123 search results for "B og land- Sydfyn"

Da Svendborg blev moderne – perioden 1969-2019

26. september 2019

Husrække i Bagergade måtte vige pladsen for gennemfartsvej mellem Centrumpladsen og Dronningemage.
(Foto venligst udlånt af Svendborg Lokalhistoriske Arkiv)


I denne periode gennemføres mange ændringer som både påvirker den førte politik, forvaltningen på Rådhuset og Svendborgs fysiske udseen
de.

 

AF RUDI RUSFORT KRAGH, cand.scient.soc – formand for By og Land-Sydfyn, siden 2001

 

I perioden 1960 til 1980 oplevede svendborgenserne at mange bygninger og hele kvarterer blev ryddet i udviklingens tegn. Nedrivningerne og gadegennembrud skete for at gøre plads til det nye. Nye bygninger blev opført og nye pladser blev skabt for at give adgang til mere lys til boligerne, og mere plads til bilismen. Der blev anlagt nye parkeringspladser mange steder i midtbyen i den periode. Byen skulle være mere sund for befolkningen. Samtidig skulle det stigende trafikpres i midtbyen lettes. Man fulgte med udviklingen, rev ned og skabte plads.

Trods bekymringen og dannelsen af en bevaringsforening i 1969 kunne dette ikke stoppe de næste store gadegennembrud, som kom i slutningen af 1970erne. Det ene var forbindelsen fra Centrumpladsen til Dronningemaen, som skærer Bagergade over. Derved blev der fjernet en lang række sammenhængende karakteristiske bygninger i Bagergade. Der var demonstrationer og protester i gaderne for at hindre dette gadegennembrud.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Modernismens fremmarch

26. september 2019

Wandalls Hotel i Gerritsgade var et stort bygningskompleks)
(Foto venligst udlånt af Svendborg Lokalhistoriske Arkiv)

 

Det vides ikke med sikkerhed hvorfor en række af Sydfyns mest respekterede personer satte sig sammen og dannede bevaringsforeningen By og Land-Sydfyn.

 

AF RUDI RUSFORT KRAGH, cand.scient.soc – formand for By og Land-Sydfyn, siden 2001

 

Hvad var den konkrete årsag til at en bankdirektør, en apoteker, en stadsingeniør, en journalist, en byplanlægger og flere andre personer fra det sydfynske område gik sammen? Vi ved det ikke.  Bygningsbevaringsforeningerne blev ofte dannet med afsæt i konkrete nedrivningssager. Ofte som følge af politiske ønsker om gadegennembrud.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Da Svendborg Blev Moderne – historien om en by

25. september 2019

 

AF RUDI RUSFORT KRAGH, cand.scient.soc – formand for By og Land-Sydfyn, siden 2001

Da Bevaringstanken kommer til Sydfyn – tiden op til 1969

Der skete noget særligt den fredag aften, den 11. april 1969, på Hotel Svendborg

Den aften blev der dannet en forening; Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Sydfyn, i daglig tale By og Land-Sydfyn. Den nye forening satte struktur på den folkelige bevaringstanke på Sydfyn. Formålet var, at gamle bygninger på Sydfyn skulle bevares fremfor hovedløst at blive revet ned. At danne en sådan forening var ikke noget nyt i Europa eller Danmark, men det var ikke sket før på Sydfyn.

Blandt museumsfolk og historikere havde man allerede i mange år betragtet gamle bygninger som havende fortælleværdi, udover den økonomiske værdi, bygningen repræsenterede. At gamle bygninger repræsenterede noget alment menneskeligt. Bygningsbevaringstanken er, at de gamle bygninger er med til at give os identitet og samhørighed – de kan understøtte fortællingen om hvem vi er.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

En hyldest til det Svendborg vi elsker

15. september 2019

(Foto: mitsvendborg.dk)

 

By og Land- Sydfyn fejrer 50 års jubilæum med teaterstykket Da Svendborg blev moderne

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

Nu må det være nok!
Sådan lød det fra en lille gruppe af overlærere, dyrlæger, pensionerede embedsfolk, gymnasielærere og andet godtfolk dengang i 1969, da de i protest over den byudvikling man havde oplevet fra 1950erne og gennem 1960erne, stiftede foreningen By og Land- Sydfyn.
Foreningens formål skulle være, at fastholde og udbedre områdets bygningskulturelle og landskabelige kvaliteter samt skabe interesse for bevaring af værdifulde bygninger og landskabsmiljøer i kommunen.

I år har By og Land- Sydfyn 50 års jubilæum og det skal naturligvis markeres. Men i stedet for blot at udgive et jubilæumshæfte fik foreningens formand, Rudi Rusfort Kragh, den fremragende idé, at lave en unik musikalsk teaterforestilling om det moderne Svendborgs historie.
– Vi valgte teateret som formidlingsform fordi det fanger publikum på en anden måde end et foredrag gør. På scenen kan kunstnerne fremføre replikker og bevægelser, som ikke behøver at være faktuelle rigtige, men hvor pointen står knivskarpe for publikum. Og hvor latteren er befriende – selvom der under latteren ligger en alvor. Det giver store muligheder for at fortælle en historie på en anden måde – samtidig med at vi som forening kan invitere et publikum i teateret, som foreningen under normale omstændigheder ellers ikke ville have kontakt med.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Når græsrødderne redder byen

5. september 2019

Download mitsvendborg.dk – MAGASIN, sept. 2019

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN
Redaktør mitsvendborg.dk

 

Det er svært at forestille sig at nogen i deres vildeste fantasi kunne finde på at anlægge en stærkt trafikeret hovedvej lige gennem Svendborg midtby. Prøv et øjeblik et se billedet af Johannes Jørgensensvej – tværs gennem byen og helt ned til havnen – som forbindelsesled i en fast forbindelse til Tåsinge. Det vil umiddelbart virke som en tanke, som man efter en let rysten på hovedet, ville tage med sindsro, da ingen ved sine fulde fem kunne lade et så markant indgreb ødelægge byen og dens historie.

 

Men for blot ganske få årtier siden var der faktisk sådanne overvejelser på den politiske dagsorden i Svendborg.

 

I andre byer gjorde man sådan. Odense er et eksempel herpå, hvor man i 1960’erne skar bymidten over i to dele og anlagde den firesporede Thomas B. Thriges Gade. Store dele af den gamle bykerne måtte lade livet for at skabe plads til en moderne trafikafvikling.
Det radikale indgreb i Odenses bystruktur er gennem tiderne blandt de største og mest omdiskuterede i Danmark.

I dag er man heldigvis blevet klogere. Odense Byråd vedtog i 2008 at lukke gaden og i partnerskab med Realdania omdanne den til en ny, bilfri bydel med plads til nybyggeri og nye byrum. Et byfornyelsesprojekt til godt og vel en halv milliard kroner.

I denne udgivelse af mitsvendborg.dk – MAGASIN kan du læse historien om de seneste 50 års byudvikling i Svendborg. Om hvordan modernismens fremmarch fik en gruppe af byens borgere til at råbe vagt i gevær over udviklingen, og i 1969 stiftede Foreningen By og Land- Sydfyn.

I år har foreningen 50 års jubilæum og det skal fejres. By og Land- Sydfyns formand, Rudi Rusfort Kragh, har fået ideen, at lade det moderne Svendborgs historie opføres som teaterstykke. Det sker i samarbejde med Svendborg FritidsTeater og en lang række lokale aktører, som i dagene 28. og 29. september, fire forestillinger i alt, fortæller hvordan By og Land- Sydfyn gennem årene har sat sine tydelige aftryk på det Svendborg vi alle sammen elsker.Kommentarer: Ingen kommentarer endnu

Forandringen kommer nedefra, fra græsrødderne ..

4. september 2019

Download By og Land- Sydfyn 50 års jubilæumshæfte

 

AF RUDI RUSFORT KRAGH, Cand.scient.soc.
– Formand By og Land- Sydfyn

 

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn har gennem fem årtier ulønnet arbejdet for at fremme kulturarven i Svendborg. Resultatet af dette arbejde er svært at overse – Sydfyn er i dag kendt viden om for sine mange fine historiske bygningsværker og landskabspartier.

 

Svendborg er kendt for sit righoldige musikliv, sine mange kunstneriske og kreative mennesker og sin smukke natur, omkranset af det blå vand. Området er også kendt for sine mange herregårde, de utallige bindingsværkbygninger, mange med stråtag, og sin rige kulturhistorie.

 

Det er ikke en naturlov at området har disse herligheder, som vi lokale glæder os over. Herligheder som også trækker både turister og tilflyttere til. Disse herligheder udspringer at mennesker der vil noget, mennesker der handler og mennesker der brænder for deres sag.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Prøverne er nu i gang til teaterstykket om Svendborgs historie

21. august 2019

(Foto: Rudi Rusfort Kragh)

 

Skuespillerne er nu i gang med prøverne til det debatterende musikteaterspil, Da Svendborg Blev Moderne.

 

Rundt omkring i Svendborg øves der nu blandt professionelle og amatører skuespillere og korsangere til den kommende forestilling. Mere end 40 korsyngende skuespillere er involveret i den store forestilling, som opføres i anledning af foreningen By og Land-Sydfyns 50. års jubilæum.

En del af de medvirkede er gået direkte fra Kirkegaardsspillet, andre er helt nye på de skrå brædder. Men stemningen er høj og alle er super motiveret, fortæller instruktøren Marianne Kjær.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Så er Svendborg Teater Folkekor etableret

30. maj 2019

 

AF RUDI RUSFORT KRAGH, FMD. BY OG LAND- SYDFYN

 

Svendborg er kendt for sit meget aktive kulturelle undergrundsmiljø. Byen har mange musikscener og tillige mange kor. I dette forår er endnu et nyt kor opstået. Svendborg Teater Folkekor. Det er to stilarter der smelter sammen, hvor skuespillere og korsang optræder i forening. Hvor skuespilleren kan træde ud af sin individuelle rolle og ind i fællesskabet i koret.

Blandingen af skuespillerkunst og korsang bliver præsenteret til efteråret på Svendborg Teater. Her opføres forestillingen ”Da Svendborg Blev Moderne”. Et kor på ca. 35 personer vil danne ramme og kommentere det som skuespillerne fremfører på scenen. Koret vil nogle gange gå i opløsning. Være sprængt og skuespillerne vil indtage scenen. Til andre tider vil koret være i overtal og dominere scenerummet.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Svendborg udvikles i fællesskab

10. maj 2019

 

AF RUDI RUSFORT KRAGH, FMD. BY OG LAND – SYDFYN

 

Livet mellem husene i midtbyen af Svendborg udgør den særlige mani, som kan definere den sjæl, som er særlig for Svendborg. Det som gør, at man her har en særlig oplevelse – som ikke findes i andre byer. Det emmer af hygge, at stemning og en særlig ro. Et sted man har lyst at være.

Svendborg by er skabt på mange års aktivitet og gå-på-mod. Der er bygget, revet ned og igen bygget op. Her blandes nye og gamle bygninger. Gadeforløb krydser hinanden. For en fremmed er det nemt at fare vild. Svært at orientere sig. Det går op og ned. Fra Møllergade kan det være svært at finde havnen, hvis man ikke lige ved hvor den er. Trods den kun er få gader væk.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Amatører søges til de skrå brædder

15. april 2019


Download flyer

 

Kom til optagelsesprøve 24. april til teaterforestillingen “Da Svendborg Blev Moderne”

 

Har du en drøm om at synge og spille teater sammen med professionelle skuespillere og musikere, har du nu mulighed for at leve drømmen ud. Svendborg Teater Folkekor inviterer alle til audition i Matadorstuen på Restaurant Børsen, onsdag d. 24. april kl. 16 til 18.

– Man bliver ikke testet i solo-præsentationer – det er helt afslappet, lover teaterinstruktør Marianne Kjær.

Svendborg Teater Folkekor er en del af teaterprojektet “Da Svendborg Blev Moderne”, som opføres på Svendborg Teater d. 28. og 29. september. Det musikalske teaterstykke opføres i forbindelse med foreningen By og Land-Sydfyns 50 års jubilæum.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php