Jura i øjenhøjde

28. december 2012

(Foto: mitsvendborg.dk)


mitsvendborg.dk giver læserne kvalificerede svar på jura-spørgsmål i samarbejde med advokat Claus Olsen, Advokathuset Svendborg. 

 

Ugifte samlevende arver ikke hinanden – husk testamente!

Min samlever og jeg har boet sammen i ca. 17 år. Vi har et barn sammen, og derudover har min samlever 2 børn fra et tidligere forhold.
Hvordan er vi stillet, når den ene af os til sin tid dør?

 

De Ugifte

 

Kære Ugifte

Lad os først slå fast: Ugifte samlevende arver ikke efter hinanden, med mindre der er oprettet testamente om dette. Dette er fortsat retstilstanden efter den arvelov, som trådte i kraft den 1. januar 2008.

Efter Arvelovens § 87 kan der oprettes et såkaldt udvidet samlevertestamente, hvorefter 2 personer ved testamente kan bestemme, at de helt eller delvist vil arve hinanden og arves, som var de ægtefæller. Det kan dog ikke i et testamente bestemmes, at lovens regler om arv vedrørende fælleseje, herunder reglerne om uskiftet bo, skal finde anvendelse.

Det præciseres, at et udvidet samlevertestamente kun er gyldigt, såfremt nærmere betingelser i øvrigt er opfyldt. Hvis I ikke opretter testamente, er det derfor sådan, at såfremt du dør først, vil jeres fællesbarn arve alt efter dig.

Såfremt din samlever dør først, vil hans 3 børn arve alt efter ham med 1/3-del til hver. Hvis I opretter et gensidigt testamente, er det sådan, at man – såfremt man har livsarvinger (børn, børnebørn) – frit kan bestemme over ¾-dele af, hvad man ejer, og det vil i jeres tilfælde sige, at I gensidigt kan bestemme, at den længstlevende af jer skal arve ¾-dele af, hvad den førstafdøde efterlader sig.

I Arvelovens § 5 er det direkte anført, at ¼-del af en livsarvings arvelod er tvangsarv.

Den længstlevende har ingen mulighed for at sidde i uskiftet bo efter den førstafdøde, og dette gælder, uanset om der er oprettet testamente, og uanset hvor længe samlivet har varet.

Det skal samtidig også tilrådes, at I opretter en samlivskontrakt, hvor I tager stilling til, hvem af jer der ejer hvilke ting, og hvordan der skal forholdes med disse ting i tilfælde af, at I opløser jeres samliv og i tilfælde af, at den ene af jer afgår ved døden.

 

Store krav til et testamente

Jeg har hørt, at man selv kan oprette et testamente, hvis man bare får to vidner til at underskrive. Giver det anledning til problemer?

Den spørgende

 

Kære Spørgende

I Arveloven stilles meget strenge krav til oprettelsen af et almindeligt testamente.

Hvis lovens krav ikke opfyldes, er testamentet ugyldigt i sin helhed. Hvis man f.eks. skriver testamentet hjemme og blot lægger det i en bankboks, vil testamentet være ugyldigt.

Testamenter kan oprettes, jf. Arvelovens kapitel 11, som et notartestamente, et vidnetestamente eller et såkaldt nødtestamente.

Et notartestamente skal oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes for en notar (på dommerkontoret).

Notaren skal i sin påtegning på testamentet afgive erklæring om testators identitet og samtidig om, hvorvidt testator er i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente. Samtidig skal notaren notere, hvilke personer der er til stede under notarialforretningen og ligeledes, om der er andre omstændigheder, som kan være af betydning for testamentets gyldighed.

Som anført kan der endvidere oprettes et såkaldt vidnetestamente. Kravene til et sådant er meget strenge, og et vidnetestamente kan kun oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes under samtidig tilstedeværelse af 2 vidner, der straks efter testators underskrivelse eller vedkendelse af testamentet skal skrive deres navne på testamentet. De pågældende vidner skal være til stede som testamentsvidner efter testators ønske, og de skal have kendskab til, at de bevidner oprettelsen af et testamente.

Derudover stilles der krav om, at vidnerne skal være 18 år, og vidnerne skal samtidig være fuldstændig klar over, hvad det er, de bekræfter, og må således ikke være sindssyge, lide af svær demens eller lignende.

Desuden må testamentsvidner ikke være nærtstående, og der må ej heller være tvivl om vidnernes habilitet. Som anført stilles der strenge krav til et vidnetestamente, og det foreslås, at man ikke opretter et vidnetestamente, uden at man har fuldstændig kendskab til Arvelovens regler om vidnetestamenter.

Endelig kan der oprettes et såkaldt nødtestamente, når den der på grund af sygdom eller andet nødtilfælde er forhindret i at oprette et notartestamente eller et vidnetestamente.

Et nødtestamente bortfalder, når der i 3 måneder ikke har været nogen hindring for at oprette et notartestamente eller et vidnetestamente.

Afslutningsvis skal præciseres, at det stærkt kan tilrådes, at man kun opretter et testamente som et notartestamente.

 

Mvh. Advokat Claus Olsen, Advokathuset Svendborg A/S


OM ADVOKAT CLAUS OLSEN

47 år gammel, født i Svendborg, opvokset på Midtfyn, startede på medicinstudiet og skiftede senere til jura på Århus Universitet.

Praktiseret i advokatbranchen siden 1990, bestalling opnået i 1993, møderet for landsret i 1994, møderet for Højesteret i 2000. Har siden 1997 drevet selvstændig advokatvirksomhed.

Claus Olsen beskæftiger sig navnlig med selskabsret og erhvervsret, straffe- & retssager, voldgiftssager, konkurs, akkord og gældssaneringer, handel med fast ejendom, entrepriseret, arveret og dødsbobehandling.

 

OM ADVOKATHUSET SVENDBORG

Advokathuset Svendborg A/S er en moderne advokatvirksomhed, der tilbyder kvalificeret juridisk rådgivning og lægger vægt på effektiv sagsbehandling, der skaber værdi for klienten.

 

Advokathuset Svendborg:

– Rådgiver mindre og mellemstore virksomheder, privatpersoner, fonde, foreninger m.v.

– Rådgivningen tager afsæt i klientens hverdag og lokalområde.

– Beskæftiger 5 jurister og 7 sekretærer, yder rådgivning inden for hele det juridiske felt.

– Har til huse i Krøyers Pakhus, et af byens smukkeste bygningsværker fra købmændenes storhedstid.
www.advokathuset-svendborg.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php