52 search results for "detailhandel"

Svendborg erhvervsledere taler ud

19. december 2009mitsvendborg.dk spurgte i sommers i en række artikler på bloggen nogle udvalgte erhvervsledere i Svendborg om deres bud på en fremadrettet erhvervspolitik.

AF CHRISTIAN DAN JENSEN
mitsvendborg@gmail.com

Efter at have sat fokus på hvordan man i eksempelvis Kolding har en fremadrettet erhvervsmodel, stillede bloggen i den 2. artikelserie lige efter sommerferien skarpt på det lokale erhvervsliv. Dette med en række virksomhedsprofiler, hvor erhvervsledere på Sydfyn bla. gav deres bud på hvad der gør Svendborg attraktiv, hvis en virksomhed skal vælge at etablere sig her i byen. Hvilke parametre skal være opfyldt, og hvad kan gøres bedre?
I samme artikelserie blev også Svendborgs igangværende og fremadrettede byudviklingsprocesser sat i relation til erhvervslivets incitament til at ekspandere. Hvilken betydning har en god infrastruktur for erhvervslivet i Svendborg, og hvordan bygges der bro og skabes balance mellem byens udviklingsmønstre og erhvervslivets vækstpotentialer?

mitsvendborg.dk besøgte tre typer virksomheder med hver sin baggrund og erhvervs-grundlag.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

mitsvendborg.dk ERHVERV

11. december 2009


mitsvendborg.dk har siden juni måned bragt 27 erhvervsartikler på bloggen, som med pt. 32 kommentarer fra læsere med erhvervspolitiske synspunkter har været medvirkende til at skærpe opmærksomheden – og ikke mindst debatten om udviklingsretningen for Svendborg, som erhvervskommune. Det er således med stor glæde, at vi ud fra dette kan konstatere, at der er et behov tilstede for denne form for erhvervsjournalistik i vores område.


Læsertal på mitsvendborg.dk
I denne periode, hvor bloggen har publiceret erhvervsartikler, har mediet været besøgt af omkring 80.000 læsere. Samlet har der i skrivende stund været lige omkring 170.000 besøgende i hele 2009 på mitsvendborg.dk


Se flere faktuelle mitsvendborg.dk data herErhvervstemaer på mitsvendborg.dk
De i alt 4 artikelserier, som i perioden har været publiceret på bloggen, har alle haft et gennemgående erhvervsorienteret tema med Svendborg i fokus. Herunder kan du læse samtlige artikler, kommentarer og links som i denne periode har haft til formål, at præge erhvervsdebatten på Sydfyn i en ny retning. 
Artikelserien om Svendborg som erhvervskommune
mitsvendborg.dk begynder sit fokus på erhvervsstof med at tage fat i dagbladet Børsens undersøgelse af Årets Erhvervskommune 2009. Ikke for at slå Svendborg og de ni andre fynske kommuner i hovedet med deres knap så gode placeringer. Men for at sætte en debat i gang.
Er en placering som nummer 65 ud af 98 kommuner godt nok?
Svendborg skal længere op på listen
Erhvervsfremme med én stemme
Syddjurs rykkede 49 pladser
Byrådet skal turde sætte dagsordenen
Artikelserien med lokale virksomhedsprofiler
I den 2. artikelserie stiller bloggen skarpt på det lokale erhvervsliv. Dette med en række virksomhedsprofiler, hvor erhvervsledere på Sydfyn bla. giver deres bud på hvad der gør Svendborg attraktiv, hvis en virksomhed skal vælge at etablere sig her i byen. Hvilke parametre skal være opfyldt, og hvad kan gøres bedre?
Svendborg-virksomhed med stort S
Arkitektur med respekt
Fra nul til en halv milliard på 14 år
Artikelserien om
 Svendborgs detailhandel 
mitsvendborg.dk går i den næste artikelserie ”ind under huden” på detailhandelsorganisationerne i byen og sætter fokus på, hvordan samspillet mellem organisationerne udgør en væsentlig rolle i at skabe de optimale rammer for såvel de handlende, som forretningslivet som en helhed.
Odense trækker flere detailkunder til
Svendborg har brug for samling

Politikerne skal tænke visionært
Tænk ud over jeres egen navle
Havn og by skal kobles sammen
Vi skal løfte i flok
En attraktiv bymidte er altafgørende
Artikelserien om Kommunalvalget 09
I den sidste artikelserie med erhvervsstof på mitsvendborg.dk i 2009, var med en målrettet interviewrunde, hvor spidskandidaterne fra samtlige partier og lister, som opstillede til kommunalvalget 17.november, alle stilles over for de samme ”5 skarpe” spørgsmål, som de bedes forholde sig erhvervspolitisk til.
5 skarpe til Sydfyns Borgerliste
5 skarpe til SG-Listen
5 skarpe til Enhedslisten
5 skarpe til Det Radikale Venstre
5 skarpe til Det Konservative Folkeparti
5 skarpe til Svendborglisten
5 skarpe til Dansk Folkeparti
5 skarpe til Tværsocialistisk Liste
5 skarpe til Socialdemokratiet
5 skarpe til Centrumlisten

5 skarpe til Socialistisk Folkeparti 
5 skarpe til Venstre
Kontakt mitsvendborg.dk

Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.com
Mobil: 21 43 95 79Kommentarer: Ingen kommentarer endnu

mitsvendborg.dk ERHVERV – links til artikler

8. december 2009


mitsvendborg.dk har siden juni måned bragt 27 erhvervsartikler på bloggen, som med pt. 32 kommentarer fra læsere med erhvervspolitiske synspunkter har været medvirkende til at skærpe opmærksomheden – og ikke mindst debatten om udviklingsretningen for Svendborg, som erhvervskommune. Det er således med stor glæde, at vi ud fra dette kan konstatere, at der er et behov tilstede for denne form for erhvervsjournalistik i vores område.

Læsertal på mitsvendborg.dk
I denne periode, hvor bloggen har publiceret erhvervsartikler, har mediet været besøgt af omkring 80.000 læsere. Samlet har der i skrivende stund været lige omkring 170.000 besøgende i hele 2009 på mitsvendborg.dk

Se flere faktuelle mitsvendborg.dk data her

Erhvervstemaer på mitsvendborg.dk
De i alt 4 artikelserier, som i perioden har været publiceret på bloggen, har alle haft et gennemgående erhvervsorienteret tema med Svendborg i fokus. Herunder kan du læse samtlige artikler, kommentarer og links som i denne periode har haft til formål, at præge erhvervsdebatten på Sydfyn i en ny retning. 


Artikelserien om Svendborg som erhvervskommune
mitsvendborg.dk begynder sit fokus på erhvervsstof med at tage fat i dagbladet Børsens undersøgelse af Årets Erhvervskommune 2009. Ikke for at slå Svendborg og de ni andre fynske kommuner i hovedet med deres knap så gode placeringer. Men for at sætte en debat i gang.
Er en placering som nummer 65 ud af 98 kommuner godt nok?
Svendborg skal længere op på listen
Erhvervsfremme med én stemme
Syddjurs rykkede 49 pladser
Byrådet skal turde sætte dagsordenen


Artikelserien med lokale virksomhedsprofiler
I den 2. artikelserie stiller bloggen skarpt på det lokale erhvervsliv. Dette med en række virksomhedsprofiler, hvor erhvervsledere på Sydfyn bla. giver deres bud på hvad der gør Svendborg attraktiv, hvis en virksomhed skal vælge at etablere sig her i byen. Hvilke parametre skal være opfyldt, og hvad kan gøres bedre?
Svendborg-virksomhed med stort S
Arkitektur med respekt
Fra nul til en halv milliard på 14 år


Artikelserien om Svendborgs detailhandel 
mitsvendborg.dk går i den næste artikelserie ”ind under huden” på detailhandelsorganisationerne i byen og sætter fokus på, hvordan samspillet mellem organisationerne udgør en væsentlig rolle i at skabe de optimale rammer for såvel de handlende, som forretningslivet som en helhed.
Odense trækker flere detailkunder til
Svendborg har brug for samling

Politikerne skal tænke visionært
Tænk ud over jeres egen navle
Havn og by skal kobles sammen
Vi skal løfte i flok
En attraktiv bymidte er altafgørende


Artikelserien om Kommunalvalget 09
I den sidste artikelserie med erhvervsstof på mitsvendborg.dk i 2009, var med en målrettet interviewrunde, hvor spidskandidaterne fra samtlige partier og lister, som opstillede til kommunalvalget 17.november, alle stilles over for de samme ”5 skarpe” spørgsmål, som de bedes forholde sig erhvervspolitisk til.
5 skarpe til Sydfyns Borgerliste
5 skarpe til SG-Listen
5 skarpe til Enhedslisten
5 skarpe til Det Radikale Venstre
5 skarpe til Det Konservative Folkeparti
5 skarpe til Svendborglisten
5 skarpe til Dansk Folkeparti
5 skarpe til Tværsocialistisk Liste
5 skarpe til Socialdemokratiet
5 skarpe til Centrumlisten

5 skarpe til Socialistisk Folkeparti 
5 skarpe til Venstre


Kontakt mitsvendborg.dk
Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.com
Mobil: 21 43 95 79Kommentarer: Ingen kommentarer endnu

5 skarpe til Venstre

15. november 2009Lars Erik Hornemann
Borgmester
Venstre (V)
Blog
(Foto: Svendborg Kommune)

Venstre stiller op til Svendborg Byråd med 26 kandidater.
Spidskandidat er Lars Erik Hornemann.
 
 

AF DORTHE KIRKGAARD NIELSEN


MIN ERHVERVSVISION

Hvad er din overordnede vision omkring erhvervslivet i Svendborg Kommune?
- Vi skal fortsætte den positive udvikling, vi var inde i, før vi blev ramt af finanskrisen. Så vi skal tiltrække flere virksomheder og arbejdspladser, og i 2008 solgte Svendborg Kommune faktisk mere erhvervsjord end nogensinde før, og der var kun 14 kommuner, der solgte mere erhvervsjord end os.
For at tiltrække virksomheder skal vi øge kendskabet til, at Svendborg er et attraktivt sted med en aktiv erhvervsprofil, vi skal optimere den offentlige sagsbehandling og vi skal være mere opsøgende i forhold til virksomheder, der potentielt kunne flytte til Svendborg.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

5 skarpe til Socialistisk Folkeparti

15. november 2009Bruno Hansen
Socialistisk Folkeparti (F)
Blog
(Foto: Svendborg Kommune)

Socialistisk Folkeparti stiller op til Svendborg Byråd med 11 kandidater.
Spidskandidat er Bruno Hansen.
  

AF DORTHE KIRKGAARD NIELSEN 

MIN ERHVERVSVISION
Hvad er din overordnede vision omkring erhvervslivet i Svendborg Kommune?
- Vi skal først og fremmest have en bedre dialog mellem byråd og erhvervsliv herunder også fagbevægelsen. I byrådet før kommunalreformen tog Økonomiudvalget på virksomhedsbesøg to gange om foråret og to gange om efteråret, og det vil vi gerne have indført igen. For på den måde fik et bredt udsnit af politikerne – og ikke kun borgmesteren – kendskab til nogle virksomheder, deres ledelse og deres ansatte. Og dialogen er altafgørende. Samtidig skal Svendborgs Kommune servicere virksomhederne hurtigt, og vi skal bl.a. stille attraktive erhvervsgrunde til rådighed – også i landdistrikterne, som f.eks. ved Kirkeby.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

5 skarpe til Centrum Listen

14. november 2009Poul Ejnar Pedersen
Spidskandidat – Centrum Listen (P)

Centrum Listen stiller op til Svendborg Byråd for første gang. Bag listen står Poul Ejnar Pedersen, indehaver af Sydfyns Sejlerskole. Han er eneste kandidat.
 
AF DORTHE KIRKGAARD NIELSEN


MIN ERHVERVSVISION

Hvad er din overordnede vision omkring erhvervslivet i Svendborg Kommune?
- Vi skal arbejde på at tiltrække erhvervsvirksomheder ved at gøre opmærksom på os selv og i høj grad ved at have kortere offentlig sagsbehandling bl.a. i form af hurtig godkendelse af forskellige tilladelser.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

5 skarpe til Socialdemokratiet

14. november 2009Curt Sørensen
Socialdemokraterne (A)
Blog
(Foto: Svendborg Kommune)

Socialdemokratiet stiller op til Svendborg Byråd med 28 kandidater.
Spidskandidat er Curt Sørensen.
 
 

AF DORTHE KIRKGAARD NIELSEN
 

MIN ERHVERVSVISION
Hvad er din overordnede vision omkring erhvervslivet i Svendborg Kommune?
- Svendborg skal være det foretrukne område for mennesker med gode ideer. Vi skal tiltrække de kreative, innovative og dynamiske, som kan sætte nogle ting i gang. Inden for information, viden, oplevelser, miljø og maritime erhverv. Samtidig skal vi skabe rum for vores produktionsvirksomheder.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

5 skarpe til Tværsocialistisk Liste

13. november 2009Arne Ebsen
Spidskandidat – Tværsocialistisk Liste (T)
Blog
(Foto: Svendborg Kommune)

Tværsocialistisk Liste stiller op til Svendborg Byråd med 9 kandidater.
Spidskandidat er Arne Ebsen.
 

AF DORTHE KIRKGAARD NIELSEN 

MIN ERHVERVSVISION
Hvad er din overordnede vision omkring erhvervslivet i Svendborg Kommune?
- Min erhvervsvision går primært på, at vi skal styrke de mange eksisterende virksomheders muligheder for at overleve og så står direkte medindflydelse fra erhvervslivet højt på vores ønskeseddel. Sikring af en fornuftig beskæftigelse til vore ledige håndværkere står højt på prioritetslisten, og derfor skal vi i Svendborg have den grønne førertrøje på og bl.a. sætte massivt ind med energiforbedringer i eksisterende boliger.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

5 skarpe til Dansk Folkeparti

13. november 2009Jens Munk
Spidskandidat – Dansk Folkeparti (O)
Blog
(Foto: Svendborg Kommune)

Dansk Folkeparti stiller op til Svendborg Byråd med 6 kandidater.
Spidskandidat er Jens Munk.
 
 

AF DORTHE KIRKGAARD NIELSEN
 

MIN ERHVERVSVISION

Hvad er din overordnede vision omkring erhvervslivet i Svendborg Kommune?
- Svendborg Kommune skal blive bedre til at lave aktive projekter i stedet for skuffeprojekter, og f.eks. har vi i kommunen virksomheder, der beskæftiger sig med alternativ energi, og dem skal vi via samarbejder med kommunen sørge for at fremme. Samtidig skal vi skabe et godt erhvervsklima med bl.a. de rette udstykninger af erhvervsjord og ingen dækningsafgift.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

5 skarpe til Svendborglisten

12. november 2009Kaj Stillinger
Spidskandidat – Svendborglisten (G)
(Foto: mitsvendborg.dk)

Svendborglisten stiller op til Svendborg Byråd med 2 kandidater.
Spidskandidat er Kaj Stillinger.  
 

AF DORTHE KIRKGAARD NIELSEN


MIN ERHVERVSVISION
Hvad er din overordnede vision omkring erhvervslivet i Svendborg Kommune?
- Svendborg skal fortsat være en erhvervsby, og erhvervslivet skal ”forkæles”, bortset fra et punkt: dækningsafgiften. Men der er 2 ting, som skal gennemføres i den kommende byrådsperiode: Der skal ansættes en virksomhedskonsulent, som skal være opsøgende og især hjælpe de mindre virksomheder med administrativt bøvl. Samtidig skal vi ligesom i Aabenraa have 48 timers svarfrist for henvendelser fra virksomheder.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Lokale annoncerSvendborg
Møllergade 57A

T. 31 59 57 00 

Vestergade 5 - T. 62 20 50 35 
Korsgade 7, Svendborg
Tlf. 62 21 22 11 


Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg – LIVE

Spillestedet Harders Møllergade 36 T.62213090 

Vestergade 10A - Svendborg
Frederiksø - Svendborg

Fejl på siden!

Giv mitsvendborg.dk besked på: cj@mitsvendborg.dk

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php