Frederiksøens åbne forum

19. marts 2008


Velkommen til Frederiksøens åbne forum på mitsvendborg.dk
Her kan DU komme med input, ideer og tanker til øens fremtid og udvikling.

22 svar til Frederiksøens åbne forum

 1. Per Kristiansen
  5. juni 2008 at 19:23

  Det er et ganske spænde projekt dette her. Samtidig med at debatten om udvidelsen af lystbådehavnen er i gang på denne hjemmeside.

 2. Henrik Fog-Møller
  1. oktober 2008 at 00:45

  Et eventyr om Drømme, Visioner, Økønomi og sådan noget.

  Der var en gang en kone, som hed Borgine. Hun var en meget levende dame, som havde gang i mange ting. Hun var medlem af stort alt som bevægede sig, dyrkede økologiske grønsager i baghaven, og deltog ivrigt i den almindelige debat.
  Hun levede i rimelig samdrægtidhed med sin mand, som hed Svend. Han var ikke en mand af mange ord. (Rigtige mænd siger ikke så meget). Men han var en betydningsfuld mand i samfundet, og hvis han endelig sagde noget, lyttede alle -og nikkede som om de havde forstået det.
  Han blev kaldt ‘Kommune-Svend’ og sommetider ‘Svend Kommune. Undertiden blev han endda betegnet som ‘Svend Borg Kommune i erkendelsen af at Borgine undertiden spillede en ret afgørende rolle i hvad han nu mente om det ene eller det andet.
  Svend var lidt langsom i det. Det var kendt af enhver, at han havde svært ved at træffe beslutninger. Sommetider undrede det mange, at Svend ikke havde udtalt sig i denne eller hin sag, fordi det ville gøre det så meget nemmere for alle de andre at vide hvad de så skulle mene om det, -og hvordan de skulle agere.
  Borgine derimod, hun var fuld af ideer og gå på mod. Hun foreslog Svend den ene nyanskaffelse efter den anden: Nye gardiner i stadsstuen, en ny kjole til sig selv i julegave, en ny badestrand til børnene, en lille bro til jollen osv.
  Men lige meget hvad hun foreslog, fik hun det samme svar: ‘Vi har ingen penge…..’ Også da hun bad om lov til at købe en ny trillebør til sine økologiske grønsager, var svaret: Vi har ingen penge.
  Sådan gik det ene år efter det andet. Og ingenting af betydning skete.
  Så en dag, da Borgine stod og hyppede kartofler i sin økologiske baghave med sit flere gange reparerede hyppejern, som efterhånden var ret så defekt, stødte hun noget hårdt, -som en stor sten, nede i mulden. Hun gravede med det defekte hyppejern, -hun gravede og skrabede, -og nåede omsider ned til det hun først havde troeet var en sten. Men det viste sig at være en stor diamant, funklende og glimtende. Hun stod et øjeblik som lamslået, -så gravede hun videre med hyppejernet, fremdrog endnu to-tre diamanter, og gravede næsten desperat videre, så ivrigt, at skaftet brast, og hun indså, at hun ikke kunne komme videre uden ordentlige redskaber.
  Lykkelig over sit fund styrtede Borgine ind til Svend, som netop sad med budgettet for næste år. ‘Se har vi har liggende ude i baghaven’, skreg Borgine. ‘Ja-ja’ svarede Svend, og kiggede lidt uinteresseret på diamanten, som stadigt var lidt tilsølet af baghavens mudder. ‘Det er meget interessant, det må vi sandelig se på, men lige nu har jeg vigtigere ting at tage mig for’.
  ‘Jamen’, sagde Borgine, ‘Du kunne da lige finde spaden til mig, så går jeg ud og graver videre…..’. ‘Vi har ingen spade’, svarede Svend, og gav ved tegn og fagter udtryk for at hun skulle falde lidt til ro. ‘Så køb en spade’ næsten skreg Borgine, ude af sig selv over at Svend i det mindste ikke kunne forstå hvsd hun havde fundet.
  ‘Vi har ingen penge’ var Svends svar.
  Derfor blev diamanterne liggende i Borgines baghave. Hun kigger til dem en gang imellem, og spekulerer stadígt på hvordan hun skal få gravet dem op.
  Men sålænge Svend kun er interesseret i næste års budget, er det ikke meget håb forude. Men diamanterne ligger der stadigt. Og Borgine spekulerer stadigt.

 3. Mette Thillerup
  29. maj 2009 at 08:58

  Det er en flot skitse der nu ligger for Frederiksøen… og hvor er nytænkningen??? Kiosker, biludlejning, hoteller?? Hvordan passer det ind i det image som Svendborg krampagtigt forsøger at skabe i disse dage – et image med Cita Slow og tiltag til at blive klimakommune?

  Jeg ville så brændende ønske at dette image kunne blive implementeret i den by vi ser og ikke kun som ord i en politisk svada.
  Og jeg ser en mulighed i Frederiksøen – lad øen blive det sted hvor det hele gir´ mening, Citaslow tanker konkretiseret og klimaudfordringerne taget seriøst.
  Hvis der skal være kiosker, så lad dem sælge delikatesser og ikke slush ice i plastickrus. Hvis der skal være biludlejning, så lad det være elbiler, som kan køre lydløst og CO2neutralt rundt i bymidten og giv dem privilegier som de benzindrevne ikke får (gratis parkering etc). Hvis der skal være hotel og restaurant, så lad dem være små og nærværende, med kvalitet og godt håndværk, i modsætning til melanin og pommes frittes.

  Man kan sagtens lave en kulturø, en maritimø, en klimaø, en citaslowø, som får det hele til at gå op i en højere enhed. Men der er intet nyt i en ø der blot traver videre i samme friturelugtende, letfordøjelige tempo som resten af byen.

  Sæt nu overlæggeren lidt højt og tænk lidt ud af boksen Svendborg.

 4. Lars B. Jensen
  28. marts 2010 at 14:33

  Havnens udvikling er blevet politisk besværlig, så politisk fokus er flyttet til bymidten.
  Alle taler om aktivitet og byens puls, men de politiske ambitioner synes at trække væk fra et aktivt bycentrum. Lad os begynde med at et omdrejningspunkt.
  En havnepromenade og et havnebassin der er i bevægelse – DET sætter gang i byens puls.
  En pulserende havnefront sætter sine spor i de nærliggende byområder (gågaderne og torvet).

  Stop snakken om storcentre, parkeringshuse og alle de andre politiske luftkasteller. Erhvervslivet på havnen skal have klarlagt deres situation, så udviklingen kan komme igang.

  Jeg foreslår, at havnen deles i en fritidsdel og en erhvervsdel.
  1.
  Den nuværende bro til Frederiksøen fjernes og gennemsejlingspassagen ændres.
  2.
  Ny bro etableres ved slippen på Østre kajgade. Trafik til/fra Frederiksøen ledes direkte ud på Østre Havnevej.
  3.
  Hele Frederiksøen, østlige del af Østre Kajgade er erhvervsområde. Vestlige del af Østre Kajgade bibeholdes som erhvervsområde, dog med begrænsning i skibstrafikken (størrelse og godstyper)
  4.
  Havnebassinet langs Jessen Mole udvikles til lystbådsturisme og vandaktiviteter.
  5.
  Undersøisk gang/cykel-passage fra Drejøfærgen til Frederiksøen til erstatning for fjernet bro.

  Denne løsning tror jeg vil skabe en pulserende havnefront (i sommerhalvåret), og give erhvervslivet muligheder for udvikling.
  En løsning der er relativ billig for kommunen og som stort set dækker alles behov.

 5. Henrik Fog-Møller
  2. april 2010 at 02:55

  Hej Lars
  Jeg fornemmer en del utålmodighed i dit indlæg, -og den deler jeg. Havnens udvikling er unægtelig ‘blevet politisk besværlig’, men det sker jo også så meget andet, som også er ret interessant. Jeg er enig med dig i at ‘en pulserende havnefront’ vil øge byens puls. Spørgsmålet er hvordan.
  Vi kan nok, fornemmer jeg, blive enige om at en rigtig tung og indbringende erhvervsdel ville være lykkelig for byen, og at en sådan ville kunne udnytte en del af Frederiksøen i sammenhæng med Østre kaj. Ok, men er det realistisk at indregne. Er det iikke netop problemet, at sådanne erhvervsvirksomheder ikke længere kan påregnes at forekomme. Er der økonomi i en sådan antagelse til at ændre tilkørslen til Frederiksøen fra den nuværende til en ny bro fra Hudes Plads?
  Noget andet er: Skal fritidsddelen af Frederiksøen, den vestlige, betjenes af en bro gennem erhvervsområdet ? Undersøisk gang/cykel-forbindelse ved den nedlagte bro ?? Kom igen, -den holder ikke.
  Fritidsdelen i din idé kræver væsentlig bedre tilkørselsforhold -og nærhed til midtbyen for at fungere. Erhvervsdelen betyder kajplads, -ikke transport, og vil fungere udmærket i sammenhæng med Østre Kaj som det er. Og som den gør.
  mvh Henrik

 6. Lars B. Jensen
  3. april 2010 at 01:58

  Hej Henrik

  Tak for din kommentar.
  Jeg har læst dine indlæg vedrørende Frederiksøen. De er interressante og falder helt i tråd med dit forslag til udnyttelse af øen.
  Lad mig slå fast at i mit forslag skal der KUN være erhverv på Frederiksøen.

  Jeg undrer mig over, hvorfor vi i Svendborg skal gøre ligesom mange andre havnebyer nemlig at skræmme erhvervslivet væk. Jeg har til dato ikke hørt om noget sted hvor turister og havnerelateret erhverv går hånd i hånd. Erhvervslivet, mener jeg, har altid været taberen.
  Lad os gå imod strømmen og arbejde for stabile indtægter til kommunekassen.
  Jeg gør mig ingen illusioner om tung industri og blå kedeldragter, men med en by med så mange maritime kompetancer har jeg en tro på, at Frederiksøen kan udvikles til et livligt erhvervsområde igen – HVIS erhvervslivet får lov. Skulle erhvervslivet få lov til at udvikle sig på Frederiksøen, vil det komme foregå afskærmet bag eksisterende bygninger, og hermed formentlig uden at være til gene for turismen.

  Alle de forslag jeg har set er sæsonbetonede, og kræver efter min bedste overbevisning store investeringer.
  Ydermere vil koncentrationen af aktivitet og bevægelse i havnen stort set være samlet på Frederiksøen bag nogle bevaringsværdige bygninger, og hermed fjernet fra Svendborgs bybillede. Det giver ikke noget pulserende liv i byen.

  Jeg har rettet lidt i mit oprindelige forslag og tilført noter enkelte steder.
  1.
  Den nuværende bro til Frederiksøen fjernes og gennemsejlingspassagen ændres.
  Fordi
  A) en havnepromenade fra Det Gule Pakhus til Havnekontoret med bevægelse og aktivitet giver mennesker lyst til at opholde sig der. Der vil så at sige være bevægelse i havnen fra Maritimt Center til havnekontoret. Denne aktivitet vil kunne danne grundlaget for turistrelateret forretning og vil samtidig give området en form for puls.
  B) gennemsejlingsbredden skal udvides således at Ring Andersen skibsværft og skibstrafik med begrænsninger til Nordre kajgade kan fortsætte uhindret.

  2.
  Ny bro etableres ved Hudes plads. Trafik til/fra Frederiksøen ledes direkte ud på Østre Havnegade – Nyborgvej – Dronningemaen
  Fordi
  A) havnepromenaden skal aflastes mest muligt.

  3.
  Hele Frederiksøen og Østre Kajgade er erhvervsområde. Nordre Kajgade bibeholdes som erhvervsområde, dog med begrænsning i skibstrafikken (størrelse og godstyper)
  Fordi
  A) restriktionerne for Nordre kajgade tilpasses sæsonen for lystbåde.

  4.
  Havnebassinet langs Jessen Mole udvikles til lystbådsturisme og vandaktiviteter.
  5.
  Undersøisk gang/cykel-passage fra Drejøfærgen til Frederiksøen til erstatning for fjernet bro.

  Ovenstående forslag er tænkt som en løsning hvor:

  Svendborg havn får en meget fleksibel størrelse på lystbådsdelen. Man kan tilpasse antallet af bådpladser efter behovet ved brug af pontoner og indragelse af kajpladser på Nordre kajgade.

  Svendborg bymidte får en aktiv og pulserende nabo på Jessens mole, som formentlig vil have positiv indflydelse på bymidten.

  Svendborg erhvervsliv får klare linier at arbejde ud fra, og adgangen til kajarealer er tilstede.

  Svendborgs borgere får en levende havnepromenade tæt på bycentrum.

  Det er min faste overbevisning, at skal en havn være attraktiv at opholde sig på, skal der være liv. Det skal være ligesom i et akvarium – hver gang man kigger på det, så har billedet ændret sig. I forbindelse med arbejde har jeg set mange havnepromenader og havneområder, og det er absolut ikke alle der er lige vellykket.
  Under varmere himmelstrøg er forudsætningerne for 100% turistrelateret indtægter i forbindelse havnemiljøer tilstede, men ikke i Svendborg. Vi kan ikke leve af turisme alene. Det er højt spil med økonomien og mulighederne for udvikling.

 7. Henrik Fog-Møller
  4. april 2010 at 06:16

  Hej Lars.
  Det ville være lykkeligt, hvis der var baggrund for at tro på en fremtidigt erhvervsmæssig (i gammel dags forstand) aktivitet på Frederiksøen. Hvis der bare forsigtigt antydes en sådan mulighed, trækker jeg følehornene til mig .
  En levedygtig erhvervsmæssig havn, med et passende antal arbejdspladser, er bedre end hvad som helst andet. Lad det være vores udgangspunkt.
  Baggrunden for skitseprojektet, er at muligheden herfor er udspillet. Der kommer ikke noget nyt skibsværft, ikke noget nyt Vestas.
  Det er rigtigt, at der i øjeblikket foregår en slags erhversbetonet anvendelse af øen. De fleste bygninger er lejet ud i erhversvmæssig øjemed, og de fleste lbm kajplads er udnyttet, forhåbentligt med indtjening til havnen og til bygningsejerne. Simac er også indlejet, og det er fint.
  Men er det et mål for fremtiden ??
  Frederiksøen er i det fremlagte kommuneplanforslag udlagt til erhvervsområde.
  Fint, så kan denne praksis jo fortsætte på ubestemt tid.
  Men er det en lykkelig slut-løsning ??
  Projektet, som rigtig nok er baseret på turisme, offentlighed og kulturel udnyttelse, er et muligt alternativ til en (så vidt jeg ser det) ‘afdød erhvervsmæssig anvendelse’. En kombination, som du antyder er fin, men det har hidtil været småt med tilstrømningen af erhvervsmæssigt betonede foralag. Projektet et ikke ukommercielt. Det indeholder mange arbejdspladser, nye virksomheder, nye initiativer, nye situationer , nye investorer osv.
  Vi skal bestemt ikke ‘skræmme erhvevslivet væk’ , som du skriver, men måske er det en anden og ny slags erhvervsliv, der er brug for.
  Havd mener du med ‘hvis erhvervslivet får lov….’ ?? Det har de jo, men ingen har budt ind. Hvorfor mon ??
  Det er rigtigt at projektet i nogen grad er sæsombetonet. Udeliv i Svendborg er hidsigere i sommerperioden end i vinterperioden. Resten af havnen er også ret død i vinterperioden. Det er svært at lave om på. En ‘året rundt erhversmæssig anvendelse’ kunne være svaret, men hvem kommer med det ?
  Dine slutbemærkninger er jeg enig i: Vi skal have en havn, som er attraktiv at opholde dig på (det har vi allerede). Det kan bare blive så meget mere attraktivt, og Frederiksøen skal være en del af attraktionen -uden ‘adgang strengt forbudt-skiltet’.
  mvh. Henrik

 8. Lars B. Jensen
  4. april 2010 at 10:23

  Hej Henrik

  Erhvervslivet i havneområdet har, efter min opfattelse, ikke haft en afklaret situation mht fremtidens udvikling af havnen. Derfor har jeg fuld forståelse for, at erhvervslivet ikke er særlig synlig i debatten.

  HVIS jeg havde erhverv på havnen, og betingelserne for min forretnings virke i fremtiden synes uklare, ville jeg gå lidt stille med dørene.
  Min investeringslyst ville ikke være stor, da den politiske stemning ofte er vanskelig at forholde sig til. Tendensen for en udvikling af havneområdet har ofte peget i retning af “noget” kulturelt, offentligt eller turisme.
  Jeg ville vurdere, at min virksomheds muligheder for udvikling ville være for usikre, idet “rammerne” for erhverv på havnen er alt for uklare.

  Du siger “afdød erhvervmæssig anvendelse”. Værft og lignende er passé – ingen tvivl om det, men erhvervslivet i Svendborg er andet end Vestas og værft.
  Jeg tror på, at klare rammer for fremtiden er et must for erhvervsudvikling af Frederiksøen. De har endnu ikke være tilstede.

  Turisme, offentlighed og kulturel udnyttelse af Fredriksøen er selvfølgelig også en mulighed, men offentlige og kulturelle aktiviteter er ikke selvfinansierende og kræver, tror jeg, løbende økonomiske midler fra kommunekassen (den er tom).
  Arealer til offentlige og kulturelle formål er også til rådighed andre steder end på Frederiksøen.

  Jeg undrer mig over at investeringer i turismen og “byens liv” fylder så meget i forskellige debatter, når kommunens pengekasse er gabende tom.
  Findes der tal og beregninger på fremtidens udvikling af sejlerturisme?

  Jeg mener, at der bør spilles på flere selvfinansierinde indkomstgivende idéer i Svendborg, istedet for kun at tale om delvist offentligt støttede aktiviteter (som der ikke er råd til) og sæsonbetonede aktiviteter.

  Svendborg kommunes erhvervsudvalg må træde i karakter, så vi kan få gang i en synlig og konstruktiv dialog mellem kommune og nuværende/kommende brugere/interessenter af havneområdet.

 9. Jens Munk
  6. april 2010 at 11:06

  Stor ros til den konstruktive debat vedrørende udviklingen af Frederiksøen.
  Jeg er meget enig med, at man ikke skal basere udviklingen med forventningen om at Svendborg Kommune har store midler til at bidrage med, på den kulturelle front.
  Der er jo også mange andre projekter i spild, som aldrig er og bliver til noget.

  Må jeg lige mind om, at vi her til sommer kan indvie borgerforeningen kulturhus, et proses som har været, meget meget længe undervejs.
  I Svendborg Byråd har der været en stor enighed om, at havnen og Frederiksøen aldrig må blive en copi af Nyborg havnefront klistret til med boliger

  Lad og for en gang skyld udnytte den store enighed til at sætte nogle rammer for
  de fremtidige muligheder på Frederiksøen. Med respekt for det som Svendborg havn er meget velkendt på, at være en af de bedst velbevarede havne I Danmark.

 10. Henrik Fog-Møller
  13. april 2010 at 04:04

  Indlæg nr. 08: Hej Lars.
  Erhvervslivet på havnen ? Lad os prøve at definere det. Vi har stadigt en del ‘gods over kajen’. Vi har virksomheder, der betjener den store professionelle skibsfart, vi har mulighed for at tilbyde kajplads for skibsfarten, når de har brug for at ligge bi i en kortere eller længere periode, vi har en søfartsuddannelse, som har fundet vej til Frederiksøen, -og vi har det store gamle og pragtfulde Ring Andersen. Efter min mening skal ingen -og intet idé-projekt pille ved de eksisterende traditionelle erhvervsmæssige muligheder på havnen -eller på Frederiksøen.
  Det er ikke ambitionen at ‘stjæle’ erhvervsmuligheder fra Frederiksøen, men at åbne for nye, baseret på hvad der nu kan tænkes muligt fremover.
  Jeg tror ikke, at det rigtigt at erhvervslivet ‘ikke har haft en afklaret situation mht, udviklingen på havnen.’ Der har via den gældende planlægning været en stående invitation for erhvervslivet til at etablere sig i stor eller mindre skala på f.eks. Frederiksøen, men der har øjensynligt ikke været mange bud.
  Der har således i en årrække været ‘klare rammer’ for en erhvervsmæssig udvikling, men ingen har øjensynligt ønsket at udnytte dem.
  Skitseprojektet er et bud på en ny anvendelse, -og dermed også en ny erhvervsmæssig udnyttelse. Turisme og kulturelle aktiviteter er ikke ‘et ikke-erhvrvsmæssigt koncept, men blot et andet end det hidtil kendte.
  For mig at se, har udviklingen af Frederiksøen ligget underdrejet i mange år i håbet om at der kunne komme en ny ‘gammeldags’ erhvervmæssig ‘oplagt’ anvendelse, -men det er ikke sket. Derfor skal vi tænke anderledes.
  Der er nok flere elementer i det foreliggende projekt, som ikke er økonomisk ‘selvbærende’, men det skal jo ses samlet. Den nuværende havn indbringer, såvidt jeg er orienteret fra lystbådene ca 1 mill. kr i direkte indtægt, -og ca. 25 mill.kr. i byens handelsliv. Det er dog noget. Hvis vi virkeligt satsede -med Frederiksøen som indsats, -kunne vi måske fordoble dette resultat og herigennem få plads til et par af de sklitserede etablissementer, som rigtignok koster penge fra kommunekassen.
  1eg går helt ind for at ‘erhvervslivet træder i karakter’, som du skriver, men det er jo ikke lige det der præger hverdagen lige nu.
  Hvis der er et erhversliv, som på gammeldags facon vil anvende Frederiks-øen, -så kom med det. Jeg tror, at det vil være mere end velkomment.
  mvh Henrik

 11. Henrik Fog-Møller
  13. april 2010 at 04:50

  Indlæg nr. 09: Hej Jens. Penge anvendt på den kulturelle front, er ikke nødvendigvis ‘penge ud af vinduet’. Jeg tror tværtimod. Men det er lidt svært at gøre op i kroner og ører. Frederiksø-projektet er sammensat af økonomisk set ‘overskudsforretninger, neutrale-forrertninger, og underskudsforretninger. Det afgørende at tallet på bundlinien, som vi aldrig kan beregne endeligt,
  Jeg har i projektet nævnt ‘Guggenheim-effekten’, som går ud på, at ‘hvis man skaber noget virkeligt fantastisk, et fantastisk område, med ekseptionelle tilbud, genererer det en tilsvarende fantastisk vækst i samfundet omkring. Det er ikke en teori, men et faktum.

  Jeg er helt enig med dig i at Frederiksøen aldrig må udvikle sig til en bolig-ø, ala Nyborg. Det ville være en planlægningsmæssig fadæse af dimensioner, og jeg tror på at vores forvaltning er klar over det, og arbejder i andre retninger.
  mvh. Henrik

 12. Lars B. Jensen
  13. april 2010 at 23:22

  Indlæg nr 10: Hej Henrik

  Mulighederne for udvikling af havneområdet og Frederiksøen er mange.
  Der er mange flotte visioner på banen. Det er godt, for det frembringer mange muligheder.
  Erhvervslivets “klare rammer” på havneområdet er der åbentbart delte meninger om. Det fremgår tydeligt af et referat af brugermøde vedr. Svendborg Havns organisation torsdag den 15. maj 2008 på Færgegaarden.

  Jeg mener, der er en del ubekendte som bør afklares.
  Det er f. eks:
  Forurening på Frederiksøen?
  Hvordan skal erhverv og turisme/kultur gå hånd i hånd i Svendborg? Det kan mig bekendt ikke lade sig gøre andre steder.
  Hvor skal pengene til udvikling komme fra? Kommunekassen er tom.
  Hvad er den forventede udvikling i sejlerturisme?
  Hvilken indtægt kan der forventes til kommunekassen?

  Vi skal, efter min mening, finde en løsning som:
  er økonomisk realistisk for kommunen
  tilgodeser både turister/kulturen og erhvervslivet
  givtig for forretningslivet i centrum
  giver byen “puls”
  som “bevarer” Svendborg havn som en havn

  Jeg mener mit bud på en løsning som nævnt i Indlæg nr 6 opfylder ovenstående.

  Jeg foreslår, at borgerne i Svendborg skal tage beslutningen om hvad der skal ske med havneområdet ved en afstemning. Så går der ikke politik i beslutningen.

 13. Henrik Fog-Møller
  18. april 2010 at 21:30

  Indlæg nr. 12: Hej Lars

  Jeg forstår ikke rigtigt dine betænkeligheder ved kombinationen Erhverv, turisme, kultur. Er det ikke netop det vi ser et lysende og vellykket eksempel på i havnen idag ? Vi har ‘det tunge erhverv’ på østre kaj, vi har Ring Andersen, vi har erhverv i ‘det gule pakhus’, og i næsten samtlige bygninger langs Jessens mole, vi har det havnerelaterede erhverv, som knytter sig direkte til turismen i havnen. Hvilke eksempler kan vi finde, hvor turisme/kultur IKKE går hånd i hånd med et tilknyttet erhverv ? -hvad mener du ?
  Jeg nævnte (indlæg 11) ‘Guggenheim-effekten’, som også er beskrevet i skitseprojektet. Det handler om en mega-kulturinstitution i Bilbao, som tidligere var en ret hensygnende mindre by i baskerlandet. Museet generer årligt et tre-cifret millionbeløb til byen -i form af erhvervsindtægter, knyttet mere eller mindre direkte til denne institution, og har bragt Bilbao på det kulturelle verdenskort så det vil noget !!!!! Hvad er det der bibringer opfattelsen af, at øget turisme og kultur er lig med en begrænsning i erhvervsmuligheder ‘ . Eller spurgt på en anden måde: Er tilstedeværelsen af Ring Andersen, Træskibsbroens gamle skibe, Bendixens fiskehandel, restauranterne i byen, tøjforretninger, frisørsaloner osv (som alle er erhvervsvirksomheder) -begrænsede i deres indtjening på grund af turismen, -eller kunne det tænkes, at det var omvendt ??
  Når kommunen/havnen beslutter sig til at bygge nyt havnekontor og anlægge nye broer for lystsejlerne, -er det så et udtryk for at man skal se at få brændt nogle penge af til ingen verdens nytte, -eller skulle det måske være et udtryk for at man vurderer, at det kan betale sig ?
  Jeg synes vi skal afslutte denne diskussion om konflikten mellem erhverv og kultur. Den eksisterer ikke. Tværtimod. De går netop ‘hånd i hånd’.

  Forurening ? Det har du nok ret i. men uanset hvilken udbygning der skal ske, vil dette jo være en ekstraudgift, som vi nok må regne med. Det bliver ikke bedre eller værre hvis øens disposition fastholdes som rent erhvevsområde.

  Hvor skal pengene komme fra. ? Der er den igen med diamanterne i baghaven og den manglende spade. Du kan tage på arbejde og tjene 1000 kr., men du har ikke de 50 kr. til billetten -eller penge til benzin til bilen. Ergo må du opgive projektet, -opgive evret.
  Hvis der gives mulighed i at investere i noget fremtidsrettet, som efter al sandsynlighed giver pote, så er der også penge til det. Vi lever i et af verdens rigeste samfund. Der er masser af muligheder, -hvis du og jeg ‘bærer barnet til dåben’.
  Ja -det er svendborgenserne, der skal tage beslutningerne. Det gør vi ved at deltage i debatten, deltage i kommunalvalgene, deltage efter bedste evne i at realisere de trufne beslutninger.
  Ligesom du sikkert gerne ville kunne henvise til en investor, som kunne etablere et mega-erhverv på Frederiksøen, vil jeg gerne have hørt fra en hotel-administrator, der fangede ideen om et hotel/konference-center, ideen om en café, en marineshop, en tanke om et kæmpe friluftsteater osv, men det har vi ikke, vel ? -måske en dag ? Derfor er det godt at vi debatterer. Lad os blive ved med det.
  mvh. Henrik

  • 3. september 2013 at 00:19

   Siegfried Jensen siger:Bevar Svendborg havn som den er. Kvik evtl. op langs Jessens Mole med lavt kontor- og rtataursnebyggeri.Absolut ingen boligbyggeri !!!!!======================

 14. Lars B. Jensen
  20. april 2010 at 11:43

  Indlæg 13:
  Hej Henrik

  Din afsluttende kommentar med hensyn til vores respektive “investor-ønsker” for havneområdet afspejler tydeligt forskellen i vores opfattelse af erhvervsliv.

  Kort sagt er havnens fremtid et spørgsmål om hvilke typer eller kombinationer af erhverv der foretrækkes på havneområdet.

  Skal turisme, caféer, soft-ice og kultur sætte dagsordenen for fremtidens udvikling eller skal der være plads til alle – også dem der larmer eller støver?

  Mvh
  Lars

 15. Henrik Fog-Møller
  21. april 2010 at 21:51

  Indlæg 14:
  Hej Lars
  Det begynder at blive en interessant principiel debat vi fører. Synd, at der ikke er andre der vil være med. Jeg ved stadigt ikke rigtigt hvad du mener med ‘forskellen i vores opfattelse af erhvervsliv’. Et skibsværft er en stor erhvervsvirksomhed, en iskiosk er en lille. Skibsværftet eller maskinværkstedet støjer nok lidt mere end iskiosken, men hvad er forskellen ellers ? Jeg har ikke noget imod støj, hvis jeg ved at den kommer fra en erhvervsvirksomhed, som er en betingelse for mange borgeres eksistens. Jeg har haft min næsten daglige gang på havnen i flere år, -også mens skibsværftet eksisterende. Jeg har aldrig skænket det en tanke, at db-niveauet var lidt højere, når vejen faldt forbi en af de større erhvervsvirksomheder.
  Det hører med i total-opfattelsen. Og i vores by og havn har vi mange ‘opfattelses-billeder’, som afløser hinanden, når man bevæger sig igennem. Nogle af dem har et højt db-niveau, -andre et lavt. Det er det vidunderlige helhedsbillede, der bliver hængende på nethinden og i øregangen. Det er det der gør Svendborg Havn til hvad den er.
  Det eneste, der kan generere et problem i så henseende er planlægningen af familieboliger på havnen og -på Frederiksøen, -så det skal vi lade være med.

  PS! Jeg fornemmer en vis foragt for turisme, caféer, soft-ice, og kultur ? Bortset fra lighedtegnet mellem soft-ice og kultur, -har du så en ‘øm tå’ hvad disse emner angår ?? Det ville forklare mange ting i dine indlæg, men det er forhåbentligt en misforståelse ??

  mvh. Henrik

 16. Lars B. Jensen
  28. april 2010 at 08:31

  Hej Henrik

  Jeg er meget enig i at “debatpanelet” på denne side er noget snævert. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at se/høre noget fra politikere, erhvervsliv og alle andre som kunne bidrage med deres idéer og holdninger.

  Jeg tror, du har misforstået min holdning til turisme, caféer og kultur.
  Som nævnt i mit forslag til udviklingen af havnen, er der netop gjort plads til turistrelateret erhverv og kultur langs Jessens mole. De er kernen i en attraktiv havnefront på Jessen mole.
  De erhverv som kunne tænkes at larme og støve, er i mit forslag placeret ud mod sundet bag de bevaringsværdige bygninger du selv nævner i dit projekt. Dvs at de er godt “afskærmet” fra turister, caféer og kultur som, jævnfør mit forslag, er placeret langs med Jessens mole, Bendixens Fisk og evt på “brakmarken” mellem den ny vej og “Den blå lagune”.
  Da jeg endnu ikke har set eller hørt om noget havn hvor turister, caféer og kultur går hånd i hånd med støj, støv eller f.eks tungtrafik, er det min overbevisning at man kommer eventuelle problemer i forkøbet ved at opdele området som nævnt i mit forslag.
  Jeg har set mange havneområder, og mener at en opdeling er et must såfremt der skal være plads til alle. Det vil give netop de indtryk på nethinden, som du beskriver ovenfor.

  Iøvrigt skal du have tak for en virkelig god debat. Synd at ikke flere byder ind!!!

 17. 28. april 2010 at 11:41

  Kære debattører

  Jeg har fulgt jeres konstruktive debat her på mitsvendborg.dk om udviklingen af Frederiksøen og Svendborg Havn. Som de fleste debatter her på bloggen, vil det som oftest være folks egne kerne/interesseområder som tager udgangspunkt i debattemaerne – og godt for det. Jeg kan fornemme, at der kan være et ønske om at få nogle politiske synspunkter med ind i debatten, og det kan jeg kun understøtte. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at politikerne i Svendborg Byråd rent faktisk hver har deres egen blog, hvor man som borger kan gå i åben dialog med den enkelte politiker. Jeg vil således opfordre til at gå ind på http://www.svendborgbloggen.dk og lægge op til at politikerne går med ind i denne spændende debat om Frederiksøen og havnen i Svendborgs fremtid.

  Med venlig hilsen
  Christian Dan Jensen
  Redaktør
  http://www.mitsvendborg.dk

 18. Lars B. Jensen
  28. april 2010 at 23:37

  Hej Dan

  Tak for din kommentár.
  Det er min opfattelse, at nogle få politikere giver deres holdning til kende på mitsvendborg. Det er positivt.
  Jeg vil derfor opfordre politikerne og alle andre til at deltage i debatten her på mitsvendborg, så alle holdninger og meninger er samlet omkring et emne.

  Mvh
  Lars B. Jensen

 19. Lars B. Jensen
  17. juli 2011 at 17:37

  På Svendborg kommunes info-side for havnens videre udvikling (www.fremtidenshavn.dk) findes flere indlæg omkring holdninger og bud på fremtidens udvikling.
  Især rapporten fra NIRAS burde give flere folkevalgte og debattører noget at tænke over.
  Den fremtidige udvikling kunne måske også ende med at kaste helårlige arbejdspladser af sig, hvilket vil være godt for en slunken kommunekasse.

 20. Henrik Fog-Møller
  23. januar 2012 at 01:34

  Det er meget længe siden. Frederiksøen har ligget ‘død’ i planlægningsmæssig sammenhæng i meget lang tid -og ligeledes har debatten.
  De mange kvadratmeter bygninger er lejet ud til forskellige formål, og det er jo godt. Det tyder dog på at der er brug for -og anvendelse for pladsen.
  Men tanken om en samlet plan lader stadigt vente på sig. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor. Måske har vi ventet på et ‘stor-industri-scoop’ -et nyt værft med 500 arbejdspladser, -eller et nyt Vestas ?? Det er ikke rigtigt indtruffet, og det vidste vi nok, da vi slap debatten for et par år siden.

  Men nu sker der måske noget. Svendborg Kommune har besluttet at udarbejde en ‘udviklingsplan’. Hvad det helt dækker over, ved jeg ikke. Men jeg fornemmer, at det handler om at invitere erhvervslivet til en større tryghed i forbindelse med at investere i Svendborg og måske i særdeleshed på havnen, herunder Frederikøen.

  Hvor om alting er, afholdes en række åbne møder -på Frederiksøen i den kommende tid, det første 25.01.12 kl. 19:00.
  Annonceringen er lagt på http://www.fremtidenshavn.dk hvortil henvises.
  Lad os ses der…..

 21. Henrik Fog-Møller
  23. januar 2012 at 01:39

  PS! se også Frederiks-Ø 2020 om nye visioner såsom Granville Island. Søg ‘frederiksø’.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php