123 search results for "B og land- Sydfyn"

Kend dit hus – By og Land- Sydfyn ude med ny bog til husejere

15. september 2017

 

Download bogen: Villaer og stuehuse i Svendborg Kommune

 

Foreningen By og Land- Sydfyn omdeler i disse dage en ny bog til boligejere i særligt udvalgte områder i Svendborg Kommune. Bogen er en stilguide på 15 karakteristiske hustyper for enfamiliehuse fra før 1960 og fortæller historien om husene og om, hvordan man passer på dem, så deres værdier bliver bevaret.
Projektet er støttet af SEAF (Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond) og Svendborg Kommune.

Læs mere om bogen i artiklen En håndsrækning til boligejere fra By og Land- Sydfyn 

Du kan bestille bogen ved at sende en mail til Rudi.kragh@mail.dk med dit navn og adresse, Bogen er gratis, men portoudgift og forsendelsesomkostningerne på i alt 49,50 kr. skal betales til foreningens konto på: reg.nr 0815 kontonummer 3531217550Kommentarer: Ingen kommentarer endnu

By og Land- Sydfyn har et vågent øje med udviklingen af havnen

15. oktober 2016

Eksempel på hvordan et nyt byggeri på Baagøe & Riber grunden i Kullinggade 29 kunne se ud
(Illustration: C&W Arkitekter) 

 

Læserindlæg af RUDI RUSFORT KRAGH på vegne af bestyrelsen i By og Land- Sydfyn

 
Foreningen By og Land- Sydfyn observerer i forbindelse med de seneste udviklingsprocesser i områderne omkring Svendborg Havn, at der er en markant skepsis og bekymring blandt borgerne om udviklingen i Svendborgs identitet og særkende. En bekymring man bør tage yderst alvorligt.
Med udgangspunkt i en mulig kommende lokalplan for et nyt boligområde på den gamle trælastgrund, Baagøe & Riber i Kullinggade 29, vil By og Land- Sydfyn her komme med fire væsentlige nedslagspunkter, som man bør være særlig opmærksom på.

Download Projektbeskrivelse fremvist ved borgermøde 28.09.2016

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

By og Land- Sydfyn går på facebook

26. september 2016

 

Siden 1969 har By og Land- Sydfyn passet på vores bygningskultur. Foreningen igangsætter nu en ny dialogform med offentligheden omkring byudvikling og bygnings- og landskabskultur

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

De har været aktivt medvirkende til, at Svendborg Kommune i dag har en arkitekturpris, en arkitekturpolitik og et arkitekturråd. 

De har været med i forreste linie i at sikre, at en af Svendborgs ældste ejendomme, Kullinggade 6, ikke er blevet nedrevet, men i dag står flot og nyrenoveret.

De har spillet en central rolle i, at Christiansmøllen nu får nye vinger og bliver istandsat for et millionbeløb.

De har gennem de sidste 15 år været en strategisk aktiv partner i udviklingen af Svendborg Havn, herunder stået fast på behovet for øget sammenhæng mellem bymidten og havnen.

De deltager aktivt og synligt i byudviklingsprocesserne, hvor de ofte er centralt placeret i forskellige råd, grupper og udvalg, som har til formål at skabe større bevidsthed om Svendborg Kommunes udvikling og bygningskultur. De afholder debatmøder og foredragsaftener, udgiver temafoldere og sidder i debatpaneler, når byens udvikling bliver diskuteret.

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn – i daglig tale By og Land- Sydfyn – har opnået mere end de fleste foreninger på Sydfyn i arbejdet med synliggørrelse af vores bygningskultur og landskabelige værdier. Nu går foreningen endnu mere aktivt ind i den digitale kommunikationsalder med blandt andet en ny facebookprofil.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

By og Land- Sydfyn

12. august 2016

byogland-sydfyn.dk

 

By og Land- Sydfyn har til formål at arbejde for bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger og landskabspartier, bevaring og udvikling af bymiljøer og karakteristiske landskaber og i øvrigt for at fremme af bygnings- og landskabskultur på Sydfyn.
Foreningen har endvidere til formål at drøfte Svendborg Kommunes bygningskultur, landskabelige kvaliteter og aktuelle byudviklings- og planprocesser. 

 

By og Land- Sydfyn udgiver en række temafoldere om udvalgte emner som foreningen beskæftiger sig med.
Download dem her

 

Læs artikler og indlæg om foreningen her

 

Bliv medlem af By og land- Sydfyn
Du kan blive medlem af By og land- Sydfyn og således medvirke i at styrke bygnings- og landskabskulturen i det sydfynske område.

Kontingentet er 150 kr. for privatpersoner og 500 kr for organisationer/virksomheder for et år.

Du kan indmelde dig ved at indsætte beløbet på Foreningens konto i Fynske Bank, Reg. nr. 0815, konto nummer 3531217550. Husk at angive Navn og adresse og meget gerne din e-mail adresse. Du kan også henvende dig til foreningens kasserer Morten Skak, Otte Ruds vej 12, Svendborg. Tlf. 62217301 eller 23952394


Kontakt

Formand Rudi Rusfort Kragh
T. 51 78 95 92
rudi.kragh@mail.dkKommentarer: Ingen kommentarer endnu

By og Land- Sydfyn sætter fokus på Den Grønne Tråd

27. april 2016

 

By og Land- Sydfyn inviterer til temamøde torsdag den 28.april kl. 19.00 i Borgerforeningen, Spejlsalen.
Temaet handler om tilblivelsen og tankerne bag Den Grønne Tråd med indlæg af arkitekt Kristine Jensen, som har stået for byrumsfornyelsen Krøyers Have, Ramsherred, Torvet og trappen mod Toldbodvej.

Arrangementet er gratis og alle er velkommen.

 

Læs også: Hvilke tanker gør arkitekten sig?

Læs mere om Den Grønne TrådKommentarer: Ingen kommentarer endnu

By og Land- Sydfyn sætter fokus på bevaringsværdige bygninger

13. november 2014

Temafolderen Bevaringsværdige bygninger i Svendborg Kommune er netop på gaden

Download folderen: Bevaringsværdige bygninger i Svendborg Kommune

 

Foreningen By og Land- Sydfyn har netop udgivet en ny folder i den række af temafoldere, som den aktive forening gennem de senere år har sendt på gaden.
Tidligere har foreningen med deres temafoldere sat fokus på emnerne: Svendborg Havn, skilte og facader i midtbyen, kulturmiljøer i Svendborg Kommune og om ‘det grønne Svendborg’ som handlede om de betydningsfulde træer og grønne områder som er i Svendborg.
Denne gang handler det om bevaringsværdige bygninger og dem er der en del af i Svendborg.

 

En bevaringsværdi bygning kan fortælle om byggeskik, arkitektur og ikke mindst om kulturhistorie på et regionalt eller lokalt plan.
Bevaringsværdige bygninger kan løfte et boligområdes værdi og give højere ejendomspriser qua områdets herlighedsværdi.
En udpegning som bevaringsværdi gælder ale bygningens ydre.

Du kan downloade alle By og Land- Sydfyns temafoldere her Kommentarer: Ingen kommentarer endnu

By og Land- Sydfyn går til kamp mod nye informationsskærme

7. maj 2012


Den nyopsatte informationsskærm på Johannes Jørgensensvej vækker bekymring hos By og Land- Sydfyn

(Foto: Mogens Victor Andersen)

Læserindlæg indsendt af By og Land-Sydfyn v. Mogens Victor Andersen (best.medlem) og Rudi Rusfort Kragh (formand).

 

Visuel forurening på Johannes Jørgensens vej

 

Det er med stor undren vi kan konstatere, at der er opsat en ca. 4 meter høj lysende og meget markant reklamesøjle på Johannes Jørgens Vej over for SG-hallen.

Det er et absolut fremmedelement i byen og så markant, at vi på det kraftigste må tage afstand fra dette. Vi er allerede i byen plaget af de busskure der opsættes over alt, med store belyste reklamer. Det er også forstyrrende elementer i byens udtryk. De har så til gengæld en funktion, som lægskjul for ventende passagerer, men de voldsomt belyste reklamer flytter fokus fra byen/naturen og kulturen til et rent kommercielt forbrugerfokus.

Billedet i dagslys viser, hvor voldsomt dominerende en sådan reklamesøjle er og sammen med busskurreklamen, bliver de så markante elementer, at vi må advare mod at fortsætte en forurening af byens udtryk ved at tillade denne form for skiltning.

Søjlen vil med sit skarpe lys fjerne fokus fra trafikken og dermed være til gene og fare for trafikanterne. Det er altså også på den led, en trafikal sikkerhedsrisiko.

Vi kan håbe på, at denne lysende reklamesøjle er en forsøgsopstilling, og derefter opgives.

Det vil bidrage til forringede oplevelser i det offentlige rum hvis disse tiltag udvides til flere steder, i Svendborg og i landsbyerne. Som markante fremmedelementer, der kraftig fokusering på sit eget budskab og ikke på nogen måde bidrager til oplevelse af by, byens huse, natur eller kultur, må vi kraftigt anbefale, at der ikke opsættes flere.

Vi vil også kraftigt henstille, at den på Johannes Jørgens vej opstillede søjle fjernes.

Vi ønsker ikke denne type indslag i gadebilledet og ej heller på byens udfald og indfaldsveje.Kommentarer: 5 kommentarer

Generalforsamling i By og Land- Sydfyn

8. april 2012

Foreningen By og Land- Sydfyn holder ordinær generalforsamling tirsdag den 10.april kl. 19:00 på Restaurant Børsen, Gerritsgade 31

www.byogland-sydfyn.dkKommentarer: Ingen kommentarer endnu

By og Land- Sydfyn: ‘Byen er nødt til at ville og turde skabe bykultur!’

29. marts 2011


“Kommunen turde i Tankefuld. Hvorfor ikke på havnen?”, spørger By og Land- Sydfyn i et brev til Svendborg Kommune, Kultur, Plan og Erhverv. 
(Foto: mitsvendborg.dk)

www.byogland-sydfyn.dk

www.fremtidenshavn.dk

Læs også: Hvem ved hvad der er bedst, hvis der ikke er noget at vælge imellem?

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn, ønsker politisk handling med en helhedsplan for havnens udvikling. Således har foreningen netop skrevet til Svendborg Kommune, Kultur, Plan og Erhverv
 med en opfordring om, at det nu bør være den overordnede planlægning der fører dirigentstokken.

AF: RUDI RUSFORT KRAGH
Formand, By og Land- Sydfyn

Vedr. ’Kvarteret Jessens Mole og Trafikterminalen.’
Med byrådets vedtagelse af projektforslaget til Trafikterminalen er den lidt nølende og trinvise udvikling af havnearealerne skudt i gang. Men det er bekymrende, at der fortsat mangler en visualiserende helhedsplan for havnens udvikling, og at der kun er fremsat ret vage ideer om hvad der skal ske på de kommende, disponible arealer.
 

Den usikkerhed og manglende stillingtagen kan blive afgørende for Svendborg bys positive omdømme, og følgelige beskæftigelsesmæssige fremtid. Der skabes ikke interesse og vilje til at etablere sig, investere og deltage i udviklingen, når det fortsat er tabu at tale helhed og sammenhæng. Det er den overordnede planlægning, der bør føre dirigentstokken.
En stykkevis og delt udvikling, præget af skiftende holdninger, investorer, politiske flertal etc vil næsten med sikkerhed efterlade et uafklaret og usikkert resultat. Og uden en en bredt orienteret masterplan, vil pragmatisk trafikteknologi f.eks få let spil overfor de såkaldt blødere værdier. Svendborg er nødt til at vægte de arkitektoniske, æstetiske og funktionelle kvaliteter for at udnytte sine styrke. Byen er nødt til at ville og turde skabe bykultur!
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

By og Land- Sydfyn advarer mod krisestemning

22. juni 2010


Illustrationen viser lokalplanområde 507 set fra luften.

Download Lokalplan 507

Se projekbeskrivelse her

Læserindlæg indsendt af:
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn
Rudi Rusfort Kragh, formand

Lokalplan 507, Kogtvedvej. Slagterigrunden.
 
Med afsæt i den igangværende finanskrise kombineret med den stigende ledighed er den såkaldte Slagterigrund igen kommet til debat. 
By og Land-Sydfyn finder det betænkeligt, at man åbner denne sag igen og derved udstiller at betingelser og rammevilkår, der er beskrevet i besluttede lokalplaner og kommuneplaner tilsyne-ladende fortløbende kan ændres.
Når interessenter, -investorer mere eller mindre udokumenteret, med henvisning til de pt. unægteligt tunge samfundsmæssige forhold, kan betinge sig lempeligere vilkår end vedtaget, vilkår som i højere grad gør deres pågældende projekt lukrativt, skal kommunen øjensynligt være bevægelige til at bøje sig for at opfylde investorernes behov. For ellers, lyder truslen, -vil opgaven blive flyttet til en nabokommune.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php