Skræddersyet skole

8. december 2012


(Foto: mitsvendborg.dk)

 

Der er ikke overladt noget til tilfældighederne på Tåsingeskolens nye Centerafdeling.

 

 AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

Den 8.marts 2011 blev første spadestik taget til nybyggeriet af det som dengang hed Sundhøjskolens Centerafdeling. I dag er huset taget i fuldt brug, og både personale som elever er rigtig glade for de nye fysiske rammer. For den nye centerafdeling er nemlig skræddersyet i forhold til at at sikre elever og personale mulighed for at kunne skabe ro, nærhed og mulighed for fordybelse både inde og ude.


Læring, liv og sol
Ene Wolfsberg er daglig leder af Centerafdelingen, og hun vægter de nye fysiske rammer meget højt i det nye byggeri.

– De fysiske rammer understøtter læring og trivsel på stedet. Det at der er taget særlig hensyn til akustik og lysforhold imødekommer behovet hos de af vores elever, som har en særlig sensitivitet, og giver dermed eleverne mulighed for bedre at kunne koncentrere sig i timerne, forklarer Ene Wolfsberg, som tiltrådte stillingen som leder af Centerafdelingen den første oktober i år.

 

Den nye centerafdeling er tegnet af Arkitektfirmaet Arne Birk, og stregerne på tegnebrædtet er ikke sat tilfældigt. Alle store linjer – som små detaljer – er målrettet behovet hos forskellige grupper af elever med særlige behov – herunder elever med diagnosen: gennemgribende udviklingsforstyrrelser med autistiske træk. Med skolens indretning er der blevet mulighed for at kompensere for de vanskeligheder, som elever med særlige behov har. Målet er at der skabes muligheden for, at skolens elever kan opnå de samme resultater, som eleverne i den almene skole.

– Skolen er indtrettet med utroligt mange rum. De mange rum vil give eleverne mulighed for at kunne skærme sig i de situationer, hvor de har behov for det. Samtidig giver fællesrummene gode muligheder for de sociale fællesskaber, hvilket også er meget vigtigt, understreger Ene Wolfsberg, og tilføjer, at der er højt til loftet i Centerafdelingen – både fysisk som i ordets bredeste facon.

 

Det hele samlet under samme tag
Centerafdelingen er et specialpædagogisk skoletilbud til elever med gennemgribende eller omfattende udviklingsforstyrrelser. Med skolesammenlægningen besluttede man politisk, at samle alle kommunens centerafdelinger på Tåsinge i forbindelse med Tåsingeskolen. Blandt andet ADHD tilbuddet fra Stenstrup, og tale/sprog tilbuddet fra det gamle Østre Skole. 

Godt 29 mio. kroner blev sat af til projektet og et 2000 m2 stort byggeri blev sat igang i foråret 2011.
Udviklingen af Centerafdelingen har været bredt forankret. Udbudsmaterialet er blandt andet blevet til i samarbejde med Christoffer Beaver, der er en engelsk ekspert i byggeri til mennesker med autisme og ADHD. Også elever, forældre, personale og ledelse i Centerafdelingen har været involveret i udbudsmaterialet.
Centerafdelingen er takstfinancieret, hvilket vil sige, at de fem kommuner: Svendborg, Fåborg-Midfyn, Langeland og Ærø kommuner køber pladser på Centerafdelingen.
I dag er der 90 elever tilknyttet Centerafdelingen. Heraf er de 62 på den nye Centerafdeling og 28 på den gamle centerafdeling, som ligger lige ved Tåsingeskolen, og som stadig er i brug.
Der er lige omkring 60 medarbejdere tilknyttet Centerafdelingen.

Ene Wolfsberg lægger ikke skjul på, at ambitionsniveauet er højt i forhold til Centerafdelingens pædagogiske placering på landkortet.

– Vi skal være en rollemodel i hvordan vi skaber fremtidens skole for børn med særlige behov. Men det skal være en fragmenteret rollemodel – ikke en ‘copy-paste’ model. Vores kompetenceniveau ligger meget højt, vi er fremme i skoene og det er vores stærke side. Vi må ikke komme til at slappe af i muskulaturen, smiler Ene Wolfsberg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php