Årets gang i Svendborg Byråd

29. december 2011


Den nye skolestruktur gav anledning til en del debat i året der gik i byrådssalen.

(Foto: mitsvendborg.dk)

13 byrådsmøder med 215 punkter blev det til i 2011 for de 29 byrødder i Svendborg Kommune.

Men det er ikke kun i byrådet, at politikken udfoldes. Også i de ni stående udvalg har 2011 budt på arbejde for byrådsmedlemmerne. I alt 1.564 sager har byrådet og de ni udvalg haft på deres dagordener i løbet af 2011.

Økonomiudvalgets ni medlemmer har haft flest sager på deres 18 møder, nemlig 271 sager. Mens medlemmerne af Udvalget for Miljø og Teknik på sine 11 møder har behandlet 267 sager. Også Udvalget for Kultur og Plan samt Børn og Ungeudvalget nåede over 200 sager med henholdsvis 233 og 208 sager til behandling og beslutning.

Som udgangspunkt er alle sager i et udvalg vigtige, men nogle sager sætter selvfølgelig et mere varigt aftryk end andre. Sådan har det også været tilfældet i 2011.

I Udvalget for Kultur og Plan er det eksempelvis, at et af Danmarks største by- og boligudviklingsprojekter, Tankefuld, blev skudt rigtigt i gang. De første grunde blev solgt i området. Og ikke langt fra Tankefuld vedtog byrådet i august at støtte opførslen et nyt og meget utraditionelt idræts- og bevægelsescenter med det nye SG-Huset. Et hus der efter planen står færdigt i 2012, og hvor Svendborg Kommune har afsat 20,7 mio. kr. ud af projektets samlede anlægssum på 55,7 mio. kr.

Trafiksikkerhed højt på dagsordenen
Trafiksikre skoleveje og bedre veje. Var nogle af kodeordene i Udvalget for Miljø og Teknik i 2011. Svendborg er blevet udnævnt til Trafiksikkerhedsby i 2012 bl.a. på baggrund af det arbejde, der blev sat i gang med at sikre bedre og mere trafiksikre veje for de mange skoleelever, der hver dag tager cyklen til skole. Også asfalten på kommunens veje kom i fokus i 2011. Svendborg Kommune indgik en aftale om vedligeholdelse af kommunens veje. Den 15-årige aftale på vejene i landområderne og en fireårig aftale i Svendborg by betyder, at kommunen sparer næsten 330 mio. kr. på asfalt. Resultatet skulle gerne blive, at borgerne oplever, at vejene i Svendborg Kommune får en standard, hvor huller kun er noget, der tales om.

Byrådet sagde i 2011 også ja til den nye fælles fynske erhvervs- og turistorganisation Udvikling Fyn, ligesom det lokale erhvervsklima blev sat i fokus. Resultatet her bliver formentlig et nyt Erhvervenes Hus på Frederiksøen og et tættere samarbejde med erhvervslivet.

Skolestruktur med debat
En ny skolestruktur der skal være med til at fremtidssikre Svendborgs skolevæsen så dagens lyst i 2011 efter en lang og engageret debat. Ligesom daginstitionsområdet i 2011 fik en ny struktur, samtidig med at familieafdelingen fik vendt en nedgående negativ økonomisk tendens i forbruget af penge. Indvielse af en ny kommunal tandklinik, et nyt sundhedshus samt en mad- og måltidspolitik med fokus på børn madvaner var andre politiske mål, der blev gennemført i 2011.

For kommunens ældre er projektet ”Nye veje til aktivt liv” et af de projekter, der blev en del af politikken i 2011. Det er projekt på ældreområdet hvor borgere i stedet for traditionel hjemmehjælp tilbydes hjælp i form af træning og/eller hjælpemidler, så borgeren i videst muligt omfang selv vil kunne klare sin dagligdag.Herudover blev det Frivilligt Socialt Arbejde et særligt indsatsområde, hvor målet er et nyt Frivillighus.

Tættere på brugerne kunne være overskriften for årets gang i Jobcenter Svendborg. I forbindelse med Vestas lukning etablerede jobcentret en filial på virksomheden for at hjælpe de fyrede medarbejdere videre. Det gav et flot resultat. Et godt samarbejde mellem jobcenter, virksomhed og de faglige organisationer har resulteret i at mere end 2/3 er hjulpet videre. Ligeledes oprettede Jobcentret en filial i Hømarksområdet. Filialen er etableret i sammenhæng med andre kommunale tilbud og giver en unik mulighed for at yde en helhedsorienteret indsats overfor borgerne. Filalen slog dørene op i maj måned og oplever stor søgning.Viceborgmester Bruno Hansen, der er fungerende borgmester borgmester, ser tilbage på 2011 med tilfredshed:

Jeg er klar over, at ikke alle er tilfredse med de resultater, byrådet har nået i år. Der er gennemført store omvæltninger samtidig med, at vi har fastholdt fokus på de daglige driftsopgaver. Der er gennemført en række strukturtilpasninger på flere områder. Det har været hårdt, men nødvendigt for at sikre en god økonomi i kommunen. Derfor står vi nu også godt rustet til at møde 2012, siger han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php