150 search results for "arkitektur"

Massakren på 5. Maj Plads

7. juni 2009


Den helstøbte karakter med beplantning af platantræer som afgrænsning mod vest ved pladsen på Femte Maj Plads, er med fældningen af disse nu spoleret, skriver foreningen By og Land- Sydfyn i en skarp kritik af Svendborg Kommunes forvaltningsapparat.
(Foto: mitsvendborg.dk)

Læs også: Negativ fremtid for Femte Maj Plads


Rudi Rusfort Kragh,
Formand for Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur, Sydfyn skriver:


Det er naturligvis politikernes ansvar, når der for offentlige midler sker indgreb i bystrukturen, men politikere kan ikke have detailindsigt i alle sektorer. Derfor ligger det reelle ansvar i forvaltningsapparatet, som rådgiver og indstiller til udvalg og byråd.
 
I Foreningen for By og Land-Sydfyn skaber det undren, at man har kunnet indstille – og få vedtaget – et så voldsomt overgreb som placering af en vældig rundkørsel midt i et fint og velbevaret boligmiljø som 5. Maj Plads.
  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

By og Land- Sydfyn gør indsigelse med nedrivning af bevaringsværdige ejendomme i Vestergade

25. maj 2009


Foreningen By og Land- Sydfyn gør indsigelse mod nedrivning af to bevaringsværdige ejendomme i Vestergade 24 og 26, som følge af lokalplanforslag 5.21 og kommuneplantillæg 5.22, omhandlende en udvidelse af Svendborg Bycenter og Retten i Svendborg.
(Foto: mitsvendborg.dk)

Download By og Land- Sydfyns udtalelse


Formand for By og Land- Sydfyn, Rudi Rusfort Kragh skriver på vegne af bestyrelsen:

I Svendborg Kommunes vedtagne arkitekturpolitik står der i afsnittet ”Bymidten” side 10 (citat): – Vi vil bevare og forny byen, så de historiske og arkitektoniske kvaliteter fastholdes og styrkes og fremhæve de topografisk og historisk betingede store træk og linier, der tegner byens mønster og profil.
Endvidere står der i afsnittet ”Kommunen som støttegiver” side 14, at kommunen vil (citat): Sikre, at byfornyelsesprojekter gennemføres med respekt for det enkelte områdes kvaliteter, samt at det visuelle og funktionelle miljø forstærkes. 

Bestyrelsen i By og Land- Sydfyn er derfor meget uforstående for hvordan Svendborg Kommune kan forene disse tekster i kommunens arkitekturpolitik, med redegørelsen i forslag til lokalplan, kommuneplantillæg 5.21 og 5.22, hvori der fremsættes forslag om nedrivning af to ejendomme, vurderet som højt bevaringsværdige, henholdsvis Vestergade 24 (opført 1850) og nr. 26 (opført 1880) 

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Udvidelse af Svendborg Bycenter sendt i høring

8. april 2009


Et splittet byråd sender nu lokalplanforslag om udvidelse af Svendborg Bycenter og Retten i Svendborg i høring
(Tegning: C&W Arkitekter/ Årstidernes Arkitekter)

Download: Lokalplan 527 – for Svendborg Bycenter og Tinghus

Forslag til lokalplan, kommuneplantillæg 5.21 og 5.22 – Høringsperiode 01.04.2009 – 01.06.2009

Læs også mitsvendborg.dk artikel af 15.10.2008:
Download det nye projektforslag for udvidelse af Svendborg Bycenter


Svendborg Byråd var langt fra enige da man på byrådsmødet 31.03.2009 valgte at sende et nyt lokalplanforslag omhandlende udvidelse af Svendborg Bycenter, samt en udvidelse at Retten i Svendborg i minimum 8 ugers høring. Et flertal bestående af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, De Radikale og Borgerlisten sikrede flertallet med 22 stemmer mod 7

Lokalplanforslaget omhandler mulighed for at udvikle området mellem Tinghusgade, Voldgade og Vestergade på grundlag af et samlet skitseprojekt for en ny retsbygning, udvidelse og ændring af Svendborg Bycenter samt indpasning af en ny kommunal tandplejeklinik.
Læs mereKommentarer: 5 kommentarer

Lokalplanforslag for Silvangrunden sendes i høring

28. februar 2009

 
Efter flere års tilpasning af diverse forslag om bebyggelse på den tidligere Silvangrund, har byrådet nu endeligt besluttet at sende et lokalplanforslag i høring. Modellen på billedet er med enkelte ændringer således det der som udgangspunkt arbejdes ud fra.

Download: Forslag til Lokalplan 517 og kommunetillæg 5.19

Svendborg Byråd har på byrådsmødet 24.02. vedtaget at sende forslag til lokalplan 217 og kommuneplantillæg 5.19 for et blandet bolig og erhvervsområde ved Korsgade til offentlig høring  i 8 uger. Området omhandler den tidligere Silvangrund i Svendborg midtby.
Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelse af en ny bolig- og erhvervsbebyggelse beliggende i centrum af Svendborg By.
Den ny bebyggelse er disponeret i to afsnit, dels som en sluttet byhusbebyggelse i 2½ etage langs den nye adgangsvej og dels som en karrébebyggelse i 4 etager omkring en stor fælles grønning. Lokalplanen opdeles i 5 delområder, som fastlægger bebyggelsesprocent på maks. 110 på hver enkelt ejendom og fastlægger retningslinier for bebyggelsens omfang og maksimale højde for hvert enkelt delområde. Det maksimale etageantal er fastsat til 4.
Læs mereKommentarer: 1 kommentar

Vejen mod de bilfri byer

18. februar 2009


Gehl Architects rådgiver Svendborg Kommune i hvordan havnen og bymidten sammenbindes. Men det verdensanerkendte arkitektfirma optræder også på den internationale scene – for eksempel med at skabe bedre forhold for cyklister og fodgængere i New York.
(Foto fra Svendborg havnen og byen – byrums- og bylivsundersøgelse)

Download Gehl Architekts projektoplæg: World Class Streets
Download: Svendborg havnen og byen – byrums- og bylivsundersøgelse
Læs også: Verdenskendt arkitekt rådgiver kommunen
Se: www.fremtidenshavn.dk

Svendborg Kommune er iøjeblikket igang med en større analyse af overgangszonen mellem havnen og bymidten -dens forbindelser og byrum. Formålet hermed er at afdække potentialer, begrænsninger og eventuelle dilemmaer som måtte opstå i denne proces.
Næste skridt i fasen bliver at identificere og udarbejde en strategi for, hvordan bymidten og havnen kan sammenbindes, og herunder hvordan der skabes nye forbindelser og attraktive byrum i overgangszonen.
I arbejdet hermed lader kommunen sig rådgive af Gehl Architects som har stor erfaring med sådanne byudviklingsprocesser over hele verden.

New York får flere cykelstier og grønne pladser efter dansk model
På streetblogs kan man læse om hvordan den danske arkitekt og professor Jan Gehl rådgiver byplanlæggere i verdens storbyer og metropoler i bedre og grønnere bymiljøer at færdes i.
Jan Gehl har stået for store byplanlægningsprojekter i bla. London, Sydney, Melbourne, Amman (Jordan) og i København. Og nu er turen også kommet til New York, hvor borgmester Mike Bloomberg har besluttet, at byen skal gøres grønnere, og betingelserne for de cyklende og gående New Yorkere skal forbedres væsentligt. Storbyen skal give plads til livskvalitet, og gademiljøerne skal redesignes til andet end blot at være korridorer hvor bilerne kører frem og tilbage.
Læs mereKommentarer: 3 kommentarer

Vejen mod de bilfrie byer (kladde)

16. februar 2009


Gehl Architects rådgiver Svendborg Kommune i hvordan havnen og bymidten sammenbindes. Men det verdensanerkendte arkitektfirma optræder også på den internationale scene – for eksempel med at skabe bedre forhold for cyklister og fodgængere i New York.
(Foto fra Svendborg havnen og byen – byrums- og bylivsundersøgelse)

Download Gehl Architekts projektoplæg: World Class Streets
Download: Svendborg havnen og byen – byrums- og bylivsundersøgelse
Læs også: Verdenskendt arkitekt rådgiver kommunen
Se: www.fremtidenshavn.dk

Svendborg Kommune er iøjeblikket igang med en større analyse af overgangszonen mellem havnen og bymidten -dens forbindelser og byrum. Formålet hermed er at afdække potentialer, begrænsninger og eventuelle dilemmaer som måtte opstå i denne proces.
Næste skridt i fasen bliver at identificere og udarbejde en strategi for, hvordan bymidten og havnen kan sammenbindes, og herunder hvordan der skabes nye forbindelser og attraktive byrum i overgangszonen.
I arbejdet hermed lader kommunen sig rådgive af Gehl Architects som har stor erfaring med sådanne byudviklingsprocesser over hele verden.

New York får flere cykelstier og grønne pladser efter dansk model
På streetblogs kan man læse om hvordan den danske arkitekt og professor Jan Gehl rådgiver byplanlæggere i verdens storbyer og metropoler i bedre og grønnere bymiljøer at færdes i.
Jan Gehl har stået for store byplanlægningsprojekter i bla. London, Sydney, Melbourne, Amman (Jordan) og i København. Og nu er turen også kommet til New York, hvor borgmester Mike Bloomberg har besluttet, at byen skal gøres grønnere, og betingelserne for de cyklende og gående New Yorkere skal forbedres væsentligt. Storbyen skal give plads til livskvalitet, og gademiljøerne skal redesignes til andet end blot at være korridorer hvor bilerne kører frem og tilbage.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Negativ fremtid for Femte Maj Plads

13. februar 2009


Foreningen By og Land- Sydfyn udtaler, at det er en skammelig og arrogant handling overfor beboerne og kommunens netop vedtagne arkitekturpolitik, at kommunen fælder en stor mængde træer til fordel for etablering af en ny rundkørsel ved Femte Maj Plads. 
www.byogland-sydfyn.dk

Download: Skitsetegning af rundkørsel ved Femte Maj Plads

Foreningen By-og Land-Sydfyn har via dagspressen erfaret, at Femte Maj Plads af hensyn til biltrafikken skal belastes med en stor rundkørsel. Da det er åbenlyst, at netop denne plads er særlig helstøbt og unik for Svendborg. På kommunens hjemmeside findes materiale om projektet, og det er skræmmende læsning, set i et by- og landskabsarkitektonisk perspektiv.
Læs mereKommentarer: 2 kommentarer

Cittaslow nyheder november 2008

16. november 2008


Se også:
Svendborg Kommunes Cittaslow side
Cittaslow bloggen

Cittaslow Svendborg
November 2008

Evaluering af Tankegangen
Arrangementet ’Cittaslow-Tankegangen’ den 4. oktober 2008 er evalueret sammen med de deltagende aktører. Billeder fra dagen kan ses på mitsvendborg.dk Der er potentialer i at videreføre Tankegangen som tilbagevendende begivenhed. Mere om evalueringen på mitsvendborg.dk.
Tankegangen er et Cittaslow-arrangement, hvor Svendborg Kommune i samarbejde med borgere og aktører fra erhvervs-, uddannelses- og kulturområdet vil inspirere til Cittaslow-oplevelser med nærvær og samvær, tradition og fornyelse, sansning og refleksion.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Download det nye projektforslag for udvidelsen af Svendborg bycenter

15. oktober 2008


Et nyt skitseforslag til en udvidelse af Svendborg bycenter er nu præsenteretfor byrådet.
Tegning: C&W Arkitekter/ Årstidernes Arkitekter

Download hele den nye projektbeskrivelse her
Læs også: Bilerne i byen

Et nyt projektforslag til udvidelse af Svendborg bycenter udarbejdet af det lokale arkitektfirma C&W Arkitekter samt nu også med Årstiderne Arkitekter som har tegnestuer i henholdsvis Danmark, Norge og Sverige, er netop præsenteret for politikerne i Svendborg Byråd. Målet er en politisk principbeslutning i næste måned, som danner grundlag for et nyt lokalplanforslag for området.
Læs mereKommentarer: 4 kommentarer

Ulovligheder på Svendborg Vandrerhjem

20. september 2008


Den fredede hovedbygning af det tidligere Langes jernstøberi.
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn retter skarp kritik af forløbet i forbindelse med det ulovligt udførte arbejde på den fredede hovedbygning af det tidligere Langes jernstøberi. Foreningen efterlyser i en pressemeddelelse en offentlig redegørelse for sagsforløbet.
   Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php