Engagerede borgere i Kirkeby åbnede dialog-møderækken

29. maj 2008


Styrk DIT lokalområde. Klik ind på: Svendborgbloggen

Det første i rækken af de dialogmøder som Svendborg Kommunes nærdemokratiudvalg har planlagt skal foregå i de 19 lokalområder, løb af stabelen i aftes i Kirkeby. Hensigten med disse møder i lokalområderne er, at få etableret kontaktgrupper som via en tilknyttet kontaktperson og en kommunikationskoordinator, kommer i tæt dialog med nærdemokratiudvalget. Dette som et væsentligt led i kommunens arbejde med at styrke en aktiv borgerinddragelse i udviklingsprocesserne for byen.
På mødet i aftes i Kirkebyhallen var mødt ca. 40 borgere op samt et næsten fuldtalligt
nærdemokratiudvalg minus Jens Munk (O) og Lars Erik Hornemann (V) Herudover var yderligere 3 byrådspolitikere mødt op, henholdsvis Steen Gundertofte (V) Curt Sørensen (A) og Masoum Moradi (F) Dermed var nærdemokratiudvalgets ønske om en bred politisk tilstedeværelse på møderne opfyldt.

Kirkeby borgerne havde inden mødet indsendt forslag til samtaleemner (se:
Dagsorden dialogmøde Kirkeby 28.05.2008) og disse blev debatteret med engagement fra både borgere og politikere. Især blev debatten om de infrastrukturelle forhold i Kirkeby et hovedtema på dialogmødet. Dette sammen med et fra Kirkeby borgerne ønske om, at kommunen lægger flere kræfter i at fremme udstykningsmulighederne for både erhvervs- og boligområderne i og omkring Kirkeby. Karen Strandhave (A) udtrykte det som “det skal der gøre noget ved”, hvilket blev understøttet af flere af de fremmødte politikere.

Referatet af mødet vil snart kunne læses på Svendborgbloggen som jo er oprettet som det digitale kommunikationsværktøj i nærdemokratiudviklings processen.

Som tovholder/kontaktperson for lokalområde Kirkeby blev Lone Kaasgård valgt. Det vil dermed være hende som bliver koordinatoren mellem lokalaktiviteterne i Kirkeby og nærdemokratiudvalget.
Estrid Andersen blev valgt som kommunikationskoordinator, og dermed hende som bliver kontaktperson for de informationer som lægges på Svendborgbloggen Dette kommer til at foregå i dialog med undertegnede, som er webmaster, og nærdemokratiudvalget.

Næste dialogmøde er i Gudme 12.06.
Se program her:Dagsorden dialogmøde Gudme 12.06.2008

Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.com

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php