Skårupskolen hjælper unge med ondt i livet

13. februar 2012


Skårupskolen på Klingstrupvej i Skårup vil gøre endnu flere unge parate til en ungdomsuddannelse.

(Foto: Skårupskolen)

Den 111 år gamle Skårupskolen, mest kendt som husholdningsskole – i dag 10. klasses kostskole, har med sin blanding af et trygt miljø, højt fagligt niveau og særlig fokus på sund livsstil stor succes med at løfte sårbare unge videre til ungdomsuddannelserne. Nu vil skolen hjælpe endnu flere.

 

AF DORTHE KIRKGAARD NIELSEN 
don@donn.dk

 

95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Sådan har det landspolitiske krav lydt de seneste år, men virkeligheden er meget langt fra det politiske ønske.

På Skårupskolen på Klingstrupvej 5 i Skårup ser forstander Birthe Hay Sørensen og de 21 ansatte i hvert fald flere og flere unge med ondt i livet. Det være sig manglende sociale kompetencer, dårligt selvværd, usunde vaner i forhold til kost og motion eller et lavt fagligt niveau, men fælles for de sårbare unge er, at de har store problemer med at leve op til den landspolitiske målsætning om at gennemføre enten en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
- Virkeligheden er, at rigtig mange unge mennesker i dag har ondt i livet på en eller anden måde og derfor ikke er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse, hvis de ikke gøres tilstrækkeligt uddannelsesparate, siger Birthe Hay Sørensen, forstander på Skårupskolen siden 2008.
Den 111 år gamle skole har allerede i dag stor succes med at løfte sårbare unge videre til ungdomsuddannelserne, men fra næste skoleår indfører skolen en række nye tiltag, som skal gøre endnu flere unge klar til at tage springet til en ungdomsuddannelse og rent faktisk gennemføre uddannelsen efterfølgende.

Ny fagskoleprøve

Fra skoleår 2012/2013 indfører Skårupskolen en fagskoleprøve – målrettet hvad der kræves for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Prøven er for de af Skårupskolens elever, der ikke magter at tage folkeskolens afgangsprøver, men som alligevel vil kunne gennemføre en erhvervsuddannelse.
- Med vores fagskoleprøve vil vi kunne undervise og målrette de sårbare elever til at kunne opfylde kravene på en erhvervsuddannelse og dermed løfte endnu flere videre i uddannelsessystemet, forklarer Birthe Hay Sørensen og fortsætter: 
- For at blive optaget på erhvervsuddannelserne er der ingen krav om gennemførelse af Folkeskolens Afgangsprøve, så i stedet for at de sårbare unge skal få dårligt selvværd af at sidde og bruge en masse spildte kræfter på ligninger og analyse af digte, kan de med fagskoleprøven få nogle succesoplevelser og nogle klare mål for, hvad de rent faktisk skal kunne.


Fire forskellige retninger
Ud over indførelsen af fagskoleprøven går Skårupskolen også væk fra en struktur, hvor skolens omkring 50 elever er opdelt i klasser i forhold til deres faglige niveau og derudover vælger to linjefag for tre måneder ad gangen. Fremover vil et ophold på Skårupskolen starte med et 12 ugers afklaringsforløb og derefter vælger eleverne linje alt efter interessesfære – og der bliver de resten af skoleåret. 
- Vi fortsætter med vores høje faglige niveau og vores holistiske tilgang til eleverne, men fremover skal eleverne vælge ud fra interesser og en større afklaring af, hvad de har lyst til i deres videre liv. Begge dele vil gøre de sårbare unge endnu mere uddannelsesparate, mener Birthe Hay Sørensen.
Skårupskolen, der qua sin baggrund som husholdningsskole, i forvejen har stor fokus på mad, ernæring og hygiejne, vil fremover tilbyde linjerne ”Parat til uddannelse med mad”, ”Parat til uddannelse med mennesker”, ”Parat til uddannelse med dyr og planter” og ”Parat til at flytte hjemmefra”. 
Samtidig er planen at indbygge en stor grad af praktik og tilknytning til det lokale foreningsliv i Skårup. 
- Skolen har en blanding af stærke velfungerende elever og så sårbare unge, og mange af de unge har aldrig gået i en idrætsklub, men både et sundt fritidsliv, et foreningsliv og praktik i virksomheder er en vigtig del af at få et godt liv, siger Birthe Hay Sørensen. 

Lær’ gennem hænderne

Netop det gode og sunde liv har i alle årene været omdrejningspunktet for Skårupskolens virke. Birthe Hay Sørensen er ikke i tvivl om, at skolens mange succeshistorier i forhold til sårbare børn skyldes kombinationen af skolens trygge miljø med små klasser, et højt fagligt niveau, stor fokus på sund kost, ernæring, hygiejne og motion og så brugen af gøremålsundervisning.
 – Ligesom landets øvrige 11 Frie Fagskoler er vi lovgivningsmæssigt forpligtet til at gennemføre gøremålsundervisning. Altså det, at man lærer gennem hænderne og anskueliggør læringen i fx matematik og dansk med eksempler og emner fra dagligdagen. Den form for undervisning er en stor hjælp især for de sårbare unge, fortæller hun.  
- Som eksempler arbejdes der i forhold til skolens heste med geometriske figurer på ridebanen, og i køkkenet er det at arbejde med en opskrift praktisk undervisning i både læsning, måleenheder, gange og dividere, fortæller hun.
Ud over gøremålsundervisningen fremhæver Birthe Hay Sørensen også skolens åbne og direkte tilgang til eleverne. 
- Vi ser eleverne, som de mennesker, de er og kigger ikke på, hvad de har fået af stempler igennem deres hidtidige skolegang. Samtidig kender alle elever og lærere hinanden, fordi stedet er så forholdsvis lille.
Skårupskolen arbejder også med en stor genkendelig i hverdagen. Der er en helt fast daglig rutine i forhold til både undervisning, spisning og faste pligter. Det at tage ansvar er også en del af det at gøre unge uddannelsesparate, og fra mandag til fredag har hver elev et særligt område i huset, hvor de skal gøre rent hver morgen. 
- Rigtig mange af vores unge har aldrig prøvet at vaske et gulv eller pudse et vindue, men sådanne ting er også vigtige, hvis man skal fungere i et normalt liv, forklarer Birthe Hay Sørensen. 
Hun kan fortælle om en lang række solstrålehistorier, hvor elever er kommet til skolen med socialt fobi og er gået derfra med et åbent sind og en masse venner. Og andre igen, hvor elever er mødt op med 5. og 6. klasses niveau i en stribe fag og er gået derfra igen med en 10. klasses afgangsprøve. 
- For mig er det en fantastisk glæde at bidrage på den måde til ungt menneskes liv, konstaterer Birthe Hay Sørensen. 


En helt anden søn

Spørger man en række nuværende og tidligere elever – og forældre til samme, er der ingen tvivl. Skårupskolen gør en kæmpe forskel. 
Jeannie Møller er mor til 19-årige Julius Møller, som gik på Skårupskolen fra 2009 til 2011. Familien bor i Odense, men Skårupskolen blev valgt bevidst, fordi Julius havde haft et meget svært forløb i folkeskolen. Efter 10. klasse stod han med lavt selvværd og et meget lavt fagligt niveau. Så der skulle virkelig noget til at ændre kursen på Julius’ liv. 
- Da Julius gik ud af folkeskolen fik han et bevis på, at han lå på 5. klassetrin i dansk, 7. klassetrin i matematik, og han havde stort set ikke modtaget undervisning i engelsk eller fysik. På Skårupskolen fik han et fagligt løft, fik troen på sig selv og forlod skolen med 10. klasses afgangsprøve med 12 i dansk og 10 i engelsk, fortæller Jeannie Møller. 
Hun mener, Skårupskolens styrke ligger i selve rammerne med små klasser og engagerede lærere, der ser den enkelte elev, den stærke faglighed og en stor grad af differentiering i forhold til den enkelte elev. Men også det at skolen har en blanding af helt almindelige unge og elever med særlige behov. 
- Jeg kan ikke rose Skårupskolen nok. Vi har fået en helt anden søn ud af de to års ophold. Tidligere var Julius nærmest i et panser, hvor han passede på sig selv efter så mange nederlag i det almene skoletilbud. I dag har han masser af selvværd, er god til at kommunikere, danne venskaber og han er i gang med at læse HF og arbejder på at blive guldsmed. 
 

Særligt tilbud for autister
Som skrevet har Skårupskolen en blanding af stærke velfungerende elever og så unge med særlige behov – blandt andet har skolen et særligt tilbud for syv elever inden for autisme spektret.

Skårupskolen optager elever, der er færdige med 9. klasse eller som er fyldt 16 år. Skolen tilbyder 10. klasse eller et skoleår med undervisning på individuelt niveau – skræddersyet til den enkelte elev. Skårupskolen kan også modtage elever over 18 år. 
Ud over den nye fagskoleprøve vil Skårupskolen fortsat tilbyde folkeskolens normale afgangsprøver – FSA og FS10.

 

OM SKÅRUPSKOLEN
Skårupskolen åbnede i år 1900 som landsbrugsskole. Hurtigt kom der husholdningsskole til, og i 1938 blev skolen en ren husholdningsskole. I dag er skolen en 10. klasses kostskole med stor fokus på det sunde liv. 
Skårupskolen er en selvejende institution med en bestyrelse og en skolekreds i spidsen. 
Skolen modtager forskellige former for statsstøtte og forældrebetaling.


Skårupskolens bestyrelse består af: 
 

Formand Bent Aage Rasmussen – forhenværende skoleleder fra Øster Åby Friskole. 
Næstformand Eric Schmidt – viceskoleleder Tved Skole. 
Kasserer Erik Holst Jensen – forhenværende salgschef hos FAF
. Sekretær Anette List – sekretær på Odense Universitetshospital. 
Anette Madsen – køkkenlærer og kogekone. 
Gitte Albert Jørgensen – lærer på Svendborg Erhvervsskole, Levnedsmiddel
 Ulla Larsen – lærer og byrådspolitiker i Svendborg Kommune


Læs mere på: www.skaarupskolen.dk

OM FRIE FAGSKOLER
Skårupskolen er en af 12 Frie Fagskoler – de tidligere Husholdnings- og Håndarbejdsskoler, og alle 12 skoler er på hver deres facon i øjeblikket i gang med at målrette deres uddannelsestilbud, så de i endnu højere grad kan bidrage med at opfylde det landspolitiske mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. 

Læs mere på: www.friefagskoler.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php