143 search results for "bymidten"

Folkeliv i bymidten skaber en symbiose

22. august 2012

 
(Foto: mitsvendborg.dk)

Ole Østergaard har gjort det i Aarhus, hvor å-gennembruddet er en succes

 

AF PER VINCENT
pervincentmail@gmail.com

 

– Det er et fantastisk initiativ og en rigtig tanke.

Sådan siger Ole Østergaard. Han er forhenværende stadsarkitekt i Aarhus, nu bor han i Troense og tager aktivt del i debatten om udviklingen i Svendborgs bymidte.

Han mener blandt andet, at det er en god ide at tage de forskellige byrum op til revision, og at der ligger et stort potentiale i udvikling og ombygning af Torvet og Lilletorv, Ramsherred og et stisystem til havnen.

 

Se til Aarhus
– Det er klart, at der er en symbiose mellem byudvikling og forretningslivet, sådan er det altid. Jeg har blandt andet været med til at gennemføre to store projekter i Aarhus: fritlæggelsen af åen igennem byen, som virkelig har skabt folkeliv i centrum, og bygningen af Bruuns Galleri bag banegården. Selvfølgelig strittede forretningerne imod, alt hvad de kunne. De frygtede for deres liv, hvis ikke kunderne kunne parkere lige foran hoveddøren. Det samme gjaldt, da vi lavede gågaden, men se så: Netop i kraft af symbiosen kom der nu endnu flere mennesker i Aarhus´ bymidte, og Bruuns Galleri har styrket forretningslivet i gaderne omkring. Der er en indbygget selvforstærkende virkning ved at lave den slags projekter. Og byen bliver oven i købet kønnere af det, siger Ole Østergaard.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Konkurrencen om bymidtens navlestreng til havnen er skudt igang

6. juni 2012


(Foto: mitsvendborg.dk)

Arkitektkonkurrence om det nye byrumsforløb, der skal gøre Svendborg til en by ved vandet

 

Forbindelsen mellem Svendborgs bymidte og havn skal genskabes. Derfor har Svendborg Kommune og Realdania udvalgt fem tværfaglige teams, der skal konkurrere på gode forslag til et byrumsforløb der fysisk mentalt og symbolsk kan forene by og havn. Projektkonkurrencen ’skydes i gang’ den 8. juni.    

 

Konkurrencedeltagerne skal give deres bud på, hvordan en række trafikerede byrum kan omdannes til rekreative og dynamiske byrum, hvor fodgængernes og cyklisternes færden prioriteres højest. Foruden de forandrede byrum skal der etableres en direkte forbindelse hen over byskrænten  til det bynære havneområde.

 

– Byrumsprojektet vil skabe bedre sammenhæng i byen og understøtte Svendborg, som et dynamisk kultur- og handelscenter. Foruden forskønnelse handler det om at skabe nye funktioner og måder at bruge byen på, ved at tilføre de udvalgte byrum nogle æstetiske og oplevelsesmæssige kvaliteter, siger Bruno Hansen, udvalgsformand for Udvalget for Kultur og Planlægning, Svendborg Kommune.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Dialogmøde i bymidten den 27.oktober

23. oktober 2011


www.svendborgbloggen.dkKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Flere grønne områder i bymidten – tak!

19. marts 2009


Arealerne mellem havnen og bymidten blev debatteret på dialogmødet iaftes, som muligheder for midlertidige løsninger til rekreative områder.
(Foto: mitsvendborg.dk)

Trafikken i bymidten og udbuddet af aktivitets- og udfoldelsesmuligheder i byens rum, blev hoveddebattemaerne på dialogmødet med lokalpolitikerne i aftes på Byskolen. Seks borgere var mødt op for at debattere med henholdsvis Ulla Larsen (V) Lise-Lotte Tilsted (V) Jens Munk (O) og Medhat Khattab (C) Sidstnævnte som eneste fremmødte lokalpolitiker, som ikke er repræsenteret i nærdemokratiudvalget.

Læs mereKommentarer: 1 kommentar

Ændring af Planloven kan ødelægge bymidtens butiksliv

25. november 2008


Vil lempelser af planloven give de store indkøbscentre bedre betingelser og dermed
ødelægge butikslivet i byerne?


mitsvendborg.dk
bragte den 03.november indlægget Detailhandelsanalyse giver Svendborg udfordringer som gav læserne mulighed for et grundigt indblik i detailhandlens udfordringer i de kommende år. Dette på baggrund af en netop udarbejdet analyse, som skal forsøge at skabe klarhed over hvilke behov der er for nye arealer til butiksformål. I analysen vurderes Svendborg by som værende i regional konkurrence med Odense inden for udvalgsvarehandlen.

Regeringen og DF har netop udsendt et forslag om at ændre planloven, så der lempes på de regler som hidtil har forhindret flere nye storcentre. Dette møder skarp kritik fra Økonom i Håndværksrådet Mads Engberg, som mener at det vil skade handelslivet i specialforretningerne i byerne. Læs mereKommentarer: 4 kommentarer

Borger i bymidten

28. februar 2008Borger i bymidten
Blog for borgere i Svendborg midtby

Kontaktperson: Svend Borgsen – svendborgsen@mail.dk

Skriv på bloggen her

Lokal info:
Første skoledag på Byskolen
Igen i år inviterer Byskolen alle nye elever med
forældre til intromøde på Byskolen.
Det sker mandag 02.07. kl. 17:00 i Aulaen


Pjentemøllestræde beboerforening Generalforsamling 12.05. kl. 19:00
Afholdes hos Ruth og Peter i nr. 15
Kaffe og kage kan købes


Natteravnene søger frivillige –er det noget for dig?
Kontakt: natteravnene@svendborg.dk
Kommentarer: Ingen kommentarer endnu

Bloggen i bymidten

28. januar 2007

testKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Gågader og bilfrit torv

26. september 2019

 

Med den stigende velstand i 1960erne kom der flere biler på vejene og i byerne

 

AF RUDI RUSFORT KRAGH, cand.scient.soc – formand for By og Land-Sydfyn, siden 2001

 

Den øgede bilisme skabte behov for flere, større og mere direkte veje. Helt ind til bymidten. Tinghusgade blev etableret i efterkrigsårene, som en direkte indfaldsvej til Gerritsgade og midtbyen. Gerritsgade og Møllergade blev efterhånden meget befærdet gader med biltrafik. I midtbyen steg antallet af parkerede køretøjer langs kantstene. Pladsen var trang. Kampen for mere tilgængelighed til butikkerne stod mellem to positioner. At rive bygninger ned for at få endnu mere plads til veje ind til butikkerne. Eller etablere p-pladser rundt om midtbyen og dermed reducere antallet af biler i midtbyen. Foreningen valgte at arbejde for den sidste strategi.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Da Svendborg blev moderne – perioden 1969-2019

26. september 2019

Husrække i Bagergade måtte vige pladsen for gennemfartsvej mellem Centrumpladsen og Dronningemage.
(Foto venligst udlånt af Svendborg Lokalhistoriske Arkiv)


I denne periode gennemføres mange ændringer som både påvirker den førte politik, forvaltningen på Rådhuset og Svendborgs fysiske udseen
de.

 

AF RUDI RUSFORT KRAGH, cand.scient.soc – formand for By og Land-Sydfyn, siden 2001

 

I perioden 1960 til 1980 oplevede svendborgenserne at mange bygninger og hele kvarterer blev ryddet i udviklingens tegn. Nedrivningerne og gadegennembrud skete for at gøre plads til det nye. Nye bygninger blev opført og nye pladser blev skabt for at give adgang til mere lys til boligerne, og mere plads til bilismen. Der blev anlagt nye parkeringspladser mange steder i midtbyen i den periode. Byen skulle være mere sund for befolkningen. Samtidig skulle det stigende trafikpres i midtbyen lettes. Man fulgte med udviklingen, rev ned og skabte plads.

Trods bekymringen og dannelsen af en bevaringsforening i 1969 kunne dette ikke stoppe de næste store gadegennembrud, som kom i slutningen af 1970erne. Det ene var forbindelsen fra Centrumpladsen til Dronningemaen, som skærer Bagergade over. Derved blev der fjernet en lang række sammenhængende karakteristiske bygninger i Bagergade. Der var demonstrationer og protester i gaderne for at hindre dette gadegennembrud.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Når græsrødderne redder byen

5. september 2019

Download mitsvendborg.dk – MAGASIN, sept. 2019

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN
Redaktør mitsvendborg.dk

 

Det er svært at forestille sig at nogen i deres vildeste fantasi kunne finde på at anlægge en stærkt trafikeret hovedvej lige gennem Svendborg midtby. Prøv et øjeblik et se billedet af Johannes Jørgensensvej – tværs gennem byen og helt ned til havnen – som forbindelsesled i en fast forbindelse til Tåsinge. Det vil umiddelbart virke som en tanke, som man efter en let rysten på hovedet, ville tage med sindsro, da ingen ved sine fulde fem kunne lade et så markant indgreb ødelægge byen og dens historie.

 

Men for blot ganske få årtier siden var der faktisk sådanne overvejelser på den politiske dagsorden i Svendborg.

 

I andre byer gjorde man sådan. Odense er et eksempel herpå, hvor man i 1960’erne skar bymidten over i to dele og anlagde den firesporede Thomas B. Thriges Gade. Store dele af den gamle bykerne måtte lade livet for at skabe plads til en moderne trafikafvikling.
Det radikale indgreb i Odenses bystruktur er gennem tiderne blandt de største og mest omdiskuterede i Danmark.

I dag er man heldigvis blevet klogere. Odense Byråd vedtog i 2008 at lukke gaden og i partnerskab med Realdania omdanne den til en ny, bilfri bydel med plads til nybyggeri og nye byrum. Et byfornyelsesprojekt til godt og vel en halv milliard kroner.

I denne udgivelse af mitsvendborg.dk – MAGASIN kan du læse historien om de seneste 50 års byudvikling i Svendborg. Om hvordan modernismens fremmarch fik en gruppe af byens borgere til at råbe vagt i gevær over udviklingen, og i 1969 stiftede Foreningen By og Land- Sydfyn.

I år har foreningen 50 års jubilæum og det skal fejres. By og Land- Sydfyns formand, Rudi Rusfort Kragh, har fået ideen, at lade det moderne Svendborgs historie opføres som teaterstykke. Det sker i samarbejde med Svendborg FritidsTeater og en lang række lokale aktører, som i dagene 28. og 29. september, fire forestillinger i alt, fortæller hvordan By og Land- Sydfyn gennem årene har sat sine tydelige aftryk på det Svendborg vi alle sammen elsker.Kommentarer: Ingen kommentarer endnu

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php