Cittaslow – Hvad betyder det for dig?

5. maj 2008


Foto fra: Cittaslow-ansøgning

Som led i Svendborg Kommunes Plan 09-projekt havde Svendborg Byråd mandag 05.maj inviteret en lang række af byens nøglepersoner til dialog- og samarbejdsmøde på Naturama.
Aftenens hovedtema var: at sammenkoble byens interesseorganisationer i form af handelsliv, erhvervsliv, kulturliv, turisme, service, foreninger og institutioner samt kommunen selv, til en beskrivelse af, hvordan Svendborg kan blive et stadig bedre sted at bo og drive virksomhed, og hvordan byen synliggøres endnu bedre udadtil.

Udgangspunktet var taget i Cittaslow bevægelsen – som sætter fokus på “det gode liv”, og som Svendborg Kommune, som den første by i Danmark, er blevet en del af.
Som tovholdere på mødet var konsulentfirmaet Pluss engageret af kommunen. Firmaet beskæftiger sig bl.a. med strategisk- og bæredygtig konceptudvikling og med kreative byplanlægnings processer.  To medarbejdere herfra: Lene Bak og Johan Bramsen sørgede for en spændende og utraditionel mødeform, hvor de forskellige sanseindtryk i Naturamamedvirkede til at forstærke intensiviteten.

Deltagerne skulle i workshops komme med ideer og tanker til hvordan Svendborg får Cittaslow begrebet forankret i borgernes bevidsthed. Samtidig skulle der kommes med bud på, hvilke visionære mål der med Cittaslow som grundelement, kunne sigtes efter frem til år 2012.

I indlægget Cittaslow – byudvikling for livsnydere satte mitsvendborg fokus på hvilke grundprincipper Cittaslow begrebet bygger på. “Det gode liv” og den livsbekræftende kvalitetsorienterede livsstil er hovedingredienserne i opskriften på en udvikling efter  Cittaslow  filosofien. Det var der vist ingen på mødet som var i tvivl om. Udfordringen ligger i at få udbredt begrebet således, at alle borgere i Svendborg Kommune også er med på vognen. For at gennemføre en byudvikling efter  Cittaslow filosofien, er det nemlig af stor betydning, at der er fælles forståelse for bevægelsesretningen, og det er en stor udfordring i den individualiserede verden vi lever i. Der er forskellige meninger om hvad “det gode liv” er for noget, og næsten lige så mange livsstilsholdninger, som der er borgere i kommunen. Det er derfor nødvendigt med nogle analyser af, hvad det er som gør at Svendborgenserne lige præcis holder så meget af at bo netop her.

MitSvendborg bidrager til denne proces bl.a. med en nyoprettet blog: Min by som er et frit forum, hvor alle kan bidrage med deres input til hvad det er som gør Svendborg til noget helt specielt. Her kan alle komme med deres bud, ideer og tanker til bevægelsesretningen i Svendborg Kommune.

De mange kreative ideer fra mødet på Naturama vil snarest kunne ses og studeres nærmere her på mitsvendborg.dk

Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php