En sænket færge som turistmagnet – vision eller utopi?

12. februar 2012


Skal Danmarks eneste tilbageværende jernbanefærge ende sine dage på havets bund? Det spørgsmål rejser
fhv. Museumsformidler Kjeld Søberg.

(Foto: mitsvendborg.dk)

 

Kommentar til M/F Ærøsunds mulige fremtid som kunstigt rev.

 

AF KJELD SØBERG, fhv. museumsformidler på det lukkede søfartsmuseum i Troense.

 

Hvis tilfældet er, at stenfiskerne har været lidt for hårde ved de indre danske farvande syd for Fyn, og hvis det at sænke et udtjent fartøj kan medvirke til at øge fiskebestanden, så OK for mig.

Men hvorfor lige netop motorfærgen ”Ærøsund”. Kan et hvilken som helst andet fartøj af samme størrelse, eller to mindre, ikke have samme virkning. Vi har rigeligt med fartøjer, der kan bruges til formålet.

Jeg deler ikke Jørgen Otto Jørgensens synspunkt om en sænket færge som en turistmagnet. Den bliver højst et mål for dykkere, der næppe bidrager med en synlig meromsætning hos det lokale turisterhverv.

Der skal en væsentlig større målgruppe til, såfremt det kommunalt finansierede Naturturisme I/S skal gøre sig håb om, at m/f Ærøsund skal bidrage væsentligt til turisterhvervet i det sydfynske område.


Kulturhistorisk klenodie
Vi har her at gøre med Danmarks eneste tilbageværende jernbanefærge, ikke den største af slagsen, og derfor måske en overkommelig bevaringsopgave. Færgen er erklæret bevaringsværdig af Skibsbevaringsfonden, og selv om en sænkning af færgen også er en form for bevaring, så var det næppe det, der var hensigten med at erklære færgen bevaringsværdig.

Vi mangler en Preben Møller Hansen i Folketinget eller med en cigarkasse, så havde der måske været midler til at bevare Danmarks sidste jernbanefærge på linje med danske slotte og herregårde.

Hvorfor er det pludselig blevet en kommunal opgave at finansiere ”konserveringen” af en privatejet færge og samtidig sikre fiskebestanden i det Sydfynske Øhav? Mig bekendt hører både skibsbevaring og havmiljøet under staten.  

M/F Ærøsund er en kulturhistorisk klenodie. En tur rundt på færgen fra kommandobroen over baren og restauranten, vogndækket med jernbanesporene og videre ned til maskinrummet, værkstedet, kabysser og mandskabslukafer er en kulturhistorisk oplevelse, der bør bevares.

På koldkrigsmuseet på Sydlangeland ligger en ubåd i tørdok, i Ebeltoft ligger fregatten Jylland i tørdok.

Jeg tror på, at vi i Svendborg kan mobilisere de kræfter og finde den nødvendige økonomi til at bevare ”Ærøsund”, men det haster, fordi de mennesker, der har oplevet sejlturen med ”Ærøsund” bliver færre og færre.

Sæt ”Ærøsund” på land. Med en dybgang på 3,28 m er en tørdok en overkommelig opgave. Men hvor, siger nogen. Mit ene bud er Ærøfærgens leje ved Maritimt Center.

Jeg tror på at Ærø inden for en overskuelig fremtid får tilkæmpet sig en tidsmæssig kortere færgeforbindelse med en færgehavn ved Lehnskov, hvor også ”Højestene” får anløb. Bevillinger fra EU’s strukturfonde til udkantsområder er uforudsigelige.

Ærøfærgens nuværende leje ved Maritimt Center vil være et perfekt sted til en tørdok for m/f Ærøsund. En cafe på øverste dæk. Et par udrangerede godsvogne på færgens jernbanespor er fine rammer for skiftende udstillinger om maritim historie. På vogndækket er plads til autentiske udstillinger om kystkulturen i Danmark.

Eller endnu bedre – på Frederiksøen. Den aktuelle debat om øens fremtid virker diffus. Som om ingen tør være konkrete af angst for at støde nogen. Jeg har ikke nogen i klemme, intet at tabe og formoder at min folkepension er sikret, så jeg tør godt byde ind med noget mere konkret.


Mærsk bygning på Frederiksøen
Begrebet maritimt oplevelsessted er godt. At øen skal være tilgængelig er også godt, det bærer den just ikke præg af nu. Launy Lindahls forslag om at flytte broen længere mod øst og give plads til en større lystbådehavn er perfekt. Så undgår vi udvidelsen af ”den runde”.

For mig er det indlysende, at virksomheden A. P. Møller – Mærsk skal være endog meget synlig på Frederiksøen. Arnold Peter Møller, Mærsk McKinney Møllers far, voksede op i ”Villa Anna” på Høje Bøge Vej i Svendborg. Kimen til virksomheden A. P. Møller-Mærsk blev lagt på denne adresse den 16. april 1904. Den kim, der i dag er vokset til en virksomhed med 108.000 medarbejdere i 130 forskellige lande.

Tænk hvis Svendborg, i forståelse med virksomhedens ejere, fik mulighed for at synliggøre denne virksomheds udvikling fra 1904 og til nutiden. En tro kopi af interiøret fra ”Villa Anna”, modeller af rederiets fartøjer, olieefterforskning, containerflåden og meget mere, alt samlet i en Mærsk bygning på Frederiksøen. Og tænk, hvis det blev comme il faut for de 108.000 ansatte at aflægge dette historiske sted et besøg med jævne mellemrum, så blev Svendborg en verdensby. Muligheden er der, der er et spørgsmål om at ville og turde.

Et af Danmarks ældste træskibsværfter, Ring-Andersens Træskibsværft fra 1867, holder til på øen. Flere end 200 større fartøjer er gennem tiderne søsat fra dette værft.

Ud over værftets fortsatte virke skal den historie og den viden og erfaring udi skibsbygning, dette værft besidder, sikres og bevares for eftertiden.

Et nutidigt maritimt oplevelsescenter med bl.a. simulatorer fra det virkelige liv til søs, hvor mor og søn kan prøve at manøvrere en supertanker til kajs vil være en attraktion, der trækker nysgerrige.

Svendborgs største, og eneste naturgivne resurse, farvandet syd for Fyn skal udnyttes bedre. Det er Danmarks bedste sejladsområder for små og mellemstore lystfartøjer.

Med et opland bestående af landene omkring Østersøen samt Holland er mulighederne utallige. Vælg familier af mellemindkomstgruppen som målgruppe. Udbyd aktive maritime ferieoplevelser for hele familien med udgangspunkt på Frederiksøen.

Bådudlejning og kajakudlejning med startkurser. Overnatningsmuligheder til rimelige priser Færdigarrangerede kajakture for familier, grupper/klasser Thurø rundt eller Tåsinge rundt med overnatning i shelters på faste overnatningspladser med nødvendige faciliteter (vand, toilet, bålplads m.m.) Forudbestilt proviant leveret af lokale købmænd.

Tilbud om service og vinteropbevaring af privatejede både fra hele Østersø-området giver mulighed for aktiviteter uden for sejlsæsonen.

Frederiksøen skal til stadighed være mål for et flow af gæster, både lokale og turister, der finder det attraktivt at bevæge sig rundt på øen. En cafe, maritime butikker, en promenade med borde og bænke. Gør Dansk Sejlunion, Dansk Kano- og Kajakforbund til medspillere med mulighed for kursusafvikling på favorable vilkår.

Er der plads tilbage på øen i sommerhalvåret, så lav en betalt parkeringsplads for autocamperturister med overnatningsfaciliteter. Jo flere gæster vi kan få til øen, desto mere vil der falde af til byens handlende.   

Og så vil nogen sige; Hvad med de oplagte fartøjer, hvad med dokken, der for nylig er taget i brug. Jeg kender ikke svaret. Derfor skrev jeg vision eller utopi i overskriften. Det kan jo være at min vision er utopi!

 

 

10 svar til En sænket færge som turistmagnet – vision eller utopi?

 1. John Jensen
  12. februar 2012 at 20:32

  Kære Kjeld.
  Din beretning er virkelig en vision af format. Den indeholder lige netop det Svendborg har brug for. Der er masser af plads til at opbevare “Ærøsund” på, og det er i sidste øjeblik at der er nogen (Det kunne f.eks. være vores borgmester) der tog en beslutning om at bevare færgen, og det ville garanteret, på sigt være til stor gavn for hans by.
  Vi må håbe at de gode folk der er ansat ved A.P.Møller og som har noget at skulle have sagt vil læse og forstå hvor vigtigt det er for Svendborg at markere sig på den rigtige måde som den søfartsby Svendborg er. Vi har ikke engang et museum for søfart. Den gamle “Ærøsund” ville være perfekt til at indgå som en del af visionerne om et maritimt oplevelses center på Frederiksøen.
  Den kunne blive en fryd for øjet hvis den blev placeret et synligt sted på værfts grunden. Den skulle kunne ses både fra søsiden og landsiden og være et vartegn for vores go`e gamle by. Trække turister til sig som en magnet, både fra søsiden som landsiden.
  “Det koster penge” – ja, der er så meget der koster penge. Så snart det er noget med det maritime må det ikke koste noget.
  Den gamle færge må ikke ende på den måde. Det er uværdigt!

  Det var lige min mening om det.
  John Jensen

 2. Hans Nørgaard
  13. februar 2012 at 09:46

  Svendborg er nok endnu ikke kommet sig over afslaget fra Mærsk’ pengetank. Men må det mane til eftertænksomhed at Erik i Marstal kort tid efter fik penge fra samme pengetank til en renovering af en bådbyggergrund i Marstal.
  Hvad er det for en maritim historie I ønsker at fortælle i Svendborg? Måske tiden er løbet fra store forkromede projekter med forventninger om skyhøje besøgstal? Men et er sikkert ´, det bliver nok ikke nogen succeshistorie før Svendborg og øerne taler med en stemme.

 3. Henrik Fog-Møller
  21. februar 2012 at 18:09

  Tak til Kjeld Søberg for et visionært og begavet indlæg, som starter med Ærøsund-debatten og slutter med Havnen og især Frederiksøen. Det er svært at debattere, når man er (næsten) fuldstændig enig, for ikke at sige begejstret over oplægget, men der er dog et ‘næsten’:
  Vi kan ikke lægge Ærøsund i færgelejet ved Maritimt center, -for der ligger den nuværende Ærøfærge, og det skal den blive ved med.
  Jeg er af den opfattelse, at toget skal køre til banegården i Svendborg, at busterminalen skal ligge ved banegården, og at færgetrafikken skal afvikles i Svendborg havn. Den overordnede trafik skal gå fra by til by og ikke ende et eller andet sted hvorfra det vil være vanskeligt at komme videre. Den overordnede trafik er en del af havnens og byens puls, og det er her den hører hjemme.
  Det andet ‘men’ er tanken om at flytte broforbindelsen til Frederiksøen til Hude’s Plads på den anden side af øen, som det var Launo’s tanke. Hvis Frederiksøen blive et ‘rent erhversområde’, hvor byens borgere og turister helst ikke skal finde vej, ville der unægteligt være bedre til- og frakørsel fra denne side, men den forudsætning er der nok ikke mange, der tror på mere. Hvis øen omvendt også skal omfatte publikumsorienterede funktioner, skal forbindelsen til ‘bysiden’ selvfølgelig opretholdes, -og der er al mulig grund til at opfatte øen som hørende til byen og ikke til ‘erhvervssiden’ på nordre og østre kajgade.
  Det passer også meget bedre med dine smukke tanker om ‘et maritimt oplevelsescenter’. Gæsterne hertil skal vel ikke ledes gennem erhvervsområdet i den østlige side af havnen ??
  Men tak alligevel. Der er virkeligt kød på dit indlæg.
  mvh Henrik

 4. Lars B. Jensen
  27. februar 2012 at 22:40

  Skal Ærøsund bevares? Gerne for min skyld, men hvor skal pengene komme fra til vedligehold m.m.? Et utal af skibe er snart forsøgt bevaret som museum eller andet, men mig bekendt er det endt i økonomiske problemer alle steder.
  Skal det sidste krigsskib fra Svendborg Værft også være museum eller hvad med den sidste coaster?
  Med den økonomi Svendborg kommune har pt, vil det vist være noget optimistist at forvente drifts- og vedligeholsstøtte fra kommunekassen.
  Nej, opdel havnen som foreslået på http://www.fremtidenshavn.dk og lav et maritimtoplevelsescenter/museum eventuelt med Ærøsund placeret på land ved den nye busterminal. DET vil give liv på Jessens Mole og i gågaderne.
  Vision eller utopi?

 5. Jess Heine Andersen, Arkitekt
  14. marts 2012 at 14:05

  Det må være indlysende at M/F Ærøsund kan trække flere turister til Svendborg, når den kan ses oven vande, end hvis den kommer til at ligge på havbunden.
  Færgen har den smukke klassiske form, som færger havde på den tid, og det er vel en af de sidste, der findes.
  Den burde indgå som en central del i et maritimt museum, som med fordel kan placeres på Frederiksøen i fremtiden.

 6. Hans Nørgaard
  23. marts 2012 at 20:33

  Jeg sakser fra Fyndebatten, eftersom det er det mest konstruktive forslag jeg endnu har set;

  Per Egholm · Topkommentator
  Til alle snorke(l)hoveder. Her er tale om et enestående eksemplar af dansk færgehistorie. Sidste jernbanefærge. Selvfølgelig skal denne sidste meget smukke færge bevares. Her i Marstal har vi ofte gamle coastere liggende som er i arrest og disse ville kunne erhverves for en beskeden sum. Køb dem og sænk dem og leg så nautilus og en verdensomsejling under havet så i får jeres lyst styret og et par drukneulykker med i købet.
  Ærøsund skal til Marstal og bevares for eftertiden. Marstal Søfartsmuseum har modeller og billeder i massevis, men her er chancen for at vise et stykke søfartshistorie in natura. Der er så stor national- og international bevågenhed med Marstal Søfartsmuseum, at der nemt vil kunne skaffes kapital til en bevaring af Ærøsund.
  Lad os nu få startet inden der begås flere dumpningsulykker.

 7. Per Kjeldskov
  27. september 2012 at 02:05

  I stedet for at sænke færgen, så burde den i stedet trækkes til Lindø og der komme på tørdok ind til videre. Lindø er stor nok til at huse den færge til den dag at der kan skrabes penge sammen til en ordentlig overhaling af færgen og få bragt den tilbage til dens oprindeligt smukke udseende.
  Hjemhavnen for den kunne for fremtiden også være Lindø, da det sted i sig selv er skibshistorie for hele Fyn. Jeg tror sagtens man kunne overtale nogle af de pensionerede skibsbyggere fra Lindø til at give en hjælpende hånd på frivilligbasis med at få færgen restaureret.

 8. 29. september 2012 at 16:09

  Ja for i Svendborg kan de i hvert fald ikke magte at forvalte den maritime kulturarv. Holm Petersens Søfartsmuseum ligger i mølpose og venter på bedre tider. Og mens borgmesteren taler med kulturministeren om flere penge til de gamle træskibe, er man blevet så harm i Ebeltoft over at kulturministeren har fjernet tilskuddet fra Fregatten Jylland, så nu vil Ebeltofte satse på at samle al restaurering af danske træskibe i Ebeltoft for på den måde at skabe basis for en fortsat drift af Fredatten Jylland, så rækker lidt borgmester-småpludren i Svendborg med en minister så nok heller ikke. Og ja så er der Ærøfærgen, hvor det meste hotte, man kunne komme i tanke om, var at sænke den ved Ballen Jo jeg støtter dit forslag om en udfasing til Lindø

 9. Per Kjeldskov
  14. december 2012 at 00:59

  Nu er der måske lagt en lille sten i vejen for sænkning af færgen i 2013, for Forligskredsen bag de danske nationalparker sagde tirsdag den 11 December nej til en nationalpark i Det sydfynske Øhav (Kilde: Fyens Stiftstidende).

  Naturturisme I/S står der ved nu helt alene med deres idé om at bruge lidt over 1 Million kroner på sænkning af færgen, der kun måske kan lokke dykker turister til vraget af færgen, for nationalparken der måske kunne have hjulpet på det er “sejlet”.

 10. Per Kjeldskov
  8. maj 2013 at 08:55

  Så, nu er hele den her færgesænkning kommet i kraftig modvind. Kystdirektoratet har givet afslag på at de må sænke færgen. Men sagen stopper ikke her, Svendborgs borgmester Curt Sørensen og formanden for Miljø- og teknikudvalget Flemming Madsen agter at gå videre med sagen.
  Dette meddeler Fyens Stiftstidende i dag den 8 Maj.
  http://www.fyens.dk/article/2295831:Svendborg–Faergesaenkning-stoedt-paa-grund

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php