Cykelpolitik i Svendborg Kommune

 

Download:
Cykelpolitik 2011-2014 – Forslag udsendt i offentlig høring
Cykelregnskab 2010 – Forslag udsendt i offentlig høring 
Cykelpolitikkens vision og mål
Cykelpolitikkens indsatsområder


Links:
www.cyklerudengraenser.eu
www.sikkertrafik.dk 
www.cykelviden.dk


Relaterede artikler:
Cykler uden grænser
Frisk luft, smukke landskaber og store is
Slut med uopmærksomme cyklister i Svendborg

Vejen mod de bilfrie byer 

Deltag i debatten på de 7 indsatsområder:
Børn og unges cykling
Cykelpendling
Kampagner, dialog og events for cykelfremme
Et sammenhængende net af cykelruter og facilliteter for cyklister
Sikkerhed, tryghed og cykling
Sundhed og cykling
Turisme og cykling

Svendborg Kommune ønsker at styrke cykeltrafikken og har derfor besluttet at sende forslag til Cykelpolitik 2011-2014 i offentlig høring. Cykling er ud fra miljø- og sundhedshensyn en ideel transportform og få steder i verden er cykelkulturen så indarbejdet i dagliglivet som i Danmark. Betingelserne for at styrke cykeltrafikken er altså til stede.

I Svendborg Kommune fylder cyklingen nogenlunde som i gennemsnittet af danske købstadskommuner. Men cyklingen kunne og burde have en større plads som et enkelt og økonomisk middel til at fremme befolkningens sundhed og bidrage til bedre miljø og klima.

Svendborg Kommune lægger vægt på borgernes sundhed og miljørigtig transport, herunder at om­givelserne indbyder til cykling. Som Cittaslow-by er det naturlige indsatsområder for Svendborg Kom­mune.

Cykelfremme er allerede indskrevet i kom­muneplanen og i en række af Svendborg Kommunes strategier og politikker. For tiden deltager Svendborg Kommune i et EU-støttet interregionalt cykelbypro­jekt, hvor de overordnede mål bl.a. er reduktion af CO2-udledningen, stigning i cykeltrafikken samt fald i trafikuheld, hvor cyklister er involveret. Det er blandt andet gennem dette projekt Svendborg Kom­mune har forpligtet sig til at udarbejde og beslutte en cykelpolitik.

Cykelpolitikken samler trådene og udformer en sam­let vision og en række mål og indsatsområder, som er gældende på tværs af fagområder i kommunen. Cykelpolitikken forpligter dermed også flere direk­tørområder til at arbejde i samme retning.

Cykelpolitikken vil blive fulgt op af en handlingsplan for cykelfremme.

Der er mulighed for at komme med kommentarer og indsigelser frem til den 11.05.2011.


 

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php