51 search results for "nærdemokrati"

Byggeriets ildsjæle

17. januar 2012


90 var tilmeldt til ildsjælemødet i Borgerforeningen, men der dukkede mange flere op.

(Foto: Henrik Fog- Møller)

Svendborg kommune og Realdania inviterede torsdag den 12.januar til et megamøde i Borgerforeningens Guldsal. Mødets overskrift var: ’Fra idé til virkelighed’ og henvendte sig til os ’de lokale ildsjæle’, og det blev noget af et tilløbsstykke.

 

AF HENRIK FOG- MØLLER

 

Det var et af de større møder, som viser hvor mange ildsjæle der har hjemme i Svendborg Kommune og hvor meget der rent faktisk er gang i.

 

Ildsjæle er sådanne, der ikke kan lade vær’, -sådanne der brænder for en idé, eller en holdning til vores fælles fremtid på et eller andet konkret område. I Svendborg Kommune er vi mange, -organiserede i interesseforeninger af den ene eller anden observans, -eller ensomme kæmper, som undertiden stikker hovedet op ad dybet og gør sig gældende.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Borgerne spørges om dialogmøder

16. januar 2012

Borgerne spørges om dialogmøder

De har været rundt i alle hjørner af Svendborg Kommune. Og er blevet fyldt med inspiration og mange input til arbejdet i Nærdemokratiudvalget.

Politikerne i Nærdemokratiudvalget kan se tilbage på næsten to år fyldt med møder med aktive og engagerede svendborgensere fra Tåsinge til Thurø og fra Vester Skerninge til Vejstrup.

- Det har været en meget positiv oplevelse at være så tæt på borgerne, som har vi har været via de mange dialogmøder. Det er for mig et tegn på, at demokratiet lever, og folk er interesserede i deres nærområder og den udvikling, der skal ske, hvor de bor, siger Arne Ebsen, T, der er formand Nærdemokratiudvalget i Svendborg Kommune.

Men dialogen med borgerne skal gerne udvikles i fremtiden. Derfor har politikerne i Nærdemokratiudvalget besluttet at høre borgerne om deres erfaringer og oplevelser af dialogen med politikerne.

- Det skal ske via en spørgeskemaundersøgelse, som vi starter i slutningen af januar. Spørgeskemaet kan findes via Svendborg Kommunes hjemmeside: www.svendborg.dk. Og det er mit håb, at mange borgere vil deltage. Det tager ikke mere end fem minutter at udfylde spørgeskemaet, fortæller Arne Ebsen.

 

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen vil sammen med en række fokusgruppeinterview og de erfaringer som politikerne har gjort efter de to første omgange af dialogområder danne grundlag for, hvordan og i hvilken form fremtidens dialog med borgerne i Svendborg Kommune skal foregå.

Gå i åben dialog med byrådsmedlemmerne på www.svendborgbloggen.dk Kommentarer: Ingen kommentarer endnu

Slip ildsjælene løs i Svendborg

7. januar 2012

Slip ildsjælene løs i Svendborg

 

Frivillige ildsjæle har et enormt potentiale. Det vil Svendborg Kommune og Realdania bruge. Derfor inviterer de to parter til inspirationsmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg.

Inspirationsmødet finder sted torsdag den 12. januar 2012 kl. 16.30-20.30.

 

Baggrunden for mødet er en tre-årig kampagne, som Realdania bakker op, og hvor der netop sættes fokus på de mange frivillige ildsjæle og deres store arbejde indenfor det byggede miljø.

Download program

Når den negative udvikling i landsbyen skal vendes, når bygningsarven skal bevares, eller gaden trænger til nyt liv, er frivillige ildsjæle ofte de første til at tage fat. Kampagnen skaber et forum, hvor ildsjæle, foreninger og kommuner kan udveksle erfaringer, viden og styrke deres kompetencer.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Medborgerkonference om Svendborgs Udvikling

20. oktober 2011

Spil ud og spil med på Medborgerkonference om Svendborgs Udvikling den 29. Oktober.

Kom og vær med, når medborgere sammen med Svendborg Kommune sætter fokus på lokalområdernes kvaliteter og Svendborgs udvikling den 29. Oktober 2011 på Den frie Lærerskole i Ollerup.

Lørdag den 29. oktober kl. 12.30 til 16.30  står i medborgerskabets tegn. Vi inviterer alle interesserede til at møde op på den Den frie Lærerskole i Ollerup, deltage i debatten og høre om de mange aktiviteter i foreninger og borgergrupper rundt om i kommunens lokalområder.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Sparekniven gemmes væk i 2012

20. september 2011


En god og saglig debat om sammenhængen mellem byen og havnen prægede gårdsdagens dialogmøde med politikerne i Svendborg.
(Foto: mitsvendborg.dk) 

Både p-plads problematikken og byens herlighedsværdier var til åben debat, da nærdemokratiudvalget holdt dialogmøde i aftes. Og uden at der var særligt meget nyt at fortælle, bar debatmødet præg af engagement og saglig tilgang til aftenens tema: sammenkoblingen af midtbyen og havnen.

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

Med besparelser på 70 mio. kroner på Svendborg Kommunes husholdningsbudget i år til at kunne lægge et budget for 2012 uden at livremmen skal yderligere et hul ind, tegner økonomien lysere for Svendborg.  Og nok er der en kommunal gæld på 1 mia. kroner, men med en årlig omsætning på 3 mia. kroner, samt en ret god friværdi i kommunens ejendomme, ser det slet ikke så skidt ud for økonomien i kommunen. Det var hvad kultur- og planudvalgsformand Bruno Hansen kunne fortælle de godt 20 borgere, som var mødt op i Svendborg Marineforenings lokaler på havnen i Svendborg til dialogmøde med politikerne i aftes. Temaet på dette ene ud af tre dialogmøder samme aften, omhandlede sammenkoblingen mellem midtbyen og havnen.
 Sammen med Real Dania har Svendborg Kommune fået gennemanalyseret de muligheder der ligger i at skabe flow og sammenhæng mellem midtbyen og havnen. Og der er mange muligheder og barrierer som skal vendes, inden der kan trækkes endeligt i arbejdstøjet. Udgangspunktet tages i en linie fra Krøyers Have over Ramsherred og Torvet, og videre herfra via Møllergade helt ned til havnen.


Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Vær med i projektet: “Hvor skal vi hen du?”

28. september 2010


www.lag-svendborg.dk
Download folder om projektet

I starten af september måned afholdte LAG Svendborg opstartsmøde omkring udarbejdelse af visionsplaner i de enkelte lokalsamfund i Svendborg Kommune. Et projekt, som er et initiativ fra LAG Svendborgs bestyrelse og som alle borgere i Svendborg Kommune kan deltage i. Som LAG Svendborgs formand ytrede det ifm. opstarten af mødet – så er det vigtigt at huske at ”Fremtiden kommer af sig selv – det gør fremskridtet ikke” citat af Poul Henningsen. 

I forbindelse med gennemførelsen af projektet ”Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune” – (i daglig tale kaldet ”visionsplaner”) er det LAG Svendborgs ambition at at borgerne i de enkelte lokalsamfund må få ejerskab til den udvikling og det fremskridt, der skal ske og at LAG Svendborg kan få konkretiseret de energier og ideer, der er i de enkelte lokalsamfund. Alle lokalsamfund er en del af en større helhed – nemlig Svendborg Kommune, som har det overordnede ansvar for udviklingen – men med vores initiativ, ønsker vi at vende planlægningen på hovedet, således at den overordnede kommunale planlægning i fremtiden bliver et resultat af de planer, som borgerne har. Et eksperiment. LAG Svendborg ved, at også kommunens Nærdemokratiudvalg og kommunens planafdeling har store forventninger til.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

I dialog med borgerne.

26. august 2010

Fra høring til inddragelse. Fra bruger til medborger. Fra debat til dialog. Fra politikersnak til borgervirkelighed.

- Jo, vi mener det alvorligt. Vi vil i dialog med borgerne rundt om i Svendborg Kommune. Det handler om at styrke det meget vigtige nærdemokrati. Derfor er det også mit håb, at rigtigt mange borgere vil møde frem, når vi løbet af efteråret begynder en ny runde af dialogmøder i kommunen, siger Arne Ebsen, formand for Nærdemokratiudvalget.
 
Udvalget har netop planlagt den kommende møderække. Det første møde finder sted på Kirkeby Skole den 30. september, hvorefter det går slag i slag med 18 andre dialogmøder det kommende år.
Men for at dialogmøder bliver en succes kræver det opbakning fra borgerne. Og den opbakning findes allerede i en række af lokalområderne i Svendborg Kommune.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Kommunerne vælger nettet som dialogvejen

4. juni 2010

NY SKOLESTRUKTUR – DEBAT.

AF: CHRISTIAN DAN JENSEN
mitsvendborg@gmail.com

Den 28.maj inviterede Svendborg Kommune borgerne til åben debat om fremtidens skoler i Svendborg. Dette for første gang nogensinde i et interaktivt debatforum på siden www.ditsvendborg.dk – et blogprodukt udarbejdet i samarbejde med mitsvendborg.dk.


Men Svendborg er ikke de første som vælger at gå de digitale veje i forhold til dialogen med borgerne. I Nyborg Kommune har man eksempelvis valgt at nedsætte arbejdsgrupper, som på kommunens hjemmeside viser input fra borgerne til en kommende skolestruktur. Disse borger-ideer kan indsendes arbejdsgrupperne via en mailadresse på hjemmesiden. Alle forslag og input ligger frit tilgængelige på nyborg.dk.

Middelfart Kommune
 
har valgt at inddrage borgerne direkte i budget 2010-2011, hvor kommunen skal spare op mod 75 mio.kroner. Til dette formål har man i Middelfart oprettet en side på kommunens hjemmeside hvor en række struktur- og temaanalyser til besparelsesområder er opstillet. Borgerne kan således kommentere på de enkelte debatindlæg, og komme med input som efterfølgende vil indgå i overvejelserne omkring budgetterne.

Endelig har man i Guldborgsund Kommune oprettet en blog, hvor man har valgt at invitere medarbejderne til at spille med, når der skal findes besparelser og effektiviseringer rundt om i organisationen. Denne metode gav ikke mindre end 900 besøgende på bloggen i de første 6 timer den var aktiv. Guldborgsund står overfor en udfordring i at finde besparelser for 135 mio. kroner.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Flot fremmøde ved LAG Svendborgs årsmøde i Skårup

13. april 2010


www-lag-svendborg.dk

LAG Svendborg afholdte den årlige generalforsamling den 8. april i Skåruphallen og det med et flot fremmøde af interesserede landdistriktsaktører, som ønsker at være med til at præge udviklingen i landdistrikterne i Svendborg kommune.
 
Her en kort opsummering om året der gik i LAG Svendborg regi og om aftenens forløb.
 
Kort fortalt så har aktionsgruppen modtaget 21 ansøgninger i forbindelse med de 5 ansøgningsrunder, som der har været i 2009. Heraf er 8 ansøgninger blevet indstillet af bestyrelsen til at modtage 1.070.646 kr. ud af LAG Svendborgs budgetramme. 2 af ansøgningerne er indstillet til kun at modtage EU midler på i alt 598.250 kr. og resten er enten blevet afvist eller tilbagegrukket.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Borgere og politikere i fælles fodslaw

20. marts 2010


- Det handler om at finde fælles fodslaw mellem borgerne og os som politikere. Især de kommende år hvor borgerne i høj grad vil stille krav om medborgerskab og samfundsansvar. Udtaler Arne Ebsen (T), formand for Nærdemokratiudvalget

Gå i dialog med din lokalpolitiker på www.svendborgbloggen.dk

Handling og ikke kun ord. Det er målsætningen for Nærdemokraitudvalget i Svendborg Kommune.
 

- Det er vigtigt, at vi om fire år kan se tilbage sammen med borgerne i Svendborg Kommune, og sige. Det her har vi nået sammen. Derfor bliver det også en af vores vigtigste opgaver, at vi komme ud og få engageret borgerne i Svendborg. Det skal ikke politikerne alene, der sætter målsætningen for udvalgets arbejde. Det skal ske i tæt samspil med borgerne i de enkelte lokalområder i kommune, siger Arne Ebsen (T), formand for nærdemokratiudvalget.
 
Og det første skridt på vejen tog udvalget, da de havde inviteret konsulent Anne Tortzen, Center for Borgerdialog, til at give udvalget input til arbejdet.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Lokale annoncer


ÅBNER SNART I TINGHUSET!
Find os også på Facebook

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg – LIVE

Spillestedet Harders Møllergade 36 T.62213090 


Frederiksø - Svendborg

Fejl på siden!

Giv mitsvendborg.dk besked på: cj@mitsvendborg.dk

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php