130 search results for "arkitektur"

Seks projekter er nomineret til Arkitekturprisen i Svendborg Kommune

4. juli 2016

Den Blå Dok er én af de seks nominerede til Svendborg Kommunes Arkitekturpris 2016
(Foto: mitsvendborg.dk)

 

Arkitekturrådet har udvalgt seks projekter, der er nomineret til den prestigefyldte arkitekturpris. Projekterne er lagt på kommunens hjemmeside til afstemning og alle, der har lyst, kan derfor være med til at bestemme, hvilket projekt, der skal præmieres. Man håber, at rigtig mange vil deltage i afstemningen, og dermed at få indflydelse på arkitekturen i Svendborg Kommune.

Det er kommunens ønske, at uddeling af Arkitekturprisen kan være med til at sætte fokus på arkitektonisk kvalitet eller skærpe opmærksomheden for de valg, der træffes i forbindelse med byggerier stort som småt.

Arkitekturprisen uddeles til særligt vellykkede nye bygninger, herunder til- og ombygninger eller anlæg. Indstillinger kan både være nye enfamiliehuse og mindre bygninger i tilknytning hertil, nye erhvervsbygninger eller restaurerings- eller istandsættelses projekter.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Lav en konkurrence om Svendborg Havn

1. juni 2016

(Foto: mitsvendborg.dk)

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN
Redaktør, mitsvendborg.dk

 

Om ganske kort tid kører de første entreprenørmaskiner og byggekraner ind på Svendborg Havn. Bygherren er Simac, som på Nordre Kaj opfører et nyt, stort maritimt kraftcenter af international karakter. Der bygges på op mod 30.000 kvadratmeter, og med 100 millioner Mærsk-kroner i donation kan Simac realisere drømmen om et maritimt uddannelses- og videnscenter for 900 elever, de bedste maritime underviserkompetencer og den bredeste maritime ekspertviden.

Byggeriet skal være det ypperste inden for arkitektur, miljø og klimasikring. Det bliver ikke en hvilken som helst bygning, som vi kommer til at se stå færdig om 4-5 år. Ambitionsniveauet er højt – både inden i huset og i det visuelle udtryk.

Derfor er der udskrevet en arkitektkonkurrence på internationalt niveau.

Et af kravene i arkitektkonkurrencen er, at den nye bygning, som opføres, skal være i balance og samspil med de omkringliggende bygninger, og at hele området skal ses i et samlet æstetisk billede. Det betyder, at arkitekterne skal se det hele i et langt bredere perspektiv og ikke kun fokusere på lige præcis den nye bygning.

I sit stille sind kan man undre sig over, hvorfor man ikke har valgt netop den model for hele Svendborg Havn. Måske man så kunne have undgået politisk slagsmål, massive folkelige protester og hovedrystende investorer, hver gang et nyt byggefelt og en lokalplan skal udvikles.

 

En international arkitektkonkurrence og en masterplan for hele havneområdet – inklusiv Frederiksø – ville have åbnet dørene på vid gab for inspirerende input, innovative tanker og fremtidssikrede løsninger i respekt for kulturarven og med udsyn til hele verden.Kommentarer: Ingen kommentarer endnu

Hvad skal den nye passage i Svendborg hedde?

27. maj 2016

 

Hvad er dit bud på et navn til byens nye passage?

 

Når den sidste del af Den Grønne Tråd indvies den 1. juli, vil Svendborg have en ny forbindelse mellem bymidten og havnen. I øjeblikket arbejdes der på trappen fra Møllergade ned mod havnen. Men hvad skal den nye passage hedde? Det spørgsmål er det muligt at komme med et bud på senest den 6. juni.

- Den nye passage bliver i daglig tale bare kaldt trappen, men det siger ikke noget om stedet. Vi er derfor interesserede i forslag og input til et ny navn, som siger noget om stedets kultur, historie og identitet fremover. Eller sagt med andre ord søger vi et navn til passagen, som kan favne både fortid og fremtid, fortæller borgmester Lars Erik Hornemann.

  Læs mereKommentarer: 4 kommentarer

Hvem og hvad kan motivere boligejere til at energirenovere?

12. februar 2016

www.go2green.dk

 

Invitation til borger- og erhvervsnetværksmøde

 

Hvordan byder man op til dans, og hvad skal der til, for at bænkevarmerne vover sig ud på dansegulvet? Der er mange fordele for private ved at energirenovere, men boligejerne er noget forbeholdne.

 

- Det er der flere grunde til; helt overordnet er der på den ene side nogle barrierer, som ikke er bare sådan lige til at overvinde for nogle boligejere, og på den anden side er der en skare af professionelle, som er nødt til at være ordentligt “klædt på” til mødet med den enkelte privatperson, udtaler Niels Christian Nielsen, projektleder i GO2Green.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Der ligger en bank midt i byen

10. december 2015

Fra venstre: Christian Ulrich og Thomas Duvander, der er afdelingsledere for privatkunder. Til højre filialdirektør Henrik Borup Jeppesen.
Forrest er det Sydbanks egen maskot, Rasmus Klump, som i mindre størrelse fås som sparebøsse for alle børn under 7 år sammen med en Rasmus Klump Konto i banken.
(Foto: mitsvendborg.dk)

 

Nærhed i relationer er afgørende for Sydbank. Og det er samtidig en god forretning

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

Facaden på den flotte gamle bygning på Klosterplads taler sit eget sprog. Det var her, Svendborg Bank blev grundlagt i 1872. Det er her, at rødderne er forgrenet under hele byen.
På den modsatte side af bygningen, mod Brogade, er en ny facade, som med sin skarpskårne arkitektur både tilpasser sig den eksisterende bygningsmasse og tilfører byen ny arkitektur. En facade, som udviser mod og selvstændighed og bygningsmæssig tyngde set i forhold til den eksisterende gamle bygningsmasse.

På hver side af bygningen er her indgang til Sydbank. Indgangen fra Klosterplads indikerer det gamle og velfundamenterede. Indgangen fra Brogade viser det nye og fremsynede. Mangler én af delene, falder bygningen sammen. Og netop heri ligger symbolikken i Sydbanks grundfundament.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

300 forslag til Svendborgs Kulturkanon

2. november 2015

 

Liste med 64 emner til afstemning_Svendborg Kulturkanon

 

Det væltede ind med forslag, da Svendborg Kommune spurgte borgerne hvem og hvad, der skulle med i Svendborgs kommende kulturkanon.

 

Over 300 forslag kom ind fra borgerne i Svendborg Kommune. De mange forslag er nu skåret ned til 64 efter et tværfagligt redaktionsudvalg har gennemgået dem. De 64 forslag er delt ind i otte forskellige kategorier: Historiske personer og miljøer, Natur og Steder, Arkitektur og design, Traditioner og begivenheder, Sport og fritid, Kunst, Det maritime og Det unge.
De sendes nu til afstemning via kommunens hjemmeside.

- Vi skal have 32 emner med i den endelige Kulturkanon, der skal repræsentere Svendborgs kulturliv i meget bred forstand, siger kulturkonsulent Birgitte Skriver Møller, Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune spurgte borgerne: Hvad er du stolt af ved dit lokalområde? Hvad viser du frem til dine gæster? Hvad synes du alle skolebørn skal have kendskab til? Er det Egebjerg Bakker, GOG, Forsorgsmuseet eller noget helt fjerde, der skal kanoniseres?

Fra mandag den 2. november til den 15.november kan borgerne stemme via kommunens hjemmeside.
Kulturkanonen kommer til at indeholde de fire emner i hver kategori, der får flest stemmer, altså 32 emner. Svendborg Kommunes kulturkanon offentliggøres d. 19. november.

Kulturkanonen skal bruges til at fremhæve Svendborgs særlige kvaliteter og skabe retning for formidling og promovering – også i strategisk sammenhæng.

- Konkret skal der udvikles aktiviteter, der kan styrke bosætning og turisme, men også indgå i undervisnings- og fritidstilbud. Det kan være i form af en publikation, hjemmeside, undervisningsmateriale, guidede ture, info-skilte, videospots, e-kort, postkort samt andre kommunikationskanaler, fortæller Birgitte Skriver Møller.

 

Du kan følge med på hjemmesiden www.facebook.com/svendborg Kommentarer: Ingen kommentarer endnu

Svendborg skal have en Kulturkanon

4. oktober 2015

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

Svendborg skal have en Kulturkanon. Byrådet har nemlig besluttet, at der skal sættes yderligere fokus på hele Svendborg Kommunes kultur- og kulturhistoriske værdier. Og dem er der mange af.

 

Hvad er meningen?
Ideen med at have en Kulturkanon er, at vi således har en ’rettesnor’, som fortæller, hvilke kulturelle værdier vi selv som svendborgensere betegner som uomgængelige. Og det er ikke bare for sjov skyld, at vi skal have en Kulturkanon. Vi skal bruge den til at fremhæve Svendborgs særlige kvaliteter og skabe retning for formidling og promovering i strategisk sammenhæng. Kanonen skal styrke vores bosætning og turisme og samtidig indgå i undervisnings- og fritidstilbud.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Det fremmeste videnscenter i Danmark

3. oktober 2015

Der er endnu ingen tegninger af det nye SIMAC, men Nordre Kaj KUNNE se sådan her ud om fem år.
(Illustration fra Udviklingsplan for Svendborg Havn, februar 2014) 

 

Søofficererne kommer ned i vandkanten

 

AF PER VINCENT

 

Lige omkring 2019 og 2020 får Svendborgs status som historisk og international søfartsby en gevaldig optur, når det nye SIMAC på havnen står færdigt.

Netop SIMAC er så at sige skruen i vandet for hele det store havneprojekt, og med 100 millioner Mærsk-kroner til projektet kan omdrejningerne sættes op.

- Det er helt afgørende for Sydfyns fremtid, vi skal tænke på, hvad vi skal lave om 25 år, og med en garanti for et maritimt kraftcenter som SIMAC kan vi nu fremrykke en del af investeringerne på havnen, siger kommunaldirektør Erik Meldgård.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Borgerne er partnere i byfornyelse

29. august 2015


(Foto: fagfotografen.dk)

 

Liv i min By markerer et skift i den klassiske måde at planlægge og forny i Svendborg. Borgerdagen 13. juni var den mest synlige begivenhed indtil videre, men ikke den sidste.

 

AF ANNA PIA HOLMGAARD

 

Det giver god mening at inddrage borgere i byfornyelse og på den vis bryde med en klassisk tankegang om, hvad kommune og borgere kan få ud af hinanden, hvor kommunen typisk er leverandøren, og borgerne er kunden i butikken.

I Svendborg har det seneste halve års tid dog vist, at spørger man borgerne, inddrager dem tidligt, og kommunikerer man ønsker og muligheder, vil og kan man i fællesskab med borgere, interessenter og fagfolk – så er resultatet en positiv dialog, der giver fælles gevinst i projektet Liv i min By. Borgere, men også et tværfagligt sammensat råd, OmrådeForum, sikrer den dialog og tætte forankring, man ønsker hele vejen igennem.

Men hvad ved borgere om arkitektur og anlægsarbejder? Kan borgere overhovedet forholde sig til vand, træer og vejføringer?

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Seks projekter er nomineret til Arkitekturprisen i Svendborg Kommune

7. juli 2015

Springvandet på Torvet i Svendborg er nomineret til Svendborg Kommunes arkitekturpris.
(Foto: mitsvendborg.dk)

 

Arkitekturrådet har udvalgt seks projekter, der er nomineret til den prestigefyldte arkitekturpris. Projekterne er lagt på kommunens hjemmeside til afstemning og alle, der har lyst, kan derfor være med til at bestemme, hvilket projekt, der skal præmieres. 

- Vi håber, at rigtig mange vil deltage og dermed være med til at få indflydelse på arkitekturen i Svendborg Kommune, lyder det fra Jette Voss som er bygningskonstruktør ved Svendborg Kommune.

Arkitektur bestemmes ofte af de få, men opleves af de mange i det offentlige rum. Afholdelsen af Arkitekturens Dag og uddeling af Arkitekturprisen kan være med til at sætte fokus på arkitektonisk kvalitet eller skærpe opmærksomheden for de valg, der træffes i forbindelse med byggerier stort som småt.

Arkitekturprisen uddeles til særligt vellykkede nye bygninger, herunder til- og ombygninger eller anlæg. Indstillinger kan både være nye enfamiliehuse og mindre bygninger i tilknytning hertil, nye erhvervsbygninger eller restaurerings- eller istandsættelses projekter.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Lokale annoncerSvendborg
Møllergade 57A

T. 31 59 57 00 

Persondatabeskyttelse! - Få styr på det inden 25.maj
Kontakt: Tove Dahlmann
Certificeret i persondata- sikkerhed
T. 40 25 46 26 

Møllergade 7 - 5700 Svendborg
Tlf: 62 21 06 83


Vestergade 5 - T. 62 20 50 35 
Korsgade 7, Svendborg
Tlf. 62 21 22 11 


Links

Lokale nyheder


  - Få Dit arrangement med

Svendborg – LIVE

Spillestedet Harders Møllergade 36 T.62213090 

Vestergade 10A - Svendborg
Frederiksø - Svendborg

Fejl på siden!

Giv mitsvendborg.dk besked på: cj@mitsvendborg.dk

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php