150 search results for "arkitektur"

Borgermøde med vind i sejlene

20. juni 2008


Fotos og visualisering fra forslag til lokalplan 513.
Øverste foto viser de eksisterende forhold set fra en have på Otte Rudsvej.
Nederste billede er en visualisering af fremtidige forhold, med en udvidelse af lystbådehavnen.

Download lokalplanforslag
Download Miljøvurdering

Planskitse lystbådehavnen


Rådhuskantinen var fyldt da der i aftes blev afholdt borgermøde om udvidelsen af lystbådehavnen. Værterne var Svendborg Kommune, som havde inviteret til borgermødet i forbindelse med høringen af lokalplanforslag 513 samt forslag til kommuneplantillæg 5.12
Læs mereKommentarer: 3 kommentarer

Den runde lystbådehavn

9. juni 2008

I forbindelse med høringsfasen for lokalplan nr. 513 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 5.12 omhandlende udvidelse af Svendborg lystbådehavn, bringer mitsvendborg en række indlæg modtaget til debatten om emnet.
Du er også velkommen til at bringe dine overvejelser med i debatten. Det kan du gøre ved, at kommenterer indlæggene her på bloggen, eller skrive til mitsvendborg@gmail.com

Dette indlæg er skrevet af Peter Vig Vandsø, Formand for beboerforeningen omkring lystbådehavnen www.befool.dk

Jeg har efterhånden svært ved at finde ud af, hvorfor det lige er den runde lystbådehavn, der skal udvides. Er det fordi politikerne i sin tid har lovet Svendborg Amatørsejlklub en udvidelse, da Svendborg Sund Sejlklub fik en stor og flot lystbådehavn i Rantzausminde? Er det fordi, politikerne håber at trække pengestærke fynboer til Svendborgs bymidte ved at tilbyde dem en plads til deres kæmpebåd? Eller er det fordi der simpelthen ikke findes andre steder langs Svendborg kommunes lange kyststrækning, hvor det kan lade sig gøre at udvide eller bygge nyt?
Læs mereKommentarer: 16 kommentarer

By og Land- Sydfyn lægger op til højhuspolitik

4. april 2008


I 2005 fik By og Land- Sydfyn indskrevet arkitekturpolitik som et mål i kommuneplanen for Svendborg Kommune.
Foreningen er i dag repræsenteret i en nedsat referencegruppe under Udvalget for Miljø- og Teknik som arbejder med en konkretisering af en arkitekturpolitik.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Kreative med visioner

15. februar 2008


Det var ikke tilfældigt at initiativtagerne til Kreativt Forum 14. og 15. februar i S.G.Hallen
havde valgt orange som gennemgående farvetema for de to spændende dage. Orange symboliserer nemlig ”kreativitet, spontanitet og skaberenergi” hvilket må siges har ramt plet med arrangementet i 2 dages selskab med et udpluk af de kreative fags mangfoldighed.
Læs mereKommentarer: 3 kommentarer

Kreativt Forum 08

12. februar 2008


Kreativt Forum 08 er to dage med masser af input, indsigt, netværk, AHA!
og underholdning i SG Hallen i Svendborg.
Se mere her: www.kreativt-forum.com
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Multihus- og bibliotek på havnen

29. oktober 2007

29.10.2007
af: Birgitte Karmann Roslev, bibliotekschef

Hvem vil være med i debatten om denne dejlige idé?
Svendborgs borgere fortjener ikke bare et nyt bibliotek – men et multihus, et fyrtårn, som vi alle kan glæde os over – bruge – være sammen i – aktivt fylde med kulturelle tiltag. Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Byudvikling

18. oktober 2007

okt 14

Udvikling af Silvangrunden Del 1.

Ikke kategoriseret No Comments »Fotos og illustration: “Silvangrunden” fra Jernbanegade idag
“Korsgadehave” og “Den Spanske trappe” i Rom

14.10.2007 Henrik Fog-Møller, Landskabsarkitekt og beboer Skattergade 13

Eftertanke i en sen nattetime efter ’nabomødet’ 10.okt. i Færgegården.

’Living development’ ved Lars Klitgaard, er et udviklings-firma i Odense, som også har været bygherrer på ’Bio-grunden’, har ladet Praksis-arkitekterne udarbejde et projekt på Silvan-grunden, på Jernbanegade, -som omfatter ’19 attraktive udsigtslejligheder, special-butikker, 200 underjordiske parkeringspladser og en grøn byhave –og, som arkitekterne skriver i pressemeddelelsen fra sept. 07: -’…med plads til leg og en kop kaffe i solen….’.
Jeg havde ikke set projektet før, havde ingen forkendskaber eller forudfattede meninger og mødte op på foranledning af en husdelsomdelt invitation, møntet på ’nære naboer’.
Projektet blev præsenteret af arkitekterne ved en power-point fremvisningen, sobert, professionelt og engageret.
Hvis nogen vil følge med, kan projektet ses på www.lkd.dk, hvor projektet er præsenteret.
Først nogle finansielle betragtninger. Vi må jo respektere de finansielle forudsætninger.
Det er dyrt at bygge, og det hele skal gå op i en højere enhed. En bygherre skal købe grunden, hyre teknikere til at rådgive sig, afholde byggeudgifter, løbe risikoen og under normale omstændigheder gerne have en lille fortjeneste med i baglommen, når de går til nye projekter. Det er fair nok. Sådan er vilkårene.
Eventuelle protester over en sådan fremgangsmåde skal afleveres ved folketings- og kommunevalg.
Og så melder spørgsmålet sig straks: Hvordan kan 19 ’attraktive udsigtslejligheder’, nogle arealer til specialbutikker, som der er ledige m2 til andetsted i byen, kunne finansiere en oprensning af den stærkt forurenede grund, en parkeringskælder til 200 biler, en offentlig byhave af dimensioner, og en udgave af den spanske trappe langs Jernbanegade ??
Det kan ikke lade sig gøre.
Men det er vel heller ikke det vi var inviteret til at debattere.Vi skal orienteres om ideen, -projektet, -som nu er afleveret i kommunen for en første reaktion. Herefter skal der, når kommunen er nogenlunde med på ideen, -hvis de er det, udarbejdes lokalplan, som skal sendes i offentlig høring, formodentlig afholdes borgermøde med anledning til bemærkninger og indsigelser, osv. –inden planen er en realitet.
Der er lang vej igen, men dette første indledende og orienterende møde var begyndelsen.
Og der er grund til at takke Living Development for initiativet. Det er ikke altid en bygherre gider orientere de berørte på denne måde.
Den ret negative reaktion fra beboermødet må opfattes som et stort engagement fra de omkringboende, som forhåbentligt kan vendes til positivitet og medhold efterhånden som projektet udvikles og tilrettes.
Nedenstående er ikke et referat fra mødet, selvom mange synspunkter er sammenfaldende med kommentarer som fremkom her, -men står udelukkende for egen regning:
Nogle by-arkitektoniske betragtninger:Området ligger mellem Skattergade, en af Svendborgs ældste gader, en såkaldt ’voldgade’
Og Valdemarsgade, som er en ’nyere’ gade udenfor volden, langs kirkegården og det senene opførte sygehus. Denne del af byen blev ’ofret’ for jernbanen i slutningen af 1800-tallet hvad angår kontakten til havnen og kysten. Gammel skade. Det retter vi op på en anden gang.
Udover de meget gamle huse i Skattergade, rigtige byhuse i 1,5-2,5 etager med alle de kvaliteter, som man kan komme i tanke om, store og pragtfulde haver, ligger der nogle lidt senere bebyggelser i Korsgade og villaer i Valdemarsgade af stor bymæssig kvalitet.
Det er hvad man kunne betegne som udkanten af bymidten med en stærk historik baggrund, og en tilsvarende stærk kulturelt bestemt arkitektur.
Midt i dette arkitektoniske brændpunkt ligger så Silvan trælasthandel, som nu har valgt at flytte ud til for dem at se mere tidssvarende lokaliteter. Fred være med det. Jeg vil savne at kunne gå ned og købe en ny fatning til lampen, som ikke kan mere, -eller et par skruer.
Og hvad skal vi så bruge al den plads til ?Henrik Fog-Møller, Landskabsarkitekt MDL.PLR.
Skattergade 13
5700 Svendborg

okt 14

Udviklingen af Silvangrunden Del 2.

Ikke kategoriseret No Comments »


Aktiviteter i gadeplanet fra “Ramblaen” i Barcelona


Tilstødende havemiljøer fra Skattergade til Silvangrunden

14.10.2007 Henrik Fog-Møller Landskabsarkitekt og beboer i Skattergade.

Boligbebyggelse –er det naturlige svar. Der er behov for –og plads til nye boliger i bymidten, -hvis vi rydder lidt op, -hvis vi respekterer bymidten, -hvis vi respekterer arkitekturen og kulturen, -’ånden i byen’.

’Ånden i byen’ omfatter ikke plads til 7-8 etages bygværker, -ikke nogen steder, -og slet ikke i den gamle historiske bydel –eller i dens umiddelbaer nærhed. Det blev nævnt på orienteringsmødet, at der måske kunne bygges højt i området omkring FAF-bygningerne i nord og omkring Sygehuset i syd . Det er muligvis rigtigt. Men ikke i den gamle by.
Byhave-ideen:
Svendborg by er begavet med en nogenlunde intakt adgang til både land og vand. Det er en enestående situation, som vi skal kæmpe for at opretholde, forbedre og udbygge. Mange havnebyer er forlængst ’bukket under for udviklingen’, anlagt omfangsveje langs deres havn, og solgt arealerne til højestbydende.
Vi har i bymidten god adgang til både grønt og blåt, og set udfra en rekreativ vurdering er vi rimeligt velforsynede. Hertil kommer, at store dele af midtbyen som sådan har værdier som ’rekreativt område’ i sig selv, -og det er det aller smukkeste.
Tanken om anlæg af en ny bypark på Suilvan-grunden er ’varm luft’. Det lyder godt, -og en tekst på planen: ’Petanguebane’ sælger. Men den holder ikke.
Vi skal udvikle byen med respekt for den offentlige adgang, javel, -ligesom man næsten overalt i Svendborg allerede nu kan skyde genvej gennem kendte porte og smøger, -eller over Silvangrunden f.eks.
Men en ny offentlig byhave på denne position er der ikke brug for. Den vil ikke lykkes.
Krøyers Have er eksempelvis en bypark af dimensioner, historisk baggrund, central beliggenhed, annekteret af de unge, plads til store udendørs arrangementer, -men ’Silvan-parken’ ? nej! Den tror jeg ikke på.
I øvrigt ligger byhaven ovenpå en parkeringskælder med luftige ideer om plantning af træer i underjordiske bede. Det bliver ikke til noget godt. Det kan ikke lade sig gøre.
Og det har ingen mening på dette sted. Et indslag i debatten nævnte, at ’byhaven’ ville ligge på Crazy-Daisy’s unge gæsters ’på vej hjem tur ’. Det kunne man forestille sig, -og hvilken byhave bliver det så ?
Trappeanlæg mod Jernbanegade:Trappeanlæg mod hvad ? Jernbanegade er dødsyg, og der kommer ikke til at sidde børn og smukke mennesker som på arkitekttegningerne og ligne nogen fra Ramblaen i Barcelona.
Den holder ikke. I øvrigt er trappen også primært opfundet for at skjule en terrænforskel på ca. en halv etage fra gadeniveuaet i Jernbanegade til niveau 0 i bebyggelsen, altså dækket over parkeringskælderen.
Parkeringskælder til 200 biler:Underjordisk parkering !! Det gamle udtryk: ’det koster en bondegård’ er ikke tilstrækkeligt her. Uanset om bygherren eventuelt er i stand til at hælde de ekstra adskillige mange millioner i projektet, som en sådan konstruktion vil repræsentere, vil sådanne millioner være væsentligt bedre anbragt andet sted i byen, hvor vilkårene for anlæg af noget sådan er væsentligt bedre. Silvangrunden er omtrendt det dårligst tænkeligt sted at etablere en underjordisk parkering. Det er ganske simpelt hen spild af gode værdier. (Blødbund, forurening mm.) Hvis bygherren føler at der er behov for at medvirke til at løse Svendborgs parkeringsproblemer, kan det anbefales, at et tilsvarende beløb, som der må være indregnet i budgettet til anlæg af underjordisk parkering på denne position, stilles til rådighed andet sted, hvor de måtte være væsentligt mere rentable.Attraktive udsigts-lejligheder:Det er nok rigtigt for de øverste etager, som løftes anseeligt over niveau. Men det er dog et fåtal. Og skal disse 10-12 lejligheder betale gildet –på bekostning af så mange gener for de omkringboende ?Det er jo ikke alene Svendborgsund, der skabes udsigt til. –også til alle de omkringliggende privathaver. Der var ved mødet mange betænkeligheder fra haveejere i nabolaget, som vil kunne mærke skyggevirkninger og visuelle påvirkninger fra et byggeri af disse dimensioner.
I ’gamle dage’ placerede vi os bag ved de allerede liggende boliger, men højere, så vi kunne se henover dem, -eller, hvis vi havde hår på brystet, foran dem, så det pludseligt var os der havde udsigten over alle herlighederne. Sådan er det ikke mere –eller er det ?
Små liberale erhverv ?:Er det ikke også ’varm luft’ ? Vi har i Svendborg rigtigt mange små forretninger, som hører ind under betegnelsen ’liberale erhverv’. Det er overmåde lykkeligt, selvom man ofte kan undre sig over hvad de lever af. Er der plads til flere ? Er den eksiterende bygningsmasse i den gamle by ikke fuldt tilstrækkelig ? –eller er de mange tomme butikslokaler på en eller anden måde udtryk for, at vi har brug for flere ?
Der er utroligt mange frisørsaloner, næsten lige så mange butikker med babytøj, et utal af små butikker med livsstil-varer, en guds velsignelse af modebutikker, -til alle aldre og køn, vin-og tobakshandlere, en af landets bedste fiskehandeler, to fortræffelige slagtere, oriental-markeder og 3-4 supermarkeder med dagligvarer for enhver smag og pengepung.
Er det ikke bare ord, når vi i planlægningen siger, at her kan ligge en lille hyggelig butik, som handler med …..?
Der er flere problematiske brikker i hele dette projekt.Der bygges ekstremt højt for at få plads til alle disse kvadratmetre på en minimal plads, og for at kunne kalde dem ’attraktive udsigtslejligheder’.
På den måde opnås en vis afstand til naboskel, -og der er naturligvis en gevinst.
At der også skal opnås afstand til Jernbanegade, synes lidt uforståeligt. Var det dog ikke bedre at søge at stramme lidt op på dette meget brede og kedelige trafikbånd ?
Al den plads, der ’bliver tilovers’, males grøn og bliver kaldt bypark, byhave, -selvom der ikke er brug for –eller fremtid for nogen byhave på dette sted.
Så tilbydes byen en parkeringskælder på 200 biler, som dels vil være helt urimeligt omkostelig på dette sted på grund af jordbundsforholdene, dels generere mere trafik i Korsgade og medfører en trafikalt set meget kompliceret ud/indkørsel ved Jernbanegade.

I øvrigt passer parkeringskælder- og byhaveideen ikke rigtigt sammen. Det er svært at få store træer til at vokse ovenpå et parkeringsdæk. Det søges løst ved at plante træerne i P-kælderen i håbet om at de vil vokse op gennem en udsparing i dækket. Det bliver godt nok ikke de første mange år, og det bliver nogle dyre træer.

Henrik Fog-Møller, Landskabsarkitekt MDL.PLR.
Skattergade 13
5700 Svendborg

okt 14

Videoklip over området ved Silvangrunden

Ikke kategoriseret No Comments »

Se her videoklip over det omkringliggende område til Silvangrunden

okt 11

Debatmøde om højdebyggeri på Silvangrunden

Ikke kategoriseret 3 Comments »


”Spændende, ambitiøst og anderledes byggeri – men fuldstændig fejlplaceret og uharmonisk midt i byen”.Sådan lød den generelle holdning fra omkring 70 fremmødte beboere og interesserede borgere i området omkring Silvangrunden, som var indbudt til Cafe`- debatmøde på ”Færgegården” ved det gule pakhus i aftes 10.10.

Arrangøren var bygherren Living Development (tidl. LK Development) som sammen med arkitektfirmaet Praksis Arkitekter præsenterede det nye projektforslag for byggeri på grunden.
De to indehavere og arkiteketer fra Praksis – Mette Tony og Mads Bjørn Hansen, var begge til stede ved debatmødet, hvor bygherren og indehaveren af Living Development Lars Klitgård havde valgt at sende 2 repræsentanter istedet.
Projektet blev fremstillet af Mette Tony, som lagde vægt på den ambitiøse profil i projektet. Et markant byggeri af høj arkitektonisk kvalitet i 6 etager med parkeringfacilliteter til 200 biler under niveau samt i stueplan. Dette kombineret med liberale erhvervslejemål til og med 1.sal. Herover 4 etager med lejligheder på i alt 29 stk. med attraktive udsigtslejligheder over Svendborgsund på toppen. Endvidere omfatter projektet et byggeri i Korsgade i 3 etager, på grunden med den nuværende motorcykelforretning.
Hele projektet har fået navnet ”Korsgadehave” som kendetegnende for områdets rammer i gadeplanet, hvor der som én af hovedideèrne i fremstillingsmaterialet skal anlægges en større byhave frit tilgængeligt for byens borgere.
De fremmødte borgere og beboere udtrykte især bekymring over højden på byggeriet og de faktorer høj bebyggelse generelt afføder. Mange beboere var betænkelige ved skyggepåvirkningerne samt hvilke indbliksgener et højt byggeri ville påføre de omkringliggende havemiljøer. Arkitekt Mette Tony forklarede, at man netop havde været særlig opmærksom på dette i udformningen af bygningerne, men at også Svendborg kommune havde bedt om yderligere materiale i forhold til synliggørelsen af disse ting.
Beboere i området gjorde opmærksom på de meget løse og våde bundforhold, og udtrykte bekymring for eventuelle sætningsskader ved en pillotering, som set ved de omkringliggende boliger ved det nye sygehusbyggeri, samt ved opførelsen af Bio-kareèn.
Biokomplekset som samme bygherre har opført, blev i løbet af aftenen flere gange bragt ind i debatten som et eksempel på manglende fornemmelse og samspil med det omkringliggende miljø. Man frygter nu, at Korsgadehave kunne spolere området yderligere hvis der ikke skæres af højden på byggeriet.
Også Byhaven blev bragt på banen som en ide`der meget let kunne ende op i en skrivebordsillusion. Eksempler om markant ændrede vindforhold i gadeplanet ved højdebyggerier blev nævnt flere gange som en væsentlig faktor for ikke at bygge i højden, men i stedet fokusere på livet i gadeplanet og tiltrækningskraften heraf.
Desuden var der skepsis over hvilke trafikale ændringer byggeriet ville påføre området. Især den øvre del af Skattergade blev fremhævet som en i forvejen belastet trafikal vej, som ikke kan bære yderligere trafik.
Living Development og Praksis Arkitekterne arbejder nu videre med de input mødet gav og afventer nu Svendborg kommunes svar på projektforslaget.
Bloggen her kan naturligvis stadig benyttes som dialogværktøj i den videre udviklingsproces af området. Vi skal huske på, at det er INDEN man er færdig med sine egne overvejelser, at inputtene er afgørende for det færdige resultat.
Christian Dan Jensen
Skattergade 7B
Svendborg
Se hele projektforslaget her: http://www.lkd.dk/files/20070906_korsgadehaveLIGHT.pdf

okt 10

Radio Diablo interview om byggeri på Silvangrunden

Ikke kategoriseret No Comments »

I forbindelse med Cafe`debat-mødet 10.10. om byggeriet på Silvangrunden i Svendborg midtby, bringer Radio Diablo et interview med Christian Dan Jensen, talsmand for beboerne i området omkring den gamle bydel. Interviewet er en opfølgning på aftenens debat og indhold.
Hør interviewet live på Radio Diablo på 107,7 Mhz torsdag 11.10. mellem
8-8:30 og følg udviklingen løbende i Radio Diablo og naturligvis her på bloggen

www.radiodiablo.dk

okt 09

Cafe`- debatmøde om Silvanbebyggelse

Ikke kategoriseret 1 Comment »
(Klik på èt af billederne for størrer format)

Siden 02.10. har det været muligt her på bloggen, at kommenterer det nye projektforslag for byggeri på “Silvangrunden” (se indlæg og kommentarer til:”Højdebyggeri på Silvangrunden)
Initiativtager og ejer af grunden Living Development, indbyder til Cafe`- debatmøde ons.10.10. kl.19-21 på “Færgegården” ved lystbådehavnen for de nærmeste beboere, hvor ideòplægget til “Korsgadehave” som projektet er døbt, fremstilles og lægges op til åben debat.
Du kan stadig komme med dit input i kommentarfeltet her på bloggen.

Christian Dan Jensen 09.10.2007

okt 02

Højdebyggeri på Silvangrunden

Ikke kategoriseret 6 Comments »
Christian Dan Jensen 02.10.2007Silvangrunden midt i Svendborg by, har over længere tid været et utilpasset og identitetsløst område, dels som byggemarked og dels som et kedeligt parkeringsareal. Området indbyder afgjort til fornyelse og spændede byplanlægningstanker, samtidig er det et område som lægger op til at udnytte langt bedre end det har været i årtier.

Grunden er nu købt af udviklingsselskabet LK Development A/S som har planer om at opføre boligbebyggelse på grunden kaldet ”Korsgadehave”.
Der har tidligere været udarbejdet skitsetegninger af Clausen og Weber arkitekter (”Terassehusene”) men disse er nu forkastet og nye tegninger fra Praksis arkitekterne ligger fremme.
Jeg vil ikke selv her på bloggen gå i deltaljer med de to projektforslag som har været fremme, men derimod opfordre til input her på bloggen, fra borgere, ekspertgrupper samt ikke mindst beboere i området til, i hvilken retning området kan udnyttes bedre end på nuværende, og hvordan det bør udvikles formålstjentligt for både beboerne, kommende tilflyttere og bymidten som helhed.
Jeg vil dog bidrage med en række væsentlige faktorer som spiller ind:
– Bebyggelseshøjden på det nye projektforslag er på to bygninger i 5-6 etager
– Der etableres p-pladser under niveau med plads til 200 biler
– Der anlægges et grønt parkareal frit tilgængeligt for alle byens borgere
– Vil et sådant ambitiøst projekt tiltrække bosættere udefra?
– Hvordan sikres de unikke gamle havemiljøer i den øverste del af Skattergade?
– Hvilke vind- og klimatiske forandringer vil højt byggeri tilføre området?
– Er de arkitektoniske forhold i samspil med det øvrige område?
– Hvilke indbliksgener vil naboere til byggeriet udsættes for?
Hvad er din mening?Christian Dan Jensen – Okt.2007Se hele projektforslaget her:
www.lkd.dk

okt 02

Badeanstalt ned til Svendborgsund

Badeanstalt No Comments »


Projektet går i korte træk ud på at lave en badeanstalt, hvor man både kan bade og samtidigt slappe af og nyde udsigten over Svendborg Sund. Anlægget vil bestå af badebroer med mulighed for ophold samt et opholdsområde på land med bænke, sandområde, græs, buske/træer etc.

Anlægget skal ligge på en kommunalt ejet grund, som ligger på Øreodden ved Strandhuse i Svendborg – lige bag ved Sct. Jørgens kirke, hvor Hr. Møllers familie ligger begravet.
Anlægget vil dels være til glæde for områdets beboere og dem der besøger kirken, men da den sydfynske øhavssti passerer grunden, vil det også være til glæde for de mange vandrende, der gerne vil have et hvil og nyde udsigten og vandet!
Anlægget har bred folkelig appel og vil bidrage til udfoldelsesmuligheder iform af:
– mulighed for både sommer- og vinterbadning
– bade og legefaciliteter for små børn og deres (bedste)forældre
– mulighed for at sætte en kajak i vandet
– hvilested for alle dem der vandre af den sydfynske Øhavssti (stien passerer grunden)
– fra en bro vil der være en helt fantastisk udsigt over Svendborg sund og det liv der er på og ved sundet.
– der vil være mulighed for at hvile benene og spise madpakken/ drikkekaffen for alle dem der går søndagstur i området.
– og sidst, men ikke mindst vil det være den eneste offentlige adgang til at bade øst for byen, hvilket vil give rigtigt mange borgere stor glæde.
Svendborg kommune har ikke alle de midler til rådighed som kræves til dette ambitiøse projekt. Derfor arbejder vi med en model hvor kommunens midler suppleres med sponsorater fra det lokale erhvervsliv og fonde samt en indsamling hos områdets beboere som organiseres i et badelaug. Jeg har fået mange positive tilkendegivelser fra såvel private som virksomheder
tillige med en hensigtserklæring om delvis finansiering af projektet fra kommunen samt tilsagn om, at de vil stå for drift og vedligeholdelse.
Af de kr. 400.000 som der er budgetteret med vil kommunen vil stå for halvdelen (landanlægget) og herudover fremtidig vedligehold. Badelauget forventes at kunne rejse 50.000 hos lokale beboere. Det lokale erhvervsliv og fonde skal gerne bidrage med de resterende kr. 150.000.Strandhuse badelaugMichael Nørregard Wilkens
Niels Hansens Vej 29
5700 Svendborg
mnw@pinpointers.dk
Sponsorstøtte klik her:
http://mail.google.com/mail/?attid=0.1&disp=vah&view=att&th=115749d3bb3249f0

okt 02

Svævebane mellem de Sydfynske øer

Ikke kategoriseret No Comments »


Michael Rasmussen fra Ærø er kommet med den fantastisk idé, som Ærø Kommune desværre afviste i 2005, så manden ikke fik den forventede støtte fra EU og det er virkelig synd, for han har efter min mening tænkt utraditionelt, fremadskuende og CO2-besparende med sit forslag til anderledes infrastruktur.
Det vil samtidig sætte Sydfyn på Europakortet – hvis ikke på Verdenskortet med hensyn til turisme.

Michael Rasmussen har foreslået, at der laves tovbaner – gondolfart – mellem f.eks. Ærø, Drejø og Fyn.
Det vil på den måde tage 20 min i stedet for 75 min at komme frem og tilbage.
Det betyder, at man vil kunne bo på øerne og gå på en videregående uddannelse eller på arbejde på Fyn – gymnasieelever og lign. vil ikke længere være nødt til at flytte hjemmefra for at gå i skole og ærøboer vil
ikke være nødt til at bruge 5 kvarter hver vej for at arbejde på Fyn – eller omvendt, når virksomheder på Ærø mangler arbejdskraft.
Samtidig vil det blive en fantastisk turistattraktion – tænk at sidde i en gondol og kigge ud over det sydfynske øhav ind over fuglebeskyttelsesområder, skov, vand og marker!Det vil også være lydsvag transport, som tilgodeser de bløde trafikanter , fodgængere og cyklister.CO2 udslippet vil kunne nedsættes, da vindmøller vil kunne levere energien til svævebanen.Der er også en økonomisk fordel – der snakkes og snakkes om hvor mange færger der skal gå mellem øerne i det sydfynske øhav inkl. Ærø – men der er ingen penge, færgerne er dyre i anskaffelse og drift og de slides ned.
Det tager også lang tid at sejle mellem øerne, så de affolkes fordi man ikke kan bo på en ø og arbejde på fastlandet – eller omvendt – det hænger bare ikke sammen.
Ærøskøbing-Svendborg svævebanen kunne udelukkende være person- og cykeltransport. Bil- og fragttransport vil stadig være mulig via Marstal, Faaborg og Als – og sidst Flensborg. Man ville kunne spare en færge samtidig med at man sikrede hurtig pendler-transport. Modellen kunne bruges ved mange andre ø-forbindelser.
Det er ikke sikkert, Michael Rasmussen har valgt den mest hensigtsmæssige linjeføring – det må diverse eksperter kunne vurdere – men idéen er virkelig god.
Svendborg Kommune bør se alvorligt og med åbent sind på Michael Rasmussens idé om en svævebane mellem øerne og gå i samarbejde med Ærø Kommune, så det også bliver muligt at skaffe EU-midler til projektet.
Jeg har hørt, at man overvejer at flytte ærø-forbindelsen til Rantzausminde – det giver endnu mere mening, hvis færgen erstattes med en svævebane – Drejø og Ærø vil kunne blive en del af Svendborgs opland i forbindelse med Tankefuld-projektet
Med venlig hilsenElisabeth Lehner
www.lehner.dk

sep 29

Arbejds- og idegruppe om Tankefuld

Ikke kategoriseret No Comments »


Susanne Riber og Christian Dan Jensen 29.09.2007Onsdag den 3. okt. kl. 17-21 inviterer Svendborg kommune til dialog-workshop i Egense forsamlingshus. Det skal handle om den nye landskabsby Tankefuld.

Tankefuld er et 800 hektar stort område mellem Rantzausminde, Faaborgvej, Højensvej og Ryttervej. På mødet skal drøftes flere emner, som har betydning for udviklingen af landskabsbyen Tankefuld. På mødet vil Christian Dan Jensen fra By og Land-Sydfyn og Susanne Riber, som repræsentant for Egense-Rantzausminde beboerforening, foreslå at der oprettes en arbejds- og idegruppe, der skal bestå af folk med interessse i den nye bydel. Arbejdsgruppens formål vil være, at opsamle input fra alle borgere med interesse i udviklingen af Tankefuld, og videreformidle i direkte dialog med Svendborg kommunes planlægningsafdeling. Vi håber at mange møder op, så vi kan være med til påvirke udviklingen.
Vi lægger op til en bred debat, og opfordrer alle med interesse for sagen om at komme med deres input her på bloggen. Alle input vil således blive opsamlet af arbejdsgruppen og kanaliseret videre i beslutningsprocesserne.
Susanne Riber og Christian Dan JensenSe også Tankefuldprojektets hjemmeside og tilmeld dig nyhedsbrev på:
www.svendborg.dk/Tankefuld

aug 23

Landskabsbyen Tankefuld

Ikke kategoriseret No Comments »

Denne blog er et spændende initiativ, som mange helt sikkert vil benytte for at følge med og deltage i debatten om byen og dens fremtid. Jeg har set de sidste indlæg og det tegner godt.Som Rudi Rusfort Kragh siger, kan ord ikke stå uden handling, så jeg vil supplere med et nyt emne i debatten, som ikke kun skal være ord på en blog men et konkret initiativ, der skal påvirke byens fremtid.

Dele af Tankefuldområdet vest for Svendborg skal bebygges og der skal lægges planer for hvor meget, hvordan, boliger- højt/lavt, erhverv, grønne områder og nye vejrføringer. Et meget spændende projekt som må få alle som interesserer sig for by og land op af stolen.
Vi har flere uheldige eksempler på kedeligt boligbyggeri i og omkring Svendborg, det skal ikke gentages. Feks områder med kedelige ens tæt lav bebyggelse og fantasiforladte parcelhuse. En samlet plan for Tankefuldområdet skal forhindre at grimme fantasiløse bygninger og hovsaløsninger ødelægger et naturskønt areal.
Området strækker sig fra Fåborgvej over Heldagervej og Skovsbovej til Rantzausminde og Egense og er i dag kendetegnet ved spredt bebyggelse koncentreret om Rantzausminde, Skovsbo og Egense. Der ligger små og større gårde, villakvarterer, lidt tæt lav bebyggelse, skoler, sportshal, brugs og lidt småerhverv. Trafikken til området kommer fortrinsvis ad Rantzausmindevej, som i dag er en meget trafikeret vej, og Skovsbovej. Midt i området ligger den meget karakteristiske ås, som strækker sig fra Skovsbo ud til Egense og giver landskabet karakter. Rantzausminde er allerede tæt bebygget og der er bygges nu med stor hastighed ud mod Højensvej i Egense.
Byrådet har besluttet at Tankefuld skal bygges på landskabets præmisser, der skal lægges vægt på rekreative og oplevelsesmæssige kvaliteter og at den nye bydel skal have en ”selvstændig identitet som landskabsby; en Cittaslowby, der både respekterer de svendborgensiske traditioner og kvaliteter, men samtidig peger fremad med nye visioner for og rammer om det gode liv”.
Byen har indbudt flere arkitekt-og ingeniørfirmaer til at deltage med deres ideer for området, og det skal blive spændende at se deres første ideer inden nytår. Men Svendborg har mange aktive og engagerede borgere, som helt sikkert også har nogle ideer om og indsigt i hvad Tankefuldområdet kan indeholde.
Nu kommer det konkrete. Jeg vil gerne, sammen med Christian Dan Jensen fra By og Land- Sydfyn, tage initiativ til at borgere med lyst til at debatterer fremtiden for Tankefuldområdet, mødes i en arbejdsgruppe. Vi forventer at arbejdsgruppen mødes i begyndelsen af september. By og Planafdelingen Svendborg Kommune er orienteret om vores initiativ, de støtter os med forskelligt materiale, og de vil meget gerne hører hvad vi kommer frem til. Arbejdsgruppen er ikke ment som en protest, men som en ”uformel idetank” for Tankefuldområdet.
Har du lyst til at deltage er du velkommen til at kontakte Christian eller mig.

Hans Christian Poulsen, industiel designer
Susanne Riber, sundhedsplejerske og iværksætter
Lehnskovvej 216, Egense, Svendborg
gsriber@gmail.comKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Udvikling af Silvangrunden Del 1.

14. oktober 2007Fotos og illustration: “Silvangrunden” fra Jernbanegade idag
“Korsgadehave” og “Den Spanske trappe” i Rom

14.10.2007 Henrik Fog-Møller, Landskabsarkitekt og beboer Skattergade 13

Eftertanke i en sen nattetime efter ’nabomødet’ 10.okt. i Færgegården.

’Living development’ ved Lars Klitgaard, er et udviklings-firma i Odense, som også har været bygherrer på ’Bio-grunden’, har ladet Praksis-arkitekterne udarbejde et projekt på Silvan-grunden, på Jernbanegade, -som omfatter ’19 attraktive udsigtslejligheder, special-butikker, 200 underjordiske parkeringspladser og en grøn byhave –og, som arkitekterne skriver i pressemeddelelsen fra sept. 07: -’…med plads til leg og en kop kaffe i solen….’.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Udviklingen af Silvangrunden Del 2.

14. oktober 2007


Aktiviteter i gadeplanet fra “Ramblaen” i Barcelona


Tilstødende havemiljøer fra Skattergade til Silvangrunden

14.10.2007 Henrik Fog-Møller Landskabsarkitekt og beboer i Skattergade.

Boligbebyggelse –er det naturlige svar. Der er behov for –og plads til nye boliger i bymidten, -hvis vi rydder lidt op, -hvis vi respekterer bymidten, -hvis vi respekterer arkitekturen og kulturen, -’ånden i byen’. Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Byudvikling med fælles identitetsgrundlag

16. august 2007

MitSvendborg er skabt som et åbent og levende forum af aktuelle emner og temaer som præger billedet i Svendborg kommune.Bloggen ligger op til en aktiv og kreativ dialog, og som en fungerende platform af initiativer, ideer og videns/meningsudvekslinger for alle borgere som har interesse i udviklingen af Svendborg. Læs mereKommentarer: 2 kommentarer

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php