske mure og pigtråd.

 

Den mini-kulturelle rygsæk er et pilotprojekt, der har potentiale til at blive et permanent tilbud til skolerne i Svendborg Kommune samt en ordning, der kan medvirke til en opkvalificering af kulturformidlingen på hver enkelt kulturinstitution. Yderligere potentiale i projektet vil være nye tværgående samarbejder og altså en større og styrket synergi mellem kulturinstitutionerne, skolerne og lokale kunstnere. Børnekulturelt Netværk Svendborg Kommune glæder sig over, at projektet er blevet taget så godt imod – og håber at alle børn og voksne får nogle uforglemmelige oplevelser og en masse inspiration ude på kulturinstitutionerne.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php