137 search results for "arkitektur"

Hvem og hvad kan motivere boligejere til at energirenovere?

12. februar 2016

www.go2green.dk

 

Invitation til borger- og erhvervsnetværksmøde

 

Hvordan byder man op til dans, og hvad skal der til, for at bænkevarmerne vover sig ud på dansegulvet? Der er mange fordele for private ved at energirenovere, men boligejerne er noget forbeholdne.

 

- Det er der flere grunde til; helt overordnet er der på den ene side nogle barrierer, som ikke er bare sådan lige til at overvinde for nogle boligejere, og på den anden side er der en skare af professionelle, som er nødt til at være ordentligt “klædt på” til mødet med den enkelte privatperson, udtaler Niels Christian Nielsen, projektleder i GO2Green.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Der ligger en bank midt i byen

10. december 2015

Fra venstre: Christian Ulrich og Thomas Duvander, der er afdelingsledere for privatkunder. Til højre filialdirektør Henrik Borup Jeppesen.
Forrest er det Sydbanks egen maskot, Rasmus Klump, som i mindre størrelse fås som sparebøsse for alle børn under 7 år sammen med en Rasmus Klump Konto i banken.
(Foto: mitsvendborg.dk)

 

Nærhed i relationer er afgørende for Sydbank. Og det er samtidig en god forretning

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

Facaden på den flotte gamle bygning på Klosterplads taler sit eget sprog. Det var her, Svendborg Bank blev grundlagt i 1872. Det er her, at rødderne er forgrenet under hele byen.
På den modsatte side af bygningen, mod Brogade, er en ny facade, som med sin skarpskårne arkitektur både tilpasser sig den eksisterende bygningsmasse og tilfører byen ny arkitektur. En facade, som udviser mod og selvstændighed og bygningsmæssig tyngde set i forhold til den eksisterende gamle bygningsmasse.

På hver side af bygningen er her indgang til Sydbank. Indgangen fra Klosterplads indikerer det gamle og velfundamenterede. Indgangen fra Brogade viser det nye og fremsynede. Mangler én af delene, falder bygningen sammen. Og netop heri ligger symbolikken i Sydbanks grundfundament.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

300 forslag til Svendborgs Kulturkanon

2. november 2015

 

Liste med 64 emner til afstemning_Svendborg Kulturkanon

 

Det væltede ind med forslag, da Svendborg Kommune spurgte borgerne hvem og hvad, der skulle med i Svendborgs kommende kulturkanon.

 

Over 300 forslag kom ind fra borgerne i Svendborg Kommune. De mange forslag er nu skåret ned til 64 efter et tværfagligt redaktionsudvalg har gennemgået dem. De 64 forslag er delt ind i otte forskellige kategorier: Historiske personer og miljøer, Natur og Steder, Arkitektur og design, Traditioner og begivenheder, Sport og fritid, Kunst, Det maritime og Det unge.
De sendes nu til afstemning via kommunens hjemmeside.

- Vi skal have 32 emner med i den endelige Kulturkanon, der skal repræsentere Svendborgs kulturliv i meget bred forstand, siger kulturkonsulent Birgitte Skriver Møller, Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune spurgte borgerne: Hvad er du stolt af ved dit lokalområde? Hvad viser du frem til dine gæster? Hvad synes du alle skolebørn skal have kendskab til? Er det Egebjerg Bakker, GOG, Forsorgsmuseet eller noget helt fjerde, der skal kanoniseres?

Fra mandag den 2. november til den 15.november kan borgerne stemme via kommunens hjemmeside.
Kulturkanonen kommer til at indeholde de fire emner i hver kategori, der får flest stemmer, altså 32 emner. Svendborg Kommunes kulturkanon offentliggøres d. 19. november.

Kulturkanonen skal bruges til at fremhæve Svendborgs særlige kvaliteter og skabe retning for formidling og promovering – også i strategisk sammenhæng.

- Konkret skal der udvikles aktiviteter, der kan styrke bosætning og turisme, men også indgå i undervisnings- og fritidstilbud. Det kan være i form af en publikation, hjemmeside, undervisningsmateriale, guidede ture, info-skilte, videospots, e-kort, postkort samt andre kommunikationskanaler, fortæller Birgitte Skriver Møller.

 

Du kan følge med på hjemmesiden www.facebook.com/svendborg Kommentarer: Ingen kommentarer endnu

Svendborg skal have en Kulturkanon

4. oktober 2015

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

Svendborg skal have en Kulturkanon. Byrådet har nemlig besluttet, at der skal sættes yderligere fokus på hele Svendborg Kommunes kultur- og kulturhistoriske værdier. Og dem er der mange af.

 

Hvad er meningen?
Ideen med at have en Kulturkanon er, at vi således har en ’rettesnor’, som fortæller, hvilke kulturelle værdier vi selv som svendborgensere betegner som uomgængelige. Og det er ikke bare for sjov skyld, at vi skal have en Kulturkanon. Vi skal bruge den til at fremhæve Svendborgs særlige kvaliteter og skabe retning for formidling og promovering i strategisk sammenhæng. Kanonen skal styrke vores bosætning og turisme og samtidig indgå i undervisnings- og fritidstilbud.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Det fremmeste videnscenter i Danmark

3. oktober 2015

Der er endnu ingen tegninger af det nye SIMAC, men Nordre Kaj KUNNE se sådan her ud om fem år.
(Illustration fra Udviklingsplan for Svendborg Havn, februar 2014) 

 

Søofficererne kommer ned i vandkanten

 

AF PER VINCENT

 

Lige omkring 2019 og 2020 får Svendborgs status som historisk og international søfartsby en gevaldig optur, når det nye SIMAC på havnen står færdigt.

Netop SIMAC er så at sige skruen i vandet for hele det store havneprojekt, og med 100 millioner Mærsk-kroner til projektet kan omdrejningerne sættes op.

- Det er helt afgørende for Sydfyns fremtid, vi skal tænke på, hvad vi skal lave om 25 år, og med en garanti for et maritimt kraftcenter som SIMAC kan vi nu fremrykke en del af investeringerne på havnen, siger kommunaldirektør Erik Meldgård.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Borgerne er partnere i byfornyelse

29. august 2015


(Foto: fagfotografen.dk)

 

Liv i min By markerer et skift i den klassiske måde at planlægge og forny i Svendborg. Borgerdagen 13. juni var den mest synlige begivenhed indtil videre, men ikke den sidste.

 

AF ANNA PIA HOLMGAARD

 

Det giver god mening at inddrage borgere i byfornyelse og på den vis bryde med en klassisk tankegang om, hvad kommune og borgere kan få ud af hinanden, hvor kommunen typisk er leverandøren, og borgerne er kunden i butikken.

I Svendborg har det seneste halve års tid dog vist, at spørger man borgerne, inddrager dem tidligt, og kommunikerer man ønsker og muligheder, vil og kan man i fællesskab med borgere, interessenter og fagfolk – så er resultatet en positiv dialog, der giver fælles gevinst i projektet Liv i min By. Borgere, men også et tværfagligt sammensat råd, OmrådeForum, sikrer den dialog og tætte forankring, man ønsker hele vejen igennem.

Men hvad ved borgere om arkitektur og anlægsarbejder? Kan borgere overhovedet forholde sig til vand, træer og vejføringer?

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Seks projekter er nomineret til Arkitekturprisen i Svendborg Kommune

7. juli 2015

Springvandet på Torvet i Svendborg er nomineret til Svendborg Kommunes arkitekturpris.
(Foto: mitsvendborg.dk)

 

Arkitekturrådet har udvalgt seks projekter, der er nomineret til den prestigefyldte arkitekturpris. Projekterne er lagt på kommunens hjemmeside til afstemning og alle, der har lyst, kan derfor være med til at bestemme, hvilket projekt, der skal præmieres. 

- Vi håber, at rigtig mange vil deltage og dermed være med til at få indflydelse på arkitekturen i Svendborg Kommune, lyder det fra Jette Voss som er bygningskonstruktør ved Svendborg Kommune.

Arkitektur bestemmes ofte af de få, men opleves af de mange i det offentlige rum. Afholdelsen af Arkitekturens Dag og uddeling af Arkitekturprisen kan være med til at sætte fokus på arkitektonisk kvalitet eller skærpe opmærksomheden for de valg, der træffes i forbindelse med byggerier stort som småt.

Arkitekturprisen uddeles til særligt vellykkede nye bygninger, herunder til- og ombygninger eller anlæg. Indstillinger kan både være nye enfamiliehuse og mindre bygninger i tilknytning hertil, nye erhvervsbygninger eller restaurerings- eller istandsættelses projekter.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Barret eller Bagenkop

22. juni 2015

(Foto: mitsvendborg.dk)

 

Hvis du vil have det, kan han godt lave skudsikkert glas til din bil

 

AF PER VINCENT

 

Vi skal huske at lukke døren efter os, så katten ikke slipper ud. Hun hedder Jørgen og kommer allerhøjest på ledsaget udgang i haven, for den gamle kat, Mulle, løb ud på Ørbækvej og blev kørt ihjel. Det må ikke ske igen, så vi lukker døren efter os.

Lisa hedder Stender, fordi hendes far er Mogens Stender. Henning hed i virkeligheden Mollerup, men nu hedder han også Stender, fordi han har giftet sig med Lisa. På den måde kan glarmesterfirmaet køre videre med samme navn, som det har gjort siden 1951, og det er smart.

Og så var Lisa vist ikke så glad for at hedde Mollerup.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Hvem skal nomineres til årets arkitekturpris?

11. maj 2015

Egebjerg Mølle med ny glastop

 

Torsdag d. 1. oktober 2015 uddeler Svendborg Kommune sin årlige arkitekturpris. Inden da har alle borgere i kommunen mulighed for at komme med deres bud på, hvilket projekt, der egner sig til at blive nomineret.
Arkitekturprisen uddeles til særligt vellykkede nye bygninger, herunder tilbygninger, ombygninger eller anlæg. Indstillinger kan både være nye enfamiliehuse og mindre bygninger i tilknytning hertil, nye erhvervsbygninger eller restaureringer eller istandsættelsesprojekter.

Sidste frist for at komme med indstillinger til prisen er tirsdag d. 26. maj 2015. Indstillingerne skal sendes til KEU@svendborg.dk. Skriv tydeligt: Indstilling til arkitekturpris og vedlæg en beskrivelse af projektet og begrundelse for indstillingen, samt foto.

Arkitekturrådet i Svendborg Kommune vil udvælge de kandidater, der skal nomineres til prisen. Kommunens borgere får herefter mulighed for at deltage i afstemningen blandt de projekter der er gået videre. Det kommer til at ske ved en afstemning på kommunens hjemmeside i perioden mandag d. 29. juni til og med mandag d. 10. august.

Efter afstemningen vil dommerpanelet, bestående af to arkitekter udpeget af arkitektforeningen, formanden for erhvervs-. Beskæftigelses-, og kulturudvalget samt formanden for Shopping Svendborg, udvælge op til tre vinderprojekter.

Arkitekturprisen blev oprettet i 1974 med ønske om at anerkende indsatser, der gør Svendborg Kommune til et smukkere sted at bo.

Følg også med om arkitekturprisen på kommunens facebook side.Kommentarer: Ingen kommentarer endnu

Det behøver ikke være vanskeligt

15. april 2015


Granville Island i Vancouver er et glimrende eksempel på hvordan erhverv og kultur kan forenes

 

Alle har en mening om Frederiksø

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

Siden Svendborg Værft gik konkurs i 1997, har der været diskuteret frem og tilbage om fremtidens muligheder på Frederiksø. Nogle ønskede at bevare den tunge industri på øen, mens andre ville åbne det hele op for forskellige maritime og kulturelle oplevelser.

I dag er man trods alt nået så langt, at den sort-hvide ’enten eller’ forestilling er begravet. Tingene kan godt forenes.

 

Masser af maritime erhverv
Frederiksø er politisk opdelt i to felter; et erhvervsområde og et oplevelsesområde. Erhvervsområdet huser allerede Petersen & Sørensen og Ring Andersen Skibsværft. Nyeste skud på stammen er Thurøbund Yachtværft og Gnisten Marine, som sammen danner det nye selskab Gnisten & Thurøbund Marine A/S. Her er altså stadig masser af maritime erhvervsaktiviteter på Frederiksø.
Spørgsmålet er nu, hvad skal der ske med det område, som vi kigger over på fra honnørkajen ved Maritimt Center.

  Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Lokale annoncer


Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg – LIVE

Spillestedet Harders Møllergade 36 T.62213090 


Frederiksø - Svendborg

Fejl på siden!

Giv mitsvendborg.dk besked på: cj@mitsvendborg.dk

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php