63 search results for "go2green"

Sund fornuft og grøn gejst giver ”kontante” gevinster

7. januar 2011Carl Aage Jensen, der har siddet i direktørstolen hos C.C.JENSEN siden 1976, og Direktør Anders Banke fra Sydfyns Elforsyning, er spydspidserne i GO2Green samarbejdet, som handler om nye initiativer med grønt fokus.
www.go2green.dk

Hos sydfynske C.C. Jensen, der er med til at starte klimainitiativet GO2Green op, arbejder man målrettet med miljø-initiativer på alle niveauer i virksomheden. Motiverede medarbejdere, grøn gejst og strategisk fokus på området giver både miljømæssige og kontante gevinster. Sydfyns Elforsyning fungerer som ekstern og aktiv sparringspartner i C.C. Jensens miljøarbejde.


AF DANNY SCHJØDT PEDERSEN 


Hos C.C. Jensen A/S er en særlig CO2-styregruppe det praktiske omdrejningspunkt, når der skal tages nye initiativer med grønt fokus. Ifølge kvalitets- og miljøchef Bernth F. Nilsson er der et gennemgående element i gruppens arbejde og i alle initiativer på miljøsiden. Gruppens formand er firmaets administrerende direktør Carl Aage Jensen. Det sikrer en meget høj garanti for beslutningernes levedygtighed og opbakning fra organisationen. Desuden har gruppen udarbejdet en ambitiøs målsætning om en CO2-reduktion på 33% over en 3-årig periode og ladet en ekstern rådgiver være tovholder på processen, for at sikre et kontinuerligt og målrettet arbejde.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Bredt klimainitiativ skal skaffe flere grønne jobs

28. december 2010


Go2Green’s interim forretningsudvalg (f.v. Carl Aage Jensen, Henrik Nielsen, Per Schorling, Anders Banke)
www.go2green.dk

Læs også: Fælles indsats for grønne arbejdspladser

På initiativ af Industrien Sydfyn har en række virksomheder i Svendborg besluttet at arbejde sammen i et bredt klimainitiativ. Formålet er at skabe flere grønne jobs og målbare reduktioner af energiforbruget gennem konkrete indsatser, vidensdeling, kommunikation og sparring mellem partnerne.

Initiativet bærer titlen GO2Green, og det får både et kort og et langt sigte med tydelig henvisning til Klimakommissionens anbefalinger. GO2Green har et klart erhvervsmæssigt perspektiv og placeres organisatorisk i et separat OPP (Offentligt Privat Partnerskab) med både Svendborg Kommune og private virksomheder som partnere. Organisationsformen vil blive fastlagt i løbet af de kommende måneder parallelt med, at partnerkredsen bag GO2Green udvides.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Fælles indsats for grønne arbejdspladser

14. oktober 2010


GO2Green’s interim forretningsudvalg (f.v. Carl Aage Jensen, Henrik Nielsen, Per Schorling, Anders Banke)
www.go2green.dk


På initiativ af Industrien Sydfyn blev der i juni 2010 afholdt en fact-finding tur til Sønderborg for at se, hvordan de her arbejder med klimaoptimeringer i regi af ProjectZero. På turen deltog ledere fra industrivirksomheder, Sydfyns Elforsyning, Svendborg Erhvervsskole, Svendborg Sparekasse, den kommunale forvaltning samt lands- og lokalpolitikere, og alle lod sig inspirere af det brede samarbejde, de har opnået i Sønderborg.


Efterfølgende er der afholdt to møder med udvalgte spillere i Svendborg, som har besluttet at arbejde sammen i et bredt initiativ. Formålet er at skabe flere grønne jobs og målbare reduktioner af energiforbruget gennem konkrete indsatser, vidensdeling, kommunikation og sparring mellem partnerne. Initiativet bærer arbejdstitlen GO2Green og skal have både et kort og et langt sigte med tydelig henvisning til Klimakommissionens nyligt offentliggjorte anbefalinger.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Lokale annoncerSvendborg
Møllergade 57A

T. 31 59 57 00 

Persondatabeskyttelse! - Få styr på det inden 25.maj
Kontakt: Tove Dahlmann
Certificeret i persondata- sikkerhed
T. 40 25 46 26 

Møllergade 7 - 5700 Svendborg
Tlf: 62 21 06 83


Vestergade 5 - T. 62 20 50 35 
Korsgade 7, Svendborg
Tlf. 62 21 22 11 


Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg – LIVE

Spillestedet Harders Møllergade 36 T.62213090 

Vestergade 10A - Svendborg
Frederiksø - Svendborg

Fejl på siden!

Giv mitsvendborg.dk besked på: cj@mitsvendborg.dk

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php