Bilerne i byen

15. maj 2008


Der er rigtig mange kanter som skal slibes til endnu før end Svendborg bymidte kan påhæfte sig titlen som bilfrit område. En tidligere udarbejdet parkeringsanalyse for Svendborg Kommune, får nu nye udfordringer med helt nye forslag til etablering af parkeringshuse i byen.
mitsvendborg sætter fokus på emnet, og giver læserne mulighed for, at downloade det tidligere udarbejdede baggrundsmateriale.

Samlet parkeringsanalyse
Byarkitektonisk vurdering af indpasning af parkeringshuse i Svendborg

Administrationens kommentarer og anbefalinger

Parkeringsstruktur- og parkeringspolitik
Trafikale konsekvenser

En placering af parkeringshuse i Svendborg bymidte bringer nu nye muligheder ind i debatten. Et forslag om etablering af et 5 etagers P-hus i forbindelse med udvidelsen af Svendborg Bycenter samt en udnyttelse af Kommunens egen grund ved Børnely børnehaven i Bagergade/Skolegade, foreslåes som mulige alternativer til den parkeringsanalyse som blev udarbejdet af Svaj A/S for Svendborg Kommune tilbage i 2005.

I følge denne analyse, som mitsvendborg her på bloggen giver læserne muligheden for at downloade og studere nærmere, er det nødvendigt at etablere mellem 400-500 yderligere parkeringspladser i bymidten, hvis det eksisterende serviceniveau skal opretholdes.

Parkeringshus i 5 etager
Svendborg Kommune præsenterede i aftes på et foroffentlighedsborgermøde i Rådhuskantinen, sammen med arkitektfirmaet Clausen og Weber , et projektforslag til etablering af et parkeringshus i hele 5 etager med plads til 250 biler. Dette i forbindelse med udvidelsesplanerne af Svendborg Bycenter samt Retten i Svendborg.
I forslaget lå en ny retsbygning opført efter samme form og kurve som den nylige opførte tilbygning og med et markant kvalitetsorienteret materialevalg. Arkitekt Jan Bøtter  fra Clausen og Weber refererede bl.a til eksemplet på Kvæsthusbroen i København og det nye Skuespilhus
Denne nye bygning skulle således udgøre afslutningen på bycenterkareen, med et parkeringshus opført som glasbygning, indpasset imellem den nye retsbygning og det eksisterende bycenter.

 

Parkeringshuset skulle have ind- og udkørsel fra Tinghusgade, og opføres i 5 etager på det højeste sted. Herudover påtænkes det  at lægge ”et dæk” ovenpå det eksisterende bycenter.

Umiddelbart vil to bevaringsværdige bygninger fra 1844 beliggende i Vestergade 24-26 (Svendborg Kunstskole og Aktivitetshuset) ligge i vejen for de nye bygningers opførelse. En forespørgsel hos Den Gamle By i Århus om en mulig nedrivning for at genetablere bygningerne her, er nemlig blevet afslået af Danmarks Købstadmuseum.
Arkitekt ved Svendborg Kommunes Kultur- og Planlægning Marianne Kristiansen, understregede, at såfremt disse to bevaringsværdige bygninger alligevel skulle ende med en nedrivningstilladelse, vil der fra forvaltningens side blive stillet store krav til den æstetiske og arkitektoniske udformning af et nyt byggeri her. 

Der blev på mødet rejst spørgsmål om sikkerheden for, at byggeprojektet ikke af ukendte årsager kunne ende i en situation, hvor udvidelsen af Retten i Svendborg blev udskudt således, at den endelige afslutning af bycenterkareen ville ende med et 5 etagers parkeringshus i glas. Planchef Jan Carlsson understøttede her Marianne Kritiansens udsagn om, at der vil blive stillet væsentlige krav til udformningen og afslutningen af et eventuelt byggeri.  

Debatten på foroffentlighedsmødet tog hurtigt en drejning i retning af de trafikale problemer som i forvejen er i området. Knud Clemmesen fra den danske afdeling af miljøorganisationen Noah belyste nogle eksempler på store problemstillinger i forhold til de bløde trafikanters bevægelighed i området omkring bycentret. – det vil blot forværre situationen for cyklister og gående med en øget biltrafik i Tinghusgade. Understregede han.
Bruno Hansen (SF) som var tilstede fra Kultur- og Planudvalget, mente projektet gik i modsat retning af den byudvikling politikerne i byrådet har lagt, om en reducering af bilerne i bymidten. – med etablering af et parkeringshus på dette sted får vi blot endnu flere biler ind i byen. Vi arbejder netop målrettet på at få gjort Torvet og Ramsherred bilfrit, og gerne på længere sigt også resten af bymidten. Dette er en invitation til at få flere biler ind i byen.
Heri var formanden for udvalget Morten S. Petersen (V) dog ikke enig. – med en placering af et parkeringshus med plads til 250 biler på dette sted, vil vi netop kunne åbne op for den videre proces med at gøre Torvet bilfrit. Kan vi så også få skabt yderligere parkeringsmuligheder i Voldgade har vi allerede løst en stor del af problemet.

De to var dog enige om, at en løsningsmodel med forslaget om at etablere parkeringshus på grunden ved Børnely børnehaven i Skolegade/Bagergade var rigtig god. Men dette er stadig et projekt i en meget tidlig startfase.
Det ellers planlagte parkeringshusbyggeri i Hulgade, som skulle være påbegyndt i 2008, har tilsyneladende nogle uafklarede forhold som endnu ikke er på plads.
Der er i dag 2789 parkeringspladser i Svendborg. Heraf er de 1664 placeret i bymidten, og de resterende 1125 ved Viebæltet, Sygehuset samt ved Føtex. Udregningsmodellen i forhold til behovet for flere parkeringspladser, baseres på en genemsnitlig “belægningsprocent”. Denne procent skal betragtes for udtrykket for parkeringspladsens belastning, når behovet for parkeringspladser er størst.
Ønsker man derimod en forbedring af belægningsprocenten – og altså yderligere parkeringsmuligheder, skal der etableres mellem 500-700 flere pladser i byen.
Dette taget i betragtning, hænger naturligvis sammen med planerne om at frigøre Torvet og Ramsherred til andre formål end til parkering. Torvet giver i dag 84 parkeringspladser og med Ramsherreds trange parkeringsmuligheder, kommer hele området næppe langt over 100 parkeringspladser. Med etablering af et P-hus i Hulgade, som ville kunne give rundt regnet 120 pladser, vil parkeringsmulighederne allerede her være erstattet.

Et parkeringshus i hulgade ville kunne erstatte parkeringspladserne på Torvet og RamsherredIllustration fra Voldgade af et kombineret parkeringshus med boliger og mindre erhverv.


 

Privatfinansieret P-hus i Voldgade
Tilsyneladende har en privat investor meldt sig på banen til finansieringen af parkeringshuse på Voldgades nuværende parkeringsområde. Muligheden for at kombinere et parkeringshus med boliger og erhverv er blevet nævnt i denne henseende.
Men denne mulighed har tidligere været diskuteret, og her er der en lang række faktorer som vil besværliggøre et sådant byggeprojekt. Området er i forvejen svært belastet trafikmæssigt, og flere parkeringspladser i Voldgade vil medføre stigende trafik på Sct. Jørgensvej og Egensevej. Disse to store indfaldsveje til skolerne på Ole Rømersvej og Skovsbovej, rummer dagligt store mængder af bløde trafikanter, og det vil derfor være tvivlsomt om mere trafik kan bæres i dette område. Herudover er der en række følsomme nærmiljøer i området ved Voldgade fra Nannasvej, som ville blive kraftigt berørt af et eventuelt højdebyggeri.
Voldgade understøtter samtidig heller ikke udviklingen af bymidten i nordgående retning.
 

Samspil med Cittaslow
Men den helt store udfordring ligger i at få skabt balance mellem parkeringsbehovet i bymidten, og Svendborg Kommunes nye tiltag som medlem af Cittaslow bevægelsen.
Det at leve i en Cittaslow betyder nemlig, at dagligdagen føres på nye præmisser i forhold til de gældende normer. Fokus er rettet mod det langsommere tempo, hvor der gives sig tid til at stoppe op og betragte, og hvor det er kvaliteten som i forhold til det kvantitative sættes i højsæde.
Hele 3 af de i alt 6 hovedområder i Cittaslow filosofien kan komme på en prøve i planlægningerne af nye parkeringsfacilliteter i bymidten: miljø, infrastruktur og byrumskvaliteter. Alle tre rummer ganske betydelige faktorer, som er væsentlige når vi taler om Cittaslow som grundelement i udviklingsprocesserne af byen. Alene tanken om, at bilerne ikke nødvendigvis behøver være parkeret ved skranken i butikkerne i bymidten, sætter de kreative løsningsmuligheder på overarbejde. Alle skulle jo gerne være tilfredse i den sidste ende.
 

Hvilke af de fremlagte parkeringsløsninger som bliver vedtaget vides endnu ikke – også selv om der egentlig er truffet politisk beslutning om, at det første spadestik til et nyt parkeringshus skulle være stukket her i 2008.

Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.com

2 svar til Bilerne i byen

 1. Ove Hansen
  15. maj 2008 at 13:19

  Hvorfor har man så travlt med at få flere biler ind i vores by. Her er så ganske rigeligt med osende og støjende biler iforvejen. Hele vores midtby er nærmest klistret til med biler. Prøv at gå en tur ad Brogade fra jernbaneoverskæringen og mod Gerritsgade. Her er et virvar af biler som endten holder i kø fordi en lastbil holder på tværs for vareindlevering til Kvickly i Sct. Nicolaigade, eller også er de parkeret på alle tænkelige- og utænkelige måder op gennem gaden. Hvad der i himlens navn skal køre biler her igennem for kan jeg ikke se. Et andet sted hvor kaos er total, er rundt Centrumpladsen. Her er det et under at der ikke kommer flere mennesker til skade end der gør. Det sidste helt vanvittige sted hvor vi har biler er på vores smukke torv. Tænk sig, at vi gennem tiden ikke har haft mere fantasi til at bruge dette fantastiske, og forøvrigt solbeskinnende område, til andet end blot et parkere biler. Vi brøster os ellers af at have en stor mængde kreative mennesker her i byen, så skulle vi ikke til at bruge lidt af vores fantasi til at få skabt nogle bedre byrum.

  Med venlig hilsen
  Ove Hansen – Svendborg

 2. Søren Caspersen
  16. maj 2008 at 17:34

  Vi slipper ikke for biler, det er en kendsgerning. Tværtimod kommer der flere og flere til, og intet tyder på noget andet. Jeg syntes at det er en god ide, at få skabt nogle ordentlige parkeringsforhold i Svendborg. Tænk på, at bygges der P-huse i udkanterne af bymidten, vil der ikke være mange biler tilbage at se i selve bymidten. Jeg bakker op om kursen med at få bygget nogle parkeringshuse så vi kan få skabt det nødvendige vækstgrundlag, også for handlen i bymidten.

  mvh.
  Søren

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php