65 search results for "go2green"

Grønt samarbejde på tværs af traditionelle skel

28. februar 2011Direktør for GO2Green, Per Schorling, forklarede i dag erhvervslivet om mulighederne i at indgå et partnerskab i GO2Green samarbejdet.
(Foto: mitsvendborg.dk)
www.go2green.dk

Læs flere artikler om GO2Green


Vækst med omtanke og global ansvarlighed hos virksomheder, institutioner og familier i Svendborg, var budskabet da det nye klimainitiativ GO2Green i dag havde inviteret erhvervslivet til informationsmøde og hvervekampagne i Borgerforeningen.

AF CHRISTIAN DAN JENSEN
mitsvendborg@gmail.com

-Spar på olien, de sidste dråber skal nok bruges i gearkasserne på vindmøllerne. Således indledte næstformand i GO2Green Carl Aage Jensen, sit indlæg i Borgerforeningens spejlsal mandag, da det nye klimainitiativ havde inviteret erhvervslivet til informationsmøde. Carl Aage Jensen, som siden 1976 har siddet i direktørstolen hos C.C. Jensen A/S, forklarede, med stærk overbevisning, de godt 80 tilmeldte der var tilstede fra det sydfynske erhvervsliv, hvorfor det i følge GO2Green er nødvendigt med en øget indsats i miljø-aktiviteter med Co2 reduceringer til følge.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Foreningen GO2Green stiftet

5. februar 2011


Den nyvalgte Go2Green bestyrelse
www.go2green.dk

Læs også artiklen: Sund fornuft og grøn gejst giver “kontante” gevinster
Infomøde om det nye klimainitiativ 28. februar 2011 

En bred kreds af virksomheder er gået sammen om at skabe vækst gennem grøn effektivisering og samarbejde på tværs af traditionelle skel i den sydfynske forening GO2Green. Målet er flere grønne jobs og reduktioner af energiforbruget på Sydfyn.

Bestyrelsen for GO2Green blev nedsat på den stiftende generalforsamling onsdag den 2. februar, og er som følger: 
Formand:
Anders Banke, Direktør i Sydfyns Elforsyning
Næstformand: Carl Aage Jensen, Direktør i C.C. Jensen A/S
Bestyrelsesmedlem: Henrik Nielsen, Formand for Erhvervsudvalget, Svendborg Kommune
Bestyrelsesmedlem: Else Aldahl Nissen, Kursuschef hos Svendborg Erhvervsskole
Bestyrelsesmedlem: Mads Halgaard Madsen, Ejer af Grøn Sol
Bestyrelsesmedlem: Klaus Busk, Direktør i Etronic Valley

Per Schorling er udpeget til direktør for GO2Green.
Læs mereKommentarer: 1 kommentar

Sund fornuft og grøn gejst giver ”kontante” gevinster

7. januar 2011Carl Aage Jensen, der har siddet i direktørstolen hos C.C.JENSEN siden 1976, og Direktør Anders Banke fra Sydfyns Elforsyning, er spydspidserne i GO2Green samarbejdet, som handler om nye initiativer med grønt fokus.
www.go2green.dk

Hos sydfynske C.C. Jensen, der er med til at starte klimainitiativet GO2Green op, arbejder man målrettet med miljø-initiativer på alle niveauer i virksomheden. Motiverede medarbejdere, grøn gejst og strategisk fokus på området giver både miljømæssige og kontante gevinster. Sydfyns Elforsyning fungerer som ekstern og aktiv sparringspartner i C.C. Jensens miljøarbejde.


AF DANNY SCHJØDT PEDERSEN 


Hos C.C. Jensen A/S er en særlig CO2-styregruppe det praktiske omdrejningspunkt, når der skal tages nye initiativer med grønt fokus. Ifølge kvalitets- og miljøchef Bernth F. Nilsson er der et gennemgående element i gruppens arbejde og i alle initiativer på miljøsiden. Gruppens formand er firmaets administrerende direktør Carl Aage Jensen. Det sikrer en meget høj garanti for beslutningernes levedygtighed og opbakning fra organisationen. Desuden har gruppen udarbejdet en ambitiøs målsætning om en CO2-reduktion på 33% over en 3-årig periode og ladet en ekstern rådgiver være tovholder på processen, for at sikre et kontinuerligt og målrettet arbejde.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Bredt klimainitiativ skal skaffe flere grønne jobs

28. december 2010


Go2Green’s interim forretningsudvalg (f.v. Carl Aage Jensen, Henrik Nielsen, Per Schorling, Anders Banke)
www.go2green.dk

Læs også: Fælles indsats for grønne arbejdspladser

På initiativ af Industrien Sydfyn har en række virksomheder i Svendborg besluttet at arbejde sammen i et bredt klimainitiativ. Formålet er at skabe flere grønne jobs og målbare reduktioner af energiforbruget gennem konkrete indsatser, vidensdeling, kommunikation og sparring mellem partnerne.

Initiativet bærer titlen GO2Green, og det får både et kort og et langt sigte med tydelig henvisning til Klimakommissionens anbefalinger. GO2Green har et klart erhvervsmæssigt perspektiv og placeres organisatorisk i et separat OPP (Offentligt Privat Partnerskab) med både Svendborg Kommune og private virksomheder som partnere. Organisationsformen vil blive fastlagt i løbet af de kommende måneder parallelt med, at partnerkredsen bag GO2Green udvides.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Fælles indsats for grønne arbejdspladser

14. oktober 2010


GO2Green’s interim forretningsudvalg (f.v. Carl Aage Jensen, Henrik Nielsen, Per Schorling, Anders Banke)
www.go2green.dk


På initiativ af Industrien Sydfyn blev der i juni 2010 afholdt en fact-finding tur til Sønderborg for at se, hvordan de her arbejder med klimaoptimeringer i regi af ProjectZero. På turen deltog ledere fra industrivirksomheder, Sydfyns Elforsyning, Svendborg Erhvervsskole, Svendborg Sparekasse, den kommunale forvaltning samt lands- og lokalpolitikere, og alle lod sig inspirere af det brede samarbejde, de har opnået i Sønderborg.


Efterfølgende er der afholdt to møder med udvalgte spillere i Svendborg, som har besluttet at arbejde sammen i et bredt initiativ. Formålet er at skabe flere grønne jobs og målbare reduktioner af energiforbruget gennem konkrete indsatser, vidensdeling, kommunikation og sparring mellem partnerne. Initiativet bærer arbejdstitlen GO2Green og skal have både et kort og et langt sigte med tydelig henvisning til Klimakommissionens nyligt offentliggjorte anbefalinger.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Lokale annoncer


ÅBNER SNART I TINGHUSET!
Find os også på Facebook

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg – LIVE

Spillestedet Harders Møllergade 36 T.62213090 


Frederiksø - Svendborg

Fejl på siden!

Giv mitsvendborg.dk besked på: cj@mitsvendborg.dk

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php