Konkurrencen om bymidtens navlestreng til havnen er skudt igang

6. juni 2012


(Foto: mitsvendborg.dk)

Arkitektkonkurrence om det nye byrumsforløb, der skal gøre Svendborg til en by ved vandet

 

Forbindelsen mellem Svendborgs bymidte og havn skal genskabes. Derfor har Svendborg Kommune og Realdania udvalgt fem tværfaglige teams, der skal konkurrere på gode forslag til et byrumsforløb der fysisk mentalt og symbolsk kan forene by og havn. Projektkonkurrencen ’skydes i gang’ den 8. juni.    

 

Konkurrencedeltagerne skal give deres bud på, hvordan en række trafikerede byrum kan omdannes til rekreative og dynamiske byrum, hvor fodgængernes og cyklisternes færden prioriteres højest. Foruden de forandrede byrum skal der etableres en direkte forbindelse hen over byskrænten  til det bynære havneområde.

 

– Byrumsprojektet vil skabe bedre sammenhæng i byen og understøtte Svendborg, som et dynamisk kultur- og handelscenter. Foruden forskønnelse handler det om at skabe nye funktioner og måder at bruge byen på, ved at tilføre de udvalgte byrum nogle æstetiske og oplevelsesmæssige kvaliteter, siger Bruno Hansen, udvalgsformand for Udvalget for Kultur og Planlægning, Svendborg Kommune.

 


Plads til ophold og leg

Det kommende byrumsforløb indeholder nye fodgængerforbindelser, aktivitetsformer og trafikløsninger, der alle indbyder til ophold.

 

– Byen skal udvikles til et sted, der i højere grad end i dag skal give folk ekstraordinære oplevelser, så de får lyst til at opholde sig der, lege og mødes og handle, forklarer udvalgsformand Bruno Hansen.

 


Byens åbnes mod vandet

Baggrunden for projektet er, at Svendborg i dag ”vender ryggen” mod vandet. Trafikale og landskabsmæssige barrierer afskærer byen fra havnen, og dermed udnyttes havnens rekreative muligheder ikke optimalt. Men nu hvor dele af erhvervshavnen omdannes til egentlig by, er det blevet oplagt, at skabe ny sammenhæng mellem den historiske bymidte og havnen.

 


By og havn forenes

Konkret etableres byrumsforløbet fra Krøyers Have over Skolegade, Ramsherred, Torvet, Lilletorv, Møllegade og afsluttes med en ny forbindelse fra Møllegade til havnen.

 

– Vi håber at dette byrumsprojekt vil demonstrere, hvordan havnebyer kan overvinde de fysiske barrierer, der ofte er mellem by og havn. Ved at binde de to områder bedre sammen, får både borgerne i byen og den besøgende nogle helt nye rekreative muligheder, siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania.  

 

FAKTA

 


Projektkonkurrencen

Konkurrenceperioden løber fra den 8. juni og resultatet vil blive offentliggjort i december. Partnerskabet, Svendborg Kommune og Realdania, har ret til at udpege to ligestillede vindere, for den samlede rådgiveropgave.

 


Dialog med borgerne

Realdania og Svendborg Kommune ønsker at holde en åben og tæt dialog med borgere og erhvervsliv om projektet.
Forud for udarbejdelsen af arkitektkonkurrenceprogrammet er der gennemført en omfattende borgerdialog-proces. Målet har været at informere borgerne om udviklingsprojektet samt at indsamle holdninger og idéer til konkurrenceprogrammet.

Når projektkonkurrencen er afgjort, vil vinderforslagene blive offentliggjort, og der bliver i den forbindelse afholdt borgermøder.

 


Prækvalifikation

Forud for projektkonkurrencen har der været afholdt en prækvalifikation, hvor 26 tværfaglige teams bød ind. Blandt dem er fem udvalgt til at deltage i byrumskonkurrencen:

 

1. Bascon / Metopos

OKRA landscape NL

ATKINS DK

Sune Petersen

 

2. SLA

Public arkitekter

2+1 IDEBUREAU

Boris Brormand Jensen

Jens Rørbech Rådgivning

Konsulent: Rene Kural

 

3. Kristine Jensens Tegnestue ApS

PRAKSIS arkitekter

Konsulenter:

Jesper Kongshaug

Maja Nikolajew

 

4. COBE

GHB Landskabsarkitekter

Henneby Nielsen Rådgivning

Active City Transformation

Rekommanderet

 

 

5. EFFEKT

Masu Planning

ALECTIA A/S

TTS Trafik og parkering

Svava Riesto

 

Første spadestik
Det første anlægsprojekt – omdannelse af Torvet og Lille Torv– forventes påbegyndt i august 2013.

Projektering, myndighedsgodkendelser og udbud for omdannelse og nyanlæg af de øvrige byrum forventes udført og afsluttet i to etaper frem til 2015.

 


Cittaslow-bevægelsen

Svendborg har som første og hidtil eneste danske kommune tilsluttet sig den internationale Cittaslow-bevægelse, der har byliv og bykvalitet som centrale temaer. Byrumsprojektet vil være en måde at udmønte Cittaslow-tankegangen på i et konkret byrumsprojekt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php